DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styremøte i Kulturvernforbundet

Blogglisten

Nå har styret vært samlet på Utstein kloster siden fredag. Regionsamlingen omtalte jeg i går, men i tillegg har styret jobbet seg gjennom mange saker:

  • vurdering av den politiske situasjon og våre planer for kommunikasjon med Regjering og Storting
  • Fagutvalgene
  • Kulturminnedagene
  • Medlemsutviklingen innen kultursektoren
  • Planer framover; Kulturvernkonferansen 2014 (15. mars), Landsmøtet 2014 (9.-11. mai), Kulturminnedagene (13. - 21. september), nye regionsamlinger og mye mer