DIS-Norge
 
  English Norsk  

Danmarkshistoriens største fotoalbum på nett!

Nå er Danmarkshistoriens største fotoalbum med én million bilder lagt ut på nett!

Fakta om arkiv.dk
 • På arkiv.dk kan man finne fotografier, dagbøger, steds-beskrivelser, notater, plakater, brev, regnskaper, lydopptak, film og video-opptak.
   
 • De eldste dokumenter er fra 1600-tallet og kommer fra både virksomheter, foreninger og private personer
   
 • Sammenslutningen av Lokal-arkiver sier at de danske arkiver har omkring 50 millioner bilder og originale papirer, som fyller over hundre kilometer i høyden.
   
 • Det er derfor stadig bare en liten del av disse dokumentene totalt som man finner på arkiv.dk.

Du finner det hos arkiv.dk og der kan du søke i flere kategorier. Klikk på Avanceret søgning så får du flere søkevalg.
Vi får her mulighet til å finne historiske dokumenter som går helt tilbake til 1600-tallet, helt gratis!.
Det kan også søkes etter dagbøker, kort og brev.

Treffene du får ved søk kan være til både bilder og/eller henvisning til det arkivet som har materialet i sine magasiner

Siden slutten av 1980-tallet er materialer fra mer enn 550 lokal- og statsarkiv blitt elektronisk registrert.

Derfor er dette stort, sier stadsarkivar i Odense, Jørgen Thomsen.
Han sier videre:
- Det her er den største dag i mit professionelle liv, og jeg har været arkivar siden 1980. Det her er en åbning af en vigtig del af Danmarks kulturarv. Vi har manglet et redskab, så man kan søge på tværs af arkiver. Det får vi nu.

Les også denne artikkelen på DR (Danmark Radio): Danmarkhistoriens største fotoalbum

 

Arkivverket er ute med prøveversjon av ny visningsprogramvare av skanna kilder

I denne nye programvaren er det tilrettelagt for skanna kirkebøker og skanna tinglysningmateriale.

Det er viktig å være klar over at dette er en beta (prøve)-versjon av programmet.
Så her er det bare å prøve det ut!

Spørsmål, feilmeldinger og andre tilbakemeldinger postes i Forum for betatesting.

Prøveversjonen finner du her: Skannede arkiver
Mer informasjon kan du se her:
Skanna kirkebøker
Skanna tinglysningsmateriale

Arkivverket sier selv om betaversjonen:
Arkivverket har ei stund arbeidet med ny visningsprogramvare for skanna arkivmateriale. Nå slippes brukerne til på ny programvare for skanna kirkebøker (betaversjon) og skanna tinglysingsmateriale.
Det er snart ti år siden Arkivverket først la ut skanna kirkebøker, og visningsprogramvaren har i liten grad blitt videreutviklet siden. Heller ikke visningsprogramvaren for skanna tinglysingsmateriale, som ble lansert i 2008, har blitt særlig videreutviklet. Over tid har det dukket opp behov som de gamle visningsprogramvarene ikke ivaretar, og teknologien har utviklet seg. Derfor er vi glade for at vi nå er i gang med å skifte ut visningsprogramvarene for skanna arkivmateriale.

 

Økt støtte til kurs fra studieforbundet!

Godnyhet for distriktslag i DIS-Norge som melder inn kurs til Studieforbundet, kultur og tradisjon:

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme; 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015,  også for kurs som det allerede er søkt for.

- Vekst i kursaktiviteten i Studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.
- Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.

Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.

 

Har du slekt i Danmark og kunne tenke deg å gjøre slektsforskning der?

Er du kjent med de norske kildene vil du raskt kunne sette deg inn i de danske, siden mye er veldig likt.

Alle medlemmer i DIS-Norge har fulle medlemsrettigheter i DIS-Danmark
DIS-Danmark og DIS-Norge gjorde en avtale  25. januar 2014 om felles medlemsskap i begge foreninger.

Dette indebærer fulle medlemsrettigheder og fordeler for alle betalende medlemmer i begge land, bortset fra tilsendt medlemsblad fra søsterforeningen. Bladene kan dog leses i deres helhet på foreningernes hjemmesider www.slaegtogdata.dk.

