DIS-Norge
 
  English Norsk  

Navneliste over folk som utvandret til USA fra Gausdal (Gudbrandsdalen) 1845-1870 (etter kirkeboken)

Kilde: Gausdal bygdehistorie, bind 4, 1988 s. 217-227
Dataregistrert av Jan Olav Skaug, Hovdskogen 4A, 2652 Svingvoll.

Utvandringen fra Norge til Amerika startet ca. 1825. I 1832 dro den første gudbrandsdølen ut, Johannes Nordboe fra Venabygd. Men også Gausdal var tidlig ute, alt i 1839 dro den første familien, det var den 60 år gamle føderådsmannen Ole Hansen Lie, hans kone på 50 år og 3 barn fra 9 til 24 år. Lie var en pionergard når det gjaldt utvandring. De neste utvandrerne kom også fra denne garden. I 1843 dro Oles yngre bror Johannes i veg med kone og et lite barn.

Den tidlige utvandringen fra Gausdal fikk et uvanlig stort omfang. Før borgerkrigen sluttet i 1865 og den virkelig store utvandringen startet, hadde allerede 700 gausdøler emigrert. Dette plasserer Gausdal bland de store utvandrerbygdene i den tidlige perioden.

I perioden 1845-1870 er det etter kirkebøkene registrert 1.281 gausdøler som dro til Amerika (det virkelige tallet er større, da ikke alle ble registrert i kirkeboka).

1845

Dato Sivilstand Navn Alder
26.04 Ungk. Torsten Rasmussen Lie 24
03.05 Korporal Ole Iversen Midtlien 28
  Kone Anne Nielsdtr. 28
  Ungk. Simen Iversen Midtlien 20
05.05 " Amund Mortensen Nørstevold 20
  " Erland Olsen Nørstevold 34
  " Ole Hansen Hagemoen 22
  Pige Pauline Martinsdtr. Paulhaugen 18
  Ungk. Ole Halvorsen Frøiseeie 24
  Gdmd. Torger Nilsen Revoldsrud 43
  Kone Rønnaug Nilsdtr. 38
  Børn Ole 16
    Mathias 14
    Anne 12
    Christine 10
    Netta 8
    Svend 5
    Hans 3
    Amund 1
19.04 Gdmd. Ole Engebregtsen Kaarfald 35
  Kone Elie Nilsdtr. 31
  Børn Mathea 8
    Anne 6
    Even 3
    Nicolai 1

1846

Ingen

1847

Dato Sivilstand Navn Alder
24.03 Ungk. Christen Amundsen Ulsrud 32
30.03   Peder Olsen Iverslien 35
  Kone Anne Pedersdtr. 35
  Børn Kari 13
    Thomas 10
    Oline
    Petter 3

1848

Dato Sivilstand Navn Alder
12.04 Gdmd. Christian Nielsen Oftedal 44
  Kone Ragnhild Hansdtr. 37
  Børn Nicolai 11
    Berthe Marie 8
    Helene 5
    Mathias 2
    Christian Amundsen Aanerud 35
  Kone Ingeborg Olsdtr. 38
  Datter Mathea 3
14.04 Ungk. Christian Thronsen Houmshaugen 20
  Enken Anne Iversdtr. Houmshaugen 54
17.04 Gdbr. Lars Olsen Nyhus 50
  Kone Berit Amundsdtr. 53
  Tjeneste-    
  pige Mari Torgersdtr. 17
  Hmd. Anders Bertelsen Lodengard 49
  Kone Sophie Olsdtr. 40
  Børn Berthe 13
    Rannig 8
    Anne 4
17.04 Ungk. Ole Gulbrandsen Klæveeiet 25
  " Svend Clemetsen Klæve 21
18.04 Føder. Johan Olsen Hole 28
  Kone Anne Ellefsdtr. 38
  Børn Even 17
    Amund 10
    Ole 7
    Bernt Johansen
  Gdmd. Peder Pedersen Hanslien 33
  Kone Aase Eriksdtr. 35
  Børn Marie 4
    Even 2
    Ingeborg ½
  - Peder Torgersen Lillelien 44
  Kone Anne Johannesdtr. 43
  Børn Anne 19
    Marit 17
    Torger 14
    Ingeborg 11
    Kari 7
    Ole 5
    Amund 1

1849

Dato Sivilstand Navn Alder
19.03 Gift Md. Morten Madsen Iverslien 28½
30.04 Ungk. Morten Hansen Steinseie 23
02.05 Hmd. Ole Christensen Saghaugen 44
  Kone Gjertrud Pedersdtr. 46
  Børn Ole 11
    Peder 8
  Ungk. Morten Olsen Lodengaard 21
  Gdmd. Peder Bertelsen Busbergbjerget 41
  Kone Mari Olsdtr. 40
  Børn Ole 14
    Amund 7
    Bertil 3
    Hans 5
    Anne 1
  Ungk. Nils Pedersen Helleberg 23
  " Morten Gundersen Olstad 35
03.05 " Simen Pedersen Nordre Solberg 27
06.05 - Hans Johnsen Hagemoen 59
  Kone Marthe Olsdtr. 51
    John 23
    Karin 18
    Hilde 15
08.05 Konen Rønnaug Pedersdtr. Haarstad
(efter samtykke af sin Mand
Ole Iversen Haarstad)
26
  Søn Christian
09.05 Manden Johannes Madsen Aamodt 25
  Kone Mathea Hansdtr. 24
10.05 Enke Kari Olsdtr. Enge 55
10.05 Ungk. Thron Torgersen Hellebergeie 39
12.05 Enkemd. Morten Knudsen Ovrehagen 32
14.05 Ungk. Hans Olsen Nordre Olstad 18
  - Erland Gundersen Bakkum 28
  Kone Kari Olsdtr. 29
  Søn Christian 2
  Pigen Sophie Mortensdtr. Lieeie 21
  - Ole Knudsen Fø "ebakken 30
  Kone Sigrid Jacobsdtr. 30
15.05 Ungk. Carl Olsen Stene 25
  " Amund Arnesen Iverslien 30
  Pigen Gunhild Sophie Gundersdtr.  
    Paulsrud 20
  Ungk. Christian Mortensen Evenvold 22
  Gdmd. Hans Pedersen Kankerud 43
  Kone Ingeborg Johannesdtr. 35
16.05 Hmd. Jørgen Torgersen Østlieie 52
  Kone Helene Andersdtr. 46
  Børn Torger 22
    Marthe 18
  Inderst Amund Gundersen Benklæven 26
  Kone Randi Larsdtr. 29
  Barn Kari 8
  Gdmd. Ole Østensen Bjørnlien 29
  Kone Dorthe Pedersdtr. 39
  Børn Marthe 17
    Gunder 15
    Anne 9
    Even 3
    Iver 1
    Rønnaug 1
18.05 Ungk. Ole Johansen Nørstevoldeie 21
  " Amund Engebregtsen Reton 18
  " Peder Olsen Reton 21
  " Johan Nilsen Reton 20
  - Johan Halvorsen Holoen 32
  Kone Ingebjørg Iversdtr. 27
  Børn Hans 6
    John 2
  - Ole Johnsen Kolden 64
  Ungk. Christian Clemetsen Klæve 20
  Inderst Iver Johansen Holseie 28
  Kone Helene Pedersdtr. 28
  Børn Johannes 7
    Berthe 5
    Pauline 3
  Pigen Thorine Hansd. Holseie 22
  Manden Anders Larsen Qværn 26
  Kone Stina Stenersdtr. 22
19.05 Hmd. Ole Erlandsen Nørstevoldeie 61
  Kone Lisabeth Olsdtr. 60
  Inderst Ole Olsen Nørstevoldeie 32
  Kone Marthe Rasmusdtr. 26
  Børn Lisa 4
    Olaus 1
21.05 - Ole Syversen Kankerud 40
  Kone Marthe Pedersdtr. 37
  Børn Caroline 14
    Peder 10
    Ingeborg 8
    Simen 5
24.05 - Martin Paulsen Paulhaugen 62
  Kone Eli Ellingsdtr. 63
  - Anders Andersen Paulhaugen 28
  Kone Marthe Martinsdtr. 26
  Børn Augustinus 3
    Mathea ¾
  - Ole Andersen Skjærvhaugen 31
  Kone Helene Martinsdtr. 29
  Børn Anne
    Mathea
25.05 - Johan Paulsen Roqvamseie 30
  Kone Anne Torgersdtr. 24
  Søn Peter 2
28.05 - Ole Larsen Qværnhaugen 29
  Kone Olea Halvorsdtr. 27
  Børn Mathias 2
01.06 Gdmd. Hans Hanssen Østlie 59
  Kone Kirsti Simensdtr. 54
  Ungk. Hans Hanssen 27
  Pigen Berthe 19
  " Mari 14½
  " Ida Hansdtr.  

