DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte i DIS-Oslo/Akershus

Blogglisten

 I går var jeg egentlig på to møter, årsmøte og vanlig medlemsmøte i distriktslaget. I denne omgang tar jeg for meg det første. 

Mange interesserte og faktisk flere nye møtte opp til årsmøtet og fikk seg forelagt den vedtektsbestemte dagsorden. Flere diskusjoner og mange vedtak ble det før vi kom til slutten med valg. Carl Birger van der Hagen ble gjenvalgt som leder for et år og fikk med seg en blanding av folk som fortsetter og nye folk i styret.

Som tidligere meddelt her har jeg takket for meg i styret i OA og ble sammen med de andre som forlot styret og enkelte funksjonærer beæret med flotte tulipaner.