DIS-Norge
 
  English Norsk  

Distriktslag

Lokal forankring
Alle medlemmer er tilknyttet et distriktslag. Det er distrikt- og lokallagene som står for aktivitetene i organisasjonen. Årlig arrangeres det over 800 ulike møter, temakvelder og kurs over hele landet. Alt arbeid er basert på frivillig innsats. Foreningen har 18 distriktslag og flere enn 50 lokale grupper fordelt over hele landet. På kurs, slektskafe og andre møter kan du utveksle erfaringer og få nyttige tips og inspriasjon sammen med andre som deler din interesse for slekts- og personhistorie.

Nedenfor er distriktslagene listet alfabetisk. Der finner du oversikt over lokale aktiviteter, i tillegg til lenker til slektsrelaterte lokale kilder.

Distriktslag Møteoversikt Avholdte møter Tillitsvalgte Stiftelsesdato
DIS-Aust-Agder Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 15. februar 1996
DIS-Buskerud Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 11. mars 1999
DIS-Haugaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 13. november 1995
DIS-Hedmark Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 25. januar 1999
DIS-Hordaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 23. september 1991
DIS-Møre og Romsdal Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 28. mai 1994
DIS-Nord Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 10. juni 2014
DIS-Nord-Trøndelag Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 31. august 1996
DIS-Oppland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 12. desember 1998
DIS-Oslo/Akershus Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 19. mai 1994
DIS-Rogaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 17. januar 1994
DIS-Salten Slektshistorielag Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 1. januar 1993
DIS-Sogn og Fjordane Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 18. januar 1999
DIS-Sør-Trøndelag Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 26. mai 1994
DIS-Telemark Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 23. januar 1999
DIS-Vest-Agder Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 29. mai 1996
DIS-Vestfold Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 2. mars 1995
DIS-Østfold Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 21. november 1998