1850

Dato Sivilstand Navn Alder
08.03 Jomfru Henriette Jørgine Petra Ulich 20½
  Ungk. Christian Nielsen Brudal 20
26.05 Hmd. Johannes Iversen Skyttermoen 49
  Kone Embjør Einarsdtr. 30
  Børn Iver 8
    Morten 3

1851

Dato Sivilstand Navn Alder
30.05 Kone Rønnaug Nilsdtr. Kraabøl 39
  Børn Marthe Martinsdtr. 5
    Agnete Martinsdtr.  

1852

Dato Sivilstand Navn Alder
15.04 Gdmd. Anders Svendsen Reton 45
  Kone Kari Guttormsdtr. 43
  Børn Gulbrand 11
    Mathias 6
    Andreas 4
    Svend 14
    Ole Olsen 16
    Anne Olsdtr. 25
    Mari Olsdtr. 19

1853

Dato Sivilstand Navn Alder
06.04 Hmd. Lars Nilsen Heggeeiet 28
  Kone Thonetta Olsdtr. 22
  Barn Netta ½
14.04 Enkemd. Peder Christensen 60
  Datter Anne 10

1854

Dato Sivilstand Navn Alder
16.03 Ungk. Christian Engebregtsen Reton 29
03.04 Pigen Guro Olsdtr. Lodengaard 24
  " Karen Olsdtr. Olstad 30
  " Anne Olsdtr. Olstad 18
  - Johan Iversen Midtlien 22
  Kone Anne Torgersdtr. 30
  Barn Mari ¾
  - Ole Iversen Skougen 24
  Kone Pauline Amundsdtr. 26
  - Christen Svendsen Lie 23
  Kone Berthe Stenersdtr. 22
  Ungk. Christian Olsen Lie 19½
  " Nils Olsen Lie-Eiet 21
  " John Rasmussen Lie 20½
  - Simen Rasmussen Lie-Eiet 20½
  Ungk. Peder Nilsen Kankerud 19
  " Christian Hanssen Lodshaugen 22
  - Amund Svendsen Gryte 60
  Kone Marthe Torgersdtr. 38
  Søn Svend 5
09.04 Ungk. Jacob Paulsen Ruud 30
29.04 - Mari Olsdtr. Lunde 42
16.05 Ungk. Lars Johansen Ruud 22
  " Ole Ellefsen Hjelmstad 19
17.05 Gift Md. Hans Christensen Halvorslivolden 40

1855

Dato Sivilstand Navn Alder
13.03 Ungk. Iver Christophersen Østeng 23
15.03 Føder.md. Hans Bjørlien 40
  Kone Marit Pedersdtr. 35
  Børn Petra 4
    Caroline 1
22.03 Pigen Ingeborg Pedersdtr. Stene-Eiet 23
  - Karen Pedersdtr. Stene-Eiet 19½
  - Johan Pedersen Stene-Eiet 30
  Kone Helene Olsdtr. 25
  Barn Pauline ½
  - Hans Olsen Thallaug-Eiet 29
  Kone Karen Amundsdtr. 31
  Børn Eline 4
    Ole 1
  - Ole Olsen Brostuen 24
  Kone Ingeborg Hansdtr. 34
  Børn Olaus
    Mathea 1
  - Ole Ellingsen Thallaug 62
  Kone Eli Hansdtr. 60
  Børn Ole 18
    Anders 21
    Marthe 19½
    Karen 23
  Hendes Mand Arne Arnesen 34
30.03 - Christian Svendsen Nørstevoldseie 35
  Kone Marthe Olsdtr. 33
  Børn Mathea 7
    Marthe 3

1856

Dato Sivilstand Navn Alder
05.04 - Nils Johansen Brethagen 27
  Kone Anne Erlandsdtr. 27
  Gmd. Andreas (?) Bretten 22
  Kone Beret Hansdtr. 30
  Barn Ingeborg ½
09.04 Ungk. Ole Johansen Granlien 24
14.04 - Hans Hanssen Baukerstuen 32
  Kone Mari Evensdtr. 31
  Børn Torger 9
    Even
17.04 - Ellef Hansen Heggesveen 31
  Kone Lisbeth Nilsdtr. 31
  Børn Nils 4
    Hans 2
24.04 - Thorsten Madsen Lundstadlien 44
  Kone Synnøv Jacobsdtr. 54
  Børn Anne 18
    Karen 14
    Jetlunine 10

