DIS-Norge
 
  English Norsk  

Våren 2014 i Riksarkivet

Riksarkivbygningen er en naturlig ramme for samtaler om historie. I magasinene våre ligger 150 kilometer arkiver som dokumenterer menneskers liv gjennom mer enn 1000 år. Hva er vel da mer naturlig enn å la stemmene fra arkivene, slik forfatterne formidler dem, slippe til her?

I en sofa på arkivet  har pågått i fire sesonger siden våren 2012, og det er en glede for oss å ønske velkommen til den femte sesongen.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle, og det blir servering av drikke og noe å bite i.

Velkommen til Riksarkivet!


Tirsdag 4. februar kl. 18.00

Solstads metode

Forfatter Dag Solstad  og historiker Kai Østberg  i samtale med litteraturkritiker Bernhard Ellefsen.

Dag Solstads siste bok Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896  handler om forfatterens slekt gjennom 300 år. Boken baserer seg på  kirkebøker, bygdebøker og rettsdokumenter. Den er åpenbart en roman, ifølge forfatteren selv. Men hva mener historikerne?

Hvordan har Solstad skapt litteratur av sparsomme historiske kilder? Og hva vil han med slektskrøniken sin fra Telemark?

Sted: Riksarkivet, Sognsvann. Lett tilgjengelig med bil eller t-bane.
Gratis inngang.

 

Vil du bli registrator av folketelling 1875?

DIS-Norge har et prosjekt gående med å registrere folketellinger for 1875 i samarbeid med FamilySearch.
Kanskje du kan tenke deg å være med på registreringen?

Det som registreres blir lagt ut i bolker når områder er klare og blir publisert på FamilySearch sine søkesider - du finner det her: Søk i FT 1875
Så langt er områder i fylkene Akershus, Hedmark og Østfold publisert - pr dags dato er det sogn i Aust-Agder som det jobbes med.

Du binder deg ikke for mye jobb ved å være med på dette, du laster ned en batch bestående av 2 bosteder med tilhørende 2 personlister. Syns du dette ser greit ut kan du laste ned så mange batcher du selv ønsker å jobbe med.

Ta en titt på forklaringene som nylig ble oppdatert:
Bli registrator

Registrering

Har du spørsmål rundt dette så send oss en e-post: 1875@disnorge.no

 

Søk på ecclesia i Genealogiske ressurser

Er ikke gravminnene fra kirkegården du leter etter lagt ut på Gravminner i Norge enda?
Fortvil ikke, det kan finnes en løsning mens vi venter!

Kirkegårdsadministrasjonens eget arbeidsverktøyverktøy for gravminner, Ecclesia, kan ha nettopp kirkegården du leter etter publisert!

For å finne disse går du til Genealogiske ressurser og der kan du søke på et par måter for å finne ut om Ecclesia har nettopp din kirkegård.

Du kan klikke deg fram til rett geografisk område ved først å velge Slektshistoriske kilder i Norge, og deretter velge Fylke, kommune.
I listen som da kommer opp velger du Gravsteder.

Den andre metoden, som gir en totaloversikt over kirkegårder i Ecclesia, er å søke på ecclesia som ressurs. Da får du opp en liste over alle kirkegårder du kan finne der - noe av denne listen kan se slik ut:

 

Foredrag om eidsvollsmannen Wedel Jarlsberg

Herman Wedel Jarsberg (1779–1840)
Litografi av Görbitz
Eier: Nasjonalbiblioteket

Torsdag 9. januar holdes det et foredrag på Nasjonalbiblioteket i Oslo om eidsvollsmannen Grev Herman Wedel Jarlsberg.

Tidspunkt: 09.01.2014 kl 13-15
Sted: Slottsbiblioteket" (det gamle auditoriet), Nasjonalbiblioteket

De sier selv om foredraget:
Foredrag ved historiker Carl Emil Vogt som for tiden arbeider med en bibliografi om Herman Wedel Jarlsberg.

Herman Wedel Jarlsberg spilte en fremtredende rolle i 1814. Han ble lederen i den første norske regjeringen etter at unionen med Sverige ble inngått, og han førte en uavhengig politikk. Men grev Wedel hadde allerede i 1809 utviklet ideer om norsk selvstendighet i union med Sverige. På lengre sikt så han for seg en tett skandinavisk union. Wedel var også kunnskapsbygger. Han var sentral i å danne Selskabet for Norges Vel i 1809, med klasser for de forskjellige vitenskapsgrenene. Det var ham kongen ga oppdraget å utrede muligheten for å opprette Universitet i Norge i 1811. 

