DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kontrollkomité

Kontrollkomitéen for perioden 2016-2018 består av:

 

Navn Lagstilknytning Verv E-post Hjemmeside
         
Bernt Bull Slekt og Data Oslo/Akershus Leder, Kontrollkomitémedlem  
Arne Langeland Slekt og Data Hordaland Varamedlem  
Ivar Jensås Slekt og Data Sør-Trøndelag Varamedlem  

Kontakt kontrollkomitéen på kontroll@slektogdata.no.