DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nå er vi over 10 000 medlemmer!!!!!

Etter en formidabel innsats fra alle involverte på Slektsforskerdagen i dag har vi nå passert 10 000 medlemmer!!!

GRATULERER

 

Slektsforskerdagen 2013

Har du satt av dagen til årets slektsforskerdag?

SLEKTSFORSKERDAGEN 26. oktober 2013

Det holdes arrangementer over det ganske land, kanskje det er et i nærheten av der du bor?
 
Til venstre ser du plakaten som brukes i år. 
 
Ta også en titt på oversikten her: Arrangementer
 

I anledning stemmerettsjubileet 2013

På Arkivverkets nettside kan vi lese følgende:

11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.
RiksarkivetStatsarkivet i Tromsø og Byarkivet i Oslo har skanna hvert sitt arkivstykke som er relevant for jubileet.

  • Riksarkivet har skanna kvinners stemmelister fra folkeavstemningen om unionsoppløsning i august 1905 . Kvinner hadde ikke anledning til å stemme, men mange steder ga de uttrykk for sin mening ved å undertegne lister som ble sendt Regjeringen og Stortinget. De fleste listene oppbevares i dag i Stortingents arkiv. Listene som presenteres her, oppbevares i Riksarkivet, i arkivet etter Justisdepartementet, 2. sivilkontor C.
     
  • Statsarkivet i Tromsø bidrar med møtebok for Tromsø ledd av andskvinnestemmerettsforeningen 
    Protokollen dekker årene 1900-1916. Landskvinnestemmerettsforeningen ble stiftet 12. januar 1898. Den arbeidet for at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn. Lokalforeningen i Tromsø ble opprettet 16. februar 1900 med 99 medlemmer.
     
  • Byarkivet i Oslo har skanna valgmanntallet 1913 for Kristiania . Manntallet tilhører arkivet etter Folkeregisteret (Valgstyret) i Kristiania. Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet.
  Protokoll for Tromsø kvinneråd    1900-1916
 
 
 

Slektsforskerdagen 2013 - arrangementer

Her er oversikt over årets arrangementer på Slektsforskerdagen 2013,
se også aktivitetskalenderen for 26. oktober

Flere arrangementer kommer etterhvert så følg med på oversikten under!

Distriktslag

Arrangement

Tid

DIS-Aust-Agder Arendal Bibliotek, Arendal 11:00
DIS-Buskerud - se under    
DIS-Drammen Drammensbiblioteket, Drammen 10:30 - 15:00
DIS-Kongsberg Tinius Olsen skole, Kongsberg 10:00 - 15:00
DIS-Finnmark    
DIS-Haugaland Haugesund Folkebibliotek 10:00
DIS-Hedmark Utvandrermuseet, Ottestad, Stange, Hedmark 10:00
DIS-Hordaland Åsane Bibliotek 10:00
  Voss Bibliotek, Voss Kulturhus  10:00 - 14:00
DIS-Møre og Romsdal - (se under)    
DIS-Molde og DIS-Aukra Rådhussalen, Molde 11:00 - 16:00
DIS-Smøla Gurisenteret, Edøy 12:00
DIS-Nord-Trøndelag Levanger Bibliotek, Levanger 11:00
DIS-Oppland First Hotel Breiseth, Lillehammer 11:00 - 15:00
DIS-Oslo/Akershus Riksarkivet, Sognsvann, Oslo 10:00
DIS-Rogaland Sola Kulturhus 10:00
DIS-Salten Slektshistorielag Kantina Fylkeshuset, Bodø 11:00 - 15:00
DIS-Sogn og Fjordane Skywalk i Førde 11:00 - 15:00
  Kystmuseet i Florø 11:00
DIS-Sør-Trøndelag Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1 11:00
DIS-Telemark Porsgrunn Bibliotek, 2. etg 10:15-15:00
DIS-Troms Statsarkivet, Tromsø 11:00 - 15:00
DIS-Vest-Agder Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand 10:00
DIS-Vestfold Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Tønsberg 10:00
DIS-Sande Kommunelokalet i Sande i Vestfold 14:00 - 17:00
DIS-Sandefjord Sandefjord bibliotek 10:00 - 14:00
DIS-Larvik Larvik bibliotek 10:00
DIS-Østfold Roald Amundsens Minne Vesten i Borge 10:00
DIS-Deaf Seminar for slektsforskere. Sandefjord 25-27.10
 

Søkbare svenske aviser på nett


Nasjonalbiblioteket i Sverige har et digitaliseringsprosjekt i gang som går ut på å gjøre den svenske dagspressen tilgjengelig på nett.
Dette legges både ut i søkbar versjon og som skannede sider, det vil si at man både kan søke og bla i avisene.

