DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 2001 i Bodø

 

Slektsforskerdagen 2001

20. oktober kl 10-15 på Radisson SAS Hotell i Bodø

 

For fjerde år på rad arrangerte DIS-Salten Slektshistorielag en åpen slektsforskerdag i Bodø. Arrangementet gikk av stabelen lørdag 20. oktober 2001, med vel 100 besøkende og 25 frivillige. Årets arrangement var det største hittil i bredde og tilbud. På SLEKTSTORGET kunne besøkende gå fra bord til bord og få informasjon om dataprogrammer, slektskilder og historisk materiale, mens en hver hele time fikk høre et SLEKTSHISTORISK FOREDRAG i nærliggende møterom, og alt sjølvsagt helt gratis.
Oppslutningen var den laveste av de fire slektsforskerdagene vi hittil har arrangert. Sjølv om ikke oppmøtet var så stort som før, så hadde vi folk innom som hadde fulgt med i avisene om når vi skulle ha slektsforskerdag. Vi tegnet 6-7 nye medlemmer under og like etter arrangementet. Vi var mange nok frivillige til å kunne snakket med alle besøkende. Noen etterlyste forslag til dataprogram, og ble da henviste til den undersøkelsen som DIS-Norge gjennomfører.
Publikum som kom var meget fornøyde. Det gikk folk i lokalet i ett kjør, og like før foredragene tok til var ganske fullt i salen. Fire foredrag samlet vel 30 tilhørere hver. Vi hadde et rikholdig og variert tilbud til de som kom innom, men kanskje vi ikke er flinke nok til å fortelle folk hva vi har å bidra med. Eva Christensen og Ragnhild Eggen betjente et fyldig salgsbord, med DIS-Salten Slektshistorielags utstilling og salg av slektsmateriell. Bodø Bibliotek og Odds Interbok AS solgte slektshistorie- og bygdebøker. Interessante stands fra Saltdal historielag, Nordlandsmuseet og Posten var gjorde at vi denne gang hadde et meget bra tilbud.
Mange spurte EKSPERTBORDET om hjelp
DIS-Salten Slektshistorielag stilte med et panel av "eksperter" som velvillig viste vei! Spørsmål fra kommunene i Salten ble besvart av bl.a. Arna Furuly, Torbjørn Seiring, Gunnar Berg, Oscar Berg, Bjørn Grytøyr og Alan Hutchinson. De kjenner til lokalhistorien fra Bodø/Bodin, Skjerstad og Fauske, Gildeskål, Steigen, Saltdal og mange flere nordlandskommuner. Og der de ikke viste svaret, fikk de besøkende hjelp videre på sin kronglete vei etter forfedre og -mødre.


- Våre medlemmer har lang erfaring fra slektsgransking i kirkebøker, folketellinger og bygdebøker. De vet ikke alt, men de vet hvor tampen brenner. Hensikten med ekspertbordet er hjelp til sjølvhjelp. Det var derfor viktig at besøkende på forhånd noterer ned og tar med seg navn, datoer og andre opplysninger der de står fast, sier Arna Furuly til medlemsbladet.

Ekspertbordet fungerte meget godt. Noen hadde med problemer de ville ha hjelp med. Andre ville bare snakke generelt. En viktig ressurs.

Og for de som er helt nybegynnere har DIS-Salten Slektshistorielag laget et lite 16 siders hefte: Finn dine forfedre - gode råd for slektsgranskere. Heftet koster en bagatell av 10 kroner og gir grunnleggende råd og tips for nybegynnere. Kilder, arkiver, fotos og gotisk skrift tas opp, og noen sentral internettadresser er tatt med. Har du noen gang besøkt Digitalarkivet? Ikke det, adressen får du her!

