DIS-Norge
 
  English Norsk  

Minneinnsamlingen

I samarbeid med DIS-Norge startet Landslaget for lokalhistorie en ny minneinnsamling i 2012, dette blir den fjerde i rekken. Det er nå gått 15 år siden sist innsamling. 

Nye generasjoner har kommet til og befolkningen har en annen sammensettning. Samarbeidspartnere denne gangen er:
Norsk folkeminnelag, DIS-Norge, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk folkemuseum, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UIO og Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU.

Vi oppfordrer personer til å skrive ned sine livsminner. Ved tidligere minneinnsamlinger kom det inn mange minner som alle var interessante. Disse innsamlingene er viktige for at vi skal kunne dokumentere fortiden godt. Gjennom minneinnsamlingene får man bl.a. innblikk i dagligliv, arbeidsliv, barndom, voksenliv, fødsel og død. 

Frist for innsending (sommeren 2015). Fristen er forlenget til 31.12.2015.
Bidrag sendes inn til: minne@disnorge.no

Fra brosjyren står det blant annet:

Livshistorier frå heile Noreg
Er du født før 1950? Bli med på aksjonen Mange stemmer frå levde liv!

Her samlar vi forteljingar om livet i Noreg, slik folk sjølv hugsar det. 

Du kan fortelje om deg sjølv, eller du kan intervjue nokon du kjenner. Om du ikkje er glad i å skrive, kan nokon intervjue deg. Du vel sjølv kva for språk og kva for dialekt du vil bruke, og om du vil skrive på pc eller for hand. Send gjerne svaret som vedlegg til epost. Viss du er usikker på rettskriving og grammatikk, er det ingen hindring. Det viktigaste er at vi skjønner kva du meiner. Vi har erfaring med å lese alle slags handskrifter.

Du trur kanskje ikkje at livet ditt er verdt å skrive ned – fordi det har vore heilt vanlig. Men det vanlige livet er ein viktig del av vår felles historie. Dessverre er det mykje som blir gløymd fordi vi ikkje tenker på å skrive det ned. For å vise kva vi meiner, har vi laga ei liste over kva vi trur det kan vere interessant å skrive om. Listen finn du i brosjyra.