DIS-Norge
 
  English Norsk  

300 vil ta slektsgransking som "MOOC"

Og det er plass til flere! I samarbeid med DIS-Norge, NSF og høyskolen i Volda kan du fra høsten følge et gratis nettbasert kurs i slektsgransking.

DIS-Norge har siden 2008 samarbeidet med Historisk institutt ved Høgskulen i Volda om et to-semesters studietilbud i slektsgransking. Rundt 100 studenter har fullført studiet. Til høsten lanserer høyskolen et helt nytt opplegg for studiet der et såkalt MOOC-tilbud ligger i bunnen. Dette tilbudet er gratis, og bortsett fra noen bøker må kjøpes, så vil alt undervisningsstoffet være tilgjengelig på nettet.

Det er Knut Bryn som har hatt ansvaret for å følge studiet opp for DIS-Norge.

– God slektsforskning stiller høye krav til kompetanse. SlektsMOOC er et godt tilbud til alle som ønsker å en bredere kunnskap om faget, sier Knut Bryn. Det er allerede påmeldt 300 studenter til høstens kurs, men det er plass til flere. Det blir spennende å se hvor mange som fullfører hele tilbudet og tar eksamen. Hvis høstens opplegg er vellykket, vil det bli fulgt opp av flere fagemner i neste år. Da vil andre sider ved slektsforskningen bli belyst.

Mulighet for påbygning og studiepoeng
Bortsett fra noe kommunikasjon i et eget forum for de som følger studiet, vil MOOCen være et rent enveiskurs. I tillegg vil høyskolen i siste del av semesteret tilby en påbygning med noen oppgaver der man får en personlig veiledning. Det vil også bli mulighet til å gå opp til eksamen som gir 7,5 studiepoeng.

Egne kurs 
DIS-Norge har avtale med Høgskulen i Volda om at vi kan lage egne kurs som er basert på SlektsMOOC. Når dette er på plass, vil det gi muligheter for en grundigere gjennomgang og mer personlig hjelp til å komme i gang med slektsforskning.

 

Interesserte registrerer seg ved å gå inn via denne portalen>>

 

 

Hvor mye betalte din slekt i sølvskatt?

Norges Bank og Riksarkivet lanserte 16. juni 2015 sølvskattprotokollene i søkbar form.

Norges Bank ble etablert i 1816 som et privat aksjeselskap. Grunnfondet skulle være på 2-3 millioner speciedaler sølvverdi. Det var ikke mulig å reise denne kapitalen med frivillige innskudd. I stedet kunngjorde kongen 23. desember 1816 at kapitalen skulle drives inn med tvang. Minstesummen 2 millioner speciedaler ble derfor utliknet på landets formuer. Sølvskatten 1816 er det vanlige navnet på dette tvungne aksjeinnskuddet. Innskuddene ble ført i protokoller. 

Protokollene var lenge forvart i kjelleren til Norges Bank, men i 2012 ble de skannet i samarbeid med Riksarkivet. Dermed ble de også tilgjengelige for allmennheten. Nå er brukervennligheten ytterligere forbedret ved at personinformasjonen i protokollene har blitt søkbar i Digitalarkivet. 

 • Søk i sølvskattprotokollen i Digitalarkivet >>>
 • Her kan du regne ut hvor mye innskuddene i speciedaler tilsvarer i dagens pengeverdi >>>

(Kilde: Norges Bank)

 

 

Leter du etter slekten din?

Gravminner

Gravminner gir deg en unik mulighet til å finne slektninger for perioden 1900 og frem til i dag, hvor tilgang til kirkebøker og folketellinger er begrenset. 

Gravminner er Norges største database over gravminner. Basen inneholder 2,5 millioner søkbare navn og bilder av gravstøttene til nærmere 1,5 millioner personer. Basen blir større dag for dag takket være enorm dugnadsinnsats fra mange frivillige.

Gravminner hjelper deg å finne:

 • Gravstedet til dine avdøde slektinger.
 • ​Fødsel- og dødsdato til dine avdøde slektninger.
 • Oversikt over gravlagte på ulike kirkegårder.


Her kan du søke i gravminnedatabasen >>>

 

Immateriell kulturarv er viktig for Venstre

Immateriell kulturarv en kamp for allmenndannelsen, svarte Venstres Odd Einar Dørum i dag på spørsmålet fra DIS-Norge, Slekt og Data, om hva de gjør for å påvirke betingelsene for den immaterielle kulturarven. Allmenndannelsen er utrolig mye mer enn skikk og bruk. Det er i grunnen bevisstheten om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi bærer på.