1857

Dato Sivilstand Navn Alder
05.03 - Ole Hansen Gjefsen 52
  Kone Gunhild Jensdtr. 40
  Børn Karen 6
    Hans 4
08.03 Enkemd. John Baardslien-Vaarsæteren 62
  Datter Ingeborg 26
  - Thore Johansen Vaarsæteren 26
  Kone Mathea Johnsdtr. 29
  Søn Johan
12.03 - Gulbrand Østensen Ovren 40
  Kone Oline Christensdtr. 33
  Søn Østen
  - Johannes Olsen Skjæggestad 36
  Kone Berthe Stenersdtr 35
  Barn Marie
  - Ole Haarstad 52
  Kone Kari Jacobsdtr. 38
  Børn Ole 15
    Karen 12
    Andreas 8
    Anne
    John 2
  Pigen Marit Hansdtr. Stubberudeie 30
  " Karen Christophersdtr. Haarstad 21
  Ungk. Erland Olsen Olstad 19
  Ungk. Ole Johnsen Nustad 17
17.03 Konen Randi Mortensdtr. Klaape 50
  - Johan Olsen Brudalsekren 38
  Kone Rønnaug Jacobsdtr. 28
  Børn Ole 6
    Sophie 4
    Ingeborg 1
  - Hans Johansen Bækken 40
  Kone Sigrid Johannesdtr. 30
  Børn Johannes 12
    John 10
    Gina 7
    Kari 4
    Eline 2
  - Johannes Syversen Qvistberg 54
  Kone Guro Pedersdtr. 59
  - Ole Pedersen Klaape 31
  Kone Sophie Andersdtr. 26
19.03 Ungk. Peder Nilsen Bjørlien 20
  - Peder Torgersen Helleberg 40
  Kone Ingeborg Pedersdtr. 37
  Børn John 13
    Marthe 7
    Peter 2
  Ungk. Christen Olsen Brudal 45
  Pige Anne Gudmundsdtr. Brudalsekren 17
  Enken Ingeborg Simensdtr. Thallaug 57
  Ungk. Christian Amundsen 33
  " Nils Amundsen 21
  Hmd. Paul Jenssen Barlundsstuen 43
  Kone Guri Johnsdtr. 49
  Ungk. Jens Paulsen 22
    Marthe Paulsdtr. 15
    John Paulsen 13
20.03 - Isak Johansen Nordgaarden 43
  Kone Rannig Johannesdtr. 37
  Børn Anne 12
    Johannes 10
    John 5
    Isabella Sophie 1
  - Amund Syversen Sønstegaardeie 37
  Kone Kari Pedersdtr. 33
  Børn Ida 5
    Amund 3
    Peter ½
  Ungk. Andreas Nilsen Brudal 22
  Ind. Iver Nilsen Leqvam 25
  Kone Eline Nilsdtr. 24
21.03 Manden Ole Svendsen Frøse-Eiet 40
  Kone Randi Gulbrandsdtr. 42
  Børn Marthe 15
    Torger 12
    Gina 9
    Stina 3
23.03 - Amund Stenersen Olstadeie 28
  Kone Anne Olsdtr. 25
  - Amund Olsen Thallaugbak 28
  Kone Mari Olsdtr. 31
  Børn Ole 7
    Even 3
    Anne 1
24.03 Tjener John Olsen Nordre-Fougner 21
  Kone Marthe Mortensdtr. 28
26.03 - Peder Olsen Enstadeiet 37
  Kone Ingeborg Hansdtr. 30
  Barn Oline 10
  - Even Pedersen Staum 27
  Kone Kari Paulsdtr. 23
  - Ingeborg Staum 22
  Hmd. Nils Olsen Fougner 51
  Kone Lisbeth Engebregtsdtr. 49
  Børn Ingeborg 22
    Mathea 25
    Oline 12
    Pauline 10
  Hmd. Johannes Madsen Sønstegaardeie 39
  Kone Rønnaug Olsdtr. 35
  Børn Morten 11
    Ole 5
    Mathea 1
  Ungk. Amund Johansen Ruud 19
    Simen Amundsen Frøsen 22
29.03 - Elling Johansen Holthaugen 52
  Kone Karen Mortensdtr. 40
  Børn Rønnaug 10
    Amund 7
    Ole 4
    Mathias 19
    Johannes 17
  Ungk. John Hansen Nørstevold 21
30.03 Hmd. Ole Olsen Nørstevold 35
  Kone Karen Jacobsdtr. 35
  Søn John 5
  Pigen Ingeborg Jacobsdtr. Engeland 29
02.04 Ungk. Ole Paulsen i Præstegaarden 30
  Hmd. Johan Gundersen Restad 38
  Kone Eli Pedersdtr. 40
  Børn Gunder 15½
    Elias 14
    Mathea 11
    Pauline 7
    Anne ¾
  Ungk. Christian Knudsen Nordihuus 22
  - Johan Nilsen Gryte 26
  Pigen Marthe Nilsdtr. 23
  Ungk. Amund Gudmundsen Roqvamslien 21
  Pige Rønnaug Gudmundsdtr. Roqvamslien 19
  Ungk. Johan Gundersen Skjeggestad 21
  " John Johansen Gjefsen 24
  - Mathias Johansen Gjefsen 21
  Pige Marit Guldbrandsdtr. Hjelmstadvolden 21
  - Christian Fauske 36
  Kone Christine Olsdtr. 26
  Barn Simen 2
  Manden Ole Olsen Kankerud 27
  Kone Karen Nilsdtr. 27
  Børn Kari 8
    Anne 3
  Ungk. Morten Simensen Lie 22
05.04 - Svend Christensen Lie-Eiet 64
  Kone Sophie Knudsdtr. 64
  - Simen Svendsen Lie-Eiet 21
  Kone Mathea Eriksdtr. 20
  Datter Sina ½
  - Ole Nilsen Brathovde 62
  Kone Eli Johnsdtr. 65
  Pige Randi Olsdtr. Brathovde 28
  - John Olsen Brathovde 34
  Kone Randi Johansdtr. 32
  Børn Eline 6
    Nils 3
    Johan 1
  Hmd.kone Anne Larsdtr. 46
  Sønnen Lars Halvorsen Mælum 22
  Mand Christian Pedersen Hagehaugen 29
  Kone Oliva Halvorsdtr. 37
  Pige Sigrid Johansdtr. Voldslien 22
  - Ole Hanssen Gryte 32
  Kone Anne Paulsdtr. 32
  Ungk. Peder Hanssen Busberg 18
  Manden Johan Olsen Frøseeiet 31
  Kone Anne Halvorsdtr. 26
  Børn Anton 7
    Hans 5
    Johanne 2
  Manden Ole Johansen Kalstadrud 28
  Kone Ingeborg Martinsdtr. 26
  Søn Martinius ½
06.04 - Hans Jenshuus 24
  Kone Mari Johansdtr. 34
  Barn Jens 2
    John ¼
  Ungk. Ole Hanssen Bakkestuen 22
  Mand Johan Johansen Nordre Kalstad 32½
  Kone Karen Olsdtr. 31
  Børn Johannes 6
    Randine 3
  Ungk. Ole Amundsen Sønstehage 22
  Manden Paul Thoresen Bøe 27
  Kone Sigrid Christensdtr. 30
  Enkemd. Hans Pedersen Holeløkken 38
08.04 Ungk. Johan Torgersen Roqvamseiet 22
    Anne Hansd. Pighoug 27
13.05 Møller Simen Nilsen Holseiet 38
  Kone Eli Olsdtr. 42
  Børn Nils 11
    Ole
    Mathias 6
    John 4
    Randine
16.06 Hmd. Ole Johansen Skaars-Eiet 27
  Kone Randi Olsdtr. 31
  Søn Johan 4
    Ole 1

