DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdag på Nasjonalbiblioteket!

Førstkommende lørdag, den 22. november 2014, arrangerer Nasjonalbiblioteket i Oslo sin egen slektsforskerdag.

kl 11–13 i Auditoriet
Adresse: Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo

Det blir foredrag og innføring i bruk av Nasjonalbibliotekets tjenester.

BØKER OG AVISER: Hvordan du søker og hva som finnes i Nasjonalbibliotekets materiale
BILDER: Demonstrasjon av Widerøe-samlingen, Norgeshistoriens største flyfoto-prosjekt som nå blir digitalt tilgjengelig
KART: Presentasjon av Nasjonalbibliotekets unike kartsamling
Etter foredragene blir det individuell veiledning for interesserte fram til kl. 14.

Du kan lese mer om arrangementet her: Slektsforskerdag på NB

 

Digitalarkivet og Arkivportalen er nede lørdag 22.11!

Utilgjengelige nett-tjenester pga vedlikeholdsarbeid i riksarkivbygningen lørdag 22.11.14

Så bruk dagene før lørdag godt hvis du har planer om å bruke arkivverkets nett-tjenester i den nærmeste tiden!

Arkivverket melder:

Alle Arkivverkets tjenester på nett, som Digitalarkivet, Arkivportalen etc, vil være utilgjengelig deler av lørdag 22.11 grunnet vedlikehold.
Vi beklager ulempen dette måtte medføre for den enkelte. 
 

20 % mindre støtte til kurs

Av Aina Johnsen Rønning

Med forslag til nytt statsbudsjett ligger det an til at DIS-Norge og distriktslagene får et kraftig kutt i statsstøtte til kursvirksomhet.

I 2013 arrangerte DIS-Norges distriktslag 29 kurs med til sammen 374 deltakere. For det fikk lagene over 26.000 i tilskudd. Det nye statsbudsjettet kutter reelt 40 millioner til studieforbundene – noe som vil tilsvare 20 %.

Gjennom at DIS-Norge er medlemsorganisasjon i Studieforbundet kultur og tradisjon har distriktslagene rett til å søke kursstøtte. Dette er penger som skal være med på å redusere deltakerens utgifter.

Rystende kutt

8. oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt frem. Dette var et overraskende kutt for studieforbundene da det er iverksatt en evaluering av tilskuddsordningen som ikke er ferdig utarbeidet. Daglig leder i Studieforbundet, kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø, ble overrasket over kuttets omfang midt i et arbeid med å evaluere ordningen.

– Dette er en tragedie. Det gjøres en enorm innsats i det frivillige for å drive opplæring av voksne rundt i hele landet. Disse får nå beskjed fra regjeringen om at innsatsen de gjør ikke er verdsatt, forklarer en bekymrede daglige lederen.

Det er satt i gang omfattende arbeid for å hindre at kuttet blir gjennomført. Etter at budsjettet ble lagt frem har det blitt arbeidet offensivt mot politikere og media for å belyse omfanget av kuttet. DIS-Norge er sammen med Norges husflidslag, Noregs ungdomslag og seniordans Norge et av de 34 medlemsorganisasjonene som blir rammet av kuttet i Studieforbundet kultur og tradisjon.

– Det jobbes i dag iherdig med å hindre at dette kuttet gjennomføres. Sammen arbeider alle studieforbundene tett opp mot politikerne og media for å vise viktigheten av arbeidet medlemsorganisasjonene gjør. Derfor oppfordrer jeg alle til å ta kontakt med politikere de kjenner og engasjere seg i saken. På denne måten håper jeg vi kan vise regjeringen betydningen av vårt arbeid og hvem som rammes av det foreslåtte kuttet, sier Gangsø.

 

Riksarkivar Inga Bolstad på ledersamlingen til DIS-Norge

Av Tone Moseid


Vår alles nye Riksarkivar, Inga Bolstad, prioriterte et besøk på DIS-Norges ledersamling denne første lørdagen i november. 

Etter bare en drøy måned i stolen i sin nye jobb hadde hun allerede gode kunnskaper om DIS-Norge, Slekt og Data, og delte med DIS-Norges ledere og styre hvilke prioriteringer Arkivverket sto for. Det viktigste signalet vi fikk, var imidlertid at Arkivverket regner DIS-Norge for å være en svært viktig samarbeidspartner. 

