DIS-Norge
 
  English Norsk  

Krigsarkivet - det svenske forsvarets arkiv i Riksarkivet

Har du svensker i slekta, og da gjerne militære kan Krigsarkivet være et sted og sjekke ut.

De beskriver arkivet sitt på denne måten:
"Krigsarkivet är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor."

Månedens dokument i april 2012:

Beväringslagen 1812
"När den allmänna värnplikten i Sverige avskaffades den 1 juli 2010 var denna institution bara 2 år från ett 200-årsfirande."