DIS-Norge
 
  English Norsk  

Litt om de forskjellige privatarkivene

Castbergs Saml. Castberg har skrevet 3 slektsbøker om; Muller-slekten, Castberg-slekten og Stabell-slekten. Kassetten innholder for det meste skriftlige svar om hva de forskjellige har visst om sin gren av slekten. Det er flere slektsoppstillinger. Samlingen har mye opplysninger, men krever tålmodighet, da det ikke er noen form for register.
Delphin Amundsens Saml. Innholder slektene Arbo, Arentz, Blix . Hoffalden fra Sandar, Nærøy-Koldereid slekt m.m.
Delgobes Saml. Her er det ført inn hele det eksisterende registeret for samlingen, uten vurdering om hvor mye det står om hver slekt. Selve arkivet består av løse lapper og ark som er ordnet alfabetisk på slektsnavn. Det varierer veldig med hvor fyldige opplysningene er.
Klæboe's Saml. Opplysninger for slektene Aars, Bang, Brandt, Brodtkorb, Figenschou, Gaarder, Helkand, Kildal, Schytte, Sverdrup m.m.
Michael-sen's Saml. Dette arkivet består av 2 ringpermer med register. Det er en god og oversiktelig anetavle over Hans Thomas Gram og hans forfedre.
Ruuds Saml. Gårder og slekter i Eiker Det kan virke som om dette er forberedelse til en påtenkt bygdebok. Innholdet er stort sett løse, håndskrevne lapper og ark. Det er ordnet litt omtrentlig i alfabetisk rekkefølge. Det innholder mye stoff, men det er vanskelig å få oversikt over hva som finnes. Dette privatarkivet kreves det tålmodighet å lete i. 
Schønberg Andersens Saml. Innholder slektene Nordal, Roholt og Øy .
Selmers Saml. Innholder slektene Bowitz, Coldevey, Falkener, Godtzen Holch, Mechlenborg, Selmer, Skanke, Tønder m.m. Vanskelig å lete opp de enkelte slektsnavn. Arkivet består av håndskrevne bøker og hefter. Det er mye stoff. Kassett 2 innholder personopplysninger om offiserer i Norge.
7 Bernt Moe's Saml. Spesialkatalog. Mye slektshistorisk materiale, som er alfabetisk ordnet.
8 J. Chr. Berg's Saml. Genealogiske opplysninger.
12 Chr. Andr. Lange's Saml. Pakke 7 innholder genealogiske opplysninger.
46 Wilh. Brandt's Saml. Innholder opplysninger om mange slekter. Veldig nøyaktige opplysninger. Alfabetisk ordnet.
49 Innholder slektene Barth, Rosing, Schrøder og Sundt.
51 Lassens samlinger. Her er det ført inn hele det eksisterende registeret for samlingen, uten vurdering om hvor mye som står om de forskjellige slekter.
72 Ottesen's Saml. Her er det opplysninger om Skiens-slekter; Aall, Ottesen ,Løvenskiold, Cappelen, Grubbe, Boyesen med flere.
94 Innholder slektene Bernhoft, Brodtkorb, Greger, Knudtzon og Plathe.
96 Innholder slektene Hammond, Holst, Lund, Numsen, Schelderup, Sommer, Strøm, Tausan, Wibe, With m.m.
104 Innholder slektene Gløersen, Debes, Hals, Norby, Stockfleth, Unger m.m.
117 Brøgger's Saml. Her er det opplysninger om middelalderslekter i Stavanger-området.
125 Innholder slektene Angell, Apenæs, Arnkiel, Arctander, Aschehoug, Astrup, Aubert, Bang, Bassøe, Bremer, Brochmann, Dedekam, Fasting, Grønbech, Konow, Korbøl m.m. Arkivet er ordnet med løsbladsystem. Varierende innhold, men et omfattende arkiv.
127 Innholder slektene Angell, Bredal, Godtzen, Hammond, Prahl, Saxe, Wamberg m.m.
128 Kierulf - slekt
147 Steen og Herlofsen's Saml. Innholder slektshistorisk materiale vedrørende Brevik/Risør-slekter
148 Slektene Angell, Arentz, Bjelke, Bratt, Bugge, Busch, Castberg, Cicignon, Deickman, Finne, Hammond, m.m.
149 Rasch's Saml.. Notater om svært mange slekter. Det er alfabetisk ordnet. Spesiell katalog.
166 Thue
179 Innholder Castberg-slekt
192 Innholder Scheel-slekt
212 Innholder slektene Aall, Bille, Bruun, Chrystie, Harris, Herlofsen, Juell, Kallevig m.m.
214 Sollied's Saml. Her finnes diverse notater om mange slekter. Spesiell katalog. Innholder bl.a. Arneberg-slekt, Galtung-slekt, Herberg-slekt, Heyerdahl-slekt, Paus-slekt, Ruus-slekt
230 Krefting slekt
248 Innholder Brandt-slekt og opplysninger om Ølken gård
251 Innholder opplysninger om slektene Breien, Dietrichs, Gran, Hasberg m.m. 
254 Arkivet har klausul. Innholder Farsund-slekt og Lund-slekt.
256 Innholder opplysninger om slektene Hagerup, Bucholdt, Dorenfeldt, Løchen, Schmidt m.m.
267 Trytis Saml. Her er det mye stoff, men svært vanskelig å lete i, da det ikke er noen god orden på innholdet. Men som en oversikt kan en si at pakke 1-2-3- innholder slektene Brechan, Buvig, Enhus med tilhørende familier/slekter. Pakke 4-5 innholder slektene Bentsen, Birkeland, Isefjær med tilhørende familier/slekter. Vanskelig å finne fram i da det ikke er noen form for register eller sortering etter alfabet. Innholder mye stoff og er lett å lese.
270 Førnes slekter. Innholder om slektene Førnes, Sandvik, Falch Gaupholm med flere.
272 Slektene Stabell og Sundt m.m.
275 Slektene Winge, Gerhard m.m.
281 Sibbern-slekt Arkivet har klausul.
289 Rye-slekt
290 Kinck-slekt
292 Collett slekt
299 Berner-slekt
301 Forman og Nicolaisen-slekt
302 Heltberg - slekten. Samlingen har navneregister.
307 Farvolden-slekt fra Telemarken
308 Denne samlingen innholder blant annet opplysninger om slektene Kraft, Treschow, Mathiesen, Qualitz, Flackerberg, Lange m.m. 
309 Buch-slekt
311 Hals-slekt
312 Busch Saml. Arkivet innholder håndskrevne ark. For det meste ordnet alfabetisk. Det er et løsbladsystem ordnet i mapper. Innholder slektene Angell, Bech, Bever/Møllmann, Brandt, Heuch, Farup, Hagerup, Rømer, Skvaland, Tønder, Nerdrum, Meidel m.m. Varierende innhold.
325 Innholder mange slekter
335 Støren's Saml. Støren-slekt
337 Koren's Saml. Koren-slekt
342 Coward-slekt
372 Arkivet har klausul. Meinicheslekten og andre slekter.