Populært var fire ÅPNE FOREDRAG

To ganger kjørte Torbjørn Seiring et kortkurs i slektsgranskning, til sammen har han avholdt kurset seks ganger på tre år og fortsatt trekker han fulle hus. Alan Hutchinson foredro om bygdebokskriving, med spesiell vekt på Saltdal. Han er medforfatter på gårdshistorien for Saltdal. Alan har også skrevet "Disse tider, disse skikker" et praktverk om felleshistorien til fire kommuner på Nord-Helgeland.
Det siste foredraget sto lektor og lokalhistoriker Gunnar Berg for. Han ga tilhørerne et innblikk det saftige språket vi finner i Saltendialektens former og uttrykk. For to år siden var han en lokal bestselger med ordboka "Ka du attlet på" og fjor kom gramatikkboka om Saltendialekten med vedlagt cd-plate: fortellinger, ord og bøyninger som kanskje er i ferd med å forsvinne.

Nå er det TID FOR DATA,

folk vil registrere sin egen slekt på PC. To meget brukte slektsforskerprogrammene ble demonstrert, og det fine med mange programmer er at familiebilder kan legges inn. Derfor viste Barbara Albrecht fra DIS-Salten også skanning av bilder, fotos og tekst.
Svenn Henrik Horn og Svein Erik Davidsen presenterte Disgen. Det aller meste av tiden var instruktørene opptatt og fulgte ikke så nøye med alt rundt. Men vi registrerte at det ikke var så mye folk denne gangen.
Brothers Keeper. Det var et jevnt sig av interesserte hele dagen, og det var en stor fordel at vi var to mann på standen for BK. Interessen for den nye versjonen 6.0 var forbausende stor, svært mange var klar over at den var blitt tilgjengelig. Heldigvis hadde vi lagt inn også den siste versjonen, slik at vi kunne vise begge, sier Jens Westergaard og Ivar Pedersen
Protokollene forteller også sin historie, eldre teknikker for søk etter slekt ble vist på microfilm og microfich av Aud Davidsen, Arna Furuly, Finn Bakken og Isak Ljønes
Alle aldre tiltrekkes av Norges mest hurtigvoksende hobby. Når du kan finne dine forfedre på internett og andre databaser, går tiden fort. På slektstorget fikk publikum også se nærmere på Internett, DIStreff og databasen "Skifter i Salten".
Skifter i Salten. Magne Mæle kjørte samme opplegg som foregående år. Sjølv om det var mange innom, var interessen merkbart mindre enn foregående år. Mange som var innom hadde allerede kjøpt skiftene. Solgte bare 9 CD'er - blant disse var også oppdateringer. Databasen "Skifter i Salten" er utgitt på CD-rom med 91.169 personer i Nordland fra 1713-1877.
Begge Internett-stasjonene hadde folk på stand stort sett hele tiden. Her satt Nils M. Nielsen og Rolf B. Holte nesten uten pauser. Tiden gikk utrolig fort. Folk kom enten for å få generell informasjon om hvordan lete etter sine aner etc via nettet, hva som var tilgjengelig osv, eller for å få løst et spesielt problem. Bl.a. var det spesielt to som hadde kjørt seg fast, kom ikke videre. De gikk "lykkelig" fra internettstanden med ett ledd til på slektstreet. Folk ble fornøyd, enten problemene deres ble løst der og da, eller at de fikk noen å diskutere med for mulig løsning på et senere tidspunkt.
LITE FORHÅNDSOMTALE
Av mediaomtaler var to artikler på trykk samme dag (og det er minst en dag for seint), på nett: http://www.nordlands-framtid.no/48/84/15/8.html . Dessuten en reportasje om vårt 14 årige medlem: "Saltens yngste slektsgransker", gjengitt på midtsidene her. DIS-Salten Slektshistorielag hadde i år valgt å gi vårt yngste medlem en boksjekk på kr 400,- under slektsforskerdagen. Isak Ljønes bor i Skjerstad og har ikke anledning til å delta på vanlige medlemsmøter. I år var han med gruppen av frivillige, og viste besøkende hvordan en leser kirkebøker på mikrofilm.
Rommene i år var meget hensiktsmessig, med foredrag i sal 1 og slektstorg i sal 2-5. Fordelingen av bord/tema i slektstorget ble den beste vi hittil har hatt. Kanskje må vi bli mer bevisst på bordplasseringen i forhold til hvordan trafikken var? Dumt å sitte med ryggen til publikum - det hadde nok vært bedre å snu flere bord 90 eller 180 grader.
Riggproblemer
Mæle stilte med 3 flatskjermer istedenfor tunge 19 (og 21) tommere. Dette gjorde at lemping etc ble betraktelig enklere. Uvisst om dette kan gjentas. Magne Mæle var til uvurderlig hjelp på fredag kveld med internett. Uten hans bistand med programvare m.v. ville vi hatt problemer med å få ISDN på luften.
Nielsen var påkoplet nettet 10.05 lørdag. Hadde visse problemer med brukernavn og passord. Løste seg ved at Horn lånte bort sin kontoinformasjon. Alt virket stabilt hele dagen, med unntak av et forhold. Hver gang Holte forsøkte seg på å koble seg til den fra hotellet gitte tilkoblingsboks, falt Nielsen ut. Ble løst ved at hotellet ga Holte en annen, analog utgang. For Holtes del kunne mye stress vært unngått ved det faktum at analog tlf linje var tilgjenglig. NB. Analog linje var ikke bestilt, det burde vært presisert på forhånd.
NESTE GANG - NESTE ÅR ?
Vi må ta stilling til om vi heretter bare skal arrangere slektsforskerdag annet hvert år? Er det riktig å ta et "hvileår", da frammøte i høst virket atskillig lavere enn tidligere?
Neste gang bør vi:
lage større og mer iøynefallende plakater (farger) som viser mer hva vi gjør
få sjekket alt kvelden før at alt virker som det skal
velge en PR-komite som ikke har andre oppgaver enn å reklamere for dagen
herunder lage plakater?
1. En egen plass for de som er helt nybegynnere kan henvende seg.
2. For eks. på internett få fram på plakaten noe av det som kan søkes på.
3. Oppfordre folk til å ta med navn på noen forfedre, så kan Holthe søke på DIS-treff?
4. Informere om at vi har DIS-foreninger i både Sverige og Danmark, og ha adresser til disse.
5. Større og bedre informasjon på alle "stands"
Evalueringsbidrag: VE, AD, NMN, SHH, RBH, AF, EC, JW, IL, MM

