DIS-Norge
 
  English Norsk  

På veg mot landsmøte

Blogglisten

I morgen er det dagen før dagen og styret møtes til sitt siste styremøte og skal gjennomgå disse sakene:

1.    Økonomi
2.    Landsmøtet 2012
       a.    Forslag til møteledere og referenter
       b.    Årsmelding og regnskap
       c.    Gjennomgang av styrepresentasjonene
       d.    Digitalt landsmøte
       e.    Gjester
       f.     Annet
3.    Avsluttet avtale med NSF
4.    Riksarkivet
5.    Vedtektsendringer i Laga
6.    Eventuelt