- Konkret har Venstre tidligere fremmet forslag i sine budsjetter for satsing på blant annet museer, bibliotek og håndverkstradisjoner.  Immateriell kulturarv er viktig for Venstre på flere forskjellige måter, poengterte Dørum. Vi mennesker er mer enn små brikker. Immateriell kulturarv er en forståelse av mennesket som et hele, hvordan vi lever livet, og forholdet til hverandre, sa en engasjert Dørum på frivillighetens spørretime i regi av Frivillighet Norge. 

Det var generalsekretær i DIS-Norge, Anne Schiøtz, som deltok på møtet og stilte følgende spørsmål til Venstre: «DIS-Norge er Norges største organisasjon for slektsforskere. Vi har over 10.000 medlemmer over hele landet som gjør en betydelig innsats for å ivareta vår immaterielle kulturarv. Det er Kulturrådet som har ansvaret for å implementere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Hvilket arbeid gjør Venstre for å øke/påvirke rammene for den immaterielle kulturarven i statsbudsjettet?

 

 

10 000 slektsforskere jobber dugnad for å ta vare på nasjonens hukommelse

DIS-Norges medlemmer bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og personhistorier, og bidrar med sin innsats sterkt til å bringe kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner. Til dette arbeidet bidrar det offentlige i dag med nøyaktig null kroner!

DIS-Norge tilrettelegger digitale og lokale møteplasser for alle som er interessert i slekts- og personhistorie. I 2014 ble det arrangert mer enn 800 møter, temakvelder og kurs i regi av våre 70 distrikts- og lokallag over hele landet. DIS-Norges struktur, med dyktige medlemmer over hele landet, gjør at vi er en betydelig ressurs i arbeidet med å styrke kulturarven. 

Slektsforskning er ikke lenger kun en privat hobby, det er en sentral og viktig del av vår immaterielle kulturarv. Den verdiskapingen DIS-Norges dugnadsinnsats står for har en like stor samfunnsverdi som den som utføres når det gjelder fartøy, bygninger, gjenstander, arkiv og lokalhistorie. 

Spesielt må Gravminneprosjektet trekkes frem som et betydelig bidrag til kulturminnevernet. Gravminnedatabasen er bygd opp av frivillige over tid og har i dag over 2,5 millioner registrerte poster, unike bilder av gravminner, og har siden oppstarten i 2004 hatt nærmere hundre millioner søk. 

Kulturrådet fordeler nå driftsmidler til virksomheter innenfor hele kunst og kulturfeltet. Samtidig nærmer innspurten for neste års statsbudsjett seg med stormskritt. Driftstøtte og prosjektmidler til DIS-Norge vil styrke at viktige kulturminner, tradisjoner og uttrykk ikke går tapt, men får bedre vilkår for å bli videreført.

 

Flere transkriberte kilder publisert i Digitalarkivet!

Det jobbes kontinuerlig med å legge ut transkriberte kilder på Digitalarkivet - til stor nytte og glede for alle som jobber med slekten sin!

Dette arbeidet utføres av både privatpersoner, historie- og slektshistorielag, og arkivverket - i tillegg til i DIS-regi. En stor honnør til dere alle!!

Transkribering vil si å dataregistrere kilder slik at de blir søkbare.

Mye av arbeidet med transkribering skjer også i samarbeid med DIS-Norges mange distriktslag og grupper.
Det er ikke mindre enn 97 publiseringer av transkriberte kilder bare hittil i juni, av disse er 27 i DIS-regi - og vi benytter anledningen til å rette en stor takk til alle involverte!

Bli registrator
Kunne du tenke deg å være med på denne registreringsdugnaden? Kontakt din koordinator for å sette i gang.

DIS-lagene/gruppene som har fått sine arbeider publisert nå i juni er:

 • DIS-Molde
 • DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 • DIS-Rogaland
 • DIS-Vest-Agder og Knut Røysland
 • DIS-Østfold og Trounn Cathrine Ludvigsen
 • DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning

Her kan du se hvilke kirkebøker det er snakk om i DIS-regi >> og her er de siste 100 publiserte søkbare dataene i Digitalarkivet og Digitalpensjonatet >>

For å søke i disse kildene går du til: Finn kilde

 

Wilsearkivet 1900-1949 - en del av Norges Dokumentarv

Anders Beer Wilses fotoarkiv er med i registeret til Norges Dokumentarv >> og inkluderer fotografisk og trykt materiale fra første halvdel av det tjuende århundre.

Anders Beer Wilse (født 12. juni 1865 i Flekkefjord, død 21. februar 1949 i Oslo) var en norsk fotograf som var kjent for sin dokumentasjon av Norge, men han var også portrettfotograf.

Wilses fotografiske produksjon dokumenterer norsk landskap, folkeliv og næringer i årene 1900 til 1949. Alt siden mellomkrigstiden har hans arkiv vært brukt til historisk bildeinformasjon om bygder, byer og landskap over hele landet, inklusiv Svalbard, og er i dag nasjonens viktigste visuelle kilde til denne perioden. Hans landskapsbeskrivelser er fylt ut med fotodokumentasjoner, som hans bilder fra Lofotfisket (1910), sildefisket ved Haugesund (1911) og byggingen av Bergensbanen (1907‐09).