1858

Dato Sivilstand Navn Alder
29.03 - Ole Jacobsen Midtre Kraabøl 50
  Pige Mathea Johnsdtr. Nordlien 24
  " Dorthe Olsdtr. Bøe-Eiet 28
  " Johanne Hansdtr. Bøe-Eiet 23
  Ungk. Simen Larssen Heggesveen 33
  Ind. Johan Thomassen fra Heggen 34
  Kone Johanne Olsdtr. 30
  Ind. Ole Olsen Langseth 28
  Kone Eline Nilsdtr. 36
11.04 Ungk. Ole Olsen Holte 24
  - Engebright Skjærve 42
  Kone Ingeborg Hansdtr. 44
  Børn Bergine 21
    Hans 17
    Thobias 14
    Even 11
    Johanne 7
    Christian
  Ind. Peder Eriksen Restadstuen 36
  Kone Mari Ellefsdtr. 35
  Børn Elias 13
    Mathea 9
11.04 Pige Mathea Johnsdtr. Nordlien 24
    Anne Olsdtr. Fø "en 24
  Selveier Gulbrand Hjelmstadvolden 47
  Kone Rønnaug Amundsdtr. 47
  Sørt Johannes 16
  Datter Johanne 4
  Ungk. Andreas Nicolaus Martinius Christiansen Melbøe 16

1859

Ingen

1860

Dato Sivilstand Navn Alder
26.03   Anton Olsen Seielstad 20
    Iver Jonssen Seielstadeiet 18
  Pige Karen Nilseltr. Gryteeiet 33
29.03 Hmd. Peder Olsen Evenvoldeiet 39
  Kone Rønnaug Amundsdtr. 39
  Børn Ingeborg 11
    Amund

1861

Dato Sivilstand Navn Alder
08.03 Ind. Lars Pedersen Hakkerudsveen 30
  Kone Elise Paulsdtr. 21
13.03 Ind. Ole Olsen Øfstehage 28
  Kone Ingeborg Nilsdtr. 23
  Barn Olaus ½
  Pige Johanne Olsdtr. 26
19.03 - Henrik Nilsen Brænden 33
  Kone Pauline Nilsdtr. 27
  Børn Nella 6
    Nils
    Harald Andreas
    Dina ½
  - Martin Olsen Lillebrænden 60
  Kone Synnøv Paulsdtr. 45
  Børn Synnøv 27
    Peter 17
    Martinius 14
    Amund 9
    John 4
28.03 Ind Ole Thorsen Bøe 34
  Kone Anne Iversdtr. 24
  Barn Thonetta 1
30.03 Gdmd. Ole Olsen Sønstelie 35
  Kone Guro Erlandsdtr. 37
  Børn Randi 8
    Ingrid
    Ole 5
    Elisa 3
    Anne 2
  Ind. Ole Erlandsen Nygaardsveen 29
  Kone Mathea Olsdtr. 27
  Børn Olaus 1
  Hmd. Peder Larsen Sønstelie-Eiet 35
  Kone Karen Olsdtr. 44
  Barn Lisa 7
08.04 Hmd. Iver Olsen Engesveen 36
  Kone Olea Christensdtr. 35
  Børn Kari 15
    Christine 9
    Ole 7
    Lisa 5
09.04 Mand Ole Iversen Gjefsesletten 37
  Kone Marit Olsdtr. 35
  Børn Thonetta 11
    Iver Olaus 6
    Oluf 3
    Eline
  Ungk. Nicolai Olsen Ruud 21
  Gift Md. Amund Amundsen Ulsrudvolden 52
  Ungk. John Bergersen Roqvamseiet 19
12.04 Gift Md. Thobias Thorstensen Lium 21
  Kone Kari Amundsdtr. 20
  Konens moder Rønnaug Pedersdtr. 67
13.04 Ungk. Casper Sandel Hammershoug 22
  " Mathias Johnsen Granlien 20
15.04 Konen Marthe Ellingsdtr. Melbøe-Eiet 47
18.04 - Gunder Johnsen Rudstuen 42
  Kone Rønnaug Paulsdtr. 39
  Søn Peter 16
  Pigen Christine Paulsdtr. 32
  - Agnete Pedersdtr. Hagehaugen 19

1862

Dato Sivilstand Navn Alder
18.03 Hmd. Anders Christophersen Aanstadbakken 29
  Kone Marthe Thomasdtr. 29
  Børn Christian 4
    Karen 1
  - Thomas Johansen Aanstadbakken 67
  Kone Kari Arnesdtr. 67
23.03 Pige Marthe Olsdtr. Lundebakken 40
05.04 Ungk. Martinius Torgersen Opsal 25
  Føder.m. Nils Brenden 72
  Kone Dorthe Halvorsdtr. 54
  Pige Helene Nilsdtr. 26
10.04 - Torger Olsen Nordrumshaugen 55
  Kone Kari Knudsdtr. 53
  Barn Christian 15
    Carl 12
    Synnøv 26
    Agnete 30
    Olaus 18
  Ind. Hans Olsen Berg 27
  Kone Guri Olsdtr. 39
  Søn Ole Olsen 12
  Hmd. Morten Olsen 34
  Kone Berthe Svendsdtr. 29
  Børn Oline 7
    Simen 3
  Ungk. Ole Olsen Nordrumshaugen 51
  Pige Ingeborg Olsdtr. Nordrumshaugen 44
  Ungk. Thobias Clemetsen Klæve 21
  " John Clemetsen Klæve 17
  Selveier Amund Olsen Ulsrudrønningen 54
  Kone Marthe Larsdtr. 58
  Søn Elias 17
  - Simen Amundsen Solset 18
  Enken Berthe Olsdtr. Bjerkhage 45
11.04 - Hans Steinsvaarsæteren 29
  Kone Dorthea Olsdtr. 32
  Datter Hanna 3
  Ungk. Østen Olsen Stene 42
  - Iver Pedersen Halvorslivolden 20
  Ind. Ole Nilsen Seielstadlien 38
  Kone Sigrid Svendsdtr. 37
  Pige Karen Nordrumsstuen 32

1863

Dato Sivilstand Navn Alder
09.04 Hmd. Nils Engebrigtsen Gryte 67
  Kone Marthe Larsdtr. 66
  Søn Lars Nilsen 27
  Kone Karen Olsdtr. 20
  Barn Marie ¼
  Ind. Ole Larsen Kampen 30
  Kone Christine Olsdtr. 21
  Barn Agnete ½
14.04 Ungk. Ole Simensen Hammershoug 35
21.04 Ind. Mathias Svendsen Midtvoldseiet 33
  Kone Helene Torgersdtr. 32
  Børn Torger 5
    Johan 2
    Benedicte ½

