DIS-Norge
 
  English Norsk  

Distriktslag

Lokal forankring
Alle medlemmer er tilknyttet et distriktslag. Det er distrikt- og lokallagene som står for aktivitetene i organisasjonen. Årlig arrangeres det over 800 ulike møter, temakvelder og kurs over hele landet. Alt arbeid er basert på frivillig innsats. Foreningen har 18 distriktslag og flere enn 50 lokale grupper fordelt over hele landet. På kurs, slektskafe og andre møter kan du utveksle erfaringer og få nyttige tips og inspriasjon sammen med andre som deler din interesse for slekts- og personhistorie.

Nedenfor er distriktslagene listet alfabetisk. Der finner du oversikt over lokale aktiviteter, i tillegg til lenker til slektsrelaterte lokale kilder.

Distriktslag Arrangementer Avholdte møter Kontaktinformasjon Stiftelsesdato
Slekt og Data Aust-Agder Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 15. februar 1996
Slekt og Data Buskerud Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 11. mars 1999
Slekt og Data Haugaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 13. november 1995
Slekt og Data Hedmark Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 25. januar 1999
Slekt og Data Hordaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 23. september 1991
Slekt og Data Møre og Romsdal Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 28. mai 1994
Slekt og Data Nord Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 10. juni 2014
Slekt og Data Nord-Trøndelag Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 31. august 1996
Slekt og Data Oppland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 12. desember 1998
Slekt og Data Oslo/Akershus Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 19. mai 1994
Slekt og Data Rogaland Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 17. januar 1994
Slekt og Data Salten Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 1. januar 1993
Slekt og Data Sogn og Fjordane Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 18. januar 1999
Slekt og Data Sør-Trøndelag Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 26. mai 1994
Slekt og Data Telemark Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 23. januar 1999
Slekt og Data Vest-Agder Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 29. mai 1996
Slekt og Data Vestfold Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 2. mars 1995
Slekt og Data Østfold Møteoversikt Avholdte møter Vis tillitsvalgte 21. november 1998