Wilse er førende i gjennombruddet for en «kunstnerisk» og fortellende fotografisk illustrasjonskunst på trykk i 1906. De bildesyntakser og bildeskjemaer som ble innført på denne tiden, gir gjenklang i det meste av norsk 1900‐talls fotografi. Wilse hadde dessuten stor betydning for den allmenne interessen for og bruken av fotografi – for eksempel i skolen – gjennom ulike former for organisasjonsarbeid og ikke minst sine drøyt 800 lysbildeforedrag. Wilse er nevnt i Verneplanen for norsk fotografi fra 1991 som en av Norges to mest verneverdige fotoarkiver.

Arkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner. Det består av om lag 167 300 negativer og rundt 61 800 originalpositiver, deriblant cirka 40 000 i album (Wilses bildebyrå), 56 innrammede forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), en rekke album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.

Du kan se flere bilder hos Nasjonalbibliotekets bildearkiv her >>

Bildet viser fotograf Anders Beer Wilse og er hentet fra Wikipedia >>

 

På skattejakt i familiens gamle fotoalbum

Første steg i slektsforskning er å snakke med nærmeste familie for å samle mest mulig opplysninger. En god start kan være å gå på skattejakt i gamle fotoalbum. De eldste i familien er kanskje de eneste som kjenner de virkelige historiene bak bildene.

Andre steg i slektsforskning er å få de eldste i familien til å sette navn i bildealbumene. Ofte er dette gamle klenodier som voktes med omhu, men uten navn og andre opplysninger.

Kanskje du eller noen i din familie har slike gamle fotoalbum?


Flere enkle og effektive nybegynnertips finner du hos DIS-Norge, under nybegynnertips >>

 

Hva med en tur til Nyköping i august - til Svenska Släktsforskardagar?DIS-Norge arrangerer tur til Släktforskardagarna 2015 i Nyköping 28.-30. august 2015. Ett gods – en värld.

DIS-Norge arrangerer også i år tur til Släktforskardagerna i Sverige. I år skjer dette i Nyköping. Årets tema er Ett gods – en värld. Temaet speiler det sörmlandske herregårdslandskapet og den tiden da godsene var store arbeidsplasser, nesten egne verdener i den store verden.

Av forelesere kan vi nevne:

 • Pionjärerna på Fogelstad - kvinnorna, rösträtten och demokratin v/Ulrika Knutson- kulturjournalist och författare

 • Swede Hollow - bland svenska fattigmigranter i USA v/Ola Larsmo - författare och litteraturkritiker

 • Släktforskning och digitala källor i Finland v/Kari-Matti Piilahti (Helsingfors) - verksamhetsledare i Finlands Släkthistoriska Förening rf. (FSHF)

... og mange flere...

Her kan du lese mer om arrangementet >> Forelesere >> Utstillere >>

Släktforskardagerna tiltrekker seg over 5 000 besøkende fra hele Norden og USA. I løpet av dagene kan du besøke messen med nærmere 90 utstillere og få med deg  flere spennende foredrag. Har du svenske aner i slekten din kan en helgetur til Nyköping være vel verdt turen.

DIS-Norge setter opp egen buss fra Oslo fredag morgen 28. august med retur søndag kveld 30. august.

Priser:
Pris per deltager er 4.350 kroner. Begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 15. juni. Prisen forutsetter at det blir full buss.

• Buss tur/retur Oslo – Nyköping
• To overnattinger i enmannsrom på hotell i Nyköping
• T-skjorte og pin
• Middag lørdag kveld
• To lunsjbilletter på messen

Påmelding: send påmelding til kontor@disnorge.no
eller kontakt kontoret på tlf 22 42 24 00 hvis du har spørsmål

 

Vi gratulerer Alta og Sør-Fosen!

Gratulerer til Alta Seniordansgruppe og DIS-Sør-Fosen med 1 million på rett kurs-prisene.

På Studieforbundet kultur og tradisjon sitt årsmøte onsdag ble det trukket to priser på 5.000 kroner til lag som hadde hatt en økning på minst 5 deltakere i 2014. Av 150 lokale lag vant Alta Seniordansgruppe og DIS- Sør-Fosen årets priser.

Lokallagene er blitt tilsendt gratulasjoner!

Gratulerer med flott innsats i lokallagene!

På bildet ser vi stortingsrepresentant Kent Gudmundsen som trekker og daglig leder i Studieforbundet Kjærsti Gangsø.

Du kan lese mer om årsmøtet og priser hos Studieforbundet kultur og tradisjonher >>

 

Syndiker innhold