DIS-Norge
 
  English Norsk  

12.12.12 kl 12.12.12

Blogglisten

 I dag er det en flott dato. Som i overskriften her kan den skrives med tre 12-tall Det er 88 år til neste gang det kommer en tilsvarende tallkombinasjon.

Tar vi også med tidspunktet er det en mulighet fpr å sette to tallrekker med tre 12-tall i dag.

Dato og tid betyr noe for slektsforskekre. Det sies at det er trangt med plass i dag for de som ønsker gifte seg på en så spesiell dato