DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsrapporter 2000-2005

2010-2011
Årsrapport
2004-2005

Ingen beretning presentert.

2002-2003

Utvalget har bidratt med slektsfaglig utvikling i form av videreføring av de kurstilbud som ble utviklet i forrige periode, bestående av:

 • Kurs for nye slektsforskere.
 • Kurs for viderekomne slektsforskere
 • Internettkurs 1 - 2
 • Arkivkunnskap
 • Gotisk skrift

Kursoppleggene er distribuert til alle lokallag for fri benyttelse i deres nedslagsfelt. Utvalget har sammen med kontorleder ansvaret for å vedlikeholde "Litt av hvert til hjelp i slektsforskningen - et starthefte for DIS-medlemmer" (Startheftet), som sendes alle nyinnmeldte medlemmer. Heftet inneholder opplysninger om kilder og arkiv som er nyttige for slektsgranskere, opplysninger om DIStreff, slektsprogram og bibliotek og arkiv i Norden og det er lagt inn en god del relevante adresser for nettbrukere.

Utvalget skriver på omgang bidragene til Slektskolen i "Slekt og Data". I perioden er følgende faglige emner blitt presentert:

 • 6. Statistisk Sentralbyrå
 • 7. Kommunale arkiv
 • 8. Skolearkiver
 • 9. Wessels arkiv
 • 10. Skattemanntall
 • 11. Militære kilder
 • 12. Bruk av folketellinger på Internett
 • 13. Kilder til slektsforskning på Internett

AU'et var en periode behjelpelig med kommentarer og råd til spørsmålsstillere i "Slekt og Data". Denne tjenesten ble imidlertid stoppet etter at det kom kritikk mot ordningen.

Medlemmer av aktivitetsutvalget for slektsfaglig veiledning har bidratt aktivt som foredragsholdere for lokallag og deltatt ved Slektsforskerdagene.

2000-2001

Utvalget har i perioden arbeidet med å styrke den slektsfaglige siden hos foreningens medlemmer. Det tidligere "startpakke-utvalget" ble innlemmet i utvalget for slektsfaglig veiledning. Som et resultat ble det utarbeidet et "Starthefte" som nå blir sendt til alle nyinnmeldte medlemmer. Eksisterende medlemmer kan få kjøpt heftet for kroner 50,-. Heftet inneholder opplysninger om kilder og arkiver som har personrelaterte opplysninger. I tillegg er det opplysninger om DIStreff og slektsprogrammer, om biblioteker og arkiver i Norden og det er lagt inn en god del relevante adresser ved bruk av Internett.

Det er utarbeidet 6 kursopplegg som er godkjent av Folkekulturforbundet. Det faglige innholdet i kursoppleggene er i

 • Kurs for nye slektsforskere.
 • Kurs for viderekomne slektsforskere
 • Internettkurs 1 - 2
 • Arkivkunnskap
 • Gotisk skrift

Kursoppleggene er distribuert til alle lokallag for fri benyttelse i deres nedslagsfelt.

Det er etablert en faglig spalte i "Slekt og Data". Under navnet Slektskolen har en rekke faglige emner blitt presentert:

 • Hvordan komme i gang med slektsforsking
 • Arkivverket i Norge
 • Folketellingene i Norge
 • Hvordan bruke skiftene i slektsforskning
 • Et praktisk eksempel på bruk av de forskjellige kildene mens du forsker

Norunn Klettums bok "Herred, prestegjeld og sogn i Norge, med forandringene gjennom tidene" er til salgs gjennom DIS-Norge og er også digitalisert med tanke på at den etter hvert skal bli tilgjengelig på nettet.

Utarbeidelsen av en tilsvarende bok for Sverige er påbegynt i digital form. Boken er laget etter samme
mønster som den norske, med informasjon om län, distrikt og församling.

Medlemmer av aktivitetsutvalget for slektsfaglig veiledning har også vært aktivt med på Seniorsurf-dagene i 2000 og 2001.