DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lag slektsbok

Ønsker du å bestille boken Lag slektsbok, send e-post til kontor@disnorge.no ved å klikke her. Oppgi medlemsnummer, navn, adresse, telefon og e-postadresse.

Se DISbutikken for priser

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på boken, vennligst bruk denne adressen:

tilbakemelding@disnorge.no

Målet med boken Lag slektsbok er å stimulere alle til å ”lage slektsbok”. Bokens undertittel, ”Papir – multimedia – Internett”, viser at den ikke bare har fokus på tradisjonelle slektsbøker mellom to permer. Boken gir også en innføring i andre presentasjonsformer. Multimedia og Internett er stikkord som kan pirre nysgjerrigheten til både garvede slektsforskere og yngre slektsinteresserte. Boken henvender seg egentlig til alle som har en historie å fortelle. Tips og råd gis både for skriving av historien om slekta og for å komme i gang med egen historie. Du trenger altså ikke å ha drevet slektsforskning i mange år for å ha glede av denne boken, alle har jo en historie å fortelle!

Det er sikkert mange grunner til at man avventer beslutningen om å sette i gang med dette arbeidet. Boken tar for seg de vanligste grunnene og konkluderer med at fleste, om ikke alle, er overkommelige.

Den første artikkelen i boken, ”Fra slektsforsker til forfatter”, kan være nyttig lesning for å skaffe seg oversikt over innholdet i boken og hvordan de enkelte artiklene kan hjelpe til i prosessen med å lage slektsbok eller andre former for presentasjoner. Først blir forhold man ofte vurderer før man bestemmer seg for å lage en presentasjon gjennomgått med referanse til relevante artikler i boken. Deretter blir forhold man ofte vurderer etter at man har bestemt seg for å lage en presentasjon gjennomgått med referanse til andre relevante artikler. Alle artiklene i boken blir på denne måten referert til, så denne artikkelen gir en slaks rød tråd i boken.

I en artikkel i boken stilles spørsmålet: ”Når jeg er borte – vil alle slektsdata da havne på bålet?” Hvis man etterlater seg et stort papirarkiv, mer eller mindre velordnet, og en database med tusenvis av navn – hvem vil da ha interessert av å overta og videreføre dette arbeidet? Etter oss kommer kasterne, blir det sagt. En trygg måte å sikre arbeidet på er nettopp å få det ut som en slektsbok og gi den til familiemedlemmer og til slekten for øvrig. Hva med å la Nasjonalbiblioteket oppbevare slike bøker? Det er fullt mulig hvis man benytter seg av ISBN-nummer og pliktavlevering beskrevet i boken. En bedre måte å ta vare på alt arbeidet sitt for ettertiden finnes knapt.

Boken består av 33 artikler som er skrevet av ressurspersoner på sine respektive området. Boken må ikke lese fra perm til perm før man setter i gang med eget prosjekt, det er mer en håndbok hvor man kan lese de artiklene man finner formålstjenlig. For lettere å finne fram til relevante artikler er det skrevet korte omtaler av alle artiklene i boken.