DIS-Norge
 
  English Norsk  

august 2009

Virus i epost

Så har konkurransen om hvem som har flest og færrest virus i eposten blitt gjennomført. Starter vi i den ene enden, da står Kina øverst på pallen. Begynner vi i den andre er det faktisk Norge som topper.

Undersøkelsen sier at Norge er det land som har færrest epost med virus. Jeg syns der er interessant at det påpekes blant annet kulturelle forskjeller som bakgrunn for virusmengden.

Les mer her.

Takker Släktdata for tipset.

 

Syns du vi mangler fora på Slektsforum

Finner du ikke rett sted å legge ut det du har på hjertet? Det har vi alltid spurt brukerne våre om og til formålet er det også et eget forum der alle slike ønsker kan legges inn.

I en periode har vi nå jobbet med å lage et nytt Slektsforum, en nyere versjon av det vi har. For å gjøre overgangen mest mulig smidig og unngå dobbeltarbeid for ildsjelene våre, ble det ikke opprettet nye fora fra tidlig denne våren. Så har vi sett at mange ting henger sammen og det å få nye Slektsforum på lufta kan ta mer tid enn både dere og jeg liker. Men det er fordi mange ting må komme i riktig rekkefølge og de som gjør jobben gjør det på sin fritid.

Derfor har vi nå kommet til at det er behov for å legge inn noen nye fora. Derfor finner du nå disse under slektsfaglige diskusjoner:
* DNA (moderator Vidar Øverli)
* Immigrasjon til Norge (ikke etterlysing) (moderator Per-Olav Brobach Rasch)
* Data og multimedia (moderator Arne Langeland)

Har du noe på hjertet som hører inn under disse temaene er du velkommen til å poste der.

 

Slektsforskerdagene i Sverige er historie

Det var mange av oss som var i Falköping. Det skal bli flere av oss i Örebro neste år ;)

Lurer du på hva dette er så kan du lese i flere blogger om hvordan folk opplevde aktivitetene i Falköping. Mine innlegg finner du her på datoene fra og med 20. til og med 23. august.

Andre innlegg jeg kjenner til er her:

Lailas video:

Lailas blogginnlegg 1, 2 og 3

Fra LivO

Fra LivS

Willys bidrag

Susann på svensk - innlegg 23. og 24. august

Offisielle svenske bilder.

Har du kjennskap til flere blogger eller informasjoner? Legg inn en kommentar til dette innlegget.

Noen resultater av Falköping er at det er veldig mange deltakere som har kommet med positiv respons. De likte seg på SSFD. Det er andre som har gitt uttrykk for at de gjerne ville vært med og at neste år da må de også få det til.

Så har jeg fått flere svenske venner på Facebook og vi har fått en ny svenske på DISchat.

Planlegginga til Örebro i 2010 er det allerede en del entusiaster som har så og si fullført. Dette er alt sammen veldig hyggelige innspill som virkelig gir motivasjon for å jobbe videre.

 

Rapport fra NORDGEN-møtet

nytt-bilde-4

Mandag denne uka var vi som tidligere omtalt samlet i Falköpingfor nytt møte i NORDGEN - samarbeidet blant de nordiske slektsforskerorganisasjonene.

Ingen kom fra Island og den ene danske foreningen måtte melde forfall, men ellers var alle på plass.

Fjorårets formålsparagraf skal nå formelt godkjennes i alle organisasjonene denne høsten. Vi er enige om at samarbeidet må lede mot mer aktivitet som også gir alle medlemmene våre et utbytte. Formålet skal også oversettes til andre nordiske språk - så langt er det bare på norsk. Deretter kommer det ut på NORDGENs hjemmeside.

Vi ble enige om å utveksle mer informasjon mellom møtene og også se om vi kan gjenbruke andres produkter; web-tjenester, annen programvare, standarder og litteratur i papirform eller

digitalisert.

Den nordiske ordboka er klar for en ny runde med ord og alle land vil oppnevne sin "oversetter". Har du forslag til nye ord? Send epost til ordbok@nordgen.com

Logoen som innleder dette blogginnlegget ble godkjent. Så da har vårt nordiske samarbeid fått sitt eget symbol.

NORDGEN har egne web-sider og de har det vært lenge. Men nå jobber vår webmaster (som pussig nok har samme funksjon i NORDGEN) med å etablere et nyttt nettsted og da går vi over til å bruke Drupal.

Når dette nettstedet er etablert i midten av neste måned vil vi jobbe mer med å få inn ny informasjon på sidene. For det første tenker vi oss at tips og triks om søking i andre nordiske land bør ligge der tilgjengelig for alle. Samtidig oppfordrer vi de respektive nordiske land til å vurdere om våre "Ti tips" kan være utgangspunkt for dette og ber dem kvalitetssikre hver sine.

Vi diskuterte også muligheten for å legge ut informasjon om kilder som har mye data om andre nordiske land integrert i seg. F.eks. fins det jo mange andre nordiske personer i våre folketellinger. Det skal jobbes mer med hvordan dette kan tilgjengeliggjøres.

