DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tilknytning til distriktslag

I Slekt og Data er alle medlem av hovedforeningen, men tilknyttet ett distriktslag. Distriktslagstilknytningen kan endres når som helst. Den som ønsker å være tilknyttet flere distriktslag har anledning til det, men et av distriktslagene må velges som hovedtilknytning.

Personer bosatt i utlandet er ikke tilknyttet et distriktslag. Disse medlemmene danner en egen gruppe og forvaltes av Slekt og Datas kontor.

Alle medlemmer i Slekt og Data kan delta på aktiviteter i alle distriktslag.