DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkebokregistreringen

Blogglisten

 I går møttes prosjekteierne og prosjektlederen for å gjennomgå prosjektet. Som tidligere meddelt skal det bestå av to sidestilte arbeidsgrupper.

Den ene som har vært i arbeid lenge har hovedansvar for at alt det som produseres rundt i landet kommer ut på Digitalarkivet. Den andre skal ha som oppgave å se på muligheter for å forankre prosjektet bedre både internt og eksternt og vurdere mulig finansiering. I tillegg skal den se på policy, blant annet følge opp lederkonferansen 2011 som sa at vi skal være enige om en grunnstamme for hva som skal registreres.

Arbeidet med å bemanne den siste gruppa starter nå.