DIS-Norge
 
  English Norsk  

Konkurranseregler

Regler for årets konkurranse om digitale familiehistorier

DIS-Norge arrangerer i Kulturminneåret 2009 en konkurranse om digitale familiehistorier. Hovedsiden for informasjon om konkurransen finner du her.

  1. Bidragene til konkurransen legges ut på Digitalt Fortalt og må tilfredsstille de formelle kravene som dette nettstedet krever.
  2. Bare fortellinger som har en viss tilknytning til slektsgransking kan delta i konkurransen.
  3. Historien som fortelles, må ikke være publisert tidligere i lignende form. Det kan likevel godtas at bidraget har vært lagt ut på Digitalt Fortalt som privat bidrag tidligere i år. Dette må da slettes.
  4. Det konkurreres i to klasser: a) Familiehistorier med tekst og bilder. b) Familiehistorier med multimediaeffekter (bildeserier, lyd, animasjoner og film).
  5. DIS-Norge oppretter en jury som kårer vinnere av de to klassene. Ved kåringen skal det legges vekt både på form og innhold.
  6. Bidrag til konkurransen må sendes til DIS-Norge innen 1. januar 2010.
  7. DIS-Norge kan avvise bidrag som er irrelevante for konkurransens formål, som ikke tilfredsstiller foreningens etiske krav eller som ikke tilfredsstiller de generelle kravene som stilles av nettstedet Digitalt Fortalt.
  8. Lokallagene kan arrangere konkurranser på lokalt nivå. Reglene ovenfor gjelder også for slike lokale konkurranser, men lokallagene fastsetter selv regler for tidsfrister, premiering etc. og peker ut en lokal jury.

Det er satt av et premiebeløp på i alt 5000 kr som juryen kan fordele på inntil 3 vinnere.