DIS-Norge
 
  English Norsk  

Innholdsoversikt

Innhold i årgang (nummer): 

1990: ( 1, 2 )
1991: ( 1, 2, 3, 4 )
1992: ( 1, 2, 3, 4 )
1993: ( 1, 2, 3, 4 )
1994: ( 1, 2, 3, 4 )
1995: ( 1, 2, 3, 4 )
1996: ( 1, 2, 3, 4 )
1997: ( 1, 2, 3, 4 )
1998: ( 1, 2, 3, 4 )
1999: ( 1, 2, 3 og 4)
2000: ( 1, 2, 3, 4 )
2001: ( 1, 2, 3, 4 )
2002: ( 1, 2, 3, 4 )
    

2003: ( 1, 2, 3, 4 )
2004: ( 1, 2, 3, 4 )
2005: ( 1, 2, 3, 4 )
2006: ( 1, 2, 3, 4 )
2007: ( 1, 2, 3, 4 )
2008: ( 1, 2, 3, 4 )
2009: ( 1, 2, 3, 4 )
2010: ( 1, 2, 3, 4 )
2011: ( 1, 2, 3, 4 )
2012: ( 1, 2, 3, 4 )
2013: ( 1, 2, 3, 4 )
2014: ( 1, 2, 3, 4 )
2015: ( 1, 2, 3, 4 )
2016: ( 1, 2, 3, 4 )

Det utarbeides for tiden en innholdsoversikt for Slekt og Data som skal gjøre det lettere å finne fram til artikler av interesse. Denne oversikten skal etterhvert gjøres tilgjengelig som en søkbar database, men inntil databaseversjonen er klar kan du se hva bladene inneholder i den enkle tabell-versjonen nedenfor. Last ned Slekt og Data i PDF format her

 

Forfatter Tittel Nr Side Kategori Merknad
1990-1 ( topp)          
  Orientering om DIS-Norge 1-90 3 Forening  
  Hvorfor EDB i slektsforskning? 1-90 4 EDB  
Færden, Wilhelm Redaktørens spalte 1-90 6 Forening  
  Presentasjon av enqueten foretatt på baksiden av postgiroblanketten for foreningskontigenten 1-90 7 EDB Reg av system og maskiner blandt medlemmer
  Dataregistrert og manuelt registrert materiale tilgjengelig via historielag og private 1-90 8 Historisk materiale

Sekundærkilder

EDB-registrert materiale
  4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen 1-90 9 Forening Sverige.
Christophersen, Alf 3:e nordisk symposium om databehandling i slektsforskningen 1-90 10 Forening referat
Christophersen, Alf Kort om GEDCOM-formatet 1-90 13 EDB  
Aabøe, Gunnar Bruk datamaskin i slektsforskning 1-90 15 EDB  
Sandlie, Arne M. DIS-Norge på utstilling 1-90 20 Forening  
  Har du noe på hjertet? 1-90 21 Forening  
  Slektsprogrammet ditt 1-90 21 Slektsprogrammer  
  Er det ting du ikke får til og skulle gjerne spurt andre om? 1-90 21 Slektsprogrammer  
  Etterlysninger 1-90 23    
  4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen. Program 1-90 23 Forening  
  Oversikt over tekstbehandlingsprogrammer 1-90 28 EDB-software  
1990-2 ( topp)          
  Formannens spalte 2-90 4 Forening  
  Har du noe på hjertet? 2-90 5 Forening  
  Gårds og slektshistorie 2-90 5 Bokomtale Gårds og slektshistorie for Sømna I og II
  Hva er registreringssentral for historiske data 2-90 6 Kilderegistrering  
  4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen 2-90 9 Forening Referat
Christophersen, Alf Hvorfor bruke EDB i forskningen på egen slekt 2-90 16    
Christophersen, Alf DIS-Norge dannes 2-90 17    
Christophersen, Alf Disgen V 3.5. En kort anmeldelse 2-90 18 Slektsprogrammer  
  Etterlysning 2-90 19    
Christophersen, Alf Genealogi og internasjonale nettverk 2-90 20 EDB-kilder  
Schumann, Richard Hva er IGI registre? 2-90 21 EDB-kilder  
Schumann, Richard Søk i elektroniske baser 2-90 22 EDB-kilder  
Schumann, Richard EDB i Riksarkivet 2-90 23 EDB-kilder  
  Liste over kjente slektsprogrammer 2-90 32 Slektsprogrammer  
1991-1 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannens spalte 1-91 4 Forening  
  Redaktørens spalte 1-91 4 Forening  
  Styrets beretning om virksomheten i 1990 1-91 5 Forening  
  Kort referat fra DIS-Norges første ordinære generalforsamling 1-91 6 Forening referat
Vigerust, Grete Flood Omvisning i riksarkivet 1-91 7 Arkivverk referat
  Informasjonsmøter 1-91 9 Forening  
  Etterlysning 1-91 9    
  Bokanmeldelse 1-91 9   Manntallene fra 1664-1666. Vestoppland og Valdres
  DIS-Norge regnskap og budsjett   10 Forening  
Borvik, Gunnar Datafangst fra folketellingene 1-91 13 Kilder Registrering
Arne M. Sandlie Viktig melding-forslag til standard for reg. av kirkebøker 1-91 14 Standarder Registrering
-"- NUSU-Norsk utvandrermuseums slektshistoriske utvalg 1-91 14 Arkivverk Referat
Graversen, Fleming Standardisering av databaser 1-91 15 EDB-fag

Kilder

Databaser

registrering

Laget, Tom Slektforskningsprogrammet Family Edge utgave 2.5 1-91 16 Slektsprogrammer  
Finstad, Håkon Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø-

et utvalg bilder fra fotograf Børresens arkiv

1-91 21 Fotoarkiv  
1991-2 ( topp )          
  Formannens spalte 2-91 4 Forening  
  Kassererens spalte 2-91 5 Forening  
  Etterlysning 2-91 5 Etterlysninger  
  Redaktørens spalte 2-91 5 Forening  
  DIS-Norges vedtekter   6 Forening  
  Korreksjon av illustrasjonene til anmeldelsen av Family Edge i Slekt og Data nr 2 årgang 91 2-91 8 Slektsprogrammer  
  Kursvirksomhet 2-91 9    
  BBS-systemer og lignende som fører slektskonferanser 2-91 10 BBS  
Nilsen, Bjørn DISGEN Den Ivrige Slektsforskers Grunnleggende Erfaring Med Nytt Slektsprogram 2-91 11 Slektsprogrammer brukererfaring
Christophersen,Alf DISGEN 5.0 2-91 13 Slektsprogrammer anmeldelse
  Programoversikt med leverandøradresser og priser 2-92 21 Slektsprogrammer  
1991-3 ( topp )          
  Formannens spalte 3-92 4 Forening  
Christophersen,Alf Hvordan forske sin slekt i USA fra din stue ved hjelp av modem og datamaskin 3-92 5 EDB

Internett

 
  Etterlysning 3-91 9    
  Etterlysning 3-91 11    
Hubbard, Lila Backward footprints 3-91 12 Kilder Kildetyper
  ELLIS ISLAND 3-91 15 Bokomtale  
  Ellis Island: An illustrated history of the immigrant experience 3-91 15 Bokomtale  
  Kommentarer om IGI 3-92 16 Sekundærkilder International Genealogy index
Wetmore, Thomas Database types and GEDCOM merging   22 GEDCOM

EDB

 
Wolcott, Michael Copyrighted Material 3-92 25    
  Etterlysning 3-92   26  
Nilsen, Bjørn Epilog fra en tur på landet 3-92 27 ? referat
Poulsen, Lars Durability of optical media 3-92 29 datalagring optiske media
1991-4 ( topp )          
Christophersen,Alf Vårt første kurs er arrangert 4-91 5 datakurs referat
Graversen, Fleming Mitt første møte med en BBS 4-91 6 EDB BBS brukererfaring
Nilsen, Bjørn MegaRead for ikke-MegaReadere 4-91 8 EDB BBS programvare
Nilsen, Bjørn Et par nyttige batchfiler for bruk av telix og megaread 4-91 17 EDB BBS  
Christophersen,Alf 5te nordiske symposium fora databehandling i slektsforskning 4-91 18 forening referat
Christophersen,Alf DISBYT- nå også tilgjengelig for Norge 4-91 28 slektsprogram  
1992-1 ( topp )          
  Formannens spalte 1-92 4 Forening  
  Teksbehandlere 1-92 10 EDB-software Oversikt over tekstbehandlingsprogrammer
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 1-92 5 slektsgransking generelt  
  Redaktørens spalte 1-92 8 forening  
  Hvordan bidra med innlegg 1-92 9    
Ugulen Jo- Rune Kort referat fra omvisning på statsarkivet i Bergen 1-92 11 Arkiver referat
Selle, Arvid PAF Personal Ancestral File 1-92 12 Slektsprogrammer programanmeldelse
Nygaard, Lars EDB-registrering av personhistorisk kildemateriale- et felles løft 1-92 13 kilderegistrering debatt
  Etterlysning   25    
  Referat fra årsmøte i DIS-Norge 1-92 26 forening referat
Gabel Gary R We keep forgetting 1-92 28 dikt  
  Oversikt over dataregistrerte historiske persondata 1-92 29 Sekundærkilder

EDB registrerte kilder

 
  Relatives of ships passengers sought 1-92 32 Etterlysning Artikkel fra the indiana gazette
Thorvaldsen, Gunnar Kommentar ang. diskusjon i slektkonferansene på BBS-ene 1-92 33    
1992-2 ( topp )          
Færden, Wilhelm Vi trenger flere støttespillere 2-92 40 Forening  
  Redaktørens hjøne 2-92 40 Forening  
Christophersen,Alf DISBYT hvorledes finne frem til felles slekt for anebytte? 2-92 41 Slektsprogram  
Palmgren, Allan Tack för DISBYT 2-92 44 Slektsprogram  
  Temadag for Family Edge arrangert 2-92 46 Slektsprogram referat
  Temadag om MegaRead og modemkommunikasjon 2-92 46 Programvare

modem

referat
Isaacson, Karen The Inaugural Roots Location List 2-92 47    
?? Ny BBS konferanse 2-92 48 BBS  
Christophersen,Alf Temadag i DISGEN avholdt 2-92 48 Slektsprogram referat
Christophersen,Alf Email for deg? 2-92 49 email  
Wallgren, Lars Köpguide for datorsugna släktforskare 2-92 50 Kjøpsguide PC  
  6. Nordisk møte om datateknik i Släktforskning 2-92 62 Forening Norden
1992-3 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannens spalte 3-92 68 Forening  
Ugulen Jo- Rune Hva finnes av trykte kilder 3-92 69 Sekundærkilder  
Blomberg, Lars Standardisering och identifiering av ortnamn 3-92 75 stedsnavn  
Færden, Wilhelm Hva kan du oppleve som slektsforsker 3-92 80 slektsforskning generelt  
Færden, Wilhelm Valg av PC 3-92 82 Kjøpsguide PC  
Færden, Wilhelm Find dine Rødder 3-92 83 Bokanmeldelse  
  IGI registrert nå også i foreningens eie 3-92 83 slektsprogram

edbregistrerte kilder

 
Christophersen,Alf Oversikt over folketellinger i USA 3-92 85 kilder

folketellinger

USA
Criteser, Walt State Censuses 3-92 85 kilder

folketellinger

USA
  Schedule of colonial territorial and state cencus records 3-92 86 kilder

folketellinger

USA
1992-4 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannens spalte 4-92 86 Forening  
Nilsen, Knut En forskertur til Nord-Sverige 4-92 97 slektsgransking  
Nilsen, Knut Medlemsmøte tirsdag 13. oktober på Ringerike bibliotek 4-92 97 forening referat
  Slekta finner du på biblioteket 4-92 98 kilder

arkiver

 
Christophersen,Alf og Ugulen Jo Rune Dagssymposium i Bergen 27/9/92 4-92 98 forening referat
Ugulen Jo Rune Foredrag av Jan Oldervoll 4-92 100 kilder

arkiver

refrater
Færden, Wilhelm Presentasjon av DIS-Norge 4-92 103 forening  
Færden, Wilhelm Estonia-Estland 4-92 104 forening Estland
Færden, Wilhelm Personvern i slektsforskningen 4-92 104 forening

slektsforskning

etikk

referat
Ljøkjell, Arnfinn Olav Filippinene 4-92 107 slektsforskning Filipinene
Christophersen, Alf 6.Nordiska möte om datateknik för släktsforskning 4-92 110 forening referater fra foredrag -ulike temaer
Færden, Wilhelm Amerikaemigrasjonen fra Norge 4-92 115 emigrasjon  
Christophersen, Alf Erfaring med bruk av mikrofiche-IGI- registeret i Norge 4-92 117 registre  
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 4-92 122 slektsforskning generelt om slektsforskning
  Etterlysninger 4-92 125    
1993-1 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 1-93 3 Forening  
Nilsen, Bjørn EDB-registrering av historisk kildemateriale-Forretningsidé eller samfunnsmessig oppgave? 1-93 4 EDB registrering Kilderegistrering
Skahjem, Svein Lokalhistorien er viktig for slektsforskeren 1-93 6 Lokalhistorie  
Selle, Arvid Kongsangvinitetstavler 1-93 7 Slektsforskning Slektstavler
Nilsen, Bjørn Som skrift i sand.. 1-93 8 Slektsforskning, EDB-lagring  
Ljøkjell, arnfinn Slektsgransking på Filippinene 1-93 10 Slektsforskning Filippinene
  Hele verden via Internett 1-93 11 EDB. Newsgrupper internett  
  BBS-Nytt 1-93 12 EDB. BBS  
  DISBYT: Et kjempetilbud for å finne felles forskerområder 1-93 13 DISBYT, DIStreff  
Skahjem, Svein Skiftene- en verdifull kilde 1-93 14 Kildemateriale  
  Hva blir det neste? 1-93 15 EDB- maskinvare Intel-prosessoren
Müntel, Jüri Genealogy and Computers in Estonia 1-93 16 EDB i slektsforskning Estland
  Våre forfedre 1-93 17 Humor  
  Litteraturliste for slektsforskere 1-93 18 Litteratur  
Nilsen, Bjørn Utskrifter fra DISGEN del 1 1-93 20 DISGEN  
Madsen, Sjur Litt om styrets arbeid 1-93 22 Forening  
1993-2 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 2-93 3 Forening  
Christophesen, Alf Redaktørens spalte 2-93 4 Forening  
Berg, Oscar Finansiering eller formidling av registrert materiale, hva er viktigst? 2-93 5 Kilderegistrering  
Keus, Jan M. Nederlandse Genealogische Vereiniging Computer-dienst 2-93 6 EDB i slektsforskning Nederland
Nilsen, Bjørn DIStreff! DIS-Norges forskerdatabase 2-93 8 DIStreff  
  DIStreff 2-93 9 DIStreff  
? Hvorda går jeg fram for å lage en fil til DIStreff-databasen? 2-93 10 DIStreff  
Nilsen, Bjørn Godt besøkt Elverums-møte 2-93 11 Forening  
Nilsen, Bjørn En liten historie om BBS-etterlysning og svenskeforskning 2-93 12 BBS  
Skahjem, Svein Pantebøkene gir oss jordeierne 2-93 13 Kilder  
Skahjem, Svein Tradisjon omkring personnavnet 2-93 14 Navneskikk  
Christophesen, Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS del 1 2-93 i-viii EDB. DOS  
  Protokoll fra årsmøte i DIS-Norge lørdag 20 mars 1993 2-93 16 Forening Referat
  Oslo Bymuseum. Referat fra DIS-Norges årsmøte 1993 2-93 17 Museer  
Nilsen, Bjørn Utskrifter fra DISGEN Del 2 2-93 19 DISGEN  
  Etterlysninger fra Slektskonferansen 2-93 20 Etterlysninger  
1993-3 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 3-93 3 Forening  
  Redaktørens spalte| 3-93 4 Forening  
Christophersen., Alf Hvorfor gjøre slektsgransking? 3-93 4 Slektsgransking  
Slinning, Arnstein Hvorledes jeg ble interessert i slektsgransking 3-93 5 Slektsgransking  
Christophersen., Alf Cardfile for Windows 3-93 5 EDB. Windows 3.1  
Sanden, Alf Foto i slektsgranskingen 3-93 6 Foto  
Christophersen., Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS. Del 2 3-93 ix-xii EDB. DOS  
Nilsen. Bjørn To linjer til Slektsforum 3-93 9 BBS  
  BBS-nytt 3-93 9 BBS  
Nilsen. Bjørn Problemer med utpakking av slekt.qwk? 3-93 9 EDB programvare PKZIP/PKUNZIP
  DIStreff. Bra respons hittil i sommer 3-93 10 DIStreff  
  DIStreff. Stedsnavn og årstall er avgjørende 3-93 10 DIStreff  
  DIStreff, Hva gjør jeg med disketten? 3-93 10 DIStreff  
  Etterlysninger fra slektskonferansen 3-93 11 Etterlysninger  
  Medlemsmøte i Oslo Byarkiv 3-93 13 Forening Referat
Nislen, Bjørn Standard for registrering av folketellinger 3-93 14 Kilderegistrering  
1993-4 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 4-93 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-93 4 Forening  
Thingsrud, Leif Kilder til personhistorie i Oslo 4-93 4 Kilder  
Wallgren, Arne Disgen för Macintosh och deltagande i DISTREFF 4-93 6 DISTREFF  
  Advarsel (Word) 4-93 7 Word Datautveksling
Nilsen, Bjørn BBS-nytt. DIStreff søkbar på Slektsforum 4-93 8 BBS Slektsforum
  BBS-nytt. To telefonlinjer: ubetinget suksess 4-93 8 BBS Slektsforum
Lohne, Toril DIStreffrunden 4-93 10 DIStreff  
  DIStreff 4-93 10 DIStreff  
Nilsen, Bjørn Slekta på CD 4-93 11 Multimedia  
Banzon, Flemming Vil du holde kurs i slektsforskning på DATA? 4-93 12 Kurs  
Christophersen, Alf Backup hva skal vi velge, diskett eller tapestreamer? 4-93 12 EDB-maskinvare Backup
Christophersen, Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS. Del 3 4-93 xiii-xvi EDB. DOS  
  Trykt medlemsliste og E-mailadresser 4-93 13 Forening Medlemsmatrikkel
Sandlie, Arne M. Genealogisk DataSentral- Oppland 4-93 13 Kilderegistrering Dataregistrerte kilder
Madsen, Sjur Referat fra åpent møte i Stavanger 4-93 14 Forening Referat
Flood, Grethe Referat fra medlemsmøte i Oslo byarkiv 4-93 14 Forening Referat
Sørås, Odd Slektsprogram for Windows? 4-93 15 Slektsprogram Windows
Madsen, Sjur MS-DOS Gammel eller ny versjon? 4-93 15 EDB. Programvare DOS
  Etterlysninger fra Slektskonferansen 4-93 17 Etterlysninger  
Seiring, Torbjørn Ad etterlysning 93/13 4-93 19 Etterlysninger  
1994-1 ( topp )          
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 1-94 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-94 4 Forening  
Færden, Wilhelm Tillegg til litteraturliste for slektsforskere 1-94 4 Litteratur  
Christophersen, Alf Samarbeid over grensene 1-94 5 Slektsforskning  
Nilsen, Bjørn Teleslekt er godt i gang 1-94 6 Kilderegistrering  
Nilsen, Bjørn Satser på mange forskjellige brukergrupper 1-94 7 Kilderegistrering  
Nilsen, Bjørn Hjelp jeg har fått modem 1-94 8 EDB. Maskinvare Modem
  Genealogiprogrammet ROOTS IV: Slektshistorie basert på hendelser i personenes liv 1-94 12 Slektsprogram  
Jensen, Thorbjørn En liten innføring i gotisk skrift 1-94 14 Gotisk  
Thorvaldsen, Gunnar Dataregistrering av folketellingene 1910 og 1920 1-94 18 Kilderegistrering  
Donche, Pieter VVF-Genealogy & Computer 1-94 19 EDB og Slektsforskning Belgia
  Etterlysninger 1-94 20 Etterlysninger  
  DIStreff 1-94 21 DIStreff  
Vigerust, Tore H. Ad etterlysning 93/19 1-94 22 Etterlysninger  
Vigerust, Tore H. Ad Wilhelm Færdens notat Hva kan du oppleve som slektsforsker? 1-94 22   Borgere
Håker, Elsa Jervan En Takk 1-94 22 Etterlysninger  
Rikheim, Brita Nytt registreringssystem for privat arkivmateriale 1-94 23 Kilderegistrering Privatarkiv. Riksarkivet
1994-2 ( topp )          
Færden, Wilhelm Takk for meg 2-94 3 Forening  
Madsen, Sjur Formannen har ordet 2-94 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-94 4 Forening  
Bjerke, Turid E. Står du fast? 2-94 4 Forening Medlemsmatrikkel
  Presentasjon av styret 2-94 4 Forening  
Sørås, Odd Slektsprogram for Windows? 2-94 6 EDB-registrering Windows
Haugødegård, Torleif Vurdering og test av slektsprogram 2-94 6 Slektsprogrammer  
Madsen, Sjur Ny kilde? 2-94 7 Kilder Kallsbok
Antonsen, Arthur Macintosh? 2-94 8 EDB maskinvare Macintosh
Antonsen, Arthur Ætt 2-94 9 Slektsprogram Macintosh
Venstad, Arne Tre gode grunner for å bruke Macintosh i slektsforskning 2-94 9 EDB, Maskinvare, Programvare Macintosh
  Årsmøtet i DIS-Norge 12 mars 1994 2-94 12 Forening Referat
  Årsmøtet i DIS-Norge er avviklet 2-94 13 Forening Referat
  Hedersbevis er tildelt to gründere 2-94 13 Forening Referat
  Medlemsmøte på Fjære ungdomsskole,Vik Grimstad 5.-6. februar 2-94 14 Forening Referat
  To vintermøter i Oslo 2-94 14 Forening Referat
Waula, Jørg Eirik Den elektroniske bok 2-94 16 Elektronisk slektsbok  
Vigerust, Tore H. Nytt om middelaldergenealogi 2-94 18 Bokanmeldelse  
Jensen, Torbjørn Gotisk skrift Del 2 2-94 20 Gotisk  
Nilsen, Bjørn BBS-nytt 2-94 22 BBS  
  Årsmøtet i DIS-Hordaland 2-94 25 Forening Referat
  Etterlysninger 2-94 25 Etterlysning  
  Rennesøy: Gard og ætt 2-94 25 Bokomtale Bygdebok
Waula, Jørg Eirik Ad etterlysning 7/94. Høyland, Rogaland 2-94 26 Etterlysninger  
  Errata (til kurs i gotisk skrift) 2-94 27 Gotisk  
1994-3 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 3-94 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-94 4 Forening  
Haugødegård, Torleif Genealogiprogrammet ROOTS IV:

Slektshistorie basert på hendelser i personers liv- Del 2

3-94 5 Slektsprogram  
Sollie, Arne Vellukka utstillingsveke 3-94 6 Forening  
Christophersen, Alf Ekstraskatten 1762-1772 En undervurdert kilde? 3-94 7 Kilder  
Christophersen, Alf Hvilken interesse har disse navnene for meg som slektsforsker 3-94 9 EDB Nettverk
Nilsen, Bjørn Slektsforum BBS fyller 5 år 3-94 10 BBS Slektsforum  
Woll, Bjørn-Arild DIS-Norges programvaretest 1994 3-94 12 Slektsprogram  
Christophersen, Alf E-mail på Slektsforum 3-94 12 Slektsforum  
Lohne, Toril DIStreff: Hva er DIStreff? 3-94 13 DIStreff  
Christophersen, Alf De nære kilder 3-94 17 Kilder  
Nilsen, Bjørn Noen tips til ferske slektsforskere 3-94 18 Slektsforskning  
  Hva finnes av EDB-registrerte persondata 3-94 19 Kilderegistrering RHD
Haugødegård, Torleif Bibliotekdatabasen BIBSYS kan du søke i via modem eller elektronisk post 3-94 20 Databaser BIBSYS
Madsen, Sjur Referat fra stiftelsesmøte i DIS-Oslo/Akershus 3-94 22 Forening Referat
Sollie, Arne BKBG-Brother Keeper's brukergruppe 3-94 22 Slektsprogram Brukergrupper
  Etterlysninger 3-94 26 Etterlysninger  
  Slekt&Gård-posten august 1994 3-94   Slektsprogram Vedlegg til S&D
1994-4 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 4-94 3 Forening  
  DIS-Norge 5 år! 4-94 4 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-94 4 Forening  
Nilsen, Bjørn Foreningen DIS: Det er vi, det! 4-94 5 Forening  
Vigerust, Tore H. Oslo kommunes kirkegårder 4-94 6 Kilder  
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Grimstad 5.-6. Februar 1994 4-94 8 Forening  
Nilsen, Bjørn BBS-Nytt 4-94 9 BBS  
  DIS-Norge på Hobbymesse 4-94 9 Forening  
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Bergen lørdag 18. September 4-94 10   Middelaldergenealogi
Brahde, Rolf Den julianske og den gregorianske kalender 4-94 11 Historie Kalender
  Oversikt over programmer til bruk for registrering av slektsdata 4-94 14 Slektsprogram  
  Kurs DIS-Hordaland 4-94 18 Forening Kurs
Carlsen, Jan-Erik Herred, prestegjeld og sogn i Norge med forandringene gjennom tidene 4-94 19 Bokomtale  
Nilsen, Bjørn Unngå rettelser på giroblankettene! 4-94 19 Forening  
  Etterlysninger 4-94 20 Etterlysninger  
1995-1 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 1-95 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-95 4 Forening  
Christophersen, Alf Hvilken interesse har disse navnene for meg som slektsforsker? World Wide Web 1-95 5 Internett  
Sevilä, Faith Ann Ny base med norsk-amerikanere 1-95 6 EDB registrerte kilder  
Keus, Jan M. Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter 1-95 7 Lovverk  
Christophersen, Alf Virus 1-95 8 EDB Datavirus
Vågene, Harald Kva vil vi med DIS? 1-95 10 Forening  
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Drammen 12 oktober 1994 1-95 11 Forening  
Christophersen, Alf Lokallag hos deg? 1-95 12 Forening  
Vigerust, Tore H Litt om adelsslektene på Storhove 1-95 13 Slektshistorie  
Haugødegård, Torleif Programvare for slektsforskning 1-95 14 Slektsprogram  
Nilsen, Bjørn Personnummeret- ikke så hemmelig 1-95 16 Personopplysninger  
Nilsen, Bjørn BBS-Nytt 1-95 18 BBS  
1995-2 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 2-95 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-95 4 Forening  
Reinholdtsen, Petter Internet for slektsforskere 2-95 5 Internett  
Vigerust, Tore H. Søkelys på Gulsvik-ætten fra Flå i Hallingdal 2-95 6 Slektshistorie  
Tangerås, Arild Har du sikret dine data? 2-95 9 EDB Datasikring, Backup
Alstadsæter, Lars Harald Slektsforum BBS på papir 2-95 10 BBS Slektsforum  
Jarnøy, Dag Slektsboken om Øyeslekten fra Lærdal 2-95 11 Bokomtale Slektsbøker
Keus, Jan Ungdommelig leting etter forfedre 2-95 12 Slektsforskning  
  Oppsett for 1st reader mot Slektsforum 2-95 14 Programvare BBS Slektsforum
  Årsmøtet i DIS-Norge 2-95 15 Forening Referat
Runå, Einar Inntrykk fra årsmøtet i DIS-Norge 1995 2-95 16 Forening  
Christophersen, Alf Slektsforskerdag hos mormonerne i Bergen 29/4-95 2-95 17 Slektsforskning  
Christophersen, Alf Nordisk møte i Association for History and Computing 18. Mai- 20. Mai 1995 2-95 18 Forening Referat
Jørgensen, Otto Hvordan lage DIStreff fil fra Brother's Keeper 2-95 19 DIStreff  
  DIS-Norge Rundt 2-95 24 Forening  
Bjerke, Turid E. Fadderordning 2-95 25 Forening  
Skaar, Ulv Tore DIS-Hordaland 2-95 26 Forening  
  Etterlysninger 2-95 27 Etterlysninger  
  BBS-nytt 2-95 31 BBS  
1995-3 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 3-95 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-95 4 Forening  
  Aktuelle World Wide Web sider 3-95 4 Internett  
Christophersen, Alf Usenet Netnews 3-95 5 Internett  
Manis, Cliff m.fl. Genserv, en ny genealogisk tjeneste på Internet, basert på GEDCOM-filer 3-95 7 Internett  
  Slektsforskningskonferanse Nordisk Samarbeid 3-95 8 Forening Norden
  We WANT you 3-95 8 Forening  
Færden, Wilhelm Rigsarkivet i Danmark 3-95 10 Arkiver Danmark
Christophersen, Alf DIS-Norge på Sverige-besøk 3-95 11 Forening Utstilling
Skahjem, Svein 1600-tallets kilder 3-95 12 Kilder  
Skahjem, Svein 1633-sorenskriveren skulle have sin Tingbog 3-95 13 Kilder Tingbøker
Vigerust, Tore H. Dyre Sevaldssons ætt eller Lunnerætten 3-95 14 Slektshistorie  
Vigerust, Tore H. Skandinavisk Historisk Magazin 3-95 20 Tidsskrifter  
Erikstad, Marianne Registreringsmetodikk 3-95 22 Registrering av kilder Skifter
Alstadsæter, Lars Harald DIStreff- med 300000 aner 3-95 24 DIStreff  
Alstadsæter, Lars Harald Slekstsforum BBS på papir 3-95 26 BBS Slektsforum  
Hokstad, Eivind Om kilder og kritikk 3-95 27 Kilder  
Bjørgen, Helge 1801-folketellingen og personregistre til gards og ættesoge for Rogaland 3-95 29 Bokomtale  
  Etterlysninger 3-95 32 Etterlysnigner  
1995-4 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 4-95 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-95 4 Forening  
  Visste du at.. 4-95 4 Internett Hjemmesider
Christophersen, Alf og Øverlie, Vidar Slektsforskerdager 1995 arrangert! 4-95 5 Forening  
Lie. Kåre A. Hva betyr forkortelsen? 4-95 7 Kilder  
Christophersen, Alf Hva kan jeg ellers bruke modemet til? 4-95 8 EDB-maskinvare Modem
  Nordisk konference for slægtsforskning og EDB for slægtsforskere 4-95 9 Forening Danmark
Aase, Gunnar BBS-grupper i Rogaland 4-95 11 BBS  
Christophersen, Alf Hvordan utveksle filer med andre slektsforskere 4-95 12 EDB Datautveksling
Christophersen, Alf DIStreff 4-95 13 DIStreff  
  En test av programvare for slektsforskning 4-95 16 Slektsprogram  
Marthinsen, Bjørn Datasvinn 4-95 18 EDB Datalagring
Holden, Finn Christopher Axelsen eller hvordan jeg lekte Sherlock Holmes 4-95 19 Slektsforskning  
  Anna Juliane Hopstock f. Krohn 4-95 19 Bokomtale  
Alstadsæter, Lars Harald Lorens Berg, en produktiv bygdebokforfatter 4-95 20 Biografi  
Nordskår, Norvald Kjære vår slekt! 4-95 23 Slektsforskning  
Alstadsæter, Lars Harald Slektsforum BBS på papir 4-95 25 BBS  
  Informasjon til DIS-Norges medlemmer fra Teleslekt 4-95 26 EDB-registrerte kilder Teleslekt
Mjelva, Martin Herstadboka i ny utgave 4-95 27 Bokomtale Slektsbøker
  Etterlysninger 4-95 28 Etterlysninger  
1996-1 ( topp )          
Madsen, Sjur Formannen har ordet 1-96 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-96 4 Forening  
  Statistikk i medlemsmatrikkelen 1-96 4 Forening Medlemsmatrikkel
Holden, Finn Innbinding av anetavlen 1-96 5 Anetavler  
Holden, Finn Slektsforskning eller aneforskning? Anegalleri forfra eller bakfra? 1-96 5 Slektsforskning  
Løvdahl, Oddvar Med sjumilssteg i sju generasjoner på Slektsforum 1-96 6 BBS-Slektsforum  
  Kanskje du har møtt den samme problemstillingen? 1-96 6 Slektsforskning Navn
Høiberg, Rolf En slektsgranskerhistorie 1-96 7 Slektsforskning  
  Tredve års forgjeves leting 1-96 8 Slektsforskning  
Flor, Bjørn Hvor kommer de fra? 1-96 11 Slektsforskning Innvandring
Alstadsæter, Lars Harald På jakt etter slektninger i en liten verden 1-96 12 Slektsforskning  
  Fortiden..i dag 1-96 13 Forening  
Aase, Gunnar Dataregistrering av kirkebøker noe for DIS-Norge? 1-96 14 Kilderegistrering Kirkebøker
Nilsen, Bjørn Vi tar spranget! 1-96 16 Internett  
Nilsen, Bjørn Hva skjer med Slektsforum BBS? 1-96 17 BBS Slektsforum  
  Ut i verden på Internett 1-96 18 Internett  
Christophersen, Alf Aktuelle Internet-konferanser 1-96 21 Internett  
Christophersen, Alf 1st Reader, hvordan setter jeg den opp? 1-96 22 Programvare  
Christophersen, Alf Eksotisk bruk av Slektsforum 1-96 27 Slektsforum  
Alstadsæter, Lars H. Hvordan blir framtida vår? 1-96 28 Forening  
Christophersen, Alf Etterlysning i avisa kan gi god reklame for slektsforskning! 1-96 29 Slektsforskning  
  DIStreff 1-96 31 DIStreff  
  Etterlysninger 1-96 32 Etterlysninger  
1996-2 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 2-96 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-96 4 Forening  
  Nytt styre valgt ved årsmøtet 2-96 4 Forening  
Nilsen, Bjørn Dataregistrering av kirkebøker- ikke bare et spørsmål om entusiasme 2-96 5 Kilderegistrering Kirkebøker
Røgeberg, Kristin Skifter som kilde til personalhistorie 2-96 7 Kilder Skifter
Frydenberg, Per Enn jeg da syndromet Aner og Slekt 2-96 11 Slektsgransking Debatt
  DIS-Vest-Agder stiftet 2-96 11 Forening  
Gustavsen, Are S. og Steen-Karlsen, Torbjørn Hvilke hellige kuer, Finn Holden 2-96 12 Slektsgransking Debatt
Lohne, Toril Forsker du på Sverige 2-96 14 Slektsgransking Sverige
Holte, Rolf B. Kontroll av dubletter ved Gedcom-import 2-96 15 GEDCOM  
  DIS-Bjørn til Toril Lohne 2-96 15 Forening  
Østebø, Runar Åpent møte i Stavanger gav mange nye medlemmer 2-96 17 Forening Referat
Hamre, Knut Egil Teleslekt- noen kommentarer 2-96 18 Kilderegistrering Teleslekt
Frydenberg, Per Hvem er hvem i gamle Norge? Navnepurisme eller praktisk datasøk 2-96 19 Navn  
  Slekt og Data presenterer vår nye formann 2-96 20 Forening  
  Hederspris til Sjur Madsen og Gunnar Aabøe 2-96 22 Forening  
Bratforss, Runde og Keus Jan.M Fortiden i dag 25-27 oktober 1996 2-96 24 Forening  
Aabøe, Gunnar Hvordan hurtig utveksle filer uten Internet eller BBS 2-96 24 Datautveksling  
Jobsen, Tore Frich Hvorfor og hvordan starte en lokalforening av DIS? 2-96 25 Forening  
  Slektssmia- DIS-Oslo/Akershus' klubblokale 2-96 25 Forening  
  Referat fra årsmøte i DIS-Norge, lørdag 23 mars 1996 2-96 26 Forening Referat
Torp, Egil Mannen som fryktet naturkatastrofer 2-96 28 Biografi  
  Etterlysninger 2-96 29 Etterlysninger  
1996-3 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 3-96 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-96 4 Forening  
Midtskogen, Ørnulf Fotografering og registrering av kirkebøker 3-96 5 Kilderegistrering Kirkebøker
  DIS-Trøndelag stiftet 3-96 6 Forening  
Christophersen, Alf DIS-Norge på Sverigetur 3-96 6 Forening  
Borvik, Gunnar Registrering av kilder 3-96 7 Kilderegistering Debatt
Jobsen, Tore Frich Matpauser 3-96 8 ?  
Westengen, Stein Hvordan det begynte 3-96 9 Slektsgransking  
Nygarard, Lars og Skaar, Ulv Tore Svar fra Teleslekt til Knut Egil Hamre 3-96 10 Kilderegistrering Debatt
Borvik, Gunnar Family Tree Maker, problemer med tegnsett 3-96 11 Slektsprogram  
Skaar, Ulv Tore Teleslekt- en ressurs for oss alle 3-96 12 Kilderegistrering Debatt
Kippenbroeck, Ole-Johan DIStreff, en måte å finne andre som forsker på din slekt 3-96 15 DIStreff  
Lie, Kåre Albert Da tippoldefar kjøpte hest 3-96 18 Lokalhistorie  
Nilsen, Bjørn En meget nyttig bok

Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata

3-96 21 Bokomtale Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata
Holden, Finn Om slekt, slekter og aner 3-96 21 Slektsgransking  
Marthinsen, Odd Dataregistrering av primærkilder 3-96 23 Kilderegistrering  
Lie, Kåre Albert Har du tid til overs 3-96 23 Slektsgransking  
  Fortiden i dag Slektsforskerdagene 1996 25-27 oktober 3-96 26 Forening  
  Etterlysninger 3-96 27 Etterlysninger  
Røgeberg, Kristin Skifter som kilde til personalhistorie, del 2 3-96 34 Kilder Skifter
1996-4 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 4-96 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-96 4 Forening  
Skaar, Ulv Tore Balansegangen mellom det ideelle og virkeligheten vår 4-96 4 Kilderegistrering Debatt
Kjølseth, Ole Kong Hans og hans dramatiske løpebane 4-96 6 Historie  
Kompelien, Arild Oppfordring til programtest! 4-96 10 Slektsprogram  
Nilsen, Bjørn Svar til Arild Kompelien 4-96 10 Slektsprogram Debatt
  Hva skal jeg velge 4-96 11 Slektsprogram  
Sanden, Alf Hjelp! Slekta er blitt for stor, igjen 4-96 16 Slektsprogram  
Haugødegård, Torleif Registrering av personers navn og navnevariasjoner 4-96 17 Navn  
Moen, Geir Kommentar til debatten om dataregistrering av kirkebøker 4-96 17 Kilderegistrering Debatt
Nilsen, Bjørn Hva skal jeg gjøre når postkassa mi flyter over? 4-96 19 E-post  
Christophersen, Alf m.fl DIStreff forbedres 4-96 20 DIStreff  
  Slektsforskerdagene på FORTIDEN I DAG 4-96 24 Forening  
Gustavsen, Are S. Om begrepsforvirring- svar til Finn Holden 4-96 26 Slektsgransking Debatt
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Windows- status 4-96 28 Slektsprogram  
  Etterlysninger 4-96 28 Etterlysninger  
  Sakset fra DISforum@rootsweb.com: 4-96 33 Slektsforskning  
1997-1 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Forening i vekst 1-97 3 Forening  
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-97 4 Forening  
  Uendret avtale til tross for nytt navn 1-97 5 Internettavtale  
  Har du lyst til å være med å lage Slekt og Data? 1-97 5 Forening  
Christophersen, Alf Ny nettavis: DIS-Linken 1-97 6 Forening Internettsider
  DIS-Norges årsmøte avholdes i år i Ålesund 1-97 7 Forening  
Holden, Finn Om historie og slektshistorie 1-97 8 Slektshistorie Historie
Skahjem, Svein Kjenn din slekt- Tradisjon omkring personnavnet 1-97 10 Navn  
Skahjem, Svein Navnet skjemmer ingen om bruk av slektsnavn 1-97 11 Navn  
Koten, Jan Willem Computer-Genealogi I Nederland 1-97 12 Slektsgransking og EDB Nederland
  Mye nyttig informasjon i startpakken 1-97 15 Forening  
Christophersen, Alf Kommunale arkiver 1-97 16 Arkiver  
Christophersen, Alf Aust-Agder-arkivet 1-97 17 Arkiver  
Nilsen, Bjørn Hils på bestefar Per med egen hjemmeside 1-97 18    
Tomren, Kjell Inge Ressurser for slektsforskere på internett 1-97 19 EDB-registrerte kilder Internett
Christophersen, Alf Herstad-prosjektet 1-97 21 Kilderegistrering  
Skaar, Ulv Tore og Nyggaard, Lars Til Teleslekts mange utålmodige venner 1-97 22 Kilderegistrering Teleslekt
  Norsk Lokalhistorisk Institutt 1-97 23    
  Slektsforskning i Nord-Tyskland 1-97 23 Slektsforskning Tyskland
Keus, Jan Släktforskardagar 1997 i Helsingborg 1-97 24 Forening  
  Slektsprogramtreff i Stavanger 1-97 24 Slektsprogram  
  Vesteuropeisk Internett-boom 1-97 24 Internett  
Keus, Anette Kunsten å sitte riktig 1-97 25 Ergonomi  
Vatne, Kåre Nytt fra Nordvest 1-97 26 Forening DIS Møre og Romsdal
  Etterlysninger 1-97 27 Etterlysninger  
  Kroppskultur for PC-nerder 1-97 35 Ergonomi  
1997-2 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Leder 2-97 3 Forening  
  Diverse smånotiser 2-97 4 Forening  
Fuglseth, Knut Datamaskin 2-97 5 EDB og Slektsforskning  
Kjølseth, Ole Et autentisk Skifte avholdt i Fredrikstad anno 1789 2-97 6 Lokalhistorie Skifte
  Referat fra årsmøte i DIS-Norge 2-97 10 Forening Referat
  Fire medlemmer fikk (D)IS-bjørnen 2-97 12 Forening  
Christophersen, Alf Blir norske tegn borte? 2-97 13 EDB DOS DOS
Wathne, Birger GEDCOM- en enkel innføring 2-97 14 GEDCOM  
Darrud, Olde Bjørn Vurdering av 5 Windowsprogram 2-97 17 Slektsprogram  
Kompelien, Arild Tradisjon omkring personnavnet 2-97 21 Navn  
Keus, Jan M. Møte med en DIS-fadder 2-97 22 Forening  
  Nytt seminar om Aspa-ætten 2-97 23 Slektshistorie  
  Invitasjon til Trondheim 23-24 august 2-97 23 Forening  
Vågene, Harald Kva veg skal DIS gå? 2-97 24 Forening  
Kompelien, Arild Om Teleslekt 2-97 24 Kilderegistrering Teleslekt
Fjellman, Victor DIS-Norge i forandring 2-97 25 Forening  
Unni Møkkahobby 2-97 26 Slektsgransking  
  Etterlysninger 2-97 27 Etterlysninger  
Skaar, Ulv Tore Mye nytt i Teleslekt 2-97 30 Kilderegistrering Teleslekt
1997-3 ( topp )   2-97      
Nilsen, Bjørn Leder 3-97 3 Forening  
Christophersen, Alf Bruk av Free Agent 3-97 4 EDB programvare Off-line lesere
  Statsarkivet i Bergen 3-97 8 Arkiver Statsarkiv
Østebø, Runar Genealogi verden rundt 3-97 10 Slektsgransking  
  Dansk Demografisk database 3-97 11 Kilder Danmark
Farstad, Kjell Ivar Gedcom på internett 3-97 12 GEDCOM  
Wahl, Marianne Snakk med gamle folk 3-97 14 Slektsgransking  
  Slektsgranskning i Rogaland Finn dine røtter- vi viser veien 3-97 16 Forening  
  Foreningsnytt 3-97 17 Forening  
  Litt av hvert 3-97 17 Humor  
Stensby, Vigdis Nattefriing til besvær 3-97 18 Lokalhistorie Historie
  En skal høre mye rart 3-97 22 Lokalhistorie  
Hokstad, Eivind Våre utallige forfedre 3-97 23 Slektsgransking  
Mardal, Magnus Sømna. Gård og Slekt 3-97 25 Bokomtale Sømna
Mjelva, Martin Om bruk av slektsnavn 3-97 25 Navn  
  Etterlysninger 3-97 26 Etterlysninger  
Mohr, Johan Fredrik Wh. Får du tilstrekkelige data fra dine informanter? 3-97 29 Sletsgransking  
1997-4 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Leder 4-97 3    
  DIS-Norge medlem av KORG 4-97 4 Forening  
  NordGen 98 4-97 4 Forening  
  Genealogi verden rundt 4-97 5 Litteratur  
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 4-97 6 Kilder  
  Nordmenn i Amerika 4-97 8 Utvandring TMA-databasen
  Feil i adresser 4-97 10 GEDCOM  
Christophersen, Alf Slektsforskning i Rogaland 4-97 11 Forening  
Christophersen, Alf og Keus Jan M. Slektsforskerdager i Helsingborg 4-97 12 Forening Sverige
  DIS-Hordaland arrangerte slektsforskerdag 13 september i år. 4-97 13 Forening DIS-Hordaland
Karlsen, Finn Adelsprosjektet: Aspa-seminaret utgitt som hefte 4-97 14 Slektshistorie  
  Årsmøtet nærmer seg! 4-97 16 Forening  
Nedrebø, Yngve Om bilbrev og galeasen Debora 4-97 18 Skipshistorie  
Ellingsen, Erik Debora Expeditionen 4-97 20 Skipshistorie  
Nedrebø, Yngve I kongens Teneste 4-97 22 Soldater Publ. Nr 1 i Riksarkivarens skriftsamling
Christophersen, Alf Savner du kontakt med andre som forsker på samme slekt som deg? 4-97 24 DIStreff  
Holte, Rolf B. Et DIS-Norge for programmerere? 4-97 27 Forening Debatt
Christophersen, Alf Herstad-boken 4-97 28 Bokomtale  
Jørgensen, Otto Brothers Keeper Utility 4-97 28 Slektsprogram  
Gunnerud, Nils Fra tørre tall til kjøtt og blod 4-97 29 Slektsgransking  
  Etterlysninger 4-97 30 Etterlysninger  
1998-1 ( topp )          
Nilsen, Bjørn Leder 1-98 3 Forening  
  NordGen 98 1-98 4 Forening Norden
Aaboe, Gunnar Multimedia slektsbok! Noen tanker om slektsforskning og data 1-98 6 Slektsbok EDB Multimedia
Solheim, Kåre og Skarsten, Atle Om scanning av bilder 1-98 9 Bildescanning  
Nielsen, Jens Christian Hvor heldig har man lov at være? 1-98 12 Slektsgransking  
  Uekte barn også i dag! 1-98 13    
  Medlemstilbud fra Telenor Nextel 1-98 14 Forening Internett
Holum, Vidar Debora og Hesselberg 1-98 16 Skipshistorie  
Vågene, Harald Ny oversikt over program for slektsforskning 1-98 17 Slektsprogram  
Kjendal, Per Stian Bjørnø Hvordan finne slektninger i dag, hva finnes av kilder? 1-98 21 Kilder  
Tandstad, Ingrid B. Tradisjonstroskap eller motehysteri ved døpefonten 1-98 22 Navn  
  RHD med folketelling 1900 på internett 1-98 23 EDB registrerte kilder Folketelling
Vigerust, Tore Kast anetavlene 1-98 24 Slektshistorie Debatt
  Tidsbilder fra middelalderen 1-98 26 Historie Middelalder
  Kartlegger norske innvandrere i Sør-Afrika 1-98 28 Utvandring Sør-Afrika
  Etterlysninger 1-98 29 Etterlysninger  
1998-2 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 2-98 3 Forening  
Karlsen, Finn Referat fra årsmøte nr 8 i DIS-Norge 2-98 4 Forening  
Keus, Jan. M Slektsforskning i Frankrike 2-98 5 Slektsforskning Frankrike
Solberg, Jan Arbeidsprogram for DIS-Norge 2-98 6 Forening  
Holden, Finn Røtter heller enn slektninger 2-98 8 Slektsgransking Debatt
Stoltenberg, Trygve Kast anetavlene Hvor finner man da røttene. Ikke gjør som Vigerust sier 2-98 11 Slektsgransking Debatt
Kompelien, Arild Slektsbok og anetavler 2-98 13 Slektsgransking Debatt
Kjølseth, Ole Utklippsarkivet ved UBO- og litt mer 2-98 14 Kilder Arkiv
Solberg, Jan Bedre medlemsservice-DISofonen 2-98 15 Forening  
Juliussen, Leo Storm En hjemmedåp i gamle dager 2-98 16 Dåp  
  NordGen98 2-98 18 Forening  
Kjølvik, Ole John Cunningham alias Hans Køning 2-98 20 Slekthistorie  
  Slekts- og Lokalhistorisk dag 2-98 20 Forening Skien
Østebø, Runar Medlemsstatistikk-DIS-Norge 2-98 21 Forening  
Keus, Jan M På kontoret 2-98 21 Forening  
Olsen, Erik Storm En mer oversiktlig layout av etterslekt? 2-98 22 Slektstavler  
Moe, Kjell Helge Nordisk immigrasjonshistorie for amerikanere 2-98 23 Bokomtale Hoobler and Thomas: The Scandinavian American Family Album
Wathne, Birger Hvilken datamaskin bør jeg velge til slektsforskning? 2-98 24 EDB Maskinvare Valg av PC
  Etterlysninger 2-98 30 Etterlysninger  
1998-3 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 3-98 3 Forening  
  Flere lokallag 3-98 4 Forening  
Keus, Jan M. Hva gjør internett med oss? 3-98 4 Internett  
Zachariassen, Holger Tips og råd om etablering av lokallag av DIS-Norge 3-98 5 Forening  
Vigerust, Tore H. Genealogi versus slektsinteresse 3-98 8 Slektsforskning Debatt
  Definisjonen på et DIS medlem 3-98 11 Forening  
Christophersen, Alf Hva bør vi registrere av begivenheter? 3-98 12 Slektsgransking  
  Internett og følelser 3-98 12 Internett  
Ludvigsen, Susanne Th. En ung slektsforsker har ordet 3-98 14 Slektsgransking  
Jacobsen, Kåre Muskelkrampelatter i slektsgranskertempel- fra en sak i politiets gamle vaktprotokoller 3-98 15 Kilder Kriminalhistorie
Christophersen, Alf Distribusjonslister og nyhetsgrupper 3-98 16 Internett Epost, News
  Medlemsundersøkelse 3-98 17 Forening  
Holden, Finn Skien bys borgerskap på 1700-tallet 3-98 18 Bokomtale Skien
Andreassen, Dagfinn Mac kontra PC 3-98 19 EDB Maskinvare  
Holden, Finn Slektsbokutskrift bygd på aner 3-98 21 Slektsforskning Debatt
  Hvor skal jeg sende mitt DIStreff bidrag? 3-98 22 DIS-Treff  
Heidelberg, Knut Klaveness En kommentar til En hjemmedåp i gamle dager 3-98 23 Dåp  
Christophersen, Alf DIStreff-ansvarlig skifter 3-98 24 DIStreff  
Holden, Finn Slekter og Slektsforskning for slekten 3-98 25 Slektsforskning  
Åkvik, Odd Omkom ved å kullseile på reisen fra Veidholmen 3-98 25 Bokomtale Lokalhistorie
  På tvers av fjordar og fogderi 3-98 26 Forening DIS Møre og Romsdal
  Penger å spare 3-98 27 Internett  
Christophersen, Alf Kilderegistrering nå også en sentral styreaktivitet 3-98 28 Kilderegistrering  
Førland, Hans Petter Minneord. Tore Frich Jobsen 3-98 30 Minneord  
  Etterlysning 3-98 32 Etterlysninger  
Keus, Jan M. Slekta på veggen 3-98 35 Slektstavle  
1998-4 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 4-98 3 Forening  
Nesholen, Birger Hva står FINNSAM for? 4-98 4 Finnskogen Kultur
Vigerust, Tore H. Hvem er min slekt? 4-98 5 Slektsgransking Debatt
? Utviklingstrekk i markedet for slektsprogram 4-98 7 Slektsprogram  
Vigerust, Tore H. Hva er slektshistorisk snobberi 4-98 9 Slektsforskning Debatt
  Erratum 4-98 9 ROTA-DIS Sør-Trøsndelag DIS-Sør-Trøndelag
  Tiårets største slektsstevne 4-98 9 Slektsstevne Benkestok
Christophersen, Alf Gedcom/DIStreff-fadder, kan du stille? 4-98 10 DIStreff  
  Har du en brukbar maskin med Win95 du skal avhende 4-98 10 Forening  
  DIStreff 4-98 10 DIStreff  
Krogh, Jan S. Kirkebøkene går i oppløsning 4-98 11 Kilder Kirkebøker, Litauen
Christophersen, Alf Slektsforskerdager, hobbymesser, og annet i foreningen, hva kan JEG hjelpe til med? 4-98 12 Forening  
  Stamtreundersøkelse i Nederland 4-98 13 Slektsforskning Nederland
Høgh, Leif Er vi slægtsforskerer eller datasamlerer? 4-98 13 Slektsforskning  
Aas, Bjørn Hvor ble Peter Gordon født? 4-98 14 Etterlysning  
Sundbakk, Odd Min grandonkel Albert i New Zealand 4-98 14 Slektshistorie  
  Ekspertene har uttalt seg: PC-salg vil stupe 4-98 15 EDB  
  Søk hjelp før du kjøper datautstyr 4-98 15 EDB  
Holden, Finn Slekt og slektsfølelse 4-98 16 Slektsforskning  
Carlin, Mats Genealogi som forskningsfelt eller håndverk 4-98 17 Slektsforskning  
IBT Er du nettholiker? 4-98 19 Internett  
  Årsmøte 1999 4-98 20 Forening  
Jensen, Dag Rønning Siste? Kommentar til kast anetavlene 4-98 20 Slektsforskning Debatt
  DIS.-Norges testing av slektsprogram 4-98 22 Slektsprogram  
? Pliktavlesning av dokumenter 4-98 24 Lover Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument
  Kirkebøker på harddisk 4-98 26 Kilderegistrering  
Christophersen, Alf og Østebø, Runar Slektsgranskerdag i Rogaland 1998 4-98 27 Forening  
Lind, Johannes At udgive slægtsbogen 4-98 29 Slektsbok  
  Etterlysninger 4-98 32    
1999-1 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 1-99 3 Forening  
Nedrebø Efter Statskunstens regler 1-99 4 Ekteskap  
Christophersen, Alf Litt DIStreff statistikk 1-99 8 DIStreff  
Holden, Finn Hvem er min slekt? 1-99 9 Slektsgransking Debatt
Nedrebø, Yngve How to trace your ancestors in Norway 1-99 10 Slektsgransking  
  År 2000 problematikken er ikke ny 1-99 11 Humor  
Keus, Jan M. Tyske barn 1-99 13 Slekstgransking Krigsbarn
  Snail-mail og den økende bruk av e-mail 1-99 13 e-post  
  Før fikk man pennesyke, nå får man musesyke 1-99 13 Ergonomi  
Kompelien, Arild Slektsbok-generelt om diskusjon 1-99 14 Slektsbok Debatt
Darrud, Bjørn Holger 6.0 test 1-99 15 Slektsprogram  
  Nytt fra Arkivet 1-99 16 Digitalarkivet  
Balle, Einar Intervju med Jo Rune Ugulen 1-99 17 Forening DIS-Hordaland
Krogh, Jan S. Med Internett til bygde-Norge 1-99 20 Hjemmesider Internett
Thorvaldsen, Gunnar Databaser via Internett og standarder 1-99 21 EDB-registrerte kidler  
Borge, Liv Hvordan drive slektsforskning på taterne 1-99 22 Slektsgransking Tatere
Reinholdtsen, Petter LifeLines- unix slektsprogram med kildekoden tilgjengelig 1-99 26 Slektsprogrammer  
Nicolaisen, Kari News raskere enn Frelesearmeen 1-99 27 Slektsgransking News
  På slektsstevne i moteriktige klær? 1-99 27 Humor  
Holden, Finn Ole Schrøder: Schrøder-slekten 1-99 28 Bokomtale Slektsbok. Schrøderslekten
Haaland, Stein Inge Profesjonell slektsgransking 1-99 29 Slektsgransking  
  Etterlysninger 1-99 31 Etterlysninger  
1999-2 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 2-99 3 Forening  
Nissen, Harald Heraldikk for genealoger 2-99 4 Heraldikk  
  Referat fra årsmøte nr 9 i DIS-Norge 2-99 8 Forening Referat
  To nye styremedlemmer 2-99 10 Forening  
Nygaard, Lars Medlemstilbud på Telenor Internett-tilknytning 2-99 11 Forening Internett
  Gamle fotos kan reddes 2-99 15 Foto  
  År 2000 Klargjør din PC for år-2000 2-99 16 EDB  
  DIS-Østfold representert på alternativmessen Det Gode Liv 2-99 17 Forening DIS-Østfold
Westeng, Rolf Tilfeldighetene råder 2-99 17 Slektsgransking  
Westeng, Rolf Skjeberg historielag fødselshjelp 2-99 18 Historielag  
Ingulf .. Finnmark 2-99 19 Forening DIS-Finnmark
Van Eck, Martine Også vanlige mennesker har et familievåpen 2-99 20 Heraldikk Nederland
Ohnstad, Aud Magnhild Slektene før oss 2-99 21 Slektsgransking  
  Med Tokstadblod i årene 2-99 21 Slektsbok Tokstad
Gedde-Dahl, Tobias m.fl Norske menn år 1600 og år 2000 2-99 22 Historie  
Keus, Jan M. Fundamentalisme 2-99 23 ?  
Pedersen, Hildegunn Kombiner ferie og slektsgransking i Sverige 2-99 24 Slektsgransking Sverige
Krogh, Jan S. Litauen ønsker slektsforskning 2-99 28 Slektsgransking Litauen
  Hva kan JEG gjøre for foreningen? 2-99      
Marthinsen, Liv og Bråstad, Kjell J.   2-99 31 Minneord  
  Et besøk hos jubilanten DIS-Oslo Akershus 2-99 32 Forening DIS- Oslo/Akershus
  Etterlysninger 2-99 34 Etterlysninger  
1999 3/4 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 3 / 4-99 3 Forening  
Undrum, Wenche Husmannsvesenet i Norge 3 / 4-99 4 Husmannsvesen  
Holden, Finn Husmannskontrakter i Vestre Aker 3 / 4-99 6 Husmannsvesen  
  Husmenn 3 / 4-99 9 Dikt  
Holden, Finn Worsøe, Hans W: Håndbog i slægtshistorie 3 / 4-99 12 Bokomtale  
Nilsen, Henry N. Extrahusholdninger- en glemt kilde 3 / 4-99 13 Kilder Extrahusholdninger
Nilsen, Bjørn Telenor farvel. Tidligere formann i DIS-Norge er skeptisk til fortsatt rabattavtale 3 / 4-99 14 Forening Debatt
  DIS-Norge landsmøte 2000 3 / 4-99 15 Forening Landsmøte
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Utility 3 / 4-99 16 Slektsprogram  
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Windows fra 1996 til 1999 3 / 4-99 16 Slektsprogram  
Krogh, Jan S. BK's far 3 / 4-99 17 Biografi  
  Valgordningen i DIS-Norge 3 / 4-99 20 Forening  
Holden, Finn Lokallagsmedlem uten røtter i området 3 / 4-99 21 Forening  
Nilsen, Bjørn Ny lov om behandling av personopplysninger 3 / 4-99 21 Lover  
  STRAYS, et nytt begrep i slektsforskning 3 / 4-99 22 Slektsforskning Strays
Haakenstad, Liv Marit Når primærkilder er borte, er det da mulig å finne slekta? 3 / 4-99 23 Kilder  
Holm-Johnsen, Hanne Norsk museum for fotografi- Preus fotomuseum 3 / 4-99 25 Museum Fotohistorie
  Referat fra tillitsmannskonferanse 3 / 4-99 27 Forening  
  Tids-spekter Hva hendte da tipptipptipplevde 3 / 4-99 33 ?  
Holden, Finn Slekten Bruusgaard En utvikling i tenkning om slektsforhold 3 / 4-99 34 Slektsgransking Slektshistorie

Brussgaard

Christophersen, Alf Navnestandardisering, kan du tenke deg å hjelpe til? 3 / 4-99 35 DIStreff  
Andersen, Otto H. Næsgård Erfaring med DIStreff 3 / 4-99 36 DIStreff  
Are S. Gustavsen Tvungent lokalmedlemskap = 50% dyrere? 3 / 4-99 36 Forening Debatt
Grimstad, Mona Slekt og Data, ferdiglest på 10 minutter 3 / 4-99 38 Forening Medlemsblad. Debatt
Selle, Arvid Tilsvar til Mona Grimstad 3 / 4-99 39 Forening Medlemsblad. Debatt
Keus, Jan M. NordGen i Nord-Tyskland 3 / 4-99 40 Slektsforskning Tyskland
  Släktforskardagar i Karlstad 18-19 oktober 1999 3 / 4-99 42 Forening Sverige
Nissen, Harald Heraldikk for genealoger 3 / 4-99 43 Heraldikk  
Nygaard, Lars DISForum + DIScafe = sant 3 / 4-99 44 DISForum  
Østrem, Rolf Tanker ved oldefars bortgang 3 / 4-99 45 Slektsgransking  
Holden, Finn Terje A Tetmo: Ordbok for slektsforskere 3 / 4-99 46 Bokomtale  
  Etterlysninger 3 / 4-99 47 Etterlysninger  
2000-1 ( topp )          
Solberg, Jan Leder 1-2000 3 Forening  
Christophersen, Alf DIS-Norge feirer 10 år 1-2000 4 Forening  
  Godseier Brodtkorb og hans husmenn 1-2000 6 Husmannsvesen  
  Husmannsånd og husmannstid 1-2000 7 Husmannsvesen  
  Husmenn på Dønnesgodset 1-2000 8 Husmannsvesen  
  Pliktarbeid 1-2000 8 Husmannsvesen  
Røiri, Paal Husmannsvesenet i Norge 1-2000 9 Husmannsvesen  
Ertesvåg, Ivar S. Internett, slekt og personvern 1-2000 11 Personvern  
Ohnstad, Aud Magnhild Slektsforsker og mor 1-2000 12 Slektsforskning  
Johansen, Tove Dahl Nasjonalbibliotekets avdeling Oslo 1-2000 13 Bibliotek  
Holden. Finn Tre av de svarteste uår Norge har opplevd 1-2000 15 Historie  
Schoum Bjørn Terje Tvungent lokallagsmedlemskap 1-2000 18 Forening  
Haaland, Stein Inge Kast slektsprogrammet 1-2000 18 Slektsprogram  
Holden, Finn Amerikanere på Riksarkivet 1-2000 19 Slektsgransking  
Darrud, Ole Bjørn Økonomiske interesser og anbefalinger- to sider av samme sak? 1-2000 20 Forening  
Prøytz, Ragnhild DIS-Norge og jeg 1-2000 21 Forening  
  To viktige initiativtagere 1-2000 24 Forening  
Madsen, Sjur Gratulerer med 10-årsdagen 1-2000 25 Forening  
Nilsen, Bjørn 10 år i rivende utvikling 1-2000 26 Forening  
Christiansen, Svend-Erik Gratulationer fra DIS-Danmark 1-2000 27 Forening  
Løberg, Lars Frisk vindpust i norsk genealogi 1-2000 28 Forening  
Von Gertten, Gustaf Svensk misunnelse 1-2000 29 Forening  
Larsen, Birgit Fleming Held og Lykke med fremtiden 1-2000 29 Forening  
Thorsell, Elisabeth Grattis till de tio åren 1-2000 30 Forening  
Bjelkåker, Sture DIS-Norge 10 år 1-2000 30 Forening  
Moen Slekt og Data, ferdiglest på 10 minutter 1-2000 31 Forening Medlemsblad

Debatt

Christiansen, Per Reidar B. Mer slekt i Slekt og Data? 1-2000 32 Forening Medlemsblad

