DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kulturvernkonferansen 2013

Lørdag var dagen for denne konferansen som er tenkt å være den første av flere slike arrangement i årene som kommer. Vi er mange som jobber innenfor sektoren og har behov både for å drøfte spørsmål på tvers og ikke minst adressere representanter for myndigheter og institusjoner som er inne på "området vårt".

Etter offisiell åpning ved Jørg Eirik Waula som er leder i Norges Kulturvernforbund ble ordet gitt til spennende foredragsholdere knyttet til temaet - 100 år stemmerett for kvinner.

Både Jan A Monsbakken fra Stemmerettskomiteen og Anne Krogstad, professor i sosiologi, hadde mange og interessante informasjoner å bidra med.

Så kom Madelena Grossmann fra Europarådet med tanker om Kulturminnedagene som arrangeres over hele Europa. Professor i historie, Ida Bull, fulgte opp med innspill om historiens kvinner og menn.

Siste post på programmet var i stor grad bidrag fra organisasjonene selv med en paneldebatt.

Spennende dag - nye informasjoner og utfordringer - og det ser ut som konferansen har tatt sin plass.

 

Til bords med Europarådet

I går var jeg invitert til middag på Ekebergrestauranten. Anledningen var at Madelena Grossmann hadde tatt turen fra Strasbourg til Oslo for å delta på en konferanse om kulturminner og kulturminnedagen.

Det ble en hyggelig samtale som også fokuserte en del på slektsforsking og det at vi kanskje er de som knytter til seg mange elementer framfor å konsentrere seg om et enkelt emne. Vi leter naturligvis etter anene, vi kobler gjenstander og bygninger til mennesker og vi forteller historier fra de steder der våre aner holdt til.

Og vi snakket også om Europarådets norske sjef Thorbjørn Jagland.

 

Fredrik Malakias Johnsen Sandhaugen

 Det var tittelen på en epost som kom forleden dag. Først oppfattet jeg det ikke som epost, men tenkte at noe rusk fra slektsprogrammet på en eller annen måte hadde "blandet seg inn".

Men etter hvert ble den åpnet og avslørte mengder av ukjent slektsinformasjon og ennå flere nye firmenninger. Flere av de nye slektningene mine bor i Sverige.

Så nå har jeg fått en ny slektsforsker å korrespondere med,

Hun fant fram til meg gjennom informasjon som ligger på min hjemmeside. Så det å få satt opp en "plakat" av den digitale typen, det kan svare seg selv om det noen ganger tar litt tid før man får napp.

 

De tunge dagene

 Det skulle vært en stille og rolig helg med sport på TV og diverse sysler i heimen.

Men så kom det en telefon med budskap om at en nær kollega hadde forsvunnet ut av tiden, knapt til å forstå for vi hadde jo nettopp vært i full virksomhet på jobben.

Derfor ble det en helg med noe mindre aktivitet og desto mer ettertanke, erindring om det som hadde vært og en smak på et savn som vil være der også i framtida.

 

Stemmerett og kvinnedag

Jeg hører radio og mange program og innslag er fokusert på at det i dag er 8. mars. Da markeres hvert år kvinnedagen, mens det i år også er fokus på 100 år stemmerett for kvinner.

Så tenker jeg på hva det kan ha betydd for mine formødre. Og med en gang kan jeg si at ingen av dem hadde noen form for stemmerett før 1913 - de tilfredsstilte ikke de vilkårene. I 1913 var tre av mine oldemødre i live og gamle nok til å delta ved valg. Om de gjorde det vet jeg ingen ting om, men akkurat i dag tenker jeg litt på det......

Mormor ble 21 i 1913, men stemmerettsalderen var fortsatt 23 så hun kunne ennå ikke delta. Farmor var ennå yngre, 16, og måtte vente flere år. Pussig nok er den ene 21 som ble den nye stemmerettsalderen få år senere, mens den andre var 16 - en aldersgrense som nå diskuteres.

Jeg vet heller ikke om bestemødrene mine deltok i valg så fort de kunne, men jeg husker at broren min og jeg var med mormor i valglokalet flere ganger så hun var bevisst på dette med deltakelse ved valg.

 

Årsmøte i DIS-Oslo/Akershus

 I går var jeg egentlig på to møter, årsmøte og vanlig medlemsmøte i distriktslaget. I denne omgang tar jeg for meg det første. 

Mange interesserte og faktisk flere nye møtte opp til årsmøtet og fikk seg forelagt den vedtektsbestemte dagsorden. Flere diskusjoner og mange vedtak ble det før vi kom til slutten med valg. Carl Birger van der Hagen ble gjenvalgt som leder for et år og fikk med seg en blanding av folk som fortsetter og nye folk i styret.

Som tidligere meddelt her har jeg takket for meg i styret i OA og ble sammen med de andre som forlot styret og enkelte funksjonærer beæret med flotte tulipaner.

 

Fra styremøtet i Kulturvernforbundet

Mandag hadde vi styremøte i Norges Kulturvernforbund og tok for oss ganske mange saker:

 

1. Referat fra forrige møte 26. november
 
2. Årsmelding og regnskap 2012
 
3. Status søknader driftstilskudd, grunnstøtte og støtte Kulturminnedagene
 
4. Kulturvernkonferansen 16. mars
 
5. Kulturminnedagene
 
4.  Rapport og vedtak fagutvalgene
 
5. Valg 2013
 
6. Regionale samlinger/infomøter
 
7.  Oppfølging Lotterisaken
 
8.  Oppfølging departementstilhørighet
 
9. Status kulturminnemelding og kulturutredning
 
10. Status felles medlemsregister
 
11. Utvidelse Øvre Slottsgate
 
12. Eventuelt
 

Har du meldt deg på konferansen 16. mars? Hvis ikke, haster det med å bestemme seg. Mer informasjon finner du på kulturvern.no

 

På leting etter et sted i Danmark?

 

Dette er en side vi fikk lære om og for alle med slekt i dette landet er dette en nyttig lenke.

 

Hjemme igjen

 Da har båten fraktet styret hjem igjen til Norge og vi har hatt den vurdering at dette var et nyttig tokt. Vi kan la DIS-Danmark og Susannes melding på Facebook angi hva danskene mener:

Og mine tanker om besøket:

 

Møte med DIS-Danmarks styre i Rigsarkivet

 

Vi har startet møtet med vår danske søsterorganisasjon og gjennomgår de to foreningenes satsingsmråder, felles interesser og muligheter for å lære av hverandre.

 

Syndiker innhold