DIS-Norge
 
  English Norsk  

Informasjon om kirkebokprosjektet

1. februar 2009 ble den nye kirkebokprosjektgruppa opprettet med det formål å igjen få satt i gang det store arbeidet med å skrive av alle kirkebøker i Norge frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Prosjektgruppa arbeider med ferdige filer (registrert og korrekturlest) på flere måter. Konvertering fra gamle standarder over til Kyrre, tyde alle usikkerhetstegnene i filene (??/@), sjekke at standarden er fulgt på alle måter (frekvensanalyse), samt ta stikkprøver og kontrollsjekk av registreringene for å se at kvaliteten er tilstrekkelig (sluttkontroll). Dette arbeidet er fordelt mellom prosjektemedlemmene og gjennomføres i nevnte rekkefølge. Når alle stegene er godkjent sendes filene til Digitalarkivet. På denne måten blir kvaliteten høy. Samtidig settes det sluttstrek for videre arbeid med filene, som nå har tilfredstilt de nødvendige krav for å kunne presenteres som en digital utgave av den originale kirkeboklisten til bruk for forskere og privatpersoner.

I tillegg legges det til rette for lokal aktivitet rundt kirkebokregistrering med de lokale koordinatorene som bindeledd. Denne delen vil bli satset mye mer på framover når fillageret helt tilbake til 2004 (over 100 enkeltfiler) er sendt over til Digitalarkivet. Da kan kreftene konsentreres om rekruttering av nye registratorer og korrekturlesere samt de nye filene sendt inn fra koordinatorene. Det er viktig å kunne ta i mot nye filer med en gang uten at de havner i køer. Derfor er prioriteringen slik inntil videre.

Kontakt prosjektet på kildereg@disnorge.no