Debatt

Holden, Finn Ja til mer slekt i Slekt og Data 1-2000 32 Forening Medlemsblad

Debatt

Prøytz, Ragnhild Mitt liv med PC'n 1-2000 34    
  Skal du ha slektsstevne? 1-2000   Slektsstevne  
  SOL valgte Fast 1-2000 38 Internett  
Andreassen, Odd Marcus Thrane 1-2000 39 Biografi Thrane
Tretvik, Aud Mikkelsen Nordisk identitet og slektsforskning 1-2000 41 Slektsforskning  
  Hvorfor? 1-2000 47 Humor  
  Etterlysninger 1-2000 49 Etterlysninger?  
Meyer, Siri Ved tidens ende? 1-2000 50 ?  
Hoff-Jensen, Jørgen Hvilken nytte gir DIS-medlemsskap? 1-2000 51 Forening  
2000-2 ( topp )          
Eri, Jan Leder 2-2000 3 Forening  
  Vedtekter for DIS-Norge 2-2000 4 Forening  
  Referat fra landsmøtet i DIS-Norge 2000 2-2000 6 Forening  
  Nytt styre 2-2000 7 Forening  
Holst, Ola Innflytteren- lokalsamfunnet og dets slektshistorie 2-2000 9 Slektshistorie Samfunn
Gustavsen, Are S. Ja til selvbestemt..lokallagstilknytning 2-2000 10 Forening Debatt
Holte, Rolf B. DIStreff i ny og bedre utgave 2-2000 12 DIStreff  
  Styrets svar på DISforumdebatten i tilknytning til årets landsmøte 2-2000 12 Forening Debatt
Moseid, Tone DISofonen har fullført tjenesten 2-2000 14 Forening DISofonen
Styret i DIS Nytt årtusen nytt tiår- ny logo 2-2000 14 Forening  
  Hvilket kjønn har din PC? 2-2000 14 Humor  
Hamre, Knut Egil Mikrofilm på CD? 2-2000 15 Multimedia  
Darrud, Ole Bjørn Slektsprogram utviklet for norske brukere 2-2000 16 Slektsprogram  
Kompelien, Arild HUSMANN- en kommentar til artikkelen om husmannsvesenet 2-2000 17   Debatt
Bysting, Rolf H. En husmanns møte med rettsapparatet 2-2000 18 Husmannsvesenet  
Resset, Siri Modemet gir kontakt med internett 2-2000 19 EDB maskinvare Modem
Nord, Eirik og Soulere, Jean Pierre Forsøker du å finne aner i andre land? 2-2000 21 Slektsforskning  
Pedersen, Hildegunn Jordfestelse- jordpåkasting 2-2000 23 Begravelseskikker  
Hosar, Hans P. Norsk lokalhistorisk institutt og slektsforskninga 2-2000 24 NLI  
Holden, Finn Eilert Sundt og det Norge han fant 2-2000 26 ?  
  Ætten- det livsviktige fellesskapet 2-2000 29 Dikt  
  Etterlysninger 2-2000 30 Etterlysninger  
2000-3 ( topp )          
Eri, Jan Leder 3-2000 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 3-2000 4 Forening  
Langfeldt, Jon G. Fra slektsstudier til lokalhistorisk forskning 3-2000 6 Slekstsforskning Lokalhistorie
  Skjermkontakt med lokalhistorien 3-2000 10 EDB-registrert materiale  
  Slektskonferanser på nettet 3-2000 10 Internett Slektskonferanser, DISkafe
Nygaard, Lars Mikrofilm på CD? 3-2000 11 Multimedia EDB-registrerte kilder, mikrofilm
Winge, Harald Norsk lokalhistorie mot tusenårsskiftet 3-2000 12 Lokalhistorie  
Salvesen, Stray og Sydnes Bibliotek i omstilling 3-2000 24 Bibliotek Kommentar på stortingsmelding om biblioteker, arkiver og museer
Helseth, Anne Holen Nye bøker 3-2000 27 Litteratur Bokomtaler, slektahistorie, historie
Stærk, Dagfinn På jakt etter slekten Stærk 3-2000 28 Slektshistorie Stærk
  Släktforskardagar 2000 i Linköping 26-27 august 3-2000 33 Forening Sverige
  DISTreff brukernavn og passord endres 3-2000 34 DIS-Treff  
  Rapport fra DIS Møre og Romsdal 3-2000 36 Forening DIS Møre og Romsdal
  Etterlysninger 3-2000 38 Etterlysninger  
Resset, Siri Bruk av bilder i slektsbok 3-2000 40 Bilder  
2000-4 ( topp )          
Eri, Jan Leder 4-2000 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 4-2000 4 Forening  
Holden, Finn Veien frem til slektsbok 4-2000 6 Slektsbok Å lage slektsbok
Langfeldt, Jan G. Publisering av slektsstudier-amatørens erfaringer 4-2000 10 Slektsbok Å lage slektsbok
Berggren, Ulf Släktforskning och internett 4-2000 14 Internett Slektsforskning og internett
  Tre nye tilbud til medlemmer og andre interesserte fra DIS-Salten 4-2000 17 Forening Kurs
Moseid, Tone DIS-Sverige 20 år 4-2000 18 Forening Sverige
  Slektskonferanser på nettet 4-2000 18 Slektskonferanser Slektskonferanser, internett, DISkafe
  Kvinner har sjel 4-2000 19    
Klettum, Norunn Hele verden er en scene..slektsskole del 1 4-2000 20 Slektsgransking  
Moseid, Tone DIS-Norge med ny logo 4-2000 23 Forening Logo
Eri, Jan Håndholdt PC noe for slektsgranskere? 4-2000 24 EDB-maskinvare  
  Nyttige lenker 4-2000 26 Internett Websider for slektsforskning
Kaarsberg, Jørgen Etterlysninger nytter 4-2000 27 Slektsgransking  
Pettersen, Terje Dugnad i et billedarkiv 4-2000 28 Fotoarkiv  
Øverlie, Vidar Slektsgranskerdager i Rogaland 2000 4-2000 30 Forening DIS-Rogaland
  Kontingent og lokallagsordning endres 4-2000 32 Forening  
Moseid, Tone Riksarkivets hovedkatalog på nett 4-2000 32 Kilder på internett Riksarkiv
Holst, Ola Nye bøker 4-2000 33 Litteratur Bokomtale
  Etterlysninger 4-2000 36 Etterlysninger  
Flåten, Ole Harald Virus!!! 4-2000 40 EDB. Virus  
2001-1 ( topp )          
Eri, Jan Lederspalten 1-2001 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 1-2001 4 Forening  
Holden, Finn Om å arrangere slektsstevne 1-2001 6 Slektsstevne  
  Nye bøker 1-2001 9 Litteratur Bokomtaler
Eide, Viggo Folketellinga 1801 1-2001 9 Kilder Folketelling
Resset, Siri Hva er zipping? 1-2001 10 EDB, programvare Brukerveiledning
  Udlejecontract 1-2001 11    
Røiri, Paal Fantastisk hjelpemiddel 1-2001 12 DISBYT  
Christophersen, Alf GEDcom eksportproblem? 1-2001 13 Gedcom  
Resset, Siri Virus 1-2001 14 EDB, programvare Virus
Kjølberg, Tore Sjargong, slang, leksikon-hva betyr alt sammen? 1-2001 16 EDB Ord og uttrykk i EDB
Kletrtum, Norunn Vår felles hukommelse- slektsskole del 2 1-2001 20 Slektsgransking  
Nygaard, Lars Norsk Kirkeboksmateriale 1-2001 25 Kilder Kirkebøker
Jørgensen, Otto Brother's Keeper 1-2001 26 Slektsprogram  
  Slektskonferanser på nettet 1-2001 26 Internett Slektskonferanser, DISkafe
Holden, Finn Kildehenvisning og plassering av familiemedlemmer 1-2001 27 Slektsbok  
Holden, Finn Slektskap i Norge 1-2001 28 Bokomtale  
  Etterlysninger 1-2001 32 Etterlysninger  
2001-2           
Eri, Jan Lederspalten 2-2001 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 2-2001 4 Forening  
Berntzen, Gro Tema: Navn 2-2001 6 Slektsforskning  
Finn Holden og Arild Kompelien Registrering av personnavn 2-2001 10 Slekt og Data  
Nygaard, Lars Kirkeboksregistrering som nasjonal dugnad! 2-2001 14 Forening  
  Årsberetning og regnskap 2000 2-2001 15 Forening  
  75-års jubilanten Norsk Slektshistorisk Forening 2-2001 16 Forening  
Øverlie, Vidar Litt av hvert 2-2001 17 Diverse  
Klettum, Norunn Slektsskole del 3: Folketellinger 2-2001 18 Slektsforskning  
Fosså, Ove GedCom export fra Familiearkiv 97 2-2001 22 Data  
Holden, Finn Debatt: Hvem eier (slekts)historien? 2-2001 23 Slektsforskning  
Tone Moseid og Finn Holden Nye bøker 2-2001 24 Bøker  
  DIS-Arrangement 2001 2-2002 26 Forening  
  Etterlysninger 2-2001 28 Slektsforskning  
Holden, Finn Folketellinger 2-2001 36 Slektsforskning  
2001-3 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 3-2001 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 3-2001 4 Forening  
Holden, Finn Aaste Finneid, Aaste Finneid, 61 aar gl. 3 ganger gift 3-2001 6 Slektsforskning  
Løberg, Lars Skifter 3-2001 10 Slektsforskning  
Christophersen, Alf Hvordan sende inn et nytt eller oppdatert bidrag til DIStreff 3-2001 13 Data  
  Nye tilbud til medlemmer av DIS-Norge 3-2001 14 Forening  
  BYEN MED ÅRETS SLEKTSGRANSKERDAG: Egersund 3-2001 16 Forening  
  Stillingsutlysning 3-2001 17 Forening  
Resset, Siri Filer og filnavn i full forvirring 3-2001 18 Data  
Eri, Jan Sikkerhetskopiering 3-2001 20 Data  
Eri, Jan Slektsforskerbasen - et nytt hjelpemiddel fra DIS-Norge 3-2001 22 Slektsforskning  
Haaland, Stein Inge Debatt: Norske navnetradisjoner og norske slektsprogrammer 3-2001 24 Slekt og Data  
Ellingvåg, Sturla DNA/Genealogiprosjekt på Island 3-2001 25 DNA  
Moseid, Tone Nye bøker 3-2001 27 Bøker  
  DIS-arrangement 2001 3-2001 28 Forening  
  Etterlysninger 3-2001 30 Slektsforskning  
Holden, Finn Släktforskardagar i Borås 3-2001 36 Arrangement

 

2001-4 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 4-2001 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 4-2001 4 Forening  
Jan Eri og Finn Holden Kart - en viktig ressurs for slektsforskere 4-2001 6 Slektsforskning  
Christophersen, Alf Konvertering av slektsbok til data 4-2001 8 Data  
Klettum, Norunn Slektskolen del 5: På leting etter Karen Spørcks aner 4-2001 12 Slektsforskning  
Holden, Finn Arkivenes dag på Riksarkivet 4-2001 18 Arrangement  
  DIS-Norge landsmøte 2002 4-2001 20 Forening  
  Medlemstilbud DIS-Norge 4-2001 21 Forening  
Flor, Bjørn DISkusjon: Er mere alltid bedre? 4-2001 22 Slektsforskning  
  Dataordliste 3 4-2001 25 Data  
Finn Holden og Jan Eri Norsk Slektshistorisk forening 75 år 4-2001 26 Forening  
Skirbekk, Tarjei Nye bøker: Den dansk-norske kolonitid 4-2001 28 Bøker  
  DIS-arrangement 2002 4-2001 30 Forening  
  DIS-Hordaland 10 årsjubileum 4-2001 31 Forening  
  Etterlysninger 4-2001 32 Slektsforskning  
  Faste e-postadresser DIS-Norge og lokallagene 4-2001 35 Forening  
Christophersen, Alf Hjelp! Virusepidemi! 4-2001 36 Data  
2002-1 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 1-2002 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 1-2002 4 Forening  
Klettum, Norunn Slektskolen del 6: Statistisk Sentralbyrå 1-2002 6 Slektsforskning  
Eri, Jan PDF-filer, hvorfor og hvordan 1-2002 10 Data  
  Dataordliste 4 1-2002 12 Data  
  Innkalling til landsmøte i DIS-Norge 1-2002 13 Forening  
  DIS-arrangement 2002 1-2002 29 Forening  
Resset, Siri Enkel Windows 1-2002 30 Data  
Resset, Siri Meninger og tips 1-2002 33 Data  
Holden, Finn Nye bøker 1-2002 34 Bøker  
  Yngst i DIS-Norge 1-2002 35 Forening  
  Etterlysninger 1-20022 36 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 1-2002 39 Forening  
2002-2 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 2-2002 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 2-2002 4 Forening  
Tandberg, Sigrid Wegge Kelberlade - Gullsmedslekt fra Trondheim 2-2002 6 Slektsforskning  
Løberg, Lars Kommunale arkiv 2-2002 10 Slektsforskning  
Resset, Siri Minnesota History Center i St. Paul 2-2002 12 Slektsforskning  
Eri, Jan Slægtsforskertræf 2002 i Roskilde 2-2002 14 Arrangement  
  Dataordliste 4 2-2002 15 Data Dette er siden som manglet i nr. 1-02
Resset, Siri Tastatur- og musbruk 2-2002 16 Data  
Christophersen, Alf Babelsk forvirring eller hva? 2-2002 19 Data  
Eri, Jan A: er disketten, C: er harddisken og I: er internett? 2-2002 20 Data  
Solem, Jan Fredrik Nye bøker 2-2002 21 Bøker  
  Landsmøtet på Lillehammer 2-2002 22 Forening  
  Vedtekter for DIS-Norge 2-2002 23 Forening  
Aase, Gunnar DISkusjon: Kilderegistrering for hvem? 2-2002 25 Kilderegistrering  
  DIS-Norges styre 2002-03 2-2002 26 Forening  
  DISadmin er satt i drift! 2-2002 28 Forening  
  DIS-arrangement 2002 2-2002 30 Forening  
  Etterlysninger 2-2002 32 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 2-2002 36 Forening  
2002-3 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 3-2002 3 Forening  
Fløten, Ole Harald Fra redaktøren 3-2002 4 Forening  
Moseid, Tone Eli Hest på nett - hva har det med genealogi å gjøre? 3-2002 6    
Ertesvåg, Ivar S. Litt om internett, slekt og personvern 3-2002 8 Slekt og data  
Klettum, Norunn Slektskolen del 8: Skolearkiver 3-2002 10 Slektsforskning  
  Dataordliste 5 3-2002 15 Data  
Gilje, Osvald Slektsforskerdager: Borlänge 3-2002 16 Forening  
  Leserinnlegg 3-2002 20 Forening/slektsforskning  
Holden, Finn Slekt på TV: Oppgjør med bestefar 3-2002 22 Slektsforskning  
Eide, Viggo Slekt på TV: Tore på sporet 3-2002 23 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 3-2002 24 Forening  
Gilje, Osvald Nye bøker: Slektsforskning for barn 3-2002 26 Bøker  
Holden, Finn Nye bøker: Back to your roots 3-2002 27 Bøker  
  DIS-arrangement 2002 3-2002 28 Forening  
  DIS-arrangement 2002-03 3-2002 29 Forening  
  Etterlysninger 3-2002 30 Slektsforskning  
DIS-O/A Slektsforskerdagen 2002 3-2002 35 Forening Invitasjon
2002-4 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 4-2002 3 Forening  
Fløten, Ole Harald Fra redaktøren 4-2002 4 Forening  
Tuxen, Jan Tema: Billedhistorie. Silhuetter - en overset ressource i slægtsforskningen? 4-2002 6 Slektsforskning  
Holden, Finn Hallvar Gråtopp - opprørsleder 1438 4-2002 12 Slektsforskning  
  Ivrige DIS-medlemmer som kilderegistrerer i DIS-Hordaland 4-2002 15 Forening  
Klettum, Norunn Slektsskolen del 9: Wessels arkiv 4-2002 16 Slektsforsning  
Winje, Knut Tema: Bildeskolen del 1: Mørkerommer inn i datamaskinen 4-2002 18 Data  
Winje, Knut Arkivenes dag 9. november 2002 4-2002 21 Arrangement  
Eri, Jan Bruk av nyhetsgrupper på Internett 4-2002 22 Data  
Resset, Siri Problemer med e-post-vedlegg i Outlook Express 6 4-2002 24 Data  
Resset, Siri Dataordliste 6 4-2002 25 Data  
  Aktivitetsutvalg for kilderegistrering 4-2002 26 Kilderegistrering  
Eri, Jan Slekt i Russland? 4-2002 27 Slektsforskning  
Arntzen, Sølvi Innvandrere fra Nord-Tyskland 4-2002 28 Slektsforskning  
Haugan, Einar DIStreff- et ypperlig redskap for mange formål 4-2002 29 Data  
Pharo, Jan T. Mailwasher-oppsett 4-2002 30 Data  
  Dataordliste 6 fortsettelse 4-2002 31 Data  
Aarset, Knut Arne Stamtavle i fugleperspektiv 4-2002 32 Slektsforskning  
Holden, Finn Inger Holtan: Ekteskap, frillelevnad og hor i norsk høgmellomalder 4-2002 32 Slektsforskning  
  Etterlysninger 4-2002 34 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 2003 4-2002 37 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 4-2002 38 Forening  
Hansen, Thomas Jutta, Hildegard og Lars 4-2002 40 Slektsforskning  
2003-1 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 1-2003 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 1-2003 4 Forening  
Holden, Finn Nye kontorlokaler Ullevålsveien 1 1-2003 5 Forening  
Keus, Jan M. Har ikke den norske kongefamilien slektsnavn? 1-2003 6 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 1-2003 7 Forening  
Holden, Finn Slektskolen del 10: Skattemanntall 1-2003 8 Slektsforskning  
Holden, Finn Nye bøker: Slekten Holmboe gjennom 400 år 1-2003 11 Bøker  
Winje, Knut Tema: Bildeskolen 2. Paletter og lag - hva er det? 1-2003 12 Data  
Darrud, Ole Bjørn Tema: Data. Gedkom import og eksport 1-2003 16 Data  
Eri, Jan Arbeidsjernet LinDIS 1-2003 23 Data  
Karsten Lien og Jan Eri Historiske kart på Internett 1-2003 24 Slekt og data  
  Foreningsinformasjon 1-2003 25 Forening  
Mørch, Willy Martin Andreas Udbye 1-2003 26 Slektsforskning  
Keus, Jan M. Nye bøker: Industri och handel i skön kombinasjon 1-2003 28 Bøker  
Sandhaug, Anne Marie Nye bøker: Gårder og slekter i Borge og Torsnes 1-2003 28 Bøker  
DIS-Østfold Bokfest i Gamlebyen i Fredrikstad 1-2003 29 Arrangement  
Borgersen, Rein B. DISkusjon: Herren Halvor "Gråtoppen" 1-2003 30 Slektsforskning  
Holden, Finn DISkusjon: Hallvard Gråtopp 1-2003 31 Slektsforskning  
  Etterlysninger 1-2003 32 Slektsforskning  
  Kalender 1-2003 35 Forening  
  Amerikareiser 1-2003 36 Arrangement  
Eri, Jan Augustus kommer 1-2003 36 Data  
2003-2 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 2-2003 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 2-2003 4 Forening  
Larsen, Dagfinn U. Lokalnytt: DIS-Østfold på "Bokfest" med nytt messeutstyr 2-2003 5 Arrangement  
Holden, Finn Kvinne og mann i norsk folkekultur 2-2003 6 Slektsforskning  
Løberg, Lars Tema: Slektskolen del 11. Militære kilder 2-2003 8 Slektsforskning  
Winje, Knut Tema: Bildeskolen 3. I det digitale mørkrommet 2-2003 12 Data  
Holden, Finn Tema: Kirkebøker. To konfirmanter 2-2003 15 Slektsforskning  
Holte, Rolf B. Hvordan forbedre resultatene dine? 2-2003 16 Slekt og data  
Bøe, Per Inge Det norske utvandrersenteret 2-2003 17 Arrangement  
Haakenstad, Liv Marit Duppeditter i slektsgransking 2-2003 18 Data  
Haugsødegård, Torleif The Master Genealogist 2-2003 19 Data  
Eri, Jan DISchat - med temakvelder 2-2003 19 Forening  
Haalnd, Stein Inge Tema: Data. Ny versjon av Embla Familie og Slekt 2-2003 20 Data  
Holden, Finn Nye bøker: Jørn Sandnes: Kniven, ølet og æren 2-2003 22 Bøker  
Holden, Finn  Nye bøker: Emigrasjonen til Amerika 2-2003 23 Bøker  
  Kalender 2-2003 23 Forening  
  DIS-Norges medlemstilbud 2-2003 24 Forening  
  Etterlysninger 2-2003 26 Slektsforskning  
2003-3 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 3-2003 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 3-2003 4 Forening  
Nord, Eirik Dørdal Fra lokallagene: Stor aktivitet! 3-2003 5 Forening  
Christiansen, Laila N. Tema: Amerika-søk. Bestefars onkel dro til Amerika! 3-2003 6 Slektsforskning  
Klettum, Norunn Tema: Slektskolen 12. Bruk av folketellinger på Internett 3-2003 12 Slektsforskning  
Winje, Knut Tema: Bildeskolen del 4. Redningsoperasjon 3-2003 16 Data  
Haakenstad, Liv Marit Tema: Data. Virus! 3-2003 20 Data  
Arntzen, Sølvi Tema: Aner i Tyskland. 55 Deutscher Genealogentag 3-2003 22 Slektsforskning  
Endresen, Gunnar DISkusjon: Kvinne og mann 3-2003 24 Slekt og data  
Holden, Finn Nye bøker: Slektsforskning på PC 3-2003 25 Bøker  
Nord, Eirik Dørdal Nye bøker: Søking på Internett 3-2003 25 Bøker  
  Tilbud til medlemmer av DIS-Norge 3-2003 26 Forening  
  Etterlysninger 3-2003 28 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 3-2003 31 Forening  
2003-4 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 4-2003 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 4-2003 4 Forening  
Holden, Finn Slekt i Media. Søker slekt blant 9000 Johansen'er og Olsen'er 4-2003 5 Slektsforskning  
Hanssen, Rigmor Remers Tema: Krigshistorie. Lebensborn og tyskerbarna 4-2003 6 Slektsforskning  
Klettum, Norunn Tema: Slektskolen 13, Kilder til slektsforskning på Internett 4-2003 12 Slektsforskning  
  DIS-Norge landsmøte 2004 4-2003 15 Forening  
Winje, Knut Tema: Bildeskolen 5. Skanning av bilder 4-2003 16 Data  
Christophersen, Alf Tema: DIS-treff. Et komma eller to i stedsnavnet kan gjøre underverker 4-2003 21 Data  
Haakenstad, Liv Marit Tema: Data. Chat - å snakke sammen via tastaturet 4-2003 22 Data  
  Nye rekorder på DIStreff 4-2003 23 Data  
Haakenstad, Liv Marit Tema: Digitale verktøy. Busetnadssoge - et digitalt verktøy for bygdebokforfattere 4-2003 24 Slekt og data  
Borvik, Gunnar Klipp fra en konfirmasjonsliste i årene rundt 1860 - Klepp prestegjeld 4-2003 25 Slektsforskning  
Lillemoen, Maya En hyggelig historie 4-2003 26 Slektsforskning  
Larsen, Dagfinn U. Slektsforskerdagen en kjempesuksess i Østfold 4-2003 27 Arrangement  
  Tilbud til medlemmer av DIS-Norge 4-2003 28 Forening  
Holden, Finn Nye bøker: Mord på et slektsstevne 4-2003 30 Bøker  
Holden, Finn Nye bøker: På sporet 4-2003 30 Bøker  
Holden, Finn Nye bøker: I hine hårde dage 4-2003 31 Bøker  
  Etterlysninger 4-2003 32 Slektsforskning  
  Kalender 2004 4-2003 35 Forening  
Flåten, Ole Harald Nyttig sak til digitalkameraet 4-2003 36 Data

 