1864

Dato Sivilstand Navn Alder
13.04 Ungk. Lars Amundsen Kalstad 20
21.04 Pige Oleana Olsdtr. Eriksrud 28
  Barn Olaus ½
  - Marthe Olsdtr. Kirkerud 39
  Ind. Erland Mortensen Ulsrud 40
  Kone Johanne Olsdtr. 41
  Søn Mathias 7
27.04 Pige Berthe Amundsdtr. Hammershoug 17
02.06 Pige Ingeborg Stenersdtr. Bjørge 34
15.10 Ungk. Jørgen Johnsen Restad 29

1865

Dato Sivilstand Navn Alder
11.03 Kone Mathea Christophersdtr. Hannestad 25
13.03 - Johan Olsen Kokken (Kakken?) 40
  Kone Anne Nilsdtr. 37
  Børn Oleana 12
    Mathea 10
10.04 Gbr. Elling Olsen Sønstelid 40
  Kone Marit Gjøgersdtr. 40
  Børn Ingrid 14
    Johannes 11
    Christian 9
    Marie 7
    Ingeborg 4
    Elline 2
    Ole 19½
    Jørgen 17
  Ind. Lars Hanssen Storsveen 32
  Kone Anne Larsdtr. 28
  Barn Hans l
20.04 Ungk. Ole Olsen Lunde 40
15.05 " Amund Johannesen Endstad 34
16.05 Pige Anne Johnsdtr. Granlien 22
23.05 " Mathea Bergersdtr. Bjørge 21
01.08 Ungk. Lars Nilssen Bjerkhage 29
  Pige Maren Nilsdtr. Bjerkhage 35
  Søn Gabriel Olsen 12
  Ungk. Mathias Amundsen Teigum 21

1866

Dato Sivilstand Navn Alder
  Gift Md. Niels Mortensen Lieeiet 21
  Hmd. Niels Andersen Bjerkhageeie 36
  Kone Mari Amundsdtr. 35
  Børn Agnete 12
    Benedikte 11
    Amund 8
    Anton 6
    Randine 2
  Enke Anne Nielsdtr. 62
  Hmd. Johan Amundsen Hammershaugbakken 67
  Kone Kari 66
  Ungk. Peder Johnsen Frøseneie 36
  Hmd. Gudmund Jacobsen Frøseneie 60
  Kone Marit Hansdtr. 64
  Datter Stina 22
    Iver Larsen Kjos-Eiet 66
  Kone Karen Olsdtr. 58
  Ungk. Iver Johnsen 36
  Hmd. John Johansen Kolden 29
  Kone Berte Johnsdtr. 29
  Barn Ida 4
    Johan 1
  Ungk. Hans O. Mæhlum 24
  Pige Oliana Johansdtr. Ulvengstuen 23
  Hmd. Hans Johnsen Evenvold 40
  Kone Marit Pedersd. 29
  Barn Marte 7
  Ungk. Amund Kristoffersen Tøftumsbakken 43
  " Peter Paulsen Skarstad 37
  " Gunerius Gudmundsen Stubrud 19
  Hmd. Ole Hansen Ødegaardshaugen 32
  Kone Lise Olsdtr. 31
  Deres Barn Anne 7
    Olaus 4
    Hanna 1
  Gift md. Ole Gudmundsen Stubrudeie 31
  Kone Oliana Olsd. 24
  Deres Barn Gustaf 2
  Pige Mari Johnsd. Nustad 23
  Inderst Amund Olsen Frøsenhage 35
  Konen Gunhild Johnsdtr. 31
  Deres Barn Ida 7
    Mathea 2
  Ungk. Torger Gudmunds. Forsetvolden 21
  " John Gudmunds. Forsetvolden 17
  Inderst Peder Kristensen Nordgaardshaugen 40
  Hans Kone Anne Olsdtr. 37
  Barn Kristian 3
    Ole 1
  Selveier Kari Olsen Iverslihaugen 34
  Kone Marthe 35
  Barn John 7
    Berthe Bergitte 4
    Oleana 2
  Føder. Peder Iversen Aanrudhaugen 59
  Kone Johanne Paulsdtr. 32
  Barn Peter 1
  Føder. Ole Johansen Iverslihaugen 64
  Kone Berte Kristensdtr. 60
  Ungk. Bernt Olsen Iverslihaugen 20
  " Oluf Østensen Brostuen 21
  Hmd. Niels Amundsen Aflund 34
  Kone Marte Eriksdtr. 32
  Børn Agnete 12
    Ingeborg 10
    Even 8
    Anne 6
    Oline 3
    Anton l
  Inderst Niels Andersen Halvorslien 40
  Kone Kristine Gundersdtr. 47
  Barn Gina 15
    Ingeborg 14
    Arent 12
    Bergitte 10
    Martine 5
  Ungk. Simen Amundsen Aflund-Eiet 25
  Hmd. Peder Eriksen Fougnereie 51
  Kone Ingeborg Eriksdtr. 39
  Gdmd. Hans Estensen Dalbakken (tilbakekommen) 50
  Pige Ingeborg Simensd. Dalbakken 17
  Grdm. John Iversen Beretslien 25
  Kone Kari Simensd. 21
  Barn Marit 1
  Ungk. Johan Simensen Fougnereie 32
  " Thobias Torgersen Bjerkhage 23
  " Bernt Torgersen Bjerkhage 21
  Enkemd. Deres FaderTorger Olsen Bjerkhage 62
  Pige Marte Olsdtr. Ellinghaugen 46
  Ungk. Gunder Olsen Lium 26
  " Even Pedersen Halvorslivolden 22
  Enke Karen Johansdtr. Lundeeie 66
  Pige Randi Andersdtr. Liumsstuen 49
  Hmd. Tosten Hansen Seielstadeiet 28
  Kone Guro Kristoffersdtr. 31
  Børn Hans 5
    Rønnaug
  Ungk. Hans Olsen Aflund 25
  " Even Olsen Leqvameie 21
  " Andreas Olsen Øfstehage 22
  Selveier Johannes Erlandsen Gjefsesletten 35
  Kone Karen Olsdtr. 36
  Barn Olaus
    Kristian 4
    Even 1
  Ungk. Ole Olsen Bjerkhage 47
  " Ole Hansen Møllerstuen 22
  Pigen Berte Hansdtr. Grythe 31
  Ungk. Gunder O. nordre Olstad 31
  " Annæus Thommassen Olstad 19
  " Ole Olsen Olstad 24
  Gift Md. Simen Gudmundsen nordre Olstadeie 28
  Kone Ingeborg Johnsdtr. 24
  Mand Niels Pedersen Kankerud 65
  Kone Anne 65
  Datter Anne Nielsdtr. 25
  Ungk. Johan Olsen Rugsveen 21
  " Lars Olsen Rugsveen 17
  Hmd. Ole Iversen Rugsveen 50
  Kone Kari Johnsdtr. 54
  Børn Olaus 14
    Karen 11
  Hmd. Jens Iversen Seielstadeie 66
  Søn Niels 21
  Pige Sigri Rasmusdtr. Fjerdrum 40
  " Anne Amundsdtr. Søndre Forseth 36
  Mand Mathias Olsen Borkhuus 32
  Kone Anne Jensdtr. 30
  Søn Ole 3
  Pige Marte Olsdtr. Ellingsrud 40
  Ungk. Torger Børresen Nørstevold 22
  " Jørgen Børresen Hovde 20
  Gift Md. Ole Nielsen Engelandsbakken 38
  Kone Anne Pedersd. 37
  Barn Niels 11
    Pauline 8
    Agnete 4
  Enkemd. Hmd. Peder Johansen Dalsholen 54
  Datter Mathea 19
  Hmd. Ole Paulsen Barlundstuen 42
  Kone Ingeborg 41
  Børn Peter 19
    Anton 16
    John 13
    Anne Mathea 10
    Kristiane 5
    Thorvald 1
  Enke Marte Pedersdtr. Bøeeiet 76
  Søn Amund Thoresen 32
  Hmd. Simen Torgersen Bøeeiet 28
  Kone Thorine Thorsdtr. 28
  Barn Thonetta l
  Pige Benedikte Olsdtr. Vangum 21
  Grdbr. Gunder Guttormsen Borregaard 58
  Kone Marte Ellefsdtr. 45
  Barn Even 18
    Benedikte 14
    Gina 12
    Gustaf 8
    Mathea 4
  Inderst Mathias Andersen Nørstevoldeiet 27
  Kone Mathea Amundsdtr. 25
  Barn Andreas 3
    Amund ½
  Pige Kari Jacobsdtr. Nørstevold 24
  Hmd. Hans Paulsen Aamodteiet 40
  Kone Olia Olsdtr 38
  Søn Peder 9
  " Ole 6
  Inderst Paul Kristensen Hjelmstadvollen 72
  Kone Kirsti Hansdtr. 72
  Ungk. Even Olsen Fougnerbakken 23
  " Kristian Sv. øvre Bu 34
  " Ole Johansen Gjefsen 41
  " Svend Jenssen Gjefsen 16
  " Even Pedersen Nordre Forseth 20
  " Mathias Simensen Rødum 21
  " Mathias Olsen Kjos 20
  " Peder Amunds. Haarstad 23
  Pige Mathea Gundersdtr. Skjeggestad 26
  Ungk. Olaus Johannesen Gjelsen 28
  " Torger Iversen søndre [?] 21
  " Amund Nielsen Bergestuen 21
  " Ole Torgersen Øyhaugen 27
  " Guttorm Olsen Myhre 17
  " Olaus Hansen Svendsrud 24
  " Karl Klemetsen Klæve 23
  Pige Mathea Klemetsdtr. Klæve 23
  Ungk. Peder Gundersen Bakkum 27
  Gaardbr. Ole Svendsen Kalstadrud 55
  Kone Kari Rasmusdtr. 51
  Datter Mathea Olsdtr. 18
  Ungk. Svend Olsen 26
  Sønner Andreas Olsen 13
  " Otto Olsen 9
  Ungk. Simen Olsen Kalstadrud 15
  Inderst Johannes Pedersen Næsset 34
  Kone Randi Olsdtr. 25