Velkommen!

 

 

NRKs arkiv på nett!

Mange gamle gode TV-minner blir nå tilgjengelig på nett-TV hos nrk.no!

De sier selv på sin nettside:
Ny avtale sikrer at alt NRK har produsert eller finansiert fram til 1997 kan bli lagt ut i Nett-TV. 
Det kan bety glade gjensyn med Jul i Skomakergata, Pompel og Pilt (se bildet) og Lille lørdag.

Fra og med 1. januar kan alt av NRKs arkivmateriale bli tilgjengeliggjort på nett.

Tidligere har innviklede rettigheter stanset gjenbruken av noen av tidenes mest populære serier, men en ny avtale mellom NRK og rettighetshaverorganisasjonen Norwaco sikrer nå at publikum kan få tilgang til alt NRK har produsert eller finansiert siden 1960.

Les mer om dette her:
http://www.nrk.no/kultur/na-blir-nrks-arkiv-lagt-ut-pa-nett-1.11416775

 

Avstengning av den gamle versjonen av Digitalarkivet er utsatt tre måneder

Til brukerne av Digitalarkivet

Vi har utsatt avstengningen av den gamle versjonen av Digitalarkivet med tre måneder til 31. mars 2014. Dette gjøres for å få overført alle vesentlige datasett til det nye systemet før det gamle stenges av. De mest sentrale data er allerede overført, og vi regnet med at det ikke ville by på vesentlige ulemper for brukerne om det som gjenstår tas de første ukene og månedene etter omleggingen. De mange henvendelsene vi har fått de siste par dagene, tyder imidlertid på noe annet. Mange har gitt uttrykk for at de har bruk for det materialet som ennå ikke er overført, og vi finner det derfor riktig å ta hensyn til dette og utsette avstengningen.

Vi vil øke ressursinnsatsen på arbeidet med overføring av data, slik at vi kan være i mål til utgangen av mars. De data som antas å bli mest brukt, vil bli tatt først. Vi oppfordrer derfor brukere som har behov for bestemte datasett, om å kontakte Digitalarkivet for å sikre at dette materialet kommer tidlig i køen.

Etter det jeg har fått opplyst fra statistikken for desember, skjer nå rundt 55-60 % av bruken på den nye versjonen av Digitalarkivet. Jeg henstiller til de øvrige brukerne om å benytte tiden fram til slutten av mars til å gå inn i det nye systemet, slik at alle er godt forberedt når det gamle stenges av. All erfaring tilsier at det er lite lystbetont å forlate et system som er godt innarbeidet, og gå over til noe nytt. Men jeg oppfordrer alle til å se på de nye mulighetene, innhente veiledning fra våre folk i Digitalarkivet og utnytte det nye systemet slik det er forutsatt. Jeg kan forsikre om at det vil skje en mer eller mindre kontinuerlig videreutvikling av systemet, med sikte på forbedringer og nye muligheter. Vi vil også jobbe med å forbedre integreringen med andre nett-tilbud som Arkivverket er involvert i.

Den gamle versjonen av Digitalarkivet vil bli avstengt 31.03.2014 kl. 24.00, og fristen vil ikke bli ytterligere forlenget.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år og lykke til med bruken av Digitalarkivet!

Vennlig hilsen

Ivar Fonnes
riksarkivar

 

God jul og godt nytt år!

På vegne av styret og administrasjonen i DIS-Norge, Slekt og Data vil jeg ønske både medlemmer og andre en riktig god jul og et godt nytt år! 

DIS-kontoret holder julestengt fra 21. desember og vil bli noe begrenset bemannet fra 2. januar.

Fra mandag 6. januar er kontoret i normal drift.

 

Vi minnes Finn Guttvik

Finn gikk plutselig ut av tiden

Mandag kveld kom den uventede meldingen at Finn Guttvik var død. Plutselig og uventet for alle. Han forlot oss midt i en aktiv arbeidshverdag. For Finn var den som alltid hadde noe på planleggingsstadiet og ennå mer under produksjon. Samtidig var Finn litt av det unike slaget så han leverte også gode produkter. Det er ikke mange som er forunt å skape ideer, planlegge for gjennomføring, medvirke til realisering og sørge for at det blir en skikkelig avslutning.

Finn har i mange år vært en ildsjel i DIS-Sør-Trøndelag. Da jeg møtte ham første gang var han i styret og vi møttes faktisk til et slags meklingsmøte. Et eller annet var ikke helt greit mellom sentralt og distrikt så vi måtte snakke sammen. Så viktig var det at jeg ikke lenger er helt sikker på hva saken gjaldt, men jeg husker godt Finns tone, hans varme smil og glimt i øyet. Selv om ståstedene var litt ulike var det mulig å snakke sammen.

