DIS-Norge
 
  English Norsk  

Handlingsplan

Styret har vedtatt sin handlingsplan. Dette gjorde vi på siste styremøte. Og samtidig bestemte vi at den kunne offentliggjøres. Først trengte den imidlertid en kort presentasjon og det har dessverre blitt nedprioritert. Landsmøtesaker som beretning, vedtekter og annet samt tilsetting av kontorleder har fått høyere prioritet hos meg.

Men så til handlingsplanen. Den er bygget opp i henhold til det strategiske kartet. Det er presentert tidligere i denne bloggen og du kan bruke søkefunksjonaliteten her til å finne det. Handlingsplanen er bygget opp med tiltak innenfor områdene:

  • Leveranser
  • Økonomi
  • Interne prosesser
  • Læring og utvikling

Hvert av punktene er inndelt i flere underpunkter alle kalt strategiske mål.

For hvert strategisk mål følger først de "kritiske suksessfaktorene", hva vi mener DIS-Norge skal oppnå for at et bestemt strategisk mål skal nås. Deretter kommer "tiltakene". Tiltakene er aktivitetene som må gjennomføres for at resten av kjeden skal bli vellykket. Tiltakene har også en ansvarlig, en tidsfrist og en informasjon om dette er et påbegynt tiltak eller ikke.

Styret har vedtatt handlingsplanen og den er styrets handlingsplan. Blant tiltakene har styret pekt ut 10 punkter som legges fram for landsmøtet som "Tipunktsplanen". Dette er punkter som enten må behandles av landsmøtet gjennom vedtektsendringer eller bør behandles av organisasjonens høyeste organ for å skape felles forståelse, felles holdninger, dvs. "sånn gjør vi det i DIS".

Hele planen kommer ut på hjemmesiden vår denne uka som en nyhet, mens jeg vil omtale de strategiske målene her ved å trekke fram hvert enkelt etter hvert.

 

Kontorleder - status

Nå er søknadsfristen ute og vi har fått 8 søknader. En pen bunke får vi si. Blant søkerne er det 5 menn og 3 kvinner.

All dokumentasjon er sendt til Forretningsutvalget som nå skal vurdere hvem som skal inn til intervju. Intervjuene holdes rett over påske, FU greide ikke finne felles tid før påske - det er nok mest fordi jeg tilbringer hele perioden i Trøndelagen. Trolig innkaller vi halvparten til intervju i første omgang og trenger vi mer vurdering innkaller vi kanskje til et intervju til.

 

Levende slekt

Vi er nå i Trøndelagen i nesten ei uke, så langt har vi sett både Værnes, Hommelvik, Heimdal, Melhus og strøka imellom. Strålende sol så langt og masse fin ny snø. Siden vi låner et hus ble det meg som måtte måke og da var det etter hvert ganske slitsomt med den snømengden, sånn som i riktig gamle dager ;)

Lurer på om jeg skal introdusere nye slektsbegrep, husmenning, hyttemenning eller kanskje PC-menning (les innlegget mitt på torsdag for mer info om dette). De vi er hos lånte vi hus til og hytte også så nå er det "vår tur". Men de kjenner meg kanskje nesten for godt, da vi kom inn sto det en PC der med lapp på "PC til Torill". De skjønte at det vel ikke ville bli vellykket uten nettilgang og sånn :) Men da har vi nok blitt PC-menninger!

For vi er jo i slekt, ihvertfall er Magnus det. Men i går var vi hos min gammeltante og mannen hennes er jo i slekt med Magnus så da blir det mye slektsprat rundt middagsbordet. Nå skal vi snart til en annen slektning av Magnus, men hun er også en av mine almenninger og tar jeg ikke feil så blir det prat om slekt der også. Både konkret om bestemte personer, men også mer allment om utvikling og livsvilkår og slike ting.

 

Hva betyr navnet mitt for meg

I dag dumpet det ned en ny interessant epost i min postkasse:

"Bor du i Oslo?
Vil du være med på en spørreundersøkelse om etternavn og identitet?

Jeg er student ved Seksjon for navnegransking ved Universitetet i Oslo. I løpet av 2009 skal jeg ha fullført en masteroppgave om emnet etternavn og identitet. Oppgaven min vil ha basis i en spørreundersøkelse jeg skal foreta blant Oslos innbyggere.

Utgangspunktet for undersøkelsen er å finne ut hvilket forhold mennesker i Oslo har til etternavnene sine. "

Javel tenkte jeg, med et vanlig sen-navn er nok ikke dette noe for meg. Men det var det jo så absolutt. At jeg gjennom spørreskjemaet kommer opp med et utenlandsk navn er jo også spennende. Min John fins ikke, det var nemlig Jonas fra Sverige som var opphavet til mitt etternavn, en fornorsking kanskje. Men uannsett syns jeg dette ser ut som en spennende undersøkelse. Og jeg gleder meg alt til resultatet.

