DIS-Norge
 
  English Norsk  

Landsmøte dag 1

Blogglisten

Da er vi kommet litt i gang her i Trondheim. Registrering av delegater går for fullt og det er både mange gamle kjente og nye å bli kjent med å se i området.

I går diskuterte styret forslag til kandidater som skal lede og referere møtet samt de presentasjonene som styret er ansvarlige for.

I styret ble også avtalen og samtalene med Riksarkivet referert.

Vi har registrert noen vedtektsendringer i laga, men vil anta at de fleste trenger gjøre en gjennomgang etter dette landsmøtet og styret vil derfor invitere til en full gjennomgang av alle vedtektene før det gis ytterligere godkjenninger.

Men nå blir det landsmøte og det kan alle medlemmene følge med lyd og trolig også på chat.