Deretter er det blitt mange møter opp gjennom årene. I Trondheim noen ganger, på DIS-kontoret i Oslo andre ganger og ikke minst under de svenske slektsforskerdagene. Trønderkontingenten til dette arrangementet har kommet trofast hvert år og Finn har gjerne kombinert dette med et familiebesøk i Danmark. Under arrangementet har han studert hvordan svenskene jobber og fått med seg mye nyttig hjem. Men jeg husker nå også kaffepausene med Finn og prat om smått og stort.

På siste landsmøte ble Finn valgt inn i valgkomiteen. Dette måtte være et verv han var godt skikket til. Etter å ha jobbet med mange av DIS-Norges oppgaver, møtt folk i et utall av sammenhenger og med gode kunnskaper om skikkelig organisasjonsarbeid, var han en god kandidat til dette vervet. Det er fryktelig trist at han ikke får avsluttet den jobben.

Min erfaring er at digitalisering av kilder var noe Finn var en sterk forkjemper for. At det i Trøndelagsområdet har skjedd en god del innsats med flere kilder enn kirkebøker, det er sikkert. At Finn har hatt en finger med i spillet i mange av prosjektene det er like sikkert. Mange kjenner sikkert Trondheimsbasen – en samling av mange ulike kilder for dette geografiske området. Også her har Finn vært med slik at dette lot seg gjennomføre.

I tillegg tror jeg at hans interesse for slektsforsking og åpenhet mot mennesker gjorde ham spesielt egnet til å tenke på hvordan vi skal bringe nye personer inn i samarbeidet vårt. Han var aktiv med opplæring både i slektsprogram og i slektsforskerfaget. Dette må til i en organisasjon som vår for å skape interesse hos de mange som lurer på “om dette er noe for meg”.

Finns aktivitet var mangslungen, det er mange som lurer på hvordan de skal trekke lasset videre. Men akkurat det er jeg sikker på at vi skal klare og på den måten vil vi hedre Finn på en skikkelig måte.

Torill Johnsen, leder i DIS-Norge

 

Universitetsmuseenes fotoportal

Eggsanking, Bjørnøya 1958 Foto: Johan Sørensen. Tromsø Museum - UniversitetsmuseetFotografier er noe vi alltid liker å ha med i slektshistorien vår. Her vil jeg trekke fram en nettside som har en stor samling av bilder - mye fint! Det er nettsiden til unimus, som er Universitetsmuseenes fotoportal

De universitetene som du kan finne bilder fra er følgende og kan kontaktes på e-post:

Arkeologisk museum: post-am@uis.no
Universitetsmuseet i Bergen: foto@um.uib.no
Kulturhistorisk museum: fotobestilling@khm.uio.no
Naturhistorisk museum: informasjon@nhm.uio.no
Tromsø Museum - Universitetsmuseet: fotoarkivet@tmu.uit.no
NTNU Vitenskapsmuseet: post@vm.ntnu.no

Bildet til høyre: Eggsanking, Bjørnøya 1958
Foto: Johan Sørensen. Tromsø Museum - Universitetsmuseet

De sier selv om samlingene:
Ønsker man mer informasjon om, eller har spørsmål til, de enkelte samlingene, så bør man kontakte det museet som forvalter samlingen

Husk å be om tillatelse til å laste ned/bruke bilder du finner der!

Se mer informasjon her: Kontakt oss

God bildejakt!

 

Digitalarkivets gamle søkemotor

Denne søkemotoren er snart en saga blott - overgangen til ny søkemotor er klar den 01.01.2014.
Fra den datoen stenges den gamle, så vi må bare venne oss til den nye, jo før jo bedre!

Derfor vil jeg oppfordre alle som har spart på lenker fra den gamle søkesiden til å gå igjennom disse og få de erstattet med lenker fra den nye søkesiden! For fra 1. januar vil ikke disse lenger fungere. Det vil si at vi har et par uker på oss.

Vi må også sette i gang for alvor å gjøre oss kjent med Digitalarkivets nye søkeside, det kommer fler og fler baser over dit nå etter som tiden nærmer seg for full overgang.

Her er en nyttig lenke til hvordan man kan søke på den nye søkesiden: Hjelp til nytt søkesystem,
og her kan du lese om omleggingen: Om omleggingen av Digitalarkivet

 

Syndiker innhold