Bor du i Oslo, besøk hjemmesiden til DIS-OA og delta i undersøkelsen. Du kan lese mer om dette hos Laila og om muligheten til å høre mer om resultatene til høsten.

 

Medlemsmøte i DIS-ST

Studietilværelsen min bringer meg til Trondheim med jevne mellomrom og denne gangen falt besøket sammen med medlemsmøtet i lokallaget. Det fant den nye lederen, min navnesøster Torill, fort ut og inviterte generøst meg til å komme. Etter hvert ble vi også enige om at jeg burde si noen ord om utvikleingen i DIS-Norge og forslagene til landsmøtet

Men først var det foredrag om dialekt og slektsord - at det fantes så mange - det visste ikke jeg. Vi snakker ofte om almenning - en vi er i slekt med litt langt ute. Nå fikk vi mange nye begrep for dette, f.eks. middagsmenning, kaffemenning eller støvvelmenning. Eller andstøyping, når to personer med barn fra tidligere forhold gifter seg! Artig foredrag og flink foredragsholder.

Hyggelig å komme tilbake til det første lokallaget jeg besøkte og etter hvert kjenner jeg jo flere av dem som er der og ble kjent med noen nye.

 

Medlemsmøte i DIS-OA

Medlemsmøte med tre aktører fra Riksarkivet er ikke vanlig kost i lokallaget. At postboksen flommer over av jubelmeldigner om hvor bra foredraget har vært er heller ikke alminnelig.

Men det var altså fakta etter gårsdagens seanse med "Lov og dom 1274 - 1814". Jeg så framføringen for en tid tilbake og skrev om det her i bloggen da, og det var bra for min del som ikke fikk anledning til å delta denne gang.

 

Via NORDGEN: informasjon om/invitasjon til

60. Deutschen Genealogentag i Bad Elster som ligger vid gränsen mellan Sachsen-Tjeckien och Bayern.

Sverige tog emot en hel del Sudettyskar.  Det var framför allt den svenska arbetarrörelsen som engagerade sig. Jag vet inte hur det är i övriga nordiska länder. Danmark hade nog upp av 250 000 flyktingar från Ostpreussen och Hinterpommern

Till Sverige har genom århundraden många sachsare - mycket bergsfolk t ex.  G-gruppen har medlemmar också i Sachsen.

Arrangör är formelt DAGV den tyska huvudorganisation. Den är som bekant tämligen svag - Computergenealogi får nog betraktas som starkast.  Men lokalarrangören AMF är en välorganiserad förening så det lär nog bli ett bra arrangemang.

Informasjonen ovenfor kommer fra G-gruppe og står for deres regning. Er det noen av leserne som har mer interesse av temaet, så kan dere ta kontakt med meg på leder@disnorge.no. Jeg har noe mer informasjon og kan formidle kontakt videre.

 

Nybegynnerkurs - siste kveld

Så er det siste kvelden alt. Syns ikke det er lenge siden vi møttes første gang, men det er alt 5 uker siden.

Siden jeg nok prata mest i begynnelsen i dag også, så rakk både Liv og Laila ut med sine informasjoner først. Så her er deres beretninger om kvelden; Laila og Liv.

Snart er det bare utlevering av karakterboka, eller kursbevis som det heter, som gjenstår.

 

Prosjekt DISadmin

Styret har utpekt Tore i Møre og Romsdal som prosjektleder for et prosjekt kalt DISadmin.

Han skal etablere seg med prosjektgruppe, mandat og styret vil utse en prosjekteier. Hensikten med dette prosjektet er å foreta en gjennomgang av DISadmin og komme med forslag til hvordan systemet skal utvikles. Forholdet til medlemsregisteret skal spesielt vurderes. Det er en forutsetning at de endringer som foreslås kommuniseres til organisasjonen og forankres der. Endringer i DISadmin, må forankres skikkelig hos brukerne (i første rekke lokallag og kontoret) før gjennomføring og utvikling av kravspek for de endringer som ønskes.

En annen viktig oppgave for denne gruppa er å studere medlemsfrafallet hos oss, se på tekniske problemer/løsninger og komme med forslag til tiltak for å bedre oppfølgingen på dette området. Disse forslagene skal omfatte både tekniske forbedringer og ideer til hva som kan gjøres på ulike plan i organisasjonen vår. Prosjektet skal også gjennomgå medlemsregistreringen for å se på hvorfor forskjellige systemer rapporterer ulikt; og på bakgrunn av undersøkelsen foreslå nødvendige tiltak.

 

Fram mot landsmøtet

img_0147.JPG

Jeg forteller om organisasjonen.

Tillitsmannskurset fikk også en orientering om forslag til endringer av vedtekter, gjennomgang av tipunktsplanen og litt om styrets handlingsplan.

Ytterligere informasjon finner dere i denne fila: landsmote.ppt

 

Syndiker innhold