DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilder til 2. verdenskrig

Synes du 2. verdenskrig er et interessant tema får du her et utvalg av relevante og spennende kilder som du kan fordype deg i. 

Slektsforskning

330 Skvadronens kampdagbøker 12.04.41-25.03.43
330 skvadronens operasjonsdagbøker fra 2. verdenskrig. Angivelser av tokt og besetningsmedlemmer.

Andre verdenskrig - et dypdykk i kildene
Nettutstilling laget av Statsarkivet i Bergen.

Våre Falne
Stor og søkbar database som er utviklet av VG, med datagrunnlag fra Slekt og Data og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese mer om 11.893 norske ofre fra andre verdenskrig. Mange av biografiene har også bilder. Du kan søke på navn, steder og hendelser, samt se en kartpresentasjon over hvor dødfallene fant sted. Der kan du også få et historisk bakteppe hvilke krigshandlinger som fant sted på ulike datoer.

Døde etter bombinga av Laksevåg 4. oktober 1944
Denne basen inneholder opplysninger om de 193 sivile som i ettertid ble erklært død som følge av bombeangrepet mot ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen 4. oktober 1944. Om en person er funnet registrert i offentlige protokoller, er dette angitt med dato og reg.nr.

Døde i Bergen som følge av flyangrepet 29. oktober 1944
Denne basen inneholder opplysninger om personene som mistet livet da allierte fly gjennomførte en feilbombing i Bergen. 43 personene, deriblant 4 brannmenn, mistet livet som følge av angrepet.

Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
Skannet fangeprotokoll. Haftbuck fra 7.august 1940 til 18.februar 1942.

Fanger fra Agder 1940-1945
Registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår fremdeles.

Digitaliserte utgaver av «Forordningstidend for de besatte norske områder» fra 1940-1945
Dette var et blad som ble utgitt av okkupasjonsmaktene. Bladet hadde både norsk og tysk tekst.

Database over utenlandske krigsgraver i Norge
Databasen inneholder opplysninger om sovjetiske borgere som ble gravlagt i Norge under 2. verdenskrig. I framtiden er planen at den skal omfatte alle utenlandske krigsgraver i Norge.

Krigsseglerregisteret
Søkbar database med oversikt over norske menn og kvinner som seilte i nøytral fart, for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for allierte og nøytrale handelsskip, og i alliert marine. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også registreres. Hver person har sin egen biografiside. Arbeidet med å samle informasjon til registeret pågår fremdeles.

Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1941-1944
Skannet protokoll.

Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1944-1945
Skannet protokoll.

Nordmenn i fangenskap 1940-1945
Dette er en skannet utgave av boken «Nordmenn i fangenskap 1940-1945».

Norges krig mot Tyskland
Digitalisert bok med små glimt av norsk innsats til sjøs og i luften.

Norske skip i krig 1939-1945
Liste over 1381 norske skip som deltok i 2.verdenskrig.

Liste over personell tilknyttet det norske flyvåpenet i «Little Norway»
Hentet fra boken «Ole Reistad - "The Spirit of Little Norway» av Edvard Omhold-Jensen 1986. Inneholder 3595 navn.

Politiske fanger i Bergen 1943-1944
Skannet fangeprotokoll, bok B. Polizeigefängnis Bergen.

Politiske fanger i Bredtveit fengsel Oslo fra 1941-1945
Skannede fangekort for fanger med etternavn fra A-F.

Politiske fanger i Bredtveit fengsel fra 1941-1945
Skannede fangekort for fanger med etternavn fra G-K.

Politiske fanger i Bredtveit fengsel fra 1941-1945
Skannede fangekort for fanger med etternavn fra L-R.

Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945
Skannede fangekort for fanger med etternavn fra S-Å.

Regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig
Her finner du alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig, samt informasjon om de fem norske regjeringene som var virksomme under krigen.

Samleside med ulike dokumenter knyttet til 2.verdenskrig
De digitaliserte krigsdokumentene er inndelt i seks temaer: Blücher, mat og drikke, motstand, norske fanger, norske jøder og NS´ planer om et norsk Lebensraum i øst.

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45
Søkbar database med navnet på sovjetiske krigsfanger i Norge.

Foto: Riksarkivet