DIS-Norge
 
  English Norsk  

Å gjøre hverandre gode

Blogglisten

Dette er et utrolig godt uttrykk og et begrep som sier noe om at positivitet og samhandling er det som virker.

Slår man hverandre i hodet med ord eller andre våpen - da skaper man ikke noe positivt. Da går vi ikke framover og da er vi ikke interessert i at andre skal kunne forbedre seg.

Alle trenger korrigering, å bli gjort oppmerksom på lapsuser og andre former for innspill. Noen kommer med dette på en bombastisk måte og oppnår stort sett det motsatte av det de drømte om.

Spiller man inn for å søke å forbedre og bli bedre sammen, da skaper man noe positivt og har mulighet for å forbedre.