DIS-Norge
 
  English Norsk  

Informasjon til annonsører på DIS-Norges Internettsider

På styremøtet i DIS-Norge, Slekt og Data den 13. september 1999 ble det vedtatt at organisasjonen kan selge annonseplass på sine web-sider. Foreløpige regler og priser for annonseringen ble fastsatt.

Styret i DIS-Norge, Slekt og Data arbeider med å få frem retningslinjer for slik annonsering.

Priser med mer vil bli annonsert så snart vi har dette ferdig.

Foreløpige regler:

  • De produktene (varene eller tjenestene) som tilbys gjennom annonsene skal være "slekts- eller datafaglig relevante", altså på en eller annen måte nyttige for DIS-Norges, Slekt og Datas medlemmer eller andre slektsinteresserte i deres utøvelse av slektsgransking eller datamaskinassistert innhenting, registrering, bearbeiding eller presentasjon av slektsinformasjon. DIS-Norge, Slekt og Data vil i tvilstilfeller avgjøre om et produkt er slekts- eller datafaglig relevant eller ikke.
  • Annonsene skal legges på en eller flere web-sider opprettet for dette formålet, og ikke som bannere e.l. på DIS-Norge, Slekt og Datas hjemmeside eller øvrige sider.

 

Kontakt:

De som er interessert i å annonsere på våre web-sider, bes kontakte organisasjonen via e-post til annonser@disnorge.no

Merk: DIS-Norge, Slekt og Data ønsker å presisere at organisasjonen ved å legge ut annonser for varer og tjenester på sine web-sider kun har en betalt formidlerrolle. DIS-Norge, Slekt og Data står ikke ansvarlig for kvaliteten på det som tilbys, og vil ikke favorisere disse produktene eller leverandørene framfor deres konkurrenter ut over selve formidlingen. I følge DIS-Norge, Slekt og Datas vedtekter skal ikke organisasjonen ha økonomiske interesser i maskin- eller programvare eller andre kommersielle produkter.