DIS-Norge
 
  English Norsk  

Koblede manntall

Slekt og Data gjør her et forsøk på å vise digitalisert kildemateriale som kobles sammen slik at det gir en oversikt over hvilke kilder en person opptrer i. I første omgang er manntallslister fra 1663/64, 1666 og 1701 for Grytten prestegjeld i Møre og Romsdal tilgjengelig. Dette skal være en medlemstjeneste for Slekt og Datas medlemmer, og den krever derfor innlogging.

Klikk på lenken "Søke etter personer i kildene" i menyen til venstre for å begynne.

Fylke Kilde Publisert dato
Møre og Romsdal Fogdens manntall Grytten prestegjeld 1664 2008-03-16
Møre og Romsdal Manntall Grytten prestegjeld 1701 2008-01-28
Møre og Romsdal Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1663/64 2008-01-06
Møre og Romsdal Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1666 2008-03-16
Møre og Romsdal Skoskatten Nordmøre 1711 2008-03-14