DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møte med NSF

Blogglisten

Det ble holdt møte mellom NSF, oss og DIS OA for å snakke om hvordan vi skal etablere oss i nye kontorlokaler. I tillegg fordelte vi ansvar for en del av de oppgavene som dette vil føre med seg. Alle er innstilt på å finne gode og felles løsninger når vi nå etablerer oss på et nytt sted og at vi setter fokus på at vi skal kunne tilby noe mer til brukerne våre (= medlemmer!) enn det vi så langt har maktet.