Motivdatostempel under Slektsforskerdagen 2001:

SISTE FOLKETELLING ÅR 2001

I anledning Slektsforskerdagen 2001 laget Posten en skikkelig godbit for filatelister: et motivdatostempel med tema: Siste folketelling år 2001.
Stemplets motiv er en mor med et barn, og teksten: Slektsforskerdagen Bodø 20.10.2001
Posten solgte også konvolutter med motiv "utsnitt av et skiftedokument", frankert med kr 5,50 - NK 1431 (Norsk Husflid) - og stemplet med motivdatostemplet. De som er interessert i konvolutten kan bestille hos arne.andreassen@posten.no. Kr 20,- pr stk.
- Arne Andreassen fra Posten i Bodø opplyser at "etter det spesialkonvolutten og stemplet ble kjent fikk vi en rekke bestillinger fra folk rundt omkring i kongeriket. Det er også
kommet inn forholdsvis mye post som skal stemples med motivdatostemplet for slektsforskerdagen."
- Posten laget også en liten godbit som et tilbud til de som besøkte selve slektsforskerdagen?
- Det stemmer, vi solgte også en serie på 100 nummererte konvolutter som blir frankerer med NK 755 og 756 (Utvandringen til Amerika - utgitt 4. juli 1975) + et 3. kroners. Kr 35,- pr stk.
- Vi deltok på slektsforskerdagen i 2000 for første gang, og det var skikkelig gøy å tilby folk med et slikt tema på spesialstemplet. Forresten har stemplet i år ny tekst og nytt motiv, fordi folketellinga i november blir den siste i historien, avslutter Arne Andreassen.