DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ansvarsområder

De viktigste ansvarsområdene for DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett er:

 1. DIS-Norge, Slekt og Datas Internett-server:
  Brukeradministrasjon
  Fordeling av web-områder og diskplass for øvrig
  Administrasjon av e-postkontoer
  Databaseadministrasjon
  Kontakt med driftselskap om programvare, teknisk drift, sikkerhet osv.
 2. DIS-Norge, Slekt og Datas nettsted www.disnorge.no:
  Nettstedets informasjonsinnhold
  Nettstedets informasjonsarkitektur
  Nettstedets grafiske profil
  Nettstedets tekniske løsning (HTML-sider, databaser og skript)
  Veiledning av distriktslag som har sin web på vår server
  Webmaster-funksjon (knyttet til webmaster(på)disnorge.no)
  Tjenestene Slektsforum, Slektsforskerbasen, DISchat mm
 3. DIS-Norge, Slekt og Datas distribusjonslister (e-postlister):
  Distriktslagslistene
  Lister for de faglige utvalgene og for prosjektene