1867

Dato Sivilstand Navn Alder
  Pige Anne Hansdtr. Bakkestuen 23
  Hmd. Ole Olsen Ringsrud 45
  Kone Karen Amundsdtr. 45
  Søn Ole Olsen 15
  " Amund 13
  " Niels 10
  " Karl 6
  Enkemd. Paul Olsen Kalstadeie 71
  Hmd. Ole Torgersen Leqvameie 71
  Kone Anne Olsdtr. 65
  Ungk. Amund Andersen Jordeeie (nu Øtstehage) 20
  Pige Kari Olsdtr. Øfstehage 38
  Gbr. Peter Olsen Øfstehage 36
  Kone Berthe Torgersdtr. 32
  Datter Ingeborg Petersdtr. ¾
  Ungk. Peder Stenersen Fougnerbakken 16
  Hmd. Ole Hanssen Houmshagen 32
  Kone Mathea Olsdtr. 28
  Søn Hans Olsen 2
  Ungk. Anders Christiansen Grimstad 27
  Søster Kari Christiansdtr. Grimstad  
  Gift Md. Ole Amundsen Bakkestuen 36
  Hmd. Amund Olsen Myrhaugen 55
  Kone Kari Iversdtr. 57
  Barn Anne 22
    Mathea 19
    Anete 13
    Anton 16
  Gdmd. John Olsen Nustad 74
  Kone Berit Pedersdtr. 54
  Barn Ingeborg 17
    Peder 22
    John 13
  Pige Marthe Knudsdtr. Nordshuusstuen 29
  " Ragnhild Nilsdtr. Bjerkhage 27
  Ungk. Nils Nilsen Bjerkhage 21
  Gdmid. Peder Hanssen Svendsrud 28
  Kone Christine Amundsdtr. 36
  Barn Sigrid ¾
  Hmd. Peder Thorstensen Holte-Eiet 35
  Kone Karen Torgersdtr. 37
  Datter Marie 15
  " Thonetta 3
  Ungk. Anders Olsen Frøsehagen 19
  Hmd. Gunder Iversen Restadeiet 31
  Kone Christine Amundsdtr. 31
  Børn John 5
    Sven
  Ungk. Peder Mortensen Gabhoel 21
  Gift Md. Ole Mortensen Sønstehagesveen 33
  Inderst Andreas Amundsen Bergseiet 29
  Kone Gunhild Olsdtr. 38
  Ungk. Kristian Andersen Opjordet 25
  Pige Anne Johansdtr. Bratlandeie 34
  Pige Marthe Paulsdtr. Kalstadkleven eller Forsetheie 42
  Ungk. Haaken Torgersen Opsahl 32
  " Kristian Olsen Engelandseie 27
  Pige Anne Pedersdtr. Iverslien 25
  Ungk. Mathias Pedersen Iverslien 22
  " John Johansen Rokvamslien 24
  " Edvard Olsen Brostuen 20
  Pigebarnet Mina Olsdtr. Myhrhaugen 10
  Ungk. Amund Erlandsen Lekvam 22
  Pige Gina Hansdtr. Bøeie 30
  " Berte Pedersdtr. Gamelhushaugen 19
  Ungk. Even Kristiansen Bergeeie 22
  Inderst Peder Hanssen Borkhus 45
  Konen Karen Erlandsdtr. 36
  Søn Kristian 7
  " Iver 3
  Ungk. Tørger Olsen Engelandseie 23
  Inderst Berger Iversen Nystuen 49
  Konen Karen Stenersdtr. 46
  Søn Iver 19
  " Simen 16
  Datter Stina 13
  " Gina 11
  Søn Kristian 8
  Selveier Halvard Pedersen Norgaardshaugen 39
  Børn Gina 22
    Hans 14
    Martinus 11
  Ungk. Peder Pedersen Kvisberg 21
  " John Pedersen Kvisberg 25
  " John Pedersen Klaapeie 33
  " Peder Simensen Klaapeie 24
  " Amund Olsen. Sønstegaard 26
  Pigen Marthe Olseltr. Hageberget 29
  Selveier Hans Torgersen Ormvolden 33
  Kone Kristine Simensdtr. 31
  Barn Rønnaug 4
    Maria 4
    Siverine 2
  Ungk. Gudbrand Simensen Bratland 32
  Pigen Berte Iversdtr. Ruud 21

