DIS-Norge
 
  English Norsk  

Intensjonsavtale med Genline.

Etter lengre tids diskusjoner og flere møter er Genline og DIS-Norge enige om en intensjonsavtale. Denne intensjonsavtalen gjelder et samarbeid om slektstre på nettet. Så lenge avtalen gjelder skal representanter for DIS-Norge gjennomgå Genlines nåværende produkt Familjband, vurdere om det er egnet for vårt formål og komme med krav som må oppfylles på områder som er viktig for slektsforskere.

Denne tjenesten skal i utgangspunktet være et medlemstilbud og må være i tråd med DIS-Norges strategiplan. Styret har vurdert strategiplanen og konkluderer med at flere av dens punkter utover det å anbefale nettbaserte løsninger, kan innfris med et slikt samarbeid.

 

Flere årsmøter i Lagene avviklet

Det er for full aktivitet med årsmøter i Lagene, her kommer det flere:

Følgende Lag har avholdt sine årsmøter med valg av styre - først de lagene som fikk ny leder:

  • DIS-Telemark med ny leder Eva-Helene Erntsen

Vi vil gratulere Eva Helene Erntsen som ny leder!

Så er det flere lag som har hatt gjenvalg av ledere:

 

Arkivverket har fått nye nettsider

Vi vil gratulere Arkivverket med nye nettsider!

De nye nettsidene til Arkivverket virker mye mer brukervennlige enn de gamle.
De sier selv om de nye nettsidene sine:
" Velkommen til ny design, ny struktur og fornyet innhold. Vi har forandret mye, men vi har også tatt med mye av innholdet på de gamle nettsidene våre"

Vi ser en meny hvor vi enkelt kommer til Tema, Privatarkiver, Arkivbevaring - for å nevne noe.

 

DIS-Norge har fått støtte fra Norsk Kulturråd!

Prosjekt Gravminner i Norge er innvilget kr. 75.000,- fra
Norsk Kulturråds faglige utvalg for kulturvern.

Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. Det er også startet opp innsamling av bilder av kirker/kapeller.

 

Åpning av "Kulturvernets Hus" i Norge

190.000 medlemmer i de 19 kulturbevarende organisasjoner har startet sin strategiske samlokalisering. I dag er den offisielle åpningen av "Kulturvernets Hus" i Norge. 

torsdag 11. mars kl. 12.00 i Øvre Slottsgate 2B i Oslo 

Norges organiserte kulturvernere og støttespillere vil være til stede ved åpningen. Det vil være korte markeringer og "mingling", og representanter fra alle organisasjonene vil informere om sine aktiviteter.

Det blir snorklipping ved Statssekretær Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet, taler, underholdning og fingermat.

 

Årsmøter i Lagene er i full gang

Følgende Lag har avholdt sine årsmøter med valg av styre - først de lagene som fikk ny leder:
 

Salg av dubletter fra NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus

NSFs store slektsforskerbibliotek er større enn det strengt tatt behøver å være. Ikke sjelden får foreningen bøker i gaver - noe vi oppfordrer ivrig til fordi det først og fremst er gjennom gaver vi har bygget opp samlingen. Men dermed oppstår også et lite luksusproblem fra tid til annen: Vi har en god del dubletter. I forbindelse med dataregistrering av samlingen legger vi i tiden fremover en del av disse dublettene ut for salg. Prisen er basert på hva vi mener å ha sett at tilsvarende koster i antikvariater.

Medlemmer i Norsk Slektshistorisk Forening og DIS-Norge får 20 prosent rabatt på prisene nedenfor. For ikke-medlemmer gjelder prisene som angitt. Porto tilkommer hvis du ikke selv henter i Lakkegata 21 i Oslo.

 

Velkommen til DIS-Norges nye hjemmesider!

DIS-NorgeLenge har vi snakket om at det skal komme nye nettsider. Endelig er vi kommet dit at de nye sidene er bildet vårt utad.

Det som er mest synlig for dere, er sikkert utseende og organisering. Men i tillegg har det skjedd en stor endring ved at vi har gått fra Arkiweb til Drupal. Dette betyr at det nå er et produkt som brukes av mange, som legger rammene for det vi legger ut for medlemmer og andre interesserte. Det er et miljø som sørger for oppdatering og utvikling av det tekniske – det er viktig.

Sidene har fått nytt design – det skal være gjennomgående for alle sider, men vi har noen små utfordringer som ikke har kommet helt på plass ennå.

 

Folketellingen 1885 for Kristiania (og noen andre byer)

Folketellingen 1885 for KristianiaFolketellingen 1885 for Kristiania (og noen andre byer på østlandet) er nå tilgjengelig på Digitalarkivet!. Kilden er registrert av Digitalarkivets registreringseining på Voss

Foreløpig inneholder listen for Kristiania over 131000 navn og flere kommer.

Lenke til kilden: http://www.digitalarkivet.no//cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&filnamn=f80301

 

Det inndelte Norge gjennom tidene

Forside

Beryl K. Ramvik har laget en bok ved navn "Det inndelte Norge gjennom tidene".  Boka er til salgs fra DIS-Norges kontor.

  • Et god hjelpemiddel for slektsgranskere
  • Lettere å finne frem til riktige kirkebøker, folketellinger osv..
  • Det er kommuner, fylker, len, amt, prestegjeld, prosti, fogderi, bispedømmer, sokn, kirkebygg
  • Soknene er delt opp i årstall i ulike prestegjeld
  • Utviklingen fra len til fylke med tid (ca)

 Alt dette er fra ca 1600-tallet til i dag.

Ordinær pris for boken er kr. 350,- pluss porto.

DIS-medlemmer for den for kr. 300,- pluss porto.

 

Syndiker innhold