2004-1 ( topp)          
Eri, Jan Lederspalten 1-2004 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 1-2004 4 Forening  
Eri, Jan Slekt på nettet: Er din private hjemmeside ulovlig? 1-2004 5 Data  
Kjellsvig, Morten Tema: Slektsbok. Skriv din slektsbok - før det er for sent 1-2004 6 Slekt og data  
Klettum, Norunn Slektskolen 14: Hvordan søke i mormonernes baser 1-2004 10 Data  
Winje, Knut Bildeskolen 6: Hvordan ta bedre bilder - digitalt 1-2004 16 Data  
  DIS-kalenderen 1-2004 21 Forening  
Harsson, Bjørn Geirr Hjelpemidler: Hvordan kan GPS brukes i slektsforskning? 1-2004 22 Data  
Mæle, Magne Tema: Data. Slektsbok på CD 1-2004 30 Data  
Holden, Finn Norsk navneleksikon 1-2004 36 Slektsforskning  
Holden, Finn Nye bøker: Norge i 1743 1-2004 37 Bøker  
Haakenstad, Liv Marit Tema: Data. Start for å stoppe 1-2004 38 Data  
  Etterlysninger 1-2004 40 Slektsforskning  
2004-2 ( topp)          
Karlsen, Finn Lederspalte 2-2004 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 2-2004 4 Forening  
Holden, Finn Slektsbok med aner og etterslekt 2-2004 5 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Filtrere fil i PAF 2-2004 5 Data  
Kjellesvig, Morten Tema: Slektsbok del 2 2-2004 6 Slekt og data  
Kjellesvig, Morten ISBN og pliktavlevering 2-2004 9 Data  
Haakenstad, Liv Marit Windows utforsker 2-2004 10 Data  
Haakenstad, Liv Marit  Oppdater Windows 2-2004 12 Data  
Lillemoen, Maya DIS-chat 2-2004 13 Data  
Trygve Andersen og Gunnar Thorvaldsen Slektskolen 15: Presise søk etter persons fødested 2-2004 14 Data  
Winje, Knut Bildeskolen 7: Bli en bedre fotograf 2-2004 18 Data  
  DIS-kalenderen 2-2004 23 Forening  
Sogner, Sølvi Innvandring til Norge 1500-1800 2-2004 24 Slektsforskning  
Holden, Finn Nye bøker: Ein slektning kryssar sitt spor 2-2004 32 Bøker  
  Medlemstilbud 2-2004 34 Forening  
Gilje, Osvald Nye bøker: Vår felles slektshistorie - Hardanger, Sunnhordaland og ryfylke m.m. 2-2004 35 Bøker  
  Referat fra landsmøte i DIS-Norge 2004 2-2004 36 Forening  
  Etterlysninger 2-2004 38 Slektsforskning  
2004-3 ( topp)          
Karlsen, Finn Lederspalten 3-2004 3 Forening  
Flåten, Ole Harald Redaktørens kommentar 3-2004 4 Forening  
Haugødegård, Torleif Slektsbok og slektstavler med aner og etterslekt 3-2004 5 Slekt og data  
Jevne, Per The Andrew Sisters - med røtter i Selbu og Røros 3-2004 6 Slektsforskning  
Kjellesvig, Morten Skriv din slektsbok - inkluder små slektshistorier 3-2004 10 Slektsforskning  
Winje, Knut Bildeskolen 8: Å male med lys 3-2004 12 Data  
  Tilbud til medlemmer av DIS-Norge 3-2004 15 Forening  
Haakenstad, Liv Marit Rydde i PC-en 3-2004 16 Data  
Nilsen, Nils M. Alle sorger slukket? 3-2004 17 Data  
Nilsen, Nils M. Alternativ til MicroSoft 3-2004 18 Data  
Sogner, Sølvi Innvandring til norge 1500-1800 - del 2 3-2004 20 Slektsforskning  
Holden, Finn Nye bøker: Synder og pavemakt 3-2004 28 Bøker  
Christophersen, Alf GEDtreff tilgjengelig for alle medlemmer 3-2004 30 Data  
  Etterlysninger 3-2004 34 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 3-2004 39 Forening  
Eri, Jan Marklagskart og gårdskart 3-2004 40 Slektsforskning  
2004-4 ( topp)          
Karlsen, Finn Lederspalten 4-2004 3 Forening  
Moseid, Tone Redaktørens kommentar 4-2004 4 Forening  
  Slektsforskerdagen: The best...ever 4-2004 5 Forening  
Moseid, Tone Kilder og kildekritikk - basiskunnskap for en slektsforsker 4-2004 6 Slektsforskning Tema: Kilder
Valderhaug, Gudmund Arkiv- ein garanti for rettferd? 4-2004 10 Slektsforskning Tema: Kilder
Hysvær, Greta Pantebøkene som kilde til gårdshistorien 4-2004 15 Slektsforskning Tema: Kilder
Haakenstad, Liv Marit Svar til Nils M. Nilsen om alternative programmer for Microsoft 4-2004 19 Data Tema: Data
Haakenstad, Liv Marit Skjermoppløsningen i Windows (XP) 4-2004 20 Data Tema: Data
Darrud, Ole Bjørn Slektsbøker - muligheter og begrensninger i slektsprogram 4-2004 23 Data Tema: Data
Darrud, Ole Bjørn Kilderegistrering - hvilken støtte gir slektsprogrammene? 4-2004 27 Data Tema: Data
Einar Balle og Jan Eri DIS-Norge lanserer Slektsforum 4-2004 28 Forening  
Hansen, Magda Kjære redaktør 4-2004 31 Slektsforskning Tema: Humor
Holden, Finn De bodde i Moloveien 5, like ved Molja 4-2004 32 Bøker  
Moseid, Tone Slektsgransking med dataveiledning 4-2004 32 Bøker  
Moseid, Tone Slektshistorie for Tor og Elise Holte fra Drangedal: lokalhistorie - anetavle - etterslekt 4-2004 33 Bøker  
Moseid, Tone Slektsprogrammet The Master Genealogist TMG: brukerhåndbok 4-2004 33 Bøker  
  Etterlysninger 4-2004 34 Slektsforskning  
  Medlemstilbud 4-2004 37 Forening  
  DIS-kalenderen 4-2004 38 Forening  
2005-1 ( topp)          
Moseid, Tone Eli Redaktørens spalte 1-2005 3 Forening  
Karlsen, Finn Lederens spalte 1-2005 4 Forening  
  Smånytt 1-2005 5 Slektsforskning  
Moseid, Tone Eli Lov og rett på internett 1-2005 6 Slektsforskning Tema: Lov og rett
With, Christian Slektsforskning og personvern 1-2005 11 Slektsforskning Tema: Lov og rett
Somdal-Åmodt, Tore Tilgang til kommunalt arkivmateriale 1-2005 14 Slektsforskning Tema: Lov og rett
Løberg, Lars Skifte- og arverettsregler 1-2005 20 Slektsforskning Tema: Lov og rett
  Etterlysninger 1-2005 23 Slektsforskning  
Albertsen, Ragnar H. Bilder, bruk og slektsforskning 1-2005 24 Slektsforskning Tema: Lov og rett
  Etterlysninger 1-2005 29 Slektsforskning  
  Smånytt 1-2005 30 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Hvordan brenne cd-er 1-2005 31 Data  
Bergli, Rolf Steinar Scanning av dokumenter -  og hvordan gjøre dem søkbare 1-2005 34 Data  
Ofsdal, Liv Har du prøvd DISchat? 1-2005 39 Data  
Dokken, Sven Gjermund DIStreff-oppfordring 1-2005 40 Data  
Holden, Finn Bokomtale: Find din slægt - og gør den levende 1-2005 41 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Nordiske slektsforskertidsskrifter 1-2005 42 Bøker  
  Smånytt 1-2005 44 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 1-2005 46 Forening  
2005-2 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 2-2005 3 Forening  
Karlsen, Finn Lederens spalte 2-2005 4 Forening  
  DIS-Norges tillitsvalgte samlet på Larkollen 2-2005 5 Forening  
Nedrebø, Yngve Slurv, drukkenskap og svindel 2-2005 6 Slektsforskning Tema: Døden
Wågenes, Renathe Johanne Noen driver med ekstrem sport, andre driver med ekstrem hobby. Gravminner i Norge 2-2005 10 Forening Tema: Døden
Wågenes, Renathe Johanne Intervju med en ekstremsportutøver: Ingebjørg Minde 2-2005 14 Forening Tema: Døden
Løberg, Lars Norske oppkallingsregler 2-2005 17 Slektsforskning Tema: Døden
  Her hvilker... Kjente personer på kirkegårdene i Oslo sentrum 2-2005 20 Slektsforskning Tema: Døden
Hovdhaugen, Einar Likpreiker 2-2005 25 Slektsforskning Tema: Døden
Hovdhaugen, Einar Dei som ikkje fekk kvile i vigsla jord 2-2005 26 Slektsforskning Tema: Døden
  Smånytt 2-2005 28 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Sikkerhetskopiering 2-2005 30 Data  
Darrud, Ole Bjørn Valg av slektsprogram 2-2005 35 Data  
Langeland, Arne Landskonferanse for Fotobevaring 2-2005 36    
  Etterlysninger 2-2005 39 Slektsforskning  
Langeland, Arne Slektsforskerens nye verden. Presentasjon ved Multimediautvalget i DIS-Norge 2-2005 40 Slekt og Data  
  Smånytt 2-2005 43    
Holden, Finn Bokomtale: Marianne Fredriksson: Anna, Hanna og Johanna 2-2005 44 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Släkthistoriskt Forum 1/2005 2-2005 44 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Slægt & Data 1/2005 2-2005 45 Bøker  
  DIS-kalender 2-2005 46 Forening  
2005-3 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 3-2005 3 Forening  
Karlsen, Finn Lederens spalte 3-2005 4 Forening  
  Navn i Norge - en historisk oversikt 3-2005 5 Slektsforskning Tema: Jeg
Levang, Erling Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid 3-2005 18 Slektsforskning Tema: Jeg
Ugo A. Perego, Ms. Natalie M. Myres, Ms. Scott R. Woodward, PHD Genetics, genealogy and the Sorenson molecular genealogy foundation 3-2005 20 DNA Tema: Jeg
  Er det her jeg hører til? Skoleelever dokumenterer Oslos nyere historie 3-2005 25 Data Tema: Jeg
  Fødselsnummeret - oppbygging og kontrollsiffer 3-2005 26 Slektsforskning Tema: Jeg
Alstadsæter, Lars Harald Gjesteskribenten 3-2005 29 Forening  
Haakenstad, Liv Marit PalmOne Life Drive 3-2005 30 Data  
Langeland, Arne Katalogisere fotosamling i et registreringsprogram 3-2005 33 Data  
Keus, Jan M. Kirkelig tilgivelse for slektsforskere i Vestfold 3-2005 36 Slektsforskning  
Moseid, Tone Årets sommergåte er ikke løst! 3-2005 38 Slektsforskning  
  Etterlysninger 3-2005 39 Slektsforskning  
  Arkivverket inn i det 21. århundre. Skannede kirkebøker på nett 3-2005 40 Slekt og data  
Hodne, Torgils Ekteskapeleg "føljetong" gjenom 130 år 3-2005 41 Slektsforskning  
  Smånytt 3-2005 43    
  Bokomtale: Glemte mennesker - bergmannsslekten Bratteberg på Kongsberg 1742-1812 3-2005 44 Bøker  
  Bokomtale: Håndbok for brukere av statsarkivene 3-2005 45 Bøker  
  Bokomtale: Slektsprogrammet The Master Genealogist TMG - brukerhåndbok 3-2005 46 Bøker  
  DIS-kalenderen 3-2005 48 Forening  
2005-4 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 4-2005 3 Forening  
Karlsen, Finn Lederens spalte 4-2005 4 Forening  
  De som dro østover - Kola-nordmennenes historie 4-2005 6 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
  Kvener 4-2005 14 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
  Tverrelvdalens slektshistorie 4-2005 15 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Thorvaldsen, Gunnar Det nord-atlantiske befolkningsprosjektet 4-2005 16 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Haakenstad, Liv Marit Haugianerne i Steigen 4-2005 18 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Bjørklund, Nils Erik Bakkejord, grenda 4-2005 24 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Samuelsen, Ragnar T. Mikkellarshansberget ligger litt oppfra Olehansabukta - eksempler på muntlige lokale stedsnavn i nord 4-2005 28 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Samuelsen, Ragnar T. Noen nettadresser til kilder for Nordkalott-historie, inkludert kvenske og samiske slektsdata 4-2005 30 Sletksforskning Tema: Mennesker i nord
  En liden Mindesang 4-2005 31 Slektsforskning Tema: Mennesker i nord
Clausen, Anette Skogseth Framfinning og søking i Digitalarkivet 4-2005 32 Slekt og data  
  Etterlysning 4-2005 37 Slektsforskning  
Hansen, Kåre Gravminne fra Gunnarskog i Värmland 4-2005 39 Slektsforskning  
Moseid, Tone Svenske anbytarforum stengt av Datainspektionen 4-2005 42 Data  
Samuelsen, Ragnar T. Bokomtale: Stedsnavn i Storfjord 4-2005 44 Bøker  
Samuelsen, Ragnar T. Bokomtale: Bakkejord med Kvalnes. Til ca. 1920 4-2005 44 Bøker  
  Smånytt 4-2005 45    
  DIS-kalenderen 4-2005 46 Forening  
2006-1 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 1-2006 3 Forening  
Karlsen, Finn Lederens spalte 1-2006 4 Forening  
Moseid, Tone Eli Har vi bruk for privatarkivene? 1-2006 5 Slektforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Grindheim, Sigbjørn Håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket og det slektshistoriske materialet 1-2006 10 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Eriksen, Knut Einar Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1-2006 15 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Røsjø, Ellen Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) 1-2006 20 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Løberg, Lars Gårdsarkivet på Ådland 1-2006 22 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Langnes, Mads Privatarkiv på loft og i kjellar 1-2006 23 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
Kjelland, Arnfinn Slektsgransking og historisk demografi 1-2006 25 Slektsforskning Tema: Lokal- og privatarkiv
  DISforum over til Slektsforum 1-2006 30 Data  
Samuelsen, Ragnar T. Deponering av slektsarkiv 1-2006 31 Slektsforskning  
Bjørlin, Inge Manfred 1905-manntallet lagt ut for salg 1-2006 32 Slektsforskning  
Eri, Jan Aktivitetsutvalg for internett 1-2006 33 Forening  
  Innkalling til landsmøte i DIS-Norge 1-2006 36 Forening  
  NORDGEN 1-2006 51 Forening  
  Smånytt 1-2006 52    
Holden, Finn Nordiske slektsforskertidsskrift 1-2006 52 Bøker  
Holden, Finn Adelheid Seyfarth: Fars hus 1-2006 55 Bøker  
  DIS-kalenderen 2006 1-2006 56 Forening  
2006-2 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 2-2006 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 2-2006 4 Forening  
Moseid, Tone Torill - nyvalgt leder 2-2006 5 Forening  
  DIS-Troms samarbeider med Tromsø bibliotek 2-2006 7 Forening  
Runde, Harald Jarl Norsk utvandring til Sør-Afrika og Madagaskar 2-2006 8 Slektsforskning Tema: Utvandring
Haakenstad, Liv Marit Utvandringen fra Norge over Hull og Liverpool  2-2006 16 Slektsforskning Tema: Utvandring
Moseid, Tone Ellis Island – Håpets og tårenes øy 2-2006 21 Slektsforskning Tema: Utvandring
Christiansen, Laila N. Skipslistene på Ellis Island – hva kan vi finne? 2-2006 25 Slektsforskning Tema: Utvandring
Molde, Jorstein Utvandringen fra Trøndelag – en prosjektbeskrivelse 2-2006 29 Slektsforskning Tema: Utvandring
Tysdal, Olav Amerikastoff i norske lokalaviser 2-2006 34 Slektsforskning Tema: Utvandring
Kjelland, Arnfinn Bygdebøker av gards- og ættesogetypen i Amerika 2-2006 40 Slektsforskning Tema: Utvandring
Greipsland, Torbjørn Den glemte utvandring 2-2006 43 Slektsforskning Tema: Utvandring
Borvik, Gunnar Kirkeboksdata på CD 2-2006 46 Slektsforskning Data
  Smånytt 2-2006 47 Forening  
  Etterlysninger 2-2006 47 Slektsforskning  
  Referat fra landsmøtet i DIS-Norge 2006 2-2006 48 Forening  
Bjelkåker, Sture Föreningen DIS i Sverige 2-2006 50 Forening  
Moseid, Tone Bokomtale: Krigen mot Siouxene : nordmenn mot indianere 1862- 1863. 2-2006 53 Bøker  
  DIS-kalenderen 2-2006 56 Forening  
Bjørlin, Inge Manfred Landets eldste valgprotokoll? 2-2006 59 Slektsforskning  
2006-3 ( topp)          
Moseid, Tone Eli Redaktørens spalte 3-2006 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 3-2006 4 Forening  
Røsjø, Ellen Innbyggere fra alle kanter. Byen og de utenlandsfødte 3-2006 5 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Moseid, Tone Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek 3-2006 10 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Moseid, Tone Adressebøker og andre kilder knyttet til byene 3-2006 12 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Haakenstad, Liv Marit Iver Olsen 3-2006 16 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Vigerust, Tire Hermundsson Bergen by 1680–1730: en prosopografi (kollektiv biografi) 3-2006 20 Slektsforskning Tema: Bymennesker
  Smånytt 3-2006 30 Forening  
Moseid, Tone Bergen skolemuseum – en nettressurs også for slektsforskere 3-2006 31 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Day, Terence L. Go, go, genealogy 3-2006 34 Slektsforskning  
Kjelland, Arnfinn Slektsgransking og historisk demograf 3-2006 36 Slektsforskning  
Holden, Finn Islandsk slektsdatabase i en krim 3-2006 39 Slektsforskning  
Knudsen, Kjell Arkivformidling i lys av unionsoppløsningen 3-2006 40 Slektsforskning  
Christophersen, Alf Dypvågboka, nå også på data! 3-2006 42 Slekt og Data  
  Slektsforskerdagen 2006 3-2006 44 Forening  
Tone Hotvedt og Espen Berg Tones og Espens DIS-ferie 3-2006 46 Slektsforskning  
  DIS-Norges nye styre 3-2006 49 Forening  
  Smånytt 3-2006 50 Forening  
Holden, Finn Bokomtale: Nordmenn i dødsleirene 3-2006 52 Bøker  
  DIS-kalenderen 2006 3-2006 53 Forening, arrangement  
2006-4 ( topp)          
Moseid, Tone Eli Redaktørens spalte 4-2006 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 4-2006 4 Forening  
Sandberg, Per Øivind Hedemarkinger og värmlendinger i unionstiden 4-2006 5 Slektsforskning Tema: Bymennesker
Bore, Ragnhild Rein Et folkebytte over Kjølen? 4-2006 10 Slektsforskning Tema: Broderfolket
Hansen, Svein Olav Søta bror på arbeidsvandring i Østfold og Norge 4-2006 16 Slektsforskning Tema: Broderfolket
Brække, Gunvor Sæther Det var en gang... 4-2006 22 Slektsforskning Tema: Broderfolket
Vigerust, Tore Hermundsson Svenskenes avleggelse av troskapsed i Norge 1710–1808 4-2006 25 Slektsforskning Tema: Broderfolket
  Sveriges Släktforskarförbund 4-2006 28 Forening  
  Etterlysninger 4-2006 30 Slektsforskning  
  Smånytt 4-2006 30 Diverse  
  Innspill 4-2006 31 Diverse  
Bjercke, Alf R. En spesiell innvandring til Norge fra Italia for 200 år siden 4-2006 32 Slektsforskning  
Moen, Tharald En spesiell jul 4-2006 36 Slektsforskning  
Haugødegård, Torleif Aneslektsbok eller aners etterslektsbok 4-2006 39 Slektsforskning  
Holden, Finn Bokomtale: SLÄKT-historiskt FORUM 4/06 4-2006 43 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Slægt & Data nr. 3-2006 4-2006 44 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Amin Maalouf: Opphav 4-2006 44 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: En norsk slekt Wolff II 4-2006 45 Bøker  
  DIS-kalenderen 2006-2007 4-2006 46 Forening, arrangement  
2007-1 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 1-2007 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 1-2007 4 Forening  
Moseid, Tone Portretter i Norge 1-2007 5 Slektsforskning Tema: Portretter
Skuseth, Vegard Oslo Bymuseums fotosamling 1-2007 8 Slektsforskning Tema: Portretter
Haakenstad, Liv Marit Skanning av bilder 1-2007 11 Data Tema: Portretter
Halaas, Kristin Fotografi i slektsforskning 1-2007 15 Data Tema: Portretter
  Registre over norske fotografer og fotografisamlinger 1-2007 21 Slektsforskning Tema: Portretter
Tolfsby, Dina Norsk-amerikansk samling ved Nasjonalbiblioteket 1-2007 22 Slektsforskning Tema: Portretter
Carsten Berg Høgenhoff og Jan Eri Folk på vidvanke 1-2007 25 Slektsforskning  
  Smånytt 1-2007 27 Diverse  
Moseid, Tone U-landet Norge 1-2007 27    
Hansen, Kåre Filateli som hobby – nyttig også for slektsforskeren! 1-2007 30 Slektsforskning  
Larsen, Birgit Flemming Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie 1-2007 32 Slektsforskning  
Jan Eri og Espen Berg Slektsforum – DIS-Norges møteplass på Internett 1-2007 34 Data  
  Strategiutvikling i DIS-Norge 1-2007 38 Forening  
  Tidsskriftomtale: Diskulogen nr. 74 nov. 2006 1-2007 40 Bøker  
  Tidsskriftomtale: SLÄKThistoriskt FORUM 5/2006 1-2007 40 Bøker  
  Tidsskriftomtale: Slægt & Data nr. 4/2006 1-2007 40 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Jakten på Superoldemora 1-2007 41 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Leif Joh. Andersen: ”Rø- var-Alexander” og barken ”Patriot” 1-2007 42 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Tore Strømøy og Finn Karlsen: På sporet av deg selv 1-2007 42 Bøker  
  DIS-kalenderen 2007 1-2007 44 Forening, arrangement  
2007-2 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 2-2007 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 2-2007 4 Forening  
Carlsen, Terje Da spanskesyken herjet 2-2007 5 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
Mamelund, Svenn-Erik Spanskesyken rammer sosialt skjevt 2-2007 8 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
  Pestlege  2-2007 14 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
  Pesten  2-2007 14 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
  Svartedauden i Europa 2-2007 15 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
Haugen, Ronny Rismyhr Om et drap i Elverum i 1718 2-2007 16 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
Bratland, Kenneth Forlis i Bolstadfjorden 2-2007 20 Slektsforskning Tema: Sykdom og nød
Skivenes, Arve Hva kan Bergen Byarkiv tilby slektsforskere? 2-2007 22 Slektsforskning  
Klettum, Norunn Norgesprosjektet  2-2007 28 Slektsforskning  
Otto Jørgensen Mange nyheter i Brothers Keeper 2-2007 32 Data  
  Medlemstilbud 2-2007 36 Forening  
  Smånytt 2-2007 42 Diverse  
Holden, Finn Bokomtale: En kort (!) innføring i Prytzslektens liv gjennom 400 år, samlet i 4 bind av Snorre Prytz 2-2007 43 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge. av Knut Johannessen 2-2007 43 Bøker  
  Tidsskriftomtale: Diskulogen nr. 76, mars 2007 2-2007 44 Bøker  
  Tidsskriftomtale: Släkthistoriskt Forum nr. 1/07 2-2007 44 Bøker  
  Tidsskriftomtale: Slægt & Data nr. 1-2007 2-2007 45 Bøker  
  DIS-kalenderen 2007 2-2007 45 Forening, arrangement  
2007-3 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 3-2007 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 3-2007 4 Forening  
Christiansen, Laila Normann Den gamle konvolutten 3-2007 6 Slektsforskning Tema: Skal vi være DIS?
Berg, Espen Genealogiske ressurser 3-2007 9 Data, Forening Tema: Skal vi være DIS?
Ofsdal, Liv Her kan du få hjelp på få minutter! DIS-chat 3-2007 12 Data, Forening  
Aasegg, Torill Gravminner i Norge 3-2007 14 Data, Forening  
Berg, Espen Slektsforskerbasen 3-2007 17 Data, Forening  
Berg, Espen DISkart 3-2007 22 Data, Forening  
Johnsen, Torill Nye lokaler 3-2007 24 Forening  
  Nyttig å vite for deg som er nybegynner 3-2007 27 Forening, Slektsforskning  
  10 enkle råd for å finne slekt i New Zealand 3-2007 28 Slektsforskning  
Klettum, Norunn Norunn Klettums forord 3-2007 30 Slektsforskning  
Aftenposten Slektstreff i Lommedalen