Søking i avisene
Bla i de skannede avisene

Og det beste av alt - denne tjenesten er gratis!

Foreløpig er dette en betaversjon, som vil si at den prøves ut og er under utvikling, så da håper vi at brukergrensesnittet om mulig blir enda bedre etterhvert.

De sier selv blant annet dette om denne tjenesten:
För att bevara och förbättra tillgängliggörandet har Kungl. biblioteket (KB) påbörjat en digitalisering av svensk dagspress. Det material som nu blir tillgängligt är producerat inom två projekt: ”Digitalisering av svensk dagspress” samt ett EU-finansierat projekt ”TELplus” som ingår i The European Library.

Denna webbplats ger tillgång till drygt 200 000 sidor tidningstext samt material från Kungl. bibliotekets samlingar. Direktskannat material återges i färg medan skannad mikrofilm återges i svartvitt. Urvalet av material består av flera titlar, dels större tidningar dels landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal.

Du kan lese mer her: Om prosjektet
 

 

Sjølvstendereising og nasjonale val

14. januar 1814 avsto Frederik 6. Noreg til kongen av Sverige ved Kielfreden. Men Noregs statthaldar, arveprins Christian Frederik, samla 16. februar framståande norske menn til ei rådslaging om framtida til landet, det såkalla Notabelmøtet på Eidsvoll. Resultat: sjølvstendereising og val. 

Sjå det opne brevet frå Frederik 6. trykt 18. januar 1814, og regent Christian Frederik sine kunngjeringar av 19. februar.
19. februar gjekk kunngjeringane som følgde opp Notabelmøtet ut frå regent Christian Frederik, som han no kalla seg. Eit opent brev og ei kunngjering omtalte riket si stilling, mens eigne sirkulære for korleis val skulle skipast til over heile landet, blei sendt til biskopane og til sivile og militære overøvrigheiter. Forsamlinga som skulle gje Noreg ei grunnlov, skulle tre saman på Eidsvoll den 10. april.

Frederik VI, F.C. Grøger, 1808,
Rosenborg slott.
Christian Frederik. Hornemann, 1810.
Rosenborg Slot, foto: Kit Weiss.

Det militære skulle halde eigne val. Utstillinga viser valinstruksane som gjekk til landetaten og til sjøetaten. Kunngjeringa frå Christian Frederik om at Noreg sto fritt til å bestemme eiga framtid, gjekk ut med eigne slutord til dei militære. Her viser utstillinga den sivile kunngjeringa med slutorda frå dei militære dokumenta som tekst ved sidan av. Dei fleste dokumenta finst innbundne i Riksarkivet sitt bibliotek, i ”Diverse Kundgjørelser, Placater og aabne Breve” (Christiania 1814) og i ”Danmark. Forordninger, Placater m.v. 1613-1814”, bind 52 (København 1814), elles er arkivreferansen oppgjeven.

Kilde for tekst og bilder, hvor du kan lese mer om dette: Arkivverkets nettsider 

 

Det norske folk i 1814

I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 har Riksarkivaren startet opp prosjektet ”Det norske folk i 1814”.  Gjennom kartlegging av befolkningen i perioden 1801-1815 kan vi beskrive samfunnet i årene omkring 1814.
Da må alle vigde, fødte og døde i denne perioden registreres. Arbeidet er godt i gang, men det mangler fortsatt en del. 

Vi trenger derfor din hjelp!


