DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leif Mether, Genealogiske Samfundet i Finland, har gått bort.

Det er med sorg DIS-Norge har mottatt meddelelse om at Leif
Mether i det Genealogisk Samfundet i Finland gikk bort sist fredag.
Leif var en sentral person i det finske slektsforskerarbeidet og
var særlig aktiv med i det nordiske samarbeidet. Vi vil
uttrykke vår sterke medfølelse med hans familie og det
finske slektsforskermiljøet. Vi har alle alt for tidlig
mistet en god venn og kollega og vi vil gjerne lyse fred over hans
minne.