3-2007

31 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Utvandringen til Texas 3-2007 32 Slektsforskning  
  Norsk slektshistorisk forening 3-2007 35 Forening  
  Slektsforskerdagen 2007 3-2007 36 Forening, arrangement  
  Etterlysninger 3-2007 38 Slektsforskning  
Holden, Finn Bokomtale: Slekter og Gaarder i Gausdal, videreføring av Kraabølsboka 3-2007 39 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Siriboka av Ingrid Storholmen 3-2007 40 Bøker  
  Tidsskriftomtale: Slægt og Data nr. 3 2007 3-2007 40 Bøker  
Holden, Finn Bokomtale: Våre Røtter 3-2007 41 Bøker  
  Smånytt 3-2007 42 Diverse  
  DIS-kalenderen 2007-2008 3-2007 45 Forening, arrangement  
2007-4 ( topp)          
Moseid, Tone Redaktørens spalte 4-2007 3 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 4-2007 4 Forening  
  Blogging - hvorfor det? 4-2007 5 Data Tema: Genealogi 2.0
Moseid, Tone Wiki  4-2007 8 Slekt og Data Tema: Genealogi 2.0
Alsvik, Ola Nasjonalt, lokalhistorisk oppslagsverk på nett  4-2007 10 Slektsforskning Tema: Genealogi 2.0
Morrington, Boel Genealogi i second life 4-2007 12 Slektsforskning Tema: Genealogi 2.0
Morrington, Boel Kan du hjelpe en second lifeavatar med norske røtter? 4-2007 17 Slekt og data Tema: Genealogi 2.0
  Google earth – med jorda på nett 4-2007 20 Data Tema: Genealogi 2.0
Alstadsæter, Lars Harald En slektsgranskers digresjoner blir et leksikon 4-2007 22 Slektsforskning Tema: Genealogi 2.0
  Facebook 4-2007 24 Slekt og data  
Munro-Jenssen, Oddvar På leting etter slekta 4-2007 26 Slektsforskning  
Reithaug, Kjetil Kommunearkiver – en ukjent gullgruve for slektsforskere 4-2007 30 Slektsforskning  
Greipsland, Torbjørn Brødrene Bradt har hundre tusener av etterkommere i USA 4-2007 32 Slektsforskning  
Hindal, Sidsel Kulturminneåret 2009 4-2007 35    
  Etterlysninger 4-2007 38 Slektsforskning  
Eri, Jan Nytt søkbart register til «Våre falne 1939-1945» lansert på julaften! 4-2007 40 Slekt og data  
  Smånytt 4-2007 42 Diverse  
  DIS-kalenderen 2008 4-2007 44 Forening, arrangement  
2008-1 ( topp)          
Moseid, Tone Eli Redaktøren har ordet 1-2008 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederspalten 1-2008 4 Forening  
  Smånytt 1-2008 5 Diverse  
Moseid, Tone Engelsk genealogi for nybegynnere 1-2008 6 Slektsforskning Tema: England
Munro-Jenssen, Oddvar Bestemors gamle fjøs – om en tur til Fjellværøy 1-2008 12 Slektsforskning  
  Innkalling til Landsmøte i DIS-Norge 1-2008 18 Forening  
Holden, Finn Tidsskriftomtale: Släkthistoriskt Forum nr. 1-2008 1-2008 50 Bøker  
Holden, Finn Tidsskriftomtaler: Slægt & Data nr. 1-2008 1-2008 51 Bøker  
  Släktforskardagarna 2008 1-2008 52 Arrangement  
  DIS-kalenderen 1-2008 53 Forening, arrangement  
2008-2 ( topp)          
Torill Johnsen, Laila N. Kristiansen, Liv Ofsdal Redaktørene har ordet 2-2008 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 2-2008 4 Forening  
Christiansen, Laila Normann Folketellinger og manntall 2-2008 6 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Bore, Ragnhild Rein Folketellingene - mer enn bare navnelister 2-2008 10 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Bore, Ragnhild Rein Ikke av «fremmed race» 2-2008 14 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Bore, Ragnhild Rein Fra småhus til bygård og villa 2-2008 16 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Johnsen, Torill Søking på Digitalarkivet 2-2008 18 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Christiansen, Laila N. Søk med fødestedskoder på www.rhd.uit.no 2-2008 20 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Nedrebø, Yngve Digitalarkivet - i tall gjennom ti år 2-2008 22 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Somdal-Åmodt, Tore Folketellinger og tilgjengelighet  2-2008 24 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Christiansen, Laila Normann KraFT1923 2-2008 26 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Finn Guttvik og Finn Karlsen Folketellingen Trondheim 1925 og Strinda 1934 2-2008 28 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Munro-Jenssen, Oddvar Hva kan vi lese ut av folketellingene? 2-2008 31 Slektsforskning Tema: Folketellinger
Munro-Jenssen, Oddvar De var våre besteforeldre og oldeforeldre 2-2008 34 Slektsforskning Tema: Folketellinger
  DIS-Norges nye styre 2-2008 37 Forening  
Dahl, Rolf Hvordan finne våre aner i sjøfartens arkiver 2-2008 40 Slektsforskning  
Ofsdal, Liv Gravminnefotografering 2-2008 42 Forening, Slektsforskning  
Røiri, Paal Dine urforfedres opprinnelse 2-2008 44 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 2-2008 46 Forening, arrangement  
2008-3 ( topp)          
Torill Johnsen, Mette Gunnari, Liv Ofsdal Redaktørene har ordet 3-2008 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 3-2008 4 Forening  
Nedrebø, Yngve Et overblikk over norsk utvandringshistorie 3-2008 6 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
  Utvandringen 1825-1930 3-2008 11 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
Jim Winsness og Jens Winsnes The Hendricks Project 3-2008 15 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
Østrem, Nils Olav Norsk utvandringshistorie 3-2008 18 Bøker Tema: Emigrasjon
Munro-Jenssen, Oddvar Det kom et brev 3-2008 22 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
  De som dro lengst – emigrasjon til New Zealand 3-2008 24 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
Schwartz, Linda K., Johnsen, Torill Norsk immigrasjon til Dunn County i Wisconsin 3-2008 26 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
Johnsen, Torill Inntrykk fra en reise til Fergus Falls 3-2008 28 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
Johnsen, Torill Allmenninger 3-2008 32 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
  Norwegian American Genealogical Center visit in Norway 3-2008 34 Slektsforskning Tema: Emigrasjon
  Slektsforskerdagen 3-2008 39 Arrangement  
Nordli, Dag Slektsforskerdagen 2007 i Hedmark 3-2008 40 Arrangement, forening  
  Slektsforskerdager i Bodø 3-2008 42 Arrangement, forening  
Saritha Kildahl Antonsen, Bjarte Espedokken og Per-Olav Broback Rasch Ungdomsmedlemskap i DIS-Norge 3-2008 44 Forening  
  De svenske slektsforskerdagene 2008 i Malmø 3-2008 46 Arrangement, forening  
  DISchat - her kan du få hjelp på få minutter! 3-2008 48 Forening, Data  
  Slektsforum 3-2008 50 Forening, Data  
Rømo, Ivar Engelske ressurser 3-2008 52 Slektsforskning  
  DIS-kalenderen 3-2008 53 Forening, Arrangement  
2008-4 ( topp)          
Berg, Espen Redaktøren har ordet 4-2008 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 4-2008 4 Forening  
Holte, Rolf B. Søk i DIStreff på nett 4-2008 6 Data Tema: DIStreff
Cronberg, Olof Disbyt – Sveriges svar på DIStreff 4-2008 10 Data Tema: DIStreff
Sveaas, Per Auen GEDtreff – slektsforskerens treenighet 4-2008 12 Data Tema: DIStreff
Munro-Jenssen, Oddvar Er det noe nytt der ute? 4-2008 16 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Tips om GEDCOMeksporten 4-2008 17 Data Tema: DIStreff
Johnsen, Torill Farfar – nesten helt svensk 4-2008 18 Data Tema: DIStreff
Espen Berg og Alf Christophersen Hjelp, jeg har fått en e-post med en ZIPfil fra min bidragskjører. Hva gjør jeg nå? 4-2008 20 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Hva får jeg tilbake fra søket mot databasen? 4-2008 21 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Feilaktig registrerte datoer og eksport av disse til GEDCOM, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dem? 4-2008 24 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Installasjon av GEDtreff. Hvordan? 4-2008 26 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Avansert bruk av GEDtreff 4-2008 28 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Styr tilgangen til dine data selv 4-2008 32 Data Tema: DIStreff
Christophersen, Alf Gjør arbeidet med slekta mer oversiktlig! 4-2008 34 Data Tema: DIStreff
Holte, Rolf B. Flere bidrag? 4-2008 35 Data Tema: DIStreff
Cronberg Dispos – vägen till källorna 4-2008 36 Data Tema: DIStreff
Gunnari, Mette Slektsforskning med annen vinkling 4-2008 38 Slektsforskning  
Espedokken, Bjarte 14-åring på tur til Amerika 4-2008 41 Slektsforskning  
Sandhaug, Anne Marie DIS-Østfolds styre reiste til slektsforskerdager i Malmø 4-2008 43 Slektsforskning  
  Nordisk samarbeid om DIStreff 4-2008 46 Forening, Data  
Christophersen, Alf Hjelp, jeg har fått opp en feilmelding! 4-2008 48 Data  
Holden, Finn Bokomtale: Slektsgranskerens guide til UTVANDRINGEN 1825-1930 4-2008 51 Bøker  
  DIS-kalenderen 4-2008 52 Arrangement, forening  
2009-1 ( topp)          
  Kulturminneåret 2009 1-2009 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 1-2009 4 Forening  
Torill Johnsen og Gunnar Thorvaldsen Hele folketellinga 1875 på nettet! 1-2009 6 Slektsforskning Tema: Folketelling 1875
Nygaard, Lars Folketellingen i 1875 1-2009 8 Slektsforskning Tema: Folketelling 1875
Madsen, Raymond W. The Norway Project 1-2009 10 Slektsforskning Tema: Folketelling 1875
Espen Berg og Heidi Sitara Fjeldvig Hjelp - jeg har fått Mac! Hva gjør jeg nå? 1-2009 12 Data  
Hollen, John Men hvor ble det av dem? 1-2009 22 Slektsforskning  
Nilsen, Niels Henrik Danske kilder – på arkiverne og på internettet 1-2009 24 Slektsforskning  
Johnsen, Torill Nyttårsaften - eller kanskje julaften? 1-2009 28 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Folket i Myrane 1-2009 31 Slektsforskning  
Eide, Viggo PR før medlemsmøtet 1-2009 33 Forening  
  Kirkebokprosjektet 1-2009 35 Forening  
Fredriksen, Willy To kaffe og en vaffel 1-2009 38 Forening  
Jørgensen, Otto Lopper hos DIS 1-2009 39 Forening  
2009-2 ( topp)          
Munro-Jenssen, Oddvar Redaktøren har ordet 2-2009 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 2-2009 4 Forening  
Alsvik, Ola Den moderne bygdeboks genesis 2-2009 6 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Rasch, Per-Olav Broback Feil og merknader i bygdebøker 2-2009 12 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Hysvær, Greta Bygdebøker i nasjonalbiblioteket 2-2009 14 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Nedrud, Rune Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, innhold og bruk 2-2009 18 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Munro-Jenssen, Oddvar Bygdeboksamlingene i Trondheim 2-2009 22 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Munro-Jenssen, Oddvar Spørsmål til Arnfinn Kjelland 2-2009 24 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Nyborg, Jorolf Fortellingen om folket og livet i gamle dager 2-2009 28 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Espedokken, Bjarte Bygdebøker – et supert hjelpemiddel! 2-2009 33 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
Hosar, Hans P. Kva skjer ved NLI for tida? 2-2009 34 Slektsforskning Tema: Bygdebøker
  Digitalt fortalt 2-2009 37 Slektsforskning  
Johnsen, Torill Symboler og tekster på gravminner ved Møllendal kirkegård i Bergen 2-2009 40 Slektsforskning  
Dybvig, Geir Andreas Lysholm Mitt første møte med Amerika som slektsforsker 2-2009 44 Slektsforskning  
Holden, Finn Bokanmeldelse: Familien Neumann 2-2009 45 Bøker  
Grøtta, Oddbjørn Bokomtale: Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825 – 1930 2-2009 46 Bøker  
2009-3 ( topp)          
Bryn, Knut Redaktøren har ordet 3-2009 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 3-2009 4 Forening  
  Vil du være med på tur for slektsforskere til USA i 2010? 3-2009 8 Forening, arrangement  
Bryn, Knut Ta vare på familieminnene! 3-2009 9 Slektsforskning Tema: Familieminner
Olaussen, Marie Familieminnehistorier 3-2009 12 Slektsforskning Tema: Familieminner
Johnsen, Torill Ingebaar Olsdatter Rogstad 1843 3-2009 13 Slektsforskning Tema: Familieminner
Langeland, Arne Hvordan intervjue eldre? 3-2009 14 Slektsforskning Tema: Familieminner
Bryn, Knut Legg familieminnene ut på nettet! 3-2009 17 Slektsforskning Tema: Familieminner
Ofsdal, Liv Tingene forteller 3-2009 22 Slektsforskning Tema: Familieminner
Bryn, Knut Digitale historiefortellinger 3-2009 26 Slektsforskning Tema: Familieminner
  Presentasjon av regionale ledere i DIS 3-2009 28 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar Åkle 3-2009 39 Slektsforskning  
Jansen, Vegar Hurtigtastene i Windows 3-2009 40 Data  
Johnsen, Torill Lingon Ligan slår til! 3-2009 42 Arrangement  
Espedokken, Bjarte Sør-Afrika – en ny utfordring 3-2009 44 Slektsforskning  
  Slektsforskerdagen 2009 3-2009 46 Arrangement  
  Stillingsutlysning kontormedarbeider 3-2009 47 Forening  
2009-4 ( topp)          
Langeland, Arne Redaktøren har ordet 4-2009 2 Forening  
Johnsen, Torill Lederens spalte 4-2009 4 Forening  
Langeland, Arne Lag slektsbok Papir – Multimedia- Internett 4-2009 5 Forening, Bøker Tema: Lag slektsbok
Marthinsen, Mette Stensaa Album2.no er fotodeling med familiekrønike som bonus 4-2009 6 Slektsbok Tema: Lag slektsbok
Førsund, Knut Fotoalbumets trussel er fotoboken 4-2009 8 Slektsbok Tema: Lag slektsbok
  Handmålade släktträd 4-2009 10 Slektsforskning  
Jørgensen, Otto Brother’s Keeper – rapportmuligheter 4-2009 13 Slektsforskning Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Kjöllerström, Bengt En modern släktbok för CD eller webben med Disgen 4-2009 15 Data Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Berg, Espen Slektsbok og rapportering i GRAMPS 4-2009 18 Data Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Reitan, André Legacy 7.0  4-2009 21 Data Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Fjeldvig, Heidi S. Lage slektsbok i Reunion for Mac 4-2009 23 Data Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Haugødegård, Torleif TMG (The Master Genealogist) - utskriftsmuligheter til bok og Internett 4-2009 26 Data Tema: Lag slektsbok – Rapport fra slektsprogram
Botheim, Ragnhild Asylarkivene  4-2009 29 Slektsforskning Tema: Lag slektsbok – Eksempler fra arkivverket
Hysvær, Greta Nasjonalbibliotekets ressurser for slektsforskere 4-2009 32 Slektsforskning Tema: Lag slektsbok – Eksempler fra arkivverket
Nedrebø, Yngve Dagsregisteret 4-2009 34 Slektsforskning Tema: Lag slektsbok – Eksempler fra arkivverket
Valebrokk, Per Hvordan skrive slektsbok - Forslag til aktiviteter i lokallagene  4-2009 36 Forening, Slektsforskning Tema: Lag slektsbok
  DIS-Norges publikasjonspris 4-2009 37 Forening  
Solberg, Jan Hva har vi fått til i Kulturminneåret 2009? 4-2009 38 Kultur, forening  
Hoff, Per Morten Vår digitale fremtid 4-2009 40 Data  
Ragnar T. Samuelsen og Arne Langeland Etiske retningslinjer og verdinormer for DIS-Norge 4-2009 42 Forening  
Langeland, Arne Nye fora 4-2009 44 Data  
  DIS-bjørner delt ut denne høsten 4-2009 46 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar Formidling av slektsinformasjon gjennom film  4-2009 47 Multimedia  
Finn Guttvik og Finn Karlsen Folketelling for Strinda 1934 4-2009 50 Slektsforskning  
  Ti tusen på Slektsforum 4-2009 51 Forening  
  KraFT 1923 4-2009 51 Forening  
Thorvaldsen, Gunnar Nasjonalt historisk befolkningsregister 4-2009 52 Slektsforskning  
  Wilhelm Færden Nekrolog 4-2009 54    
Bull, Bernt Bokanmeldelse: Lag slektsbok. Papir – Multimedia – Internett 4-2009 55 Bøker  
2010-1 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 1-2010 2 Forening  
  DIS-Norge har byttet medlemssystem 1-2010 4 Forening  
Cappelen, Hans HERALDIKK I SLEKTSFORSKING 1-2010 6 Slektsforskning Tema: Heraldikk
Nissen, Harald Heraldikk – læren om våpenskjold 1-2010 20 Slektsforskning Tema: Heraldikk
Solveig Greve og Torill Endresen Historien om bildet av skuespiller Proms barn og våtammen 1-2010 32 Slektsforskning Tema: Heraldikk
  Marianne Derlick 1-2010 35 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar På flyttefot langs kysten 1-2010 36 Slektsforskning  
Løvvik, Harald Jakten på vikingenes etterkommere 1-2010 38 Slektsforskning  
  Det inndelte Norge gjennom tidene 1-2010 40 Slektsforskning, bøker  
Berg, Espen DIS-Norges nye ansikt mot verden 1-2010 42 Data, forening  
Sandhaug, Anne Marie Slektsforsking og Scrapbooking 1-2010 46 Slektsforskning, diverse  
Lunøe, Harald Samarbeid museum /DIS-medlemmer førte til slektstreff på Næs 1-2010 50 Slektsforskning  
  Vil du være med på tur for slektsforskere til USA i 2010? 1-2010 51 Arrangement  
  Svenske slektsforskerdager i Örebro!  1-2010 51 Arrangement  
Kjelland, Arnfinn Nettstudiet i slektsgransking ved Høgskulen i Volda 1-2010 52 Slektsforskning  
Holden, Finn Bokomtale: Norsk utvandring til Sør-Afrika 1-2010 54 Bøker  
2010-2 ( topp)          
van der Hagen, Carl Birger Redaktøren har ordet 2-2010 2 Forening  
Johnsen, Torill Leder - livet går i bølgedaler 2-2010 4 Forening  
Davidsen, Svein DNA og slektsforskning – introduksjon til genetisk genealogi  2-2010 6 DNA Tema: DNA
Hovig, Eivind Norske gener 2-2010 16 DNA Tema: DNA
Berge, Anne Marit Autosomale tester til genetisk genealogi 2-2010 19 DNA Tema: DNA
Anne Marit Berge og Svein Davidsen Norgesprosjektet på FamilyTree DNA 2-2010 22 DNA Tema: DNA
Øverlie, Vidar DNA og slektsforskning i DIS-Norge 2-2010 23 DNA Tema: DNA
  10 Tips om DNA og slektsforskning 2-2010 24 DNA Tema: DNA
van der Hagen, Carl Birger Noen etiske betraktninger 2-2010 26 DNA Tema: DNA
  Presentasjon av styret i DIS-Norge 2-2010 27 Forening  
  Presentasjon av lagledere 2-2010 31 Forening  
  Hadde George Washington norske aner? 2-2010 34 Slektsforskning  
van der Hagen, Carl Birger Et kuriøst kildeskrift 2-2010 35 Slektsforskning  
Sørlie, Torbjørn Min bestefars matkopp 2-2010 35 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Hva hendte med Z-14829? 2-2010 36 Slektsforskning  
Sørensen, David En emigranthistorie 2-2010 38 Slektsforskning  
Gervin, Tor Himlen i glædesraab og helvede i oprør 2-2010 41 Slektsforskning  
Vadholm, Tom S. Norsk Heraldisk Forening 2-2010 44 Forening  
  12 DIS-bjørner delt ut på landsmøtet 2-2010 46 Forening  
Røiri, Paal Ny datakilde for slektsforskere 2-2010 47 Slektsforskning  
2010-3 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 3-2010 2 Forening  
Voll, Stig Ove Redaktørens leder 3-2010 3 Forening  
Gjerdåker, Brynjulv Migrasjon i Noreg på 1800-talet – hovudstraumar gjennom eit hundreår  3-2010 4 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Borgos, Johan I. Flytting til Vesterålen  3-2010 11 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Karlsen, Finn Trondheims bytelling i 1925  3-2010 16 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Bryn, Knut Bergmenn på vandring  3-2010 22 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Høgenhoff, Carsten Berg Alle slektsforskere finner folk på vidvanke 3-2010 26 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Voll, Stig Ove Christens historie 3-2010 28 Slektsforskning Tema: Migrasjon
Hanssen, Nina Ellis Island, slektsforskernes Mekka?  3-2010 32 Slektsforskning Tema: Migrasjon
  DIS – beste familiehistorie  3-2010 34 Slektsforskning  
Eva Erntsen og Alf Christophersen Jakten på Kragerø-slekt - eller DIStreff virker!  3-2010 38 Slektsforskning  
Rasch, Per-Olav Broback Skannede domstolsarkiver  3-2010 40 Slektsforskning  
  Slektsforskerdagen 2010 3-2010 43 Arrangement  
  DIS Norge i nye lokaler 3-2010 44 Forening  
  Du kan også registrere kirkebøker 3-2010 45 Forening, kilderegistrering  
2010-4 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 4-2010 2 Forening  
Voll, Stig Ove Redaktørens leder 4-2010 3 Forening  
Bore, Ragnhild Rein «Ikke av fremmed race»  4-2010 4 Slektsforskning  
Mellem, Reidun Kvenane – kven, kor og korfor?  4-2010 6 Slektsforskning  
Bryn, Knut En problematisk reise 4-2010 12 Slektsforskning  
Hall, Mari Anne Næsheim Et juleslagsmål fra 1864  4-2010 14 Slektsforskning  
Tveito, Sigmund Kan det vera Lauritz Larsen ifrå Voss?  4-2010 16 Slektsforskning  
Rune Nedrud Lars Løberg Carsten Berg Høgenhoff Are S. Gustavsen Tore Hermundsson Vigerust til minne 1955-2010 4-2010 17 Forening  
Neergård, Britt Iren Med DIS-Norge til USA 4-2010 18 Forening, Slektsforskning  
Eide, Viggo I amerikanske arkiver 4-2010 20 Slektsforskning  
Lyngstad, Jonny Jakten på Ole og Anne Foss 4-2010 22 Slektsforskning  
  Seminar om Rørosslekter 4-2010 26 Arrangement  
Hall, Mari Anne Næsheim Norskamerikanske kulturformidlere 4-2010 27 Slektsforskning  
Larsen, Fredrik Nordmenn i Queensland – vet du noe om dem? 4-2010 28 Slektsforskning  
Mikalsen, Vegard Hvorfor slektsforske?  4-2010 30 Slektsforskning  
  Frivilligheten og statsbudsjettet 4-2010 31 Forening  
  Kvalsunds slektsleksikon 4-2010 31 Slektsforskning  
  Nytt om Slektsforskerbasen 4-2010 31 Slekt og data  
  Utgir egen slektshistorie 4-2010 31 Slektsforskning  
  Hanne Krogh ber om hjelp 4-2010 31 Slektsforskning  
Mikkola, Solbjørg Folk på flyttefot – fra Lofoten til Sør-Varanger  4-2010 32 Slektsforskning  
Krafft, Helge Et familiearkiv  4-2010 34 Slektsforskning  
Jensen, Paul Julebaksten 1942 - en kriminalhistorie 4-2010 36 Slektsforskning  
Markussen, Unni S. Leserbrev: Anne Christendatters etterkommere 4-2010 38 Slektsforskning  
Hall, Mari Anne Næsheim Drots forlis 4-2010 39 Bøker Bokomtale
Hall, Mari Anne Næsheim Magne D. Stensland  4-2010 39 Forening  
2011-1 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 1-2011 2 Forening  
Hanssen, Nina Kommentar: Hvorfor er kommunikasjon viktig for slektforskerne? 1-2011 3 Forening, slektsforskning  
  Populær julekalender og kart 1-2011 4 Forening  
Holden, Finn Kjødets lyst 1-2011 5 Bøker Bokomtale
Bull, Bernt Viktig med en organisasjonsdebatt i DIS-Norge? 1-2011 6 Forening  
Løvdal, Åsmund Austenå Tilbakeblikk  1-2011 7 Slektsforskning  
Kolstad, Anniken Lindaas Historisk folketellingsvake 1-2011 8 Slektsforskning  
Derlick, Marianne Tippoldefars lærekontrakt 1-2011 9 Slektsforskning  
Hanssen, Nina En fantastisk aha-opplevelse 1-2011 11 Slektsforskning Intervjuet
Johnsen, Torill En slektsforskers første reise til det aller helligste… 1-2011 12 Slektsforskning  
Nordahl, Marianne Hele Norge i ett slektstre 1-2011 14 Slektsforskning, data  
Mette Gunnari og Nina Hanssen Aktive slektsbloggere 1-2011 16 Slektsforskning  
Holden, Finn Slekten Sandø på Titran 1-2011 17 Bøker Bokomtale
Johnsen, Torill Barnevandringen 1-2011 18 Slektsforskning  
  Informasjon fra lagene 1-2011 20 Forening  
  Endring av post- og epost-adresse m.m. 1-2011 22 Data, Forening  
  Har du glemt passordet? 1-2011 22 Data, Forening  
  USA 2012 1-2011 23 Arrangement  
  Tillitsmannskonferansen 7. og 8. mai 1-2011 23 Forening  
  Släktforskardagarna 2011 1-2011 24 Arrangement  
Holden, Finn Norske pionerer i sju verdensdeler 1-2011 25 Bøker Bokomtale
  Litt om alt... 1-2011 26 Forening  
2011-2 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 2-2011 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 2-2011 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Storm av henvendelser til slektsorakelet 2-2011 4 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Ny runde med ”Alt for Norge” 2-2011 6 Slektsforskning  
  Notiser 2-2011 8 Forening, arrangement  
Rønning, Aina Johnsen Bruker kvelder og netter på andres slekt 2-2011 9 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Skal lede 200 000 kulturvernere 2-2011 10 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Status: 34 2-2011 11 Data  
Rønning, Aina Johnsen Bruk sunt folkevett også på nett 2-2011 12 Data  
Rønning, Aina Johnsen Stor interesse for slektskafé i Oslo 2-2011 14 Forening, arrangement  
Rønning, Aina Johnsen Nybegynnere på kurs 2-2011 15 Forening, arrangement  
Rønning, Aina Johnsen – Må bli mer synlig! 2-2011 16 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Konkurransen om George Washingtons norske an 2-2011 18 Forening  
Løberg, Lars Hadde George Washington norske aner? 2-2011 20 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Lov å skrive om egne opplevelser 2-2011 30 Slektsforskning  
  Svensk/norsk slektsforskermøte i Karlstad! 2-2011 33 Forening, arrangement  
Hagen, Carl Birger van der Ti prosent ikke-farskap? 2-2011 34 DNA  
Jan Eri og Liv Ofsdal Fire typer DNA kan testes 2-2011 36 DNA  
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskere sjekker DNA-prøver 2-2011 37 DNA  
Bjelland, Lina Jeg spurte aldri om detaljene 2-2011 38 Slektsforskning  
2011-3 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 3-2011 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 3-2011 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Skattejakt på Nasjonalbiblioteket 3-2011 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen 50 gjennomfører slektsforskerskolen 3-2011 8 Slektsforskning, Kurs  
Rønning, Aina Johnsen Etiske retningslinjer for DIS-medlemmer 3-2011 9 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Høy aktivitet i Bodø 3-2011 10 Forening  
Antonsen, Morten Blått blod i Snillfjord 3-2011 12 Slektsforskning  
Hannisdal, Jarle ABBYY FineReader professional 3-2011 16 Data  
Rønning, Aina Johnsen Profilen: Jan Eri Datahjernen i DIS-Norge 3-2011 18 Data, Forening  
Samuelsen, Ragnar T. Troms fylkeskommune viser vei: Slektshistoriske kilder i Troms 3-2011 21 Slektsforskning  
Gunnari, Mette ”Adopter en Eidsvollsmann” - et samarbeidsprosjekt mellom DIS-Norge og Riksarkivet 3-2011 22 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskerskolen del 1 3-2011 24 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen – Ikke så lett å fritte ut folk 3-2011 26 Slektsforskning  
  Mors og fars historie Utdrag fra Edvard Hoems bok 3-2011 28 Bøker  
Moen, Inger-Lise På jakt etter norske slektninger 3-2011 30 Slektsforskning  
  Enklere å finne slektninger i Sverige 3-2011 32 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Internasjonal kongress til Oslo i 2014 3-2011 32 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Status: 205 3-2011 33 Slektsforskning  
Kreus, Jan M. Mors hemmelighed På sporet af en jødisk innvandrer historie 3-2011 34 Bøker  
Næss, Jan Etterlysning: D/S ”Standard” 3-2011 35 Slektsforskning  
Munro, Jenssen, Oddar På arkivbesøk i Skottland 3-2011 36 Slektsforskning  
Kjølseth, Ole Et autentisk skifte anno 1789 3-2011 38 Slektsforskning  
  400.000 følger amerikanere på jakt etter egne aner 3-2011 41 Slektsforskning  
Wågenes, Renathe-Johanne Et gammelt bilde 3-2011 42 Slektsforskning  
2011-4 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 4-2011 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 4-2011 3 Forening  
Rønning, Aina Mye å lese ut av gravsteinen 4-2011 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Sier mye om de pårørende 4-2011 6 Slektsforskning  
Rønning, Aina Mangler 300 gravplasser 4-2011 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Fester ”eier” graven 4-2011 10 Slektsforskning  
Berggren, Nina Hestem Slektsforskermøte i Sverige 4-2011 12 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Tore – fremdeles ”på sporet” 4-2011 14 Slektsforskning  
Larsen, Kari Ta vare på gamle bilder! 4-2011 18 Slektsforskning  
Rønning, Aina Har DIS-Norge solgt sjela si? 4-2011 20 Forening  
Rasch, Per-Olav Broback Testamentering av slektsforskermateriale 4-2011 22 Forening, Slektsforskning  
  Studieforbundet kultur og tradisjon 4-2011 23 Forening  
Polden, Rasmann Leserbrev 4-2011 23 Slektsforskning, DNA  
  Velkommen til ny USA- tur med DIS-Norge i 2012 4-2011 24 Arrangement  
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskerskolen del 2 Bruk gravminnene 4-2011 26 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Status: 210 4-2011 27 Data  
Gunnari, Mette Ledersamling i DIS-Norge 4-2011 28 Forening  
  NOTISER: Kulturvern på statsbudsjettet 4-2011 29 Forening  
  NOTISER: Av kongeslekt? 4-2011 29 Slektsforskning  
  NOTISER: Sikring av bilder på PC 4-2011 29 Data  
Hanssen, Nina Griegslekten og byvandring på 20-års jubileum 4-2011 30 Slektsforskning  
Sandhaug, Anne Marie Farmor satte spor etter seg i arkivene 4-2011 32 Slektsforskning  
Wågenes, Renathe-Johanne En kones klagemål på sin mann 4-2011 33 Slektsforskning  
Kjølseth, Ole Fattigjenta Anne Marie 4-2011 34 Slektsforskning  
Jevne. Per Gjenforent av et gammelt bilde 4-2011 38 Slektsforskning  
Rønning, Aina Bildene som er problemet 4-2011 40 Slektsforskning  
  Datatilsynet: Personvern - din rett til å velge 4-2011 41 Slektsforskning, Data  
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskerdagen 4-2011 42 Arrangement  
Hagen, Carl Birger van der 20 utstillere i Oslo/Akershus 4-2011 43 Forening, Arrangement  
Bråthen, Torkel Rønold Det norske folk i 1814 4-2011 44 Slektsforskning  