Tone Moseid, DIS-Norges leder, presenterte organisasjonens strategiplan, og vi fikk ros fra Riksarkivaren for både form og innhold i strategiplanen.

- Og jeg har sett mange strategiplaner, sa Inga Bolstad, som kommer fra en så stor og tung aktør som Skatteetaten, og over i embetet som Riksarkivar.


 
På bildet ser vi styreleder Tone Moseid og riksarkivar Inga Bolstad
Foto: Aina J. Rønning

 

 

Generalsekretær Mette Gunnari avtakkes på ledersamlingen 2014

Av Tone Moseid

På DIS-Norges ledersamling i helgen ble Mette Gunnari takket av som generalsekretær etter nesten syv travle og begivenhetsrike år. Mette er DIS-Norges første generalsekretær, og har bidratt til å utvikle organisasjonen fram til det den er i dag, med entusiasme og engasjement. 

Hun fikk overrakt hedersprisen til DIS-Norge, Slekt og Data – DIS-bjørnen. 
Den er forbeholdt de som har gjort en spesiell innsats for organisasjonen. 
Mette fikk også overrakt gave og blomster fra styret, som takk for en flott innsats gjennom mange år.

På bildet ser vi overrekkelse av DIS-bjørnen fra styreleder Tone Moseid.
Foto: Aina J. Rønning

 

 

 

Ledersamling 2014 på Gardemoen

Denne helgen er lederne i DIS,Norge, Slekt og Data samlet til årets Ledersamling, sammen med hovedstyret og ansatte. Denne samlingen holdes på Gardemoen og styreleder Tone Moseid er nå i gang med innledning.

Vi ser fram til mye nyttig informasjon både om organisasjonen sentralt og lokalt.

 

Har du svenske aner men ikke abonnement på de svenske kildene?

Da burde du benytte anledningen nå i helgen 8.-9. november!

Denne helgen er ArkivDigital gratis for alle!
Disse to gratisdagene skjer i tilknytning til Arkivenes dag som i år faller på den 8. november.

På ArkivDigital kan du finne et billedarkiv med fargefotos som inneholder kirkebøker, boopptegnelser, rettegangsdokumenter, skattedokumenter, militære ruller, for å nevne noe.

 

 

Redd kursene våre - stopp studieforbundskuttet til frivilligheten

Et viktig opprop mot kuttforslagene i statsbudsjettet om midler til kurs i frivillige organisasjoner!Her kan du lese om oppropet mot dette forslaget og signere:

I forslaget til statsbudsjett kuttes tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner. Det tilsvarer 20 prosent, og det rammer frivilligheten hardt! 

Vi sier NEI til et kutt som vil ramme lokal opplæring og lokalt kulturliv – vi sier JA til å beholde opplæring i sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse, IT for seniorer, husflid, håndverk, snøskredfare, spansk, organisasjonsdrift og livsmestring for kronisk syke. Og mye, mye mer.

500 000 deltar hvert år – nå må Stortinget ta ansvar slik at denne viktige læringa kan fortsette!

Stopp #studieforbundskuttet - signér kampanjen her!

 

Gratis medlemsskap ut året 2014!

Etter en utrolig positiv og stor respons på vårt tilbud på slektsforskerdagen har DIS-Norge, Slekt og Data besluttet at det er gratis medlemskap ut 2014 for alle som melder seg inn.

Benytt deg av dette tilbudet!

Her kan du lese om hva medlemskapet inneholder

Innmeldingen gjør du på dette skjemaet, der velger du Medlem så fyller du ut skjemaet og klikker på Bekreft opplysningene nederst på siden.

Meldte du deg inn i DIS-Norge etter Slektsforskerdagen 2014 og har betalt vil du få refundert beløpet.

Gi da beskjed om dette til DIS-kontoret på kontor@disnorge.no - husk å oppgi kontonummer!

 

Statsarkivet i Stavanger flytter i 2017!

I juni 2017 flytter statsarkivet i Stavanger inn i Arkivenes hus på universitetsområdet på Ullandhaug.

Arkivenes hus blir en samlokalisering av de tre store arkivaktørene i Rogaland;


Bildet viser Universitetsområdet på Ullandhaug

 

Syndiker innhold