Her ser du hvordan du registrerer deg hos DIS-Danmark:
http://www.disnorge.no/cms/tilgang-til-dis-danmark

DIS-Danmark har en god oversikt over kilder på sin nettsiden, her har jeg trukket ut de viktigste kildene:

 

Ny sesong av Anno!

14 deltakere har levd 250 år tilbake i tid i Anno i årets sesong.
Nå skal programleder Selda Ekiz lede 14 nye deltakere 294 år tilbake i tid i Fredrikstad.

I neste runde er det Østfold-byen Fredrikstad som står for tur så tror du dette er noe for deg oppfordres du til å melde deg på!

MELD DEG PÅ ANNO HER!

– Jeg vil absolutt anbefale å være med på det, for de som lever i 2015 hadde hatt godt av en runde i Anno for å sette mer pris på det man har. Det livet vi har er ganske komfortabelt, og vi tar det for gitt, sier Vibeke, som røk ut i uke 4.

I Anno fokuseres det på kunnskap og byhistorien. Nå som det er Fredrikstad som står for tur, er det er en spesiell grunn til at året er 1721.

– I 1721 er den store nordiske krigen endelig over, og det er fredstid og velmaktsdager. Byen går fra å være en festningsby til en sivil by, og har nå et sterkt behov for å utvikle seg. Fra denne epoken er det svært mange spennende historier å fortelle på mange plan, sier Ødegård.

Les mer om Anno her: Anno 1721

 

Tur til USA med DIS-Norge, Slekt og Data høsten 2015

Det er noen få plasser igjen til USA-turen, og påmeldingsfristen er forlenget til mandag 23. mars.

Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldingsblankett som sendes med e-post eller vanlig post til DIS-Norges kontor senest 15. mars.

For å få fram kart og beskrivelse over reiseruta så klikk på Les mer:

 

Dødsannonser fra Skjeberg Historielag

Skjeberg Historielag har gitt DIS-Norge tilgang til sin samling på over 21000 dødsannonser. For å søke bruker du Java programmet DISann tilgjengelig på DIS-Norge under Kilder/Dødsannonser. I programmet kan du søke både i dødsannonsene fra Skjeberg Historielag og dødsannonsene fra avisen Glåmdalen hver for seg eller samlet.

Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag er fra flere aviser og fordeler seg slik:

18335 Sarpsborg Arbeiderblad (1929 til 2014)
     10 Sarpsborgpressen (1945)
  1314 Sarpsborg Dagblad (1943 til 1945)
    901 Den Nye Tid (1940 til 1943) 
    285 Glommen (1933)
    218 Sarpen (1933)   

Skjeberg Historielag sier at de vil fortsette registreringen. Henning Pytterud i DIS-Østfold har formidlet kontakten med Skjeberg Historielag og gjort en stor innsats for å bearbeide annonse data materialet for publisering. Vi har fått tillatelse til publisering fra Sarpsborg Arbeiderblad som er den eneste av avisene som eksisterer.

Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag er også tilgjengelig for ikkemedlemmer av DIS-Norge i en egen versjon av Java programmet DISann.

Oslo 20.2.2015
Nils Tolleshaug

 

Kulturvernkonferansen 2015Kulturvernforbundet inviterer til årets store samlingspunkt - en fagkonferanse og nettverksdag, for frivillige og ansatte i kulturvernet:

Den demokratiske faktor: Rett til kulturarv - kulturvernets rolle

Tid: 14. mars 2015, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo
Påmeldingsfrist: 2. mars.
Påmelding til kulturvernkonferansen
Se invitasjonen her som pdf: Kulturvernkonferansen 2015 invitasjon

Årets konferansetema er Rett til kulturarv, med utgangspunkt i Europarådets Faro-konvensjonen.
Denne slår fast at kulturarv er en grunnleggende menneskerett. 
Vi forplikter oss dermed til å verne om både egen og andres kulturarv.

Konvensjonen legger også vekt på betydning av frivilliges innsats, det være som enkelt individ eller som medlem i organisasjoner.
Men: hvem definerer hvilken del av kulturarven som skal vernes, og hvilken rolle kan og bør kulturvernorganisasjonene ha når kulturarven skal defineres?