  Selvmord i slekta? 4-2011 46 Slektsforskning  
Schander, Anna-Karin «Hvem tror du at du er» 4-2011 47 Slektsforskning  
2012-1 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 1-2012 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 1-2012 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Bevarer for ettertiden 1-2012 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Er forskningen din verdt å arkivere? 1-2012 8 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Statsarkivet som bevarer og formidler av fortiden 1-2012 10 Slektsforskning  
Christophersen, Alf Når besøkte du sist ditt kommunearkiv? 1-2012 12 Slektsforskning  
Evjen, Bjørg Bestefar var “blandet”. Hva betyr det? 1-2012 14 Slektsforskning  
Christiansen, Laila N. Dro alle via Ellis Island? 1-2012 16 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Finn din bygdebok 1-2012 19 Slektsforskning  
Hagen, Carl Birger van der Genealogi og arkeologi – «genealogiske stolpehull» 1-2012 20 DNA  
Jevne, Per - Russerbarn, jeg? 1-2012 22 Slektsforskning  
Nickelsen, Trine Nordmenn i Latin-Amerika – ikke bare eventyrere 1-2012 26 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Bilder med spesielle behov 1-2012 29    
Rønning, Aina Johnsen Gamle fotografier til reparasjon 1-2012 30    
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskerskolen del 3 Foto - hva kan man bruke? 1-2012 32 Slektsforskning  
Fure, Eli Nytt om adopter en eidsvollsmann! 1-2012 34 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Status: 223 1-2012 35 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Slektsforskere på sosiale medier? 1-2012 36 Slektsforskning, Data  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: http://livofs.blogspot.com/ Min digitale verden 1-2012 38 Blogg  
Isdal, Hanne Slektsklenodiet 1-2012 40 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar DIS-Sør-Trøndelag har medlemsmøtene på DORA 1-2012 43 Forening  
  SMS-gravminne 1-2012 44 Slektsforskning  
  Etterlysning: Tragisk arbeidsulykke 1-2012 44 Slektsforskning  
Ofsdal, Liv Ikke juks! 1-2012 45 Slektsforskning  
  Fant spor i Sverige 1-2012 45 Slektsforskning  
Bull, Bernt Landsmøte i DIS-Norge: Organisasjonsreform eller bare formalisering av gamle endringer? 1-2012 47 Forening  
2012-2 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 2-2012 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 2-2012 3 Forening  
Gunnari, Mette Viktig Landsmøte 2-2012 4 Forening  
  Kommentar fra en skårunge 2-2012 5 Forening  
  Digitalt LM 2-2012 5 Forening  
  Overraskende heder 2-2012 5 Forening  
Hanssen, Nina Spennende skattejakt i Dora 2-2012 6 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Fokus på sovjetiske krigsfanger 2-2012 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Har samlet dødsannonser for Glåmdalen 2-2012 9 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Når kirkeboka har gått tapt 2-2012 10 Slektsforskning  
  Bortskjemte på kilder 2-2012 15 Slektsforskning  
  Kurser nye slektsforskere 2-2012 17 Forening  
  Man må vite hva man leter etter 2-2012 18 Slektsforskning  
Blix, Sidsel Marie Gaare Hundre års reindrift arkivert i Tromsø 2-2012 20 Slektsforskning  
Østlie, Jan-Erik Fantasirøtter i bokform 2-2012 22 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Laila Christiansen http://www.lailanc.blogspot.com/ «Slekt og Slikt» 2-2012 24 Blogg  
Johansen, Hanne Marie Slik levde de da. Familie og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.  2-2012 26 Slektsforskning  
Nielsen, Nils M. Slektsforskerskolen del 4 Skanning av bilder fra bøker/tidsskrifter 2-2012 29 Data  
Ketil Figenschou, Målfrid Aalberg og Finn Guttvik Jakten på oldefar  2-2012 32 Slektsforskning  
Myrvoll, Lina Bjelland Minnefinner 2-2012 34 Slektsforskning  
Jevne, Per - Kan du finne min far? 2-2012 37 Slektsforskning  
  Præsident Christie muligens funnet 2-2012 42 Slektsforskning  
  Kulturminnedagene 2012: Møteplasser 2-2012 43 Forening  
  Adopter Johan Caspar Herman Weder-Jarlsberg 2-2012 44 Forening  
  Kirkebøker skal transkriberes 2-2012 44 Forening  
Swanson, Michael Bygdebøker  2-2012 45 Slektsforskning  
Faye, Axel Hårfagres lausunger 2-2012 45 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Status: 390 2-2012 46 Slektsforskning  
2012-3 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 3-2012 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 3-2012 3 Forening  
Bryn, Knut Postkort  3-2012 4 Slektsforskning  
Garsrud, Berit Det kom et brev 3-2012 6 Slektsforskning  
Rønning, Aina Mer slekt i “Alt for Norge” 3-2012 8 Slektsforskning, Forening  
Rønning, Aina Johnsen Forsker på Amalie Skram 3-2012 10 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Slektsforskning i flerkulturelle i Norge 3-2012 12 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Slekt og skip 3-2012 14 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Spennende militærprosjekt i Bodø 3-2012 16 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Status: 410 3-2012 18 Slektsforskning  
Nielsen, Nils M. Slektsforskerskolen del 5 Kommer langt med hjemmePC og gratis programvare 3-2012 19 Data  
Rønning, Aina Johnsen Hvordan arrangere slektsstevne? 3-2012 20 Slektsforskning  
Graff, Elisabeth M. Gorgas Vellykket slektstref 3-2012 22 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Anne-Lise Skillinghaug http://kaskilli.blogspot.no/ «Anne-Lises lille hjørne» 3-2012 24 Blogg  
  Släktforskardagerna 2012 Gävle 25.-26. august 2012 3-2012 26 Arrangement  
Davidsen, Svein Arkeologisk DNA 3-2012 28 DNA  
Bonesmo, Olav En av de usynlige Haldor Tostensen fra Lesja 3-2012 32 Slektsforskning  
Aina Rønning/Anne-Lise Skillinghaug En fredet plett på jord 3-2012 34 Slektsforskning  
Heger, Lise Gravstøtte 3-2012 36 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Min slektsforskning 3-2012 37 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar LOST i slektsforskning 3-2012 38 Slektsforskning, Forening, Arrangement  
  Konferanse om arkiv og museum 3-2012 39 Slektsforskning, Arrangement  
Holden, Finn Haren med øyne av rav av Edmund de Waal 3-2012 40 Bøker  
Rønning, Aina Johnsen Sjarmerende styrerom i Vest-Agder 3-2012 42 Forening  
  Slektsforskerdagen – Hvem, Hva, Hvor Oversikt over noen av arrangementene 3-2012 43 Arrangement  
Tolleshaug, Nils Java programmer for DIS medlemmer 3-2012 44 Data  
  Ny medarbeider i DIS 3-2012 47 Forening  
2012-4 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 4-2012 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 4-2012 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen – Samarbeid mer!  4-2012 4 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Over samme lest? 4-2012 6 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Mange unge, kvinnelige slektsforskere 4-2012 7 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Tid til overs? 4-2012 8 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Send inn minnene dine! 4-2012 9 Forening, Arrangement  
Gran, Inger Brorpart og søsterlodd 4-2012 10 Slektsforskning  
Hosar, Hans P. Sølvskattelistene 1816 på nettet 4-2012 13 Slektsforskning  
Elvebakken, Sigbjørn DIS-Norge, Slekt og Data: USA-tur 2012 4-2012 14 Arrangement  
Rydjord, Osvald Et amerikabrev og personene omtalt i det, ett funn gjort under amerikaturen 4-2012 20 Arrangement  
Dyrnes, Lisbeth Drømmen om Butte 4-2012 22 Slektsforskning  
Elvebakken, Sigbjørn Bygdelag også i USA 4-2012 25 Slektsforskning  
Elvebakken, Sigbjørn Ble med på spøk 4-2012 26 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Status: 410 4-2012 27 Slektsforskning  
Schander, Anna-Karin Salme ved reisens slutt 4-2012 28 Slektsforskning  
Jevne, Per Savnet i 63 år 4-2012 30 Slektsforskning  
Holden, Finn Gabi Gleichmann: Udødelighetens elixir 4-2012 33 Bøker  
Rønning, Aina Johnsen Min slektsforskning Per Valebrokk 4-2012 34 Slektsforskning  
Elvebakken, Sigbjørn En rallerfamilie på norske jernbaneanlegg 4-2012 36 Slektsforskning  
Hoel, Ola Ø. Største slektsstevne? 4-2012 39 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Viggo Eide http://tidogrom.blogspot.no/ «Tid og rom» 4-2012 40 Blogg  
  Database med dødsannonser som gave til DIS-Norge, Slekt og Data 4-2012 42 Forening  
  Skredderfirma 4-2012 42 Slektsforskning  
Jevne, Per Etterlysning Hvem er Peter, født 1943? 4-2012 42 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Best på lokale grupper 4-2012 43 Forening  
Davidsen, Svein Genetisk drift – en mulig DIS-Norge dugnad? 4-2012 44 DNA, Forening  
Rønning, Aina Johnsen Skanner og registrerer reisepass 4-2012 46 Slektsforskning, Forening  
Løkseth, Kerstin Slektsforskerdagen 27.oktober 2012 i Molde Rådhus 4-2012 47 Arrangement  
2013-1 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 1-2013 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 1-2013 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Let etter de gode historiene! 1-2013 4 Slektsforskning  
Eide, Viggo Ingrid Lorentzens slektsreise 1-2013 6 Slektsforskning  
Torill Johnsen og Nina Hanssen Felles hjembygd 1-2013 8 Slektsforskning  
  Enorm pågang 1-2013 10 Slektsforskning  
  Danske folketelling av 1880 er komplett 1-2013 11 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Den tunge arven 1-2013 12 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Landssvikdommeren 1-2013 14 Slektsforskning  
Ofsdal, Liv Morfar ble dømt for landssvik 1-2013 16 Slektsforskning  
  Et februarbrev til Jens Christian Hauge 1-2013 18 Slektsforskning  
Hanssen, Nina Vil finne barn av sovjetiske krigsfanger 1-2013 21 Slektsforskning  
Christensen, Gitte Slektsforskerskolen del 6 Hvordan søke etter slektninger i Danmark 1-2013 24 Slektsforskning  
Gran, Inger + Digitaliseringsgruppen DIS-medlemmer skanner og taster 1-2013 32 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Min slektsforskning: Dag Gurihus 1-2013 33 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Oddvar Munro-Jenssen http://oddvarmj.blogspot.com/ «Skrivebloggen» 1-2013 36 Blogg  
Moe, Kjell Helge Registrerer kirkebøker 1-2013 38 Forening  
Fure, Eli Hvordan går det med eidsvollsmennenes etterkommere? 1-2013 40 Slektsforskning, forening  
Munro-Jenssen, Oddvar Med makt og penger til Eidsvoll 1-2013 42 Slektsforskning  
Rolfsen, Torgrim Jens Chtristen Møte med en eidsvoldsmann 1-2013 45 Slektsforskning  
2013-2 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 2-2013 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 2-2013 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Forteller oldemors historie 2-2013 4 Slektsforskning  
  Fornøyd styre 2-2013 6 Forening  
  Tillitsmannskonferansen: Spente tillitsvalgte 2-2013 7 Forening  
  Tillitsmannskonferansen: Gullgruve for slektsforskere 2-2013 8 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Søk studiestøtte! 2-2013 9 Forening  
Rønning, Aina Johnsen DNA for DUMMIES 2-2013 10 DNA  
Davidsen, Svein Genetisk variasjon 2-2013 12 DNA  
  Digitaliserer fotoplater 2-2013 14 Forening  
  Nye amerikanere er klare 2-2013 15 Slektsforskning  
  Genealogisk app på Island 2-2013 15 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Bli med på kulturminnedagene! 2-2013 16    
Instebø, Steinar Slektsgransking som valgfag 2-2013 18 Slektsforskning  
Øverlie, Vidar Slektsforskerskolen del 7 De som dro til Australia 2-2013 20 Slektsforskning  
Arefjord, Ellen Marie Min grandtantes poesibok 2-2013 23 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Bokanmeldelse: Magtens besegling. Enevoldsregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne 2-2013 26 Bøker  
Cappelen, Hans Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 2-2013 27 Bøker  
Aina Rønning, Nina Hanssen Norges beste arkiv 2-2013 29 Slektsforskning  
  Knallsterkt lag i Trondheim 2-2013 30 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Min slektsforskning: Oddvar Munro-Jenssen 2-2013 32 Slektsforskning  
Christiansen, Laila Mye nytt i Familysearch 2-2013 33 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Liv Marit Haakenstad http://genealogiit.blogspot.com/ «Genit» 2-2013 34 Blogg  
Elvebakken, Sigbjørn Felles styremøte over Skagerak mellom DIS-Norge, Slekt og Data og DIS-Danmark 2-2013 36 Forening  
Jevne, Per Fangen som døde to ganger! 2-2013 37 Slektsforskning  
Hege Frebergsvik og John Ludvigsen Nekrolog: Anne-Lise Skillinghaug, 1947-2013 2-2013 40 Forening  
Mette Flølborg, Gitte Christensen Ny dansk database 2-2013 41 Slektsforskning  
Hjelen, Eva Åpent hus for slektsforskning 2-2013 42 Forening  
Ofsdal, Liv Mitt besøk på Tromsø Statsarkiv 2-2013 46 Slektsforskning  
2013-3 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 3-2013 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 3-2013 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Isbjørner i gata 3-2013 4 Slektsforskning  
Ryager, Morten Sørsame fra Fosen 3-2013 7 Slektsforskning Urbefolkning og etniske minoriteter
  Suksess med Flickr 3-2013 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Plutselig same 3-2013 10 Slektsforskning Urbefolkning og etniske minoriteter
Rønning, Aina Johnsen Programlederskifte i Alt for Norge 3-2013 13 Slektsforskning Urbefolkning og etniske minoriteter
Rønning, Aina Johnsen Gratis karttjenester 3-2013 14 Slektsforskning  
  Gratis amtskart 3-2013 15 Slektsforskning  
Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen Fattig og umyndiggjort 3-2013 16 Slektsforskning Urbefolkning og etniske minoriteter
  Slektsforskerdagen 26. oktober 3-2013 20 Arrangement Urbefolkning og etniske minoriteter
Rønning, Aina Johnsen Bruker DNA i finneforskningen 3-2013 22 DNA Urbefolkning og etniske minoriteter
Davidsen, Svein Hvem var de første nordmenn? Kan DNA-testing gi svaret? 3-2013 24 DNA Urbefolkning og etniske minoriteter
Rønning, Aina Johnsen Innvandrere og slektsforskning 3-2013 27 Slektsforskning Urbefolkning og etniske minoriteter
Rønning, Aina Johnsen Slektsforskerskolen del 8 Slektsblogg – hvilke bilder kan du bruke? 3-2013 28 Slektsforskning  
  Slekt og Data presenterer slektsblogger: Vidar Øverlie http://vidarsslektsblogg.blogspot.no/ «Vidars Slektsblogg» 3-2013 30 Blogg  
Eide, Viggo Bokanmeldelse: Liv Marit Haakenstad Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930 3-2013 32 Bøker  
f. Strand, Torill Kristin Svedhaug Tante Christines Apelsath’s gravsted på Staten Island, NY 3-2013 36 Slektsforskning  
Mette Gunnari, Kjetil Johansen Fra Rygge til sydhavet og tilbake 3-2013 38 Slektsforskning  
Kjærnes, Dag Anders Släktforskardagarna 2013 Köping 23-25 august 3-2013 41 Arrangement  
Rønning, Aina Johnsen Klage på manglende kildehenvisning 3-2013 42 Slektsforskning  
  De som bygget Norge 3-2013 43 Slektsforskning  
  Kristine - ny medarbeider 3-2013 44 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar DIS-tur til Smøla 3-2013 45 Arrangement  
  Drept på MyHeritage 3-2013 46 Slektsforskning  
2013-4 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 4-2013 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 4-2013 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Fars krig 4-2013 4 Slektsforskning  
  Glimt fra slektsforskerdagen 2013 4-2013 6 Forening Slektsforskerdagen 2013
Ofsdal, Liv Foredrag med Helene Uri på SFD 2013, Riksarkivet 4-2013 9 Slektsforskning, Bøker Slektsforskerdagen 2013
Rønning, Aina Johnsen Samarbeider med Statsarkivet 4-2013 10 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Motivér hverandre! 4-2013 11 Forening Ledersamling
Rønning, Aina Johnsen Norges beste DIS-lag 4-2013 12 Forening Ledersamling
Rønning, Aina Johnsen Nytt liv i Aust-Agder 4-2013 13 Forening Ledersamling
Rønning, Aina Johnsen Dømt til å hete Augst!! 4-2013 14 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Full rulle på kontoret 4-2013 17 Forening  
Cappelen, Hans Seglene fra Norges bønder 4-2013 18 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Norsk skip på grunn 4-2013 21 Slektsforskning  
Liv Ofsdal og Aina Johnsen Rønning Brev fra en nybegynner 4-2013 22 Slektsforskning  
Thomassen, Frank En indeksers bekjennelse 4-2013 24 Slektsforskning  
Bruland, Tord Slektsforskning 2063 4-2013 28 Slektsforskning  
Lönegren, Mats Slektsforskerskolen del 9 Hvordan søke i svenske kilder? 4-2013 30 Slektsforskning  
Ekrem, Harald En ekte Tordenskiold 4-2013 32 Slektsforskning  
Jevne, Per Klar for en reise til Russland 4-2013 35 Slektsforskning  
Gervin, Tor Bokanmeldelse: Gravminner gjennom tusen år 4-2013 38 Bøker  
Hanssen, Nina Vellykket grensetreff 4-2013 40 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar Røros kobberverk  4-2013 42 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Falu Koppargruva 4-2013 43 Slektsforskning  
  Notiser og leserbrev 4-2013 44 Diverse  
Brunborg-Næss, Louise Den store kulturarvsreisen 4-2013 46 Kultur  
Rønning, Aina Johnsen Gjenskaper Norges befolkning 4-2013 47 Slektsforskning  
2014-1 ( topp)          
Johnsen, Torill Leder 1-2014 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 1-2014 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Reagerer på buttons 1-2014 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Omfattende endringer i grunnloven 1-2014 6 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Oppskrytt? 1-2014 7 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Blogg: Bryns blogg fra 1814 1-2014 8 Blogg  
Rønning, Aina Johnsen Eidsvoll i blodet 1-2014 10 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Folketellingen 1891 1-2014 13 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Bruker slektsforskning i medisinsk forskning 1-2014 14 Slektsforskning, DNA  
Rønning, Aina Johnsen Sorte graver 1-2014 15 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Kunsten å lete etter slekt i Ungarn 1-2014 16 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Mange utvandrer fra Norge 1-2014 18 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Unge kvinner vil slektsforske 1-2014 19 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Ny Legacy 1-2014 19 Slektsforskning  
Gervin, Tor Gjemt og glemt utvandringshistorie: Mormon-pionerene fra Sandsvær 1-2014 20 Slektsforskning  
Rønning, Aina Lokalhistorisk bildebok fra Skibotn 1-2014 25 Slektsforskning  
Rønning, Aina Leter etter erotikk i nord 1-2014 26 Slektsforskning  
Sigbjørn Elvebakken og Tor Gervin Drømmen om Røroskua 1-2014 28 Slektsforskning  
Lomeland, Roald Nok en August 1-2014 30 Slektsforskning Leserbrev
  Svar fra Digitalarkivet 1-2014 33 Slektsforskning Leserbrev
Løberg, Lars Begredelig lesning om «En ekte Tordenskiold» 1-2014 34 Slektsforskning Leserbrev
Hysvær, Greta 13.-15. januar 2014 til Kiel Historisk cruise 1-2014 36 Forening  
Elvebakken, Sigbjørn Endelig diplom! 1-2014 39 Forening  
  Ny DIS-gruppe i Mysen 1-2014 40 Forening  
Elvebakken, Sigbjørn Gjenvisitt fra DIS-Danmark 1-2014 42 Forening  
Hjelen, Eva Kurs i kilderegistrering i Molde 1-2014 44 Forening  
Nordhagen, Bente Kurs i å skrive slektsbok 1-2014 45 Forening  
Østby, Kristine Rakke DNA-testing på amatørnivå! 1-2014 46 DNA, forening  
2014-2 ( topp)          
Moseid, Tone Leder 2-2014 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 2-2014 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Bor som en eidsvollsmann 2-2014 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Nordlendingene feilvurderte 2-2014 7 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Historisk gudstjeneste 2-2014 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Nyåpnet Eidsvollsbygning 2-2014 10 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen 1814 – den skitne sannhet! 2-2014 12 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Landsmøte i 100 2-2014 14 Forening Landsmøte
Rønning, Aina Johnsen Sterk på organisasjonsutvikling 2-2014 16 Forening Landsmøte
  Fire på Landsmøtet 2-2014 18 Forening Landsmøte
Rønning, Aina Johnsen Heder på Landsmøtet 2-2014 19 Forening Landsmøte
Rønning, Aina Johnsen Verdsatt i skinn 2-2014 20 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Ny bok om første verdenskrig 2-2014 21 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Hva skrev norsk presse? 2-2014 22 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Dagbok fra tvangsarbeidsleir 2-2014 23 Slektsforskning  
   Lier 25.6.47 2-2014 25 Slektsforskning  
Schjønsby, H. P. Fødsel i dølgsmål Historien om Ragnild Christian 2-2014 26 Slektsforskning  
  Leserbrev 34 2-2014 34 Diverse  
Thorvaldsen, Gunnar Historisk befolkningsregister 2-2014 36 Slektsforskning  
Kvarteig, Sidsel Historiske kart fra Kartverket 2-2014 39 Slektsforskning  
  Foreslår endringer i gravferdslova 2-2014 41 Slektsforskning  
Østby, Kristine Rakke DNA-testing på amatørnivå: Resultatene 2-2014 42 Slektsforskning, DNA  
Berge, Anne M. Haplogrupper 2-2014 43 DNA  
Berge, Anne M. mtDNA for kontroll av en kvinnelinje 2-2014 44 DNA  
Rønning, Aina Johnsen Nytt DIS-lag i Nord 2-2014 46 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Kaffekos i Buskerud 2-2014 46 Forening  
Brunborg-Næss, Louise Hva skal vi med gamle dager?  2-2014 47 Kultur  
2014-3 ( topp)          
Moseid, Tone Leder 3-2014 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 3-2014 3 Forening  
Bryn, Knut Fra demokratiets første dager 3-2014 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Gikk nedenom og hjem… 3-2014 7 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Svært ulike grunnlover 3-2014 9 Slektsforskning  
  Kostbar bespisning 3-2014 10 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Slekt og historie gir perspektiver 3-2014 12 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Gir alt for Norge 3-2014 14 Forening  
Hagemann, Bror På humpete vei mot rettsstat 3-2014 16 Slektsforskning  
  Søk etter gamle gårder 3-2014 18 Slektsforskning  
  Bergenske reisepass gjort søkbare 3-2014 19 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Bilder fra Fjellanger Widerøe 3-2014 20 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Dødsannonser i nettavisene 3-2014 21 Slektsforskning  
Karlsen, Finn TMG - over og ut? 3-2014 22 Data  
Jørgensen, Otto Nyheter i Brother’s Keeper 7 3-2014 24 Data  
Lund, Fredrik Larsen Slektsforskerskolen del 10 Det norske Australia 3-2014 26 Slektsforskning  
Elvebakken, Sigbjørn Den brente jords taktikk 3-2014 31 Slektsforskning  
Salte, Oddbjørn Postgårdene og beboere i 1753 3-2014 37 Slektsforskning  
Christiansen, Laila, N. Svenske Släktforskardagar 2014  3-2014 40 Arrangement  
Ofsdal, Liv DNA-testing på amatørnivå: Gamle gener 3-2014 42 DNA, Slektsforskning  
Ulvestad, Petter K. DIS-Møre og Romsdal sin sumartur 2014 – 14 juni 3-2014 44 Forening  
  Notiser 3-2014 46 Diverse  
Nord, Eirik Dørdal DIS-Nord stiftet 3-2014 47 Forening  
2014-4 ( topp)          
Moseid, Tone Leder 4-2014 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 4-2014 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen – Utrolig viktig samarbeid! 4-2014 4 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Fikk donert Office 365 til laget! 4-2014 6 Forening  
  Hva med slektsforskerdagen? 4-2014 7 Forening  
  Mette takket av 4-2014 7 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Slektstreff på første klasse 4-2014 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Ekstraskatten 1762 er skannet 4-2014 11 Slektsforskning  
  Trykkleif  4-2014 11 Leserbrev  
Rønning, Aina Johnsen 172 skammelige dager 4-2014 12 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Virket 1800-tallsmedisinen? 4-2014 14 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Nordmenn under første verdenskrig 4-2014 16 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Besøk Minnehallen i Stavern 4-2014 18 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Brev til fattigstyret 4-2014 19 Slektsforskning  
Moseid, Tone Eli Etikk og slektsforskning i ei ny tid 4-2014 20 Slektsforskning  
Davidsen, Svein De første norske kvinnene 4-2014 24 Slektsforskning, DNA  
Hontvedt, Nils Frontkjemperen som ikke kom tilbake 4-2014 28 Slektsforskning  
  Blogganmeldelse: Barnas hjerter til fedrene  4-2014 30 Blogg  
Rønning, Aina Johnsen Stadig færre -sen-navn 4-2014 33 Slektsforskning  
Christensen, Liv Birgit Slektsforskerskolen del 11 Finn deg et webinar! 4-2014 34 Slektsforskning  
Hagenes, Jan Mannskapsruller for Nordland 1806 - 37 4-2014 36 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen 59 200 søk på dødsannonser 4-2014 37 Slektsforskning, Forening  
  Leserbrev 4-2014 38 Diverse  
Munro-Jenssen, Oddvar Finner jeg noen gravminner på Tjøtta? 4-2014 40 Slektsforskning  
Ulvestad, Petter K. DIS-Møre og Romsdal på tur til Trondheim 4-2014 42 Forening  
Hagenes, Jan Notiser: DIS-Salten i nytt møtelokale 4-2014 44 Forening  
Munro-Jenssen, Oddvar Notiser: Høstens første Slektsverksted i DIS-ST 4-2014 44 Forening  
Fremstedal, Odd Interessant slektforskardag i Molde 4-2014 45 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Barn av uekte barn 4-2014 46 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Notiser: Mye spennende for slektsforskere på Mo 4-2014 47 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Notiser: Fant broren via blogginnlegg 4-2014 47 Slektsforskning  
2015-1 og 2 ( topp)          
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 1-2-2015 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Tillitsvalgtkonferansen  1-2-2015 4 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Blott til lyst 1-2-2015 8 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Slekt, smil og sushi 1-2-2015 10 Forening, Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen DIS må prioritere hardere 1-2-2015 12 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Ett år i tippoldefars fotspor 1-2-2015 13 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Produserte falske slektstavler 1-2-2015 14 Slektsforskning  
Mensen, Anne Grete Bokanmeldelse: PÅ SPORET AV FAMILIEN 1-2-2015 15 Bøker  
Rønning, Aina Johnsen Hvem bodde hvor? 1-2-2015 16 Slektsforskning  
Thorvaldsen, Gunnar Mens vi venter på 1920-tellinga … – folketellinga 1875 for Norge venter på fullførelse 1-2-2015 17 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Nå er landssvikarkivet åpent for innsyn 1-2-2015 20 Slektsforskning  
Davidsen, Svein Neandertalere – våre slektninger? 1-2-2015 22 DNA  
Helleland, Botolv Slektsforskerskolen del 12 Gardsnamn og etternamn 1-2-2015 24 Slektsforskning  
Tolleshaug, Nils Litt om Java og sikkerhet ved bruk av Java i DIS 1-2-2015 26 Data  
Handegård, Odd Leserbrev: Samene i Norge 1-2-2015 30 Slektsforskning  
Gram, Frederick Leserbrev: Skal MyHeritage kvele slektsgranskingen? 1-2-2015 31 Slektsforskning  
Hagen, Carl Birger van der Leserbrev: DNA som kilde og metode i slektsforskning, et udekket behov 1-2-2015 32 DNA  
Vardeberg, Liv Leserbrev: Mere irritert 1-2-2015 32 Diverse  
Solberg, Ottar Minneord etter Geir Nilsen sin bortgang 1-2-2015 33 Forening  
  Notis: Hvordan kan jeg best søke i kildene for å finne slekt? 1-2-2015 33 Slektsforskning  
Jevne, Per Så sin far bli henrettet 1-2-2015 34 Slektsforskning  
Nortun, Åge Den første «Lille-Bjørn» utdelt 1-2-2015 35 Forening  
Nortun, Åge Den første lokalgruppa 1-2-2015 36 Forening  
  Notis: Falne fra 2. verdenskrig 1-2-2015 36 Forening, Slektsforskning  
Mensen, Anne Grete Er tante min fars svigermor og er min bestemor også min oldemor?  1-2-2015 38 Slektsforskning  
  Notis: Bind inn slektsboka! 1-2-2015 38 Slektsforskning  
  DNA-testing som dokumentasjonsprosjekt: Å sikre kilder for ettertiden  1-2-2015 39 DNA  
Rønning, Aina Johnsen Hvordan tyde kirkebøkene? 1-2-2015 40 Slektsforskning  
  Slektsforsker eller slektsgransker? 1-2-2015 41 Slektsforskning  
  Hva er en maanedspige? 1-2-2015 41 Slektsforskning  
  Weblederseminar 1-2-2015 42 Forening  
Nielsen, Ingrid Bonde Norsk gruppe i Danmark 1-2-2015 43 Forening  
Magne Mæle og Anne Grete Mensen DIS i Stormen 1-2-2015 45 Forening  
Amundsen, Carl Morten Ei ubehageleg slektshistorie 1-2-2015 46 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen En levende historiebok 1-2-2015 48 Slektsforskning  
Moseid, Tone Gamle, unge DIS-Norge 1-2-2015 50 Forening  
Ødegaard, Øyvind Arkivverkets flittigste brukere 1-2-2015 53 Forening  
Studieforbundet DIS-jubileum 1-2-2015 54 Forening  
Nasjonalbiblioteket Typisk slektsforskere! 1-2-2015 55 Forening  
DIS-Danmark Hvorfor slægtsforskning? 1-2-2015 56 Forening, Slektsforskning  
Cronberg, Olof Släktforskning för alla 1-2-2015 58 Slektsforskning

