DIS-Norge
 
  English Norsk  

Standard retningslinjer for lokale grupper

1. Navn
Navnet på den lokale gruppen skal være Slekt og Data<lokallagsnavn>-<gruppenavn>

2. Formål
Den lokale gruppens formål er å gi Slekt og Datas sine medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

  • skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.
  • spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i sitt område.
  • organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.

3. Tilknytning
Lokale grupper kan dannes der det er naturlig at en kan møtes og hvor det anses å være for lang vei til å komme til møtene til lokallaget. Eller der det ut fra et slektsforskersyn kan være ønskelig.
Alle som er med i en lokal gruppe er medlem av Slekt og Data og tilknyttet det lokallag som den lokale gruppen er tilknyttet.

4. Ledelse
Den lokale gruppen må ha minst 1 ansvarlig leder.
Den ansvarlige for lokalgruppen har møterett til lokallags sine styremøter med uttalerett vedrørende saker som gjelder sin lokalgruppe. Møteplikt når innkalt til styremøte.
Den lokale gruppen rapporterer til lokallaget.

5. Virksomhet
Den lokale gruppen står selv til ansvar for å utarbeide møteprogram, arrangement o.l. Lokallaget kan være behjelpelig hvis ønskelig.

6. Økonomi
Lokallaget har ikke økonomisk ansvar for den lokale gruppen. Eventuelle fordringer som lokalgruppen har, er den lokale gruppens egne.
Den lokale gruppen kan søke økonomisk støtte fra lokallaget i forbindelse med arrangement o.l.
Lokallaget dekker ikke leie av møtelokaler.
"Kaffe penger" og andre inntekter som den lokale gruppen skaffer seg, er den lokale gruppens egne.

7. Diverse
Den lokale gruppen har:

  • rett til spalteplass i lokallagets medlemsblad
  • rett til plass på lokallagets hjemmesider
  • kan ha egne hjemmesider

8. Opphør
Ved opphør av den lokale gruppen eller at gruppen "sovner inn" forvalter lokallaget eventuelle aktiva i den lokale gruppen.

Til listen over lokale grupper