DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kulturvernkonferansen 2013

Blogglisten

Lørdag var dagen for denne konferansen som er tenkt å være den første av flere slike arrangement i årene som kommer. Vi er mange som jobber innenfor sektoren og har behov både for å drøfte spørsmål på tvers og ikke minst adressere representanter for myndigheter og institusjoner som er inne på "området vårt".

Etter offisiell åpning ved Jørg Eirik Waula som er leder i Norges Kulturvernforbund ble ordet gitt til spennende foredragsholdere knyttet til temaet - 100 år stemmerett for kvinner.

Både Jan A Monsbakken fra Stemmerettskomiteen og Anne Krogstad, professor i sosiologi, hadde mange og interessante informasjoner å bidra med.

Så kom Madelena Grossmann fra Europarådet med tanker om Kulturminnedagene som arrangeres over hele Europa. Professor i historie, Ida Bull, fulgte opp med innspill om historiens kvinner og menn.

Siste post på programmet var i stor grad bidrag fra organisasjonene selv med en paneldebatt.

Spennende dag - nye informasjoner og utfordringer - og det ser ut som konferansen har tatt sin plass.