1868

Dato Sivilstand Navn Alder
  Ungk. Ole Mortensen Bjørlien 21
  " Østen Thomassen Olstad 21½
  " John Halvordsen Møllerstuen 20
  " Ole Hanssen Hukibakke 25
  " Even Hanssen Hukibakke 19
  " Kristian Hanssen Rentz 31
  " Mikael Hanssen Rentz 22
  Pige Agnete Jonsdtr. Seielstadeie 21
  Ungk. Johan Engebregtss. Bøeie 20
  Pigen Agnete Nielsdtr. Ellingsrud 21
  Ungk. Thobias Nielsen Bøeie 21
  Pige Andrine Andersdtr. Bøeie 29
  Pigen Mathea Olsdtr. Grytsveen 17
  Inderst Svend Olsen Olstadeie 34
  Konen Karen Pedersdtr. 25
  Ungk. Nils Johannessen Midtenget 23
  Inderst Elias Hanssen Bakkestuen 29
  Konen Gina Hansdtr. 21
  Deres Barn Hans Eliassen 1
  Hmd. Ellef Erlandsen Vaaleneie 26
  Konen Rønnaug Hansdtr. 27
  Deres Børn Mathea 6
    Kristine 3
    Hanna 1
  Enkemd. Hans Olsen Vaaleneie 73
  Ungk. Anders Amundsen Brudalsekkeren 19
  Gaardbr. Peder Olsen Halvorslivolden 62
  Kone Kari Olsdtr. 60
  Datter Lisabet Marie 22
  " Siverine 19
  Søn Otto  
  Gaardbr. Knudt Engebretsen Halvordslien 44
  Konen Marit Eriksdtr. 40
  Søn Engebret 15
  " Knudt 11
  " Erik 12
  Datter Marit 9
  " Randine 6
  Søn Elias 4
  Datter Martine 1
  Pigen Marit Iversdtr. Skougen 42
  Gaardmd. Hans Nielsen Kjærnslien 42
  Konen Eli Olsdtr. 38
  Søn Niels 15
  Datter Mathea 12
  Søn Ole 10
  " Johan 7
  Datter Kari 4
  " Andrine 1
  Ungk. Ole Larsen Lunde 53
  Ungk. Gulbrand Amundsen Holen 27
  Pigen Marthe Amundsdtr. Taagen 32
  Hmd. Ole Thomassen Fonstad 47
  Konen Marthe Pedersdtr. 47
  Ungk. Kristian Olsen Forestad 21
  " Tobias Kristiansen Rokvamseie 22
  " Mathias Olsen Holslien 22
  " Morten Gundersen Bjørlien 25
  Gaardbr. Peder Johannesen Brettingen 47
  Konen Karen Knudsdtr. 45
  Sønnen Kristian 18
  Datter Karoline 20
  " Anne  
  Søn Ole 11
  " Peter 8
  Datter Ingeborg 5
  " Annete 1
  Gdmd. Iver Iversen Ruud 44
  Kone Ingeborg Simensdtr. 42
  Barn Mathea 19
    Indiana 16
    Simen 14
    Helene 12
    Anna 10
    Johan 8
    Annette 5
    Torger 3
  Ungk. John Olsen Skrædderstuen 21
  Gift Md. Simen Olsen 48
  Hmd. Ole Olsen Haakerud  
    med Kone og Datter med 3 Børn  
  Gdmd. Morten Gabhoel  
    med Kone og 5 Børn  
  Skrædderpige Mathilde Haakensdtr.  
  Inderst Mathea Gudmundsdtr. Jordet  
  Inderst Ole Iversen Skjærvmyren  
    med Kone og 2 Børn.  
  Inderst Gulbrand G. Lien 32
  Konen Kristine Pedersdtr. 32
  Pige Berte Pedersdtr. søndre Lien 27
  Kone Anne Olsdtr. Kulbotten  
    med 8 Børn  
  Inderst Ole Johannesen Nørstevoldeiet 29
  Kone Ingeborg Johnsdtr. 28
  Barn Johan 5
    Johannes 3
  Hmd. Ole Persen Næsset 47
  Konen Kari Larsdtr. 39
  Søn Ole Rasmussen 13
  " Peter Olsen 6
  Datter Randine Olsdtr. 1
  Hmd. Peder Johansen Norgaardseie 36
  Konen Sigri Pedersdtr. 39
  Pleiesøn Johannes Simensen 17
  " Andreas Simensen 12
  Ungk. Kristian Amundsen Teigum 22
  " Svend Johnsen Holen 20
  Ungk. Gulbrand Gudmundsen Storsveen 28
  Pige Sidsel Gudmundsdtr. Storsveen 26