 

2015-3 ( topp)          
Moseid, Tone Leder 3-2015 2 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 3-2015 3 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Tingenes historier 3-2015 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Besøkt en middelalderfestival i sommer? 3-2015 6 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen De fleste gravene er registrert 3-2015 8 Forening  
Rønning, Aina Johnsen Gründeren 3-2015 10 Forening  
  Slektsforskerpris for ungdom 3-2015 11 Notis  
Rønning, Aina Johnsen Slektstreff på gammelt vis 3-2015 12 Slektsforskning  
Aschehoug, Marit Bokanmeldelse: Skriv ditt liv 3-2015 15 Bøker  
Rønning, Aina Johnsen Finn en hanseat 3-2015 16 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Norges største taterslekt i rettsbøkene 3-2015 18 Slektsforskning  
Nachtstern, Ulla Holocaust i Norge. En beretning fra Berg interneringsleir 3-2015 21 Slektsforskning  
Aschehoug, Marit Veien blir til mens du leter 3-2015 27 Slektsforskning  
Haakenstad, Liv Marit Slektsforskerskolen del 13: Bruk Google-søk på jakt etter dine slektninger 3-2015 28 Slektsforskning, Data  
Jevne, Per Far funnet etter 63 år 3-2015 30 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Ny folkeregisterlov 3-2015 33 Slektsforskning  
Fredriksen, Stål Banksjefens stol 3-2015 34 Slektsforskning  
Vassnes, Asbjørn Betydningen av ordet avl- og avlsgård 3-2015 36 Leserbrev  
Steinsvik, Kari Beskrivelse av gravminner 3-2015 36 Leserbrev  
Davidsen, Svein Samene i Norge 3-2015 36 Leserbrev  
Elvebakken, Sigbjørn Intervju med Odd Marthinsen 3-2015 37 Slektsforskning, Forening  
Lauvås, Lars Atle Gravminner 3-2015 38 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Norges vakreste lesestund 3-2015 40 Slektsforskning  
Christiansen, Laila Normann Sett på nett 3-2015 42 Slektsforskning, Data  
Apelseth-Aanensen, Cathrine 10 steg på vei til slektsboka 3-2015 44 Slektsforskning  
Holden, Finn Slektstreff i Lofoten 3-2015 46 Slektsforskning  
2015-4 ( topp)          
Moseid, Tone Leder 4-2015 2 Organisasjon  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 4-2015 3 Organisasjon  
Rønning, Aina Johnsen Den største forbrytelsen 4-2015 4 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Superfornøyde medlemmer! 4-2015 6 Organisasjon  
Rønning, Aina Johnsen Litt er mye 4-2015 8 DNA  
Sæther, Nina Granlund  Strikket med hårnåler 4-2015 10 2. verdenskrig  
Rønning, Aina Johnsen Historiske votter 4-2015 13 Slektsforskning  
Christiansen, Laila Normann Folketellingen 1. januar 1891 4-2015 14 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen DIS-Norge samarbeider med kvenene 4-2015 17 Slektsforskning  
2016-1 ( topp)          
Moseid, Tone Eli Leder 1-2016 2 Organisasjon  
Rønning, Aina Johnsen Redaktørens leder 1-2016 3 Organisasjon  
Rønning, Aina Johnsen De spente dagene 1-2016 4 2. verdenskrig  
Hundvebakke, Ida Bergitte Andersen Kva kan bunaden fortelje deg? 1-2016 6 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Ekstraskatten av 1762 1-2016 9 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Arkivverket i endring 1-2016 10 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Hva har du i bokhylla di? 1-2016 12 Slektsforskning  
Gervin, Tor Stomperud, farfar og gården i Sørum 1-2016 14 Slektsforskning  
Rønning, Aina Johnsen Retten til en far 1-2016 17 Slektsforskning  
Eide, Viggo Bodø by - 200 år i 2016 1-2016 18 Lokalhistorie  
Bryn, Knut Slektsfag i det digitale auditoriet 1-2016 25 Slektsforskning  
Lauvås, Lars Atle Forgjengelige gravminner 1-2016 28 Slektsforskning  
Fanebust, Arne Støvet af Madame Nielsen 1-2016 30 Slektsforskning  
Christiansen, Laila Normann Sett på nett 1-2016 31 Slektsforskning Adressebøker
Martinsen, Odd På tokt med motortorpedobåt - traff flere slektninger 1-2016 32 Slektsforskning  
Nortun, Åge Æres den som æres bør 1-2016 33 Organisasjon  
Hundvebakke, Ida Bergitte Andrsen Drar vekslar på kvarandre med slektsverksted 1-2016 34 Slektsforskning  
Aschehoug, Marit Den gode samtalen 1-2016 37 Slektsforskning  
Wågenes, Renathe Johanne Søking etter adopterte eller ukjente barn 1-2016 38 Slektsforskning  
Nortun, Åge DIS-Norges eldste medlem? 1-2016 39 Organisasjon  
Pedersen, Frank Marton Halvannet år med slektsforskning 1-2016 40 Slektsforskning  
Munro-Jenssen, Oddvar Møte i DIS-Sunndal januar 2016 1-2016 42 Organisasjon  
Blågestad, Nina Johanne er en "ekte hanseat" 1-2016 44 Slektsforskning  
Aschehoug, Marit Slektshjelp på Byarkivet i Oslo 1-2016 46 Organisasjon