DIS-Norge
 
  English Norsk  

Foredrag, Nannestad slektshistorielag

Blogglisten

Etter et foredrag på Jessheim tidligere i vår om søking på nettet ble jeg invitert til Nannestad for å snakke om det å finne slekta si med hjelp fra datakilder og med spesiell vinkling mot nybegynnere. Det var mye folk til stede og mange som hadde holdt på med slektsforsking lenge, men kanskje ikke hatt tid eller ork til å begynne med et dataprogram ennå.