Så var vi innom utviklingen rundt oss, det at det stadig kommer nye aktører på banen. Hva gjør vi, hvor går vi kan en kanskje si. Noen hovedpunkter fra diskusjonen:

– Man kan dra nytte av disse tjenestene ved å synliggjøre egne tjenester der eller koble egne

tjenester mot disse tjenestene (eksempel: DIS-Norge besvarer GenealogyWise etterlysninger

i sitt eget forum)

– Man kan utnytte disse tjenestene direkte i egen forenings arbeid (eksempel: SSF deltar aktivt

på Facebook)

– Vi bør benytte våre faglige ressurser til å sette fokus på kvaliteten på slike tjenester

– Flere har allerede gode erfaringer med Facebook og egen slektsforskning

– Vi må tilpasse oss endringene på www og plukke opp nye ideer og trender – også våre

foreningers nettsteder må vurdere å tilby slike tjenester

– Disse tjenestene understreker ytterligere behovet for samarbeid i Norden

Fra rapporten de enkelte organisasjoneen gir nevner jeg:

* Sveriges Släktforskarförbund: de har bokhandel på nettet og vår kommende bok "Lag slektsbok" kan bli solgt gjennom den.

Som ledelse framover ble disse valgt:

Formann: Torill Johnsen, DIS-Norge

Nestformann: Roy Sjöblom, Genealogiska Samfundet i Finland

Sekretær/webansvarlig: Jan Eri, DIS-Norge

 

Seminar om romanifolkets musikk

Fra en venn i Förenignen DIS har jeg mottatt invitasjon til et seminar om ovennevnte.

Vedlagt finner du invitsjonsbrosjyre med flere opplysnigner.

Program

EN GANG VAR VI SOM VINDEN

NORDISK KVEDARSEMINAR 4-6  SEPTEMBER 2009

Fredrikshalds Teater, Teatergt. 3, 1776 Halden.

http://www.kvedarforum.no

 

Jubileumskomiteen jobber

I går hadde vi møte, Finn, Vidar og jeg. Det er vi som er jubileumskomiteen i Oslo/Akershus.

Feiringen skal finne sted 7. oktober på Riksarkivet. Det er oktobermøtet som er satt av til feiring. Vi kommer med informasjon til medlemmene om innholdet i god tid før arrangementet går av stabelen.

Det blir foredrag og bespisning og markering av at OA er blitt 15 år.

 

Fra NORDGEN-møtet

Her er såvel sekretær Jan som fungerende leder Roy i full vikrsomhet:

nordgen-004

Og dette er det offisielle gruppebildet av alle deltakerne. Vi forsøkte oss ute i naturen denne gang, så skyggene får også spille med:

nordgen-010

Og så skal det komme litt mer tekst om hva vi diskuterte og ble enige om eter hvert.

 

Ny dag nytt møte

I dag møtes vi i Falköping til NORDGEN-møte.

Dette er sakslista:

*** 1. Referat fra forrige møte

*** 2. Status for NORDGEN samarbeidet

*** 3. Løpende prosjekter
- tidsskriftbytte
- ordboka

*** 4. Forhold til nye aktører

*** 5. Nytt fra medlemsforeningene

*** 6. Valg av leder, nestleder og sekretær

*** 7. Neste møte

*** 8. Eventuelt

Og hva vi kom fram til? Det får bli tema for senere blogginnlegg.

 

Da kom vi i mål i år også

De svenske slektsforskerdagene er avsluttet. Her kommer noen fler bilder for å vise hva vi har vært med på:

dag3-002

I år var det bare SSF som representerte Danmark. Det var folk innom hosd oss og spurte etter DIS-Danmark.

dag3-003

Neste år er det i Ørebro.

dag3-004

Vi må kunne si at vi slo igjennom her borte. Her følger bilde av to i DIS Sverige sitt styre, pent utstyrt med riktig pin.

dag3-007

dag3-001

Arkiv Digital var hovedsponsor

dag3-010

Digitaliserte bøker:

dag3-009

Registrering av gravlagtdag3-008

En annen aktør på banen

dag3-005

Jeg avslutter med noe mer DIS preget

dag3-0041

Og aller sist et bilde av foredragsholderen Charlotte

dag3-006

 

En tur gjennom messeområdet

Her kommer en del bilder fra noen av utstillerne:

dag2-004

Starter med vår egen og besøkende fra Genline. Jan , Laila og Willy.

dag2-005

Soldatregisteret er på plass.

dag2-010

Her er Släktdata.

dag2-021

Her er jeg samen med Mats-Olof, min nyeste vennsom er kommet til gjennom Twitter. Han representerer Släktdata.

dag2-011

Her er DIS-öst.

dag2-009

Litt fra Genline.

dag2-014

Her er vi på svenske DIS sin stand.

dag2-022

Så fra et par av de lokale organisasjonene, Sörmland...

dag2-024

..... og Blekinge.

dag2-019

Og det ble jobbet hos oss også!

dag2-020

Her er Anna-Karin som intervjuet meg til sin slektspodcast på engelsk om forsking i Norge. Ny opplevelse og ganske artig.