DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fra styremøtet i Kulturvernforbundet

Blogglisten

Mandag hadde vi styremøte i Norges Kulturvernforbund og tok for oss ganske mange saker:

 

1. Referat fra forrige møte 26. november
 
2. Årsmelding og regnskap 2012
 
3. Status søknader driftstilskudd, grunnstøtte og støtte Kulturminnedagene
 
4. Kulturvernkonferansen 16. mars
 
5. Kulturminnedagene
 
4.  Rapport og vedtak fagutvalgene
 
5. Valg 2013
 
6. Regionale samlinger/infomøter
 
7.  Oppfølging Lotterisaken
 
8.  Oppfølging departementstilhørighet
 
9. Status kulturminnemelding og kulturutredning
 
10. Status felles medlemsregister
 
11. Utvidelse Øvre Slottsgate
 
12. Eventuelt
 

Har du meldt deg på konferansen 16. mars? Hvis ikke, haster det med å bestemme seg. Mer informasjon finner du på kulturvern.no