DIS-Norge
 
  English Norsk  

Konkurranse om digitale familiehistorier

DIS-Norge inviterer medlemmene til å lage korte digitale presentasjoner av egne familieminner og sende dem inn til årets konkurranse om beste digitale familiehistorie. Historiene sendes til DIS-Norges kontor og vil bli lagt ut på nettstedet Digitalt Fortalt som ABM-utvikling har laget i forbindelse med Kulturminneåret 2009.

Hva er en digital fortelling?

Bidragene kan være ganske enkle tekster eller avanserte multimediapresentasjoner. Tekstene må imidlertid være ledsaget av minst ett bilde og det er også noen rammer for størrelsen på bidragene. Her er noen eksempler på aktuelle digitale fortellinger:

  • En enkel tekst med ett eller flere bilder
  • Et "slideshow" med bilder og bildetekster.
  • En lydfil der fortellingen er lest inn, evt. supplert med intervju og annen lyd.
  • En multimediafil med bilder, animasjoner, film og/eller lyd.

Eksempler på slike digitale fortellinger finner du på nettstedet Digitalt fortalt.  Har du lyst til å lage en slik digital fortelling? Nå er det meget enkelt. Send en tekst på 200-800 ord og minst ett bilde til kontor@disnorge.no. Vil du lage en mer avansert historie, så ta kontakt for mer informasjon.

Hva menes med familiehistorier?

Hovedtemaet for denne konkurransen er familieminner. Dette er også hovedtema for Slektsforskerdagen 2009. Med familieminner tenker vi da særlig på disse fire kategoriene:

Gjenstander

Mange har arvet gjenstander som har en spesiell betydning for familien. Det kan være gamle og verdifulle ting, ting som har en interessant historie eller ting som er et minne om en spesiell person i familien. Her dreier seg om alt fra gamle brudekister med navn og årstall og sølvskjeer som bestefar og bestemor fikk da de giftet seg, til en spesiell julepynt som har vært brukt i flere generasjoner og sydvesten som oldefar brukte da han var fisker.

Familiebilder

Dette kan f.eks. være profesjonelle gruppebilder av familien fra slutten av 1800-tallet eller amatørbilder som ble tatt av oldemor da hun satt og broderte en duk som fortsatt finnes.

Steder

Gamle hus som tidligere generasjoner i familien har bodd i, kan være et familieminne. Men også tufter etter en nedlagt husmannsplass, rester etter en gammel båtstø som oldefar brukte og setra der bestemor første gang var budeie kan være familieminner.

Historier

Muntlige familietradisjoner eller historier som bestemor fortalte eller vil fortelle om noe som var viktig for henne eller hennes familie, må vi også regne som familieminner. Til denne kategorien hører også historier om hvordan du som slektsgransker arbeidet for å løse et spesielt problem.