DIS-Norge
 
  English Norsk  

@SylviasDiary

Blogglisten

En artig måte å bruke Twitter på. Hver dag ei ung jente skrev noe i dagboka si i 1801 kommer nå dette ut som en tweet. Dette forteller mye om dagliglivet hennes i Connecticut. Det er hennes egne ord. DAR Museum står for avskriftene.