1869

Dato Sivilstand Navn Alder
16.03 Pige Olea Johannesdtr. Hole 24
  Ungk. Christian Amundsen Snertingdalen 19
24.03 " Christen Pedersen Nordre Fougnereiet 21
  Manden Christian Pedersen Fonstadbakken 22
27.03 Ungk. Amund Thorsen Houmstuen 22
  Mand Ole Christiansen Stylen 27
  Kone Rønnaug Rasmusdtr. 33
  Børn Randine 3
    Marie 1
31.03 Pige Bergine Johannesdtr. Endstad 29
  " Eli Johannesdtr. Endstad 25
  G.md. Ole Svensen Vaalen-Eiet 35
  Kone Christine Joesdtr. 29
  Børn Sven 6
    John 3
  Hmd. Johan Olsen Fougner 24
  Kone Mathea Olsdtr. 24
03.04 Hmd. Hans Svensen Vaalen 30
  Kone Marit Hartsdtr. 31
  Børn Mathea  
    Ole  
    Sven  
  Mand Amund Nilsen Aamodt 39
  Kone Johanne Johansdtr. 35
  Pige Anne Nilsdtr. Aamodteiet 36
  Grdmd. Ole Johansen Kjos 42
  Kone Gunhild Thorstensdtr. 36
  Barn Thobias 18
    Mathias 13
    Johan Ludvig 10
    Olaus 8
    Martinus 5
    Amund 2
05.04 Ind. Ole Nilsen Lie-Eiet 31
  Kone Mathea Paulsdtr. 36
  Barn Netta 8
    Peter 5
  Pige Ingeborg Paulsdtr. Lie 33
07.04 Ungk. Paul Nilsen Lunde 25
08.04 Ungk. Mathias Mortensen Lie-Eiet 19
  " Amund Gulbrandsen Hols-Eiet 18
  " Hans Mortensen Lie-Eiet 17
  " Amund Syversen Nordre Olstad-Eiet 22
    Peter Olsen Nordre Olstad-Eiet 27
  Gmd. Simen Stenersen Norde Olstad-Eiet 22
  Kone Pauline Knudtsdtr. Nordre Olstad-Eiet 23
09.04 Ungk. Ole Engebregtsen Johnslien 22
  Pige Mathea Engebregtsdtr. Johnslien 24
  " Karen Engebregtsdtr. Johnslien 19
  " Ingeborg Ellefsdtr. Hjelmstad 28
  Gdmd. Torger Olsen Holte 50
  Kone Anne Gundersdtr. 44
  Barn Ida 16
    Sina 12
    Olaus 8
    Gunda 6
13.04 Enken Anne Pedersdtr. Erlandshuset 49
  Barn Olea Nilsdtr. 7
  Pigen Annette Hansdtr. Rentz 24
  Ungk. Erik Iversen Rusten 18
16.04 Gbr. Nils Amundsen Midtvoldshaugen 50
  Kone Helene Andersdtr. 50
  Barn Karen 11
    Anders 20
    Amund 16
    Randi 22
17.04 Pige Anne Johannesdtr. Midtenget 35
  " Karen Johannesdtr. Midtenget 27
19.04 Ungk. Anton Bergersen Søndre Berg 21
  " John Hansen Nordlunde 20
  Pige Oleana Mathea Rentz 28
26.04 Ungk. Christian Simensen Lunde-Eiet 24
  Pige Kari Pedersdtr. Holsvaarsæteren 27
  Hmd. Nils Olsen Ellinghaugen 52
  Kone Randi Nilsdtr. 47
  Datter Clara 12
  Ungk. Simen Torgersen Bøe-Eiet 28
  Enke Berthe Olsdtr. Ellinghaugen 63
  Pige Lisa Larsdtr. Ellinghaugen 35
  Hmd. Ole Amundsen Ulsrud 50
  Kone Johanne Olsdtr. 51
  Barn Eli 24
    Amund 22
    Ole 20
    Christian 15
27.04 Ungk. Mathias Olsen Hagemoen 31
  Konen Sidsel Amundsdtr. Ulsrud 63
  Søn Johannes Amundsen 27
  Datter Ingeborg Amundsdtr. 24
  Søn Andreas Amundsen 29
  Ungk. Johannes Larsen Evenhaugen 28
  Pige Oleana Larsdtr. Evenhaugen 32
28.04 Pige Mathea Mortensdtr. Engeland 19
  Ungk. Ole Jacobsen Dalsholen 22
  " Otto Gudmundsen Storsveen 18
01.05 Kone Anne Iverdtr. Svealien 38
  Barn Agnete 9
    Mathea 6
    Ingeborg 3
07.05 Skolelærer John Lillerud 37
  Kone Marthe Simensdtr. 38
  Barn Georgine 12
    Mathilde 10
    Simen 8
    Jørgine 6
    Gulbrand 2
08.05   Nils Aslesen Lunde på Bjerkhage 69
  Kone Ragnhild Paulsdtr. 66
    Asle Nilsen Paulsen 45
  Kone Syverine Monsdtr. 40
  Børn Nils 8
    Marthe 6
    Simen 1
  Hmd. Ole Mortensen Sønstehage 65
  Kone Beret Nilsdtr. 45
  Pige Berthe Marie Simensdtr. 20
10.05 Ungk. Andreas Pedersen Hakerud 30
  Pige Marthe Pedersdtr. Hakerud 26
  Dreng Mathias Chesshyre 14
11.05 Hmd. Hans Torgersen Tøftum 52
  Kone Kari Stenersdtr. 35
    4 Barn [Ikkje namngitt]  
20.06 Hmd. John Olsen Taagen 26
  Kone Anne Amundsdtr. 30
    2 Barn [Ikkje namngitt]
  Pige Kari Olsdtr. Olstad 24
  Ungk. Simen Christiansen Grimstad 20
22.06 Selveier Johan Syversen Toppen 39
  Kone Ingeborg Olsdtr.  
    3 Barn [Ikkje namngitt]  

1870

Dato Sivilstand Navn Alder
  Konen Martha Olsdtr. søndre Fougnerseie 25
  Søn Ole Johansen ¾
  Pigen Oline Nilsdtr. 19
  Enken Anne Pedersdtr. Solberg 58
  Datteren Karen Jonsdtr. 15
  " Sofie Jonsdtr. 19
  Ungk. Peder Jonsen 24
  Gdmd. Gunder Larsen Leqvam 42
  Kone Marit Olsdtr. 41
  Barn Lina 17
    Olaus 15
    Martinus 12
    Kristian 10
    Otto 8
    Karen 6
    Randine 4
    Iver 2
    John Gundersen Skjeggestad 36½
  Søster Ingeborg Gundersdtr. Skjeggestad 42
  Ungk. Martinius Clemetsen Klæve 18
  " Peder Hansen Tofteie 22
  " Kristian Gundersen Nordrum 26
  " Kristian Olsen Aflund 18
  " Peder Kristiansen Stylen 20
  Pige Randine Kristiansdtr. Stylen 23
  Ungk. Ole Mortensen Einstadeie 18
  " Martinus Amundsen Brændum 20
  Hmd. Iver Syversen Ekrum 41
  Ungk. Kristian Olsen Sønstegaard 27
  Pige Mathea Trondsdtr. Saghaugen 23
  Enkemd. Mathias Olsen Rugsveen 37
  Pige Anetta Johnsdtr. Barlundstuen 27
  Gaardmd. Hans Erlandsen Nygaardssveen 41
  Kone Signe Marie Østensdtr. 38
  Børn Even 13
    Østen 10
    Anton 8
    Hanna 2
  Faderen Erland Olsen Nygaardssveen 65
  Pige Anna Erlandsdtr. Ekerhaugen 26
  Gaardmd. Ole Eriksen Tøftum 35
  Husdame Synnøv Arnesdtr. 38
  Søn Edvard Knudsen 16
  Datter Sina Karoline 7
  Inderst Olaus Amundsen Nerlien 24
  Kone Mathea Amundsdtr. 43
  Ungk. Peder Kristiansen Kvernen 21
  " Erland Gundersen Sønstegård 41
  " Johannes Gundersen Sønstegård 37
  Pige Marthe Gundersdtr. Sønstegård 45
  " Marie Gundersdtr. Sønstegård 34
  Ungk. Amund Bertelsen Evenvold 20
  Pige Anne Hansdtr. Bøeie 31
  " Berit Johansdtr. Roqvamslien 24
  " Karen Johansdtr. Roqvamslien 21
  Ungk. Hans Larsen Sønstegaard-Eiet 29
  " Kristian Olsen Øvre Kraabøl 28
  " Iver Johansen Svendsrudlien 26
  Pige Marthe Simensdtr. Kraabøl 34

Meldinger om feil og forslag til forbedringer sendes webmaster@op.disnorge.no