Dersom du kan bidra med transkribering, ta kontakt med 1814-prosjektet@arkivverket.no

Det er publisert en oversikt over hva som allerede er ferdig/under arbeid.
Denne finnes på Arkivverket’s hjemmeside. http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/DNF1814/Transkribering
Se under: Les mer. Status 1814-registrering (pdf)

Hvis du vil lese mer om prosjektet, finner du informasjonen her: http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/DNF1814
Renathe-Johanne Wågenes, konsulent, Statsarkivet i Bergen. Koordinator for prosjektet ”Det norske folk i 1814”

 

Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet - september 2013

Fra Louise Brunborg-Næss fra Norges Kulturvernforbund har vi fått følgende nyhetsbrev:


Tusen takk til alle lokale og regionale lag for flott gjennomførte kulturminnedager!
Se flere bilder på Facebook og Instagram.

Regjeringsskifte
Vi venter nå spent på hva som vil stå om kulturvern i regjeringserklæringen.  Vi har minnet våre

kontakter i de forhandlende partier (både før og etter valget) om at kulturvern er et viktig område og at vi forventer at den nye regjeringen tar et fastere grep enn den regjeringen vi har hatt i de siste åtte årene. Dessverre er det vanskelig å vite hvor mye plass erklæringen vil avsette til omtale av kulturområdet generelt, og derfor om det blir «plass» til noe om kulturvern.  Det blir spennende å se!

Kulturminnedagene
Kulturminnedagene ble gjennomført med glans i år også. Det var noe over 150 arrangement fordelt på alle landets fylker. Årets kulturminnedagspris gikk til Gjesdal kommune og Gjesdal historie- og ættesogelag for arrangementet «Historiens stemmer fra Gjesdal». Jørg Eirik Waula delte ut prisen under selve arrangementet 13. september. Vi hadde god pressedekning både på Kulturminnedagene generelt og på prisen. Vi har nå en konkurranse gående om beste oppføring av kulturminnedagsaktiviteter på lokalhistoriewiki.no. Vinneren kåres 1. november.

 

Omvisning i Nasjonalbiblioteket i Oslo

Omvisning i Nasjonalbiblioteket

Tidspunkt: Kl. 14–14.30

Har du lurt på hva som skjuler seg bak veggene i Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo?

Mange vet nok at det er store mengder bøker i bygget, men samlingen inneholder også håndskrifter, småtrykk,digitalt materiale, kart, postkort og mye mer. Inne i monumentalbygget kan du også se takmalerier av Emanuel Vigeland, fresker av Per Krohg og flott arkitektur signert Holger Sinding-Larsen. Kom innom og se bygget og få høre mer om hva som befinner seg her. Omvisingen avsluttes med et besøk på Spesiallesesalen, hvor vi viser frem en av våre skatter, kanskje et brev fra Edvard Munch eller Henrik Ibsen, et Knut Hamsun-manuskript eller Sydpolbrevet fra Roald Amundsen til Kong Haakon VII?

 

Velkommen med på en hyggelig og lærerik båttur til Kiel!

Den 14. januar 2014 er det 200 år siden Kielfreden ble undertegnet - opptakten til de store politiske omveltningene i Norge i 1814. Da avsto kong Frederik 6. Norge til kongen av Sverige. Men prins og stattholder Christian Frederik ville ikke bøye seg for dette og innkalte til den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll.

For å markere jubileet og gjøre ny forsking om denne tiden kjent, arrangerer Riksarkivet et historisk cruise t/r Oslo-Kiel 13.- 15. januar 2014. På reisen opp og ned tilbyr vi et variert foredragsprogram med innslag av musikk fra tidlig 1800-tall, og vi lover god mat med historisk tilsnitt! 

En reise som dette kan være en fin anledning for etterkommere etter eidsvollsmenn til å møtes og hygge seg og øke kunnskapen om  tiden og utfordringene deres forfedre sto midt i. 

Påmeldingen er nå åpnet, og du finner mer informasjon om program og priser på Riksarkivets nettside.NB: det er også fra den siden du melder deg på. Du kan ikke melde deg til dette spesialcruiset på Color Lines system, da vil du ikke få tilgang til våre foredrag og spesialarrangementer.  Cruiset har et begrenset antall plasser, nøl ikke for lenge med påmelding!

 

Syndiker innhold