DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkebøker for Sannidal og Kragerø

Mer informasjon om kilden nedenfor finner du her.

Kirkebok 1 for Sannidal (1702-1766)


Church Books Sannikedal
(City, Town, Parish)
Book No.1
The Beginning
Statsarkivet Oslo
Kirkebøker Sannikedal

Register

Trolovede X) PAG. 1-31
Viede PAG. 51-72
Døbte 1761-1766 PAG. 77-92
Døbte 1702-1761 PAG. 93-244
Indroducerede PAG. 245-287
Begravede PAG. 307-329
Publ. Absolv. PAG. 349-356
Døbte 20.4-1766-23.11 S.Å PAG. 358-361

X) Mellom 26/8 1763 og 1/4 ble ingen trolovede ført inn i kirkeboka, se note pag. ?

Ubeskrevne Blade:
Pag. 32- 50
Pag. 73- 76
Pag. 288-306
Pag. 330-348
Pag. 357
Pag. 362-363
K.S. 1929

Kirke-Bog for Sannichedals Menighed auctoricered af Doctor Hans Heuch, superintendent over Agerhuus Stift og indrettet af magr. Peder Alsering Sognepræst til Bamble, Kragerøe og Sannichedal, fra hans tiltrædelses tiid til kaldet

Anno 1702 Den 22 Octobris


Kirkebok 2 for Sannidal (1767-1802)

Trolovede
Viede
Døbte
Indroducerede
Confirmerede
Publ. Absolv.
Begravede