DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styrets faglige utvalg for Internett

DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett har som overordnede mål å:

  • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet
  • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas tillitsvalgte, distriktslag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver
  • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge, Slekt og Data og medlemmene, og medlemmene imellom