Dette er de sentrale spørsmål under årets konferanse og vi håper du som sentral i DIS-Norge både vil delta selv,
men også sørger for å gjøre konferansen kjent for de andre som er tilknyttet din avdeling!

Dette er en glimrende anledning til å treffe og snakke med andre kulturvernere, det være seg ansatte ved museene, fra ulike kulturetater og -myndigheter eller frivillige.

I tillegg byr vi på spennende innlegg foruten presentasjon av årets Kulturminnedager, hvor temaet
Nabolag – mennesker, kulturminner og historie forhåpentligvis kan ha relevans og inspirere også dere som arbeider med den mer immaterielle kulturarven.

Konferansen er gratis for tillitsvalgte.

 

Har du prøvd DIStreff - DIS-Norges slektsdatabase for medlemmer?

Hva er DIStreff?
For å finne distreff klikker du på ikonet Flere snarveier til høyre fra forsiden.

DIStreff er en felles database som medlemmer i DIS-Norge kan sende inn sine slektsopplysninger til.
Dette er altså ingen kilde, men kan gi deg hint om hvor du kan lete videre og hvem du kan ta kontakte for hjelp videre.
Alle kan søke i basen, medlemmer ser mer informasjon. De som har sendt inn data kan navigere i slektstrær.

Husk å logge deg på med brukernavn/passord du har som medlem.

Finner du et interressant treff kan du ta kontakt med bidragsyter for å utveksle slektsopplysninger.

DIStreff gir deg:

 • kontakt med andre som forsker på det samme som du gjør
 • oversikt over andres lektsforskere som arbeider med din slekt
 • tilbakemelding for å gjøre egne data bedre

Oversikt over innsendte bidrag:

 • Full oversikt over dine innsendte bidrag, fjern bidrag eller endre tilgangsrettigheter på dem.

Det er enkelt å sende inn til DIStreff. Lag først en gedcom-fil fra ditt slektsprogram, send så inn via: Sende inn bidrag
Nålevende trenger du ikke å tenke på å fjerne før innsending, disse blir tatt bort før filen din legges til.

Høres bra ut? Send inn bidrag du og. Alle som sender inn data får som en bonus se beste og oldeforeldre i slektstreet i ett år fra innsending.  Det skjer stadig utvikling og vi ønsker derfor at medlemmer frisker opp sine data årlig

 

Slektsforskning i flere av landets biblioteker

Fra Nasjonalbibliotekets nettside leser vi at de er ute og holder kurs i flere av landets biblioteker. Et flott tiltak!!

Historien om skomaker Undem gir tips til hvordan du kan gå fram for å finne ut mer om livet til dine forfedre. Plakat: Nasjonalbiblioteket 

De skriver:

Slektsforskning er i vinden, og denne våren bidrar Nasjonalbiblioteket til kurs i flere av landets biblioteker. Bodø, Østre Toten, Stord, Stokke og Røros står for tur.

Siden november i fjor har Nasjonalbiblioteket i samarbeid med landets største slektsforskerforening DIS-Norge arrangert foredrag og brukerkurs for interesserte som vil lære mer om sine forfedre. Hittil er det gjort avtale med 12 biblioteker, og vårens kurs er allerede nær fullbooket.

Mange slektsforskere er vel bevandret i materialet som finnes i arkivene, slik som kirkebøker og folketellinger. Kjent for alle er det likevel ikke at også bokhylla.no inneholder godt med slektsforskergull: bygdebøker som er utsolgt fra forlaget, gamle aviser med dødsannonser og nekrologer, og kanskje til og med et bilde av oldemor, hvis hun har deltatt i en forening eller en historisk hendelse.

Basert på den virkelige historien om skomaker Undem som levde i Stavanger tidlig på 1900-tallet, er det laget en plakat til turneen i bibliotekene. Gjennom treff i gamle aviser ser vi hvordan denne skomakeren utdannet seg og hvordan bedriften hans vokste fram til det ble trangere tider på 1920-tallet da han gikk konkurs. Denne plakaten er ikke bare laget for å informere om kursene, men viser også hvordan du kan gå fram for å lete etter fakta om dine egne forfedre. Til nå har nærmere 250 biblioteker mottatt denne plakaten.

 

Syndiker innhold