DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gladnyhet til alle Genress-brukere

Genress (Genealogiske ressurser) er DIS-Norge, Slekt og Datas lenke- og ressurssamling. Nå har den kommet i ny drakt. 

Slektsforskning

Genress er den mest omfattende samlingen av lenker til slektshistoriske kilder i Norge. Den bygger på en database som opprinnelig ble etablert av Asle Jonassen, men har i årenes løp blitt supplert med utallige ressurser.

Brukermedvirkning
De største endringene mellom gammel og ny løsning er at den nye versjonen av Genress er mindre tekstrik, at man kan "Vise Detaljer", inklusive omslagsfoto, på den enkelte ressurs, samt at besøkende gis mulighet til å legge inn endringsforslag på ressursinformasjon og kategoribeskrivelser, som må godkjennes av administratorer. Medlemmer er videre gitt mulighet til å rapportere dødelenker direkte på siden. Vi har oppdatert en rekke døde lenker, men vil oppfordre besøkende, medlemmer som ikke-medlemmer, til å sende inn tips på nettsiden om døde lenker eller sende inn et endringsforslag.

Veiledningsverktøy
En av de største endringene er at kun kategoriene "Bygdebøker, tidsskrifter mv.", "Folketellinger og manntall", "Kirkebøker" og "Gravsteder" under "Slektshistoriske ressurser i Norge" er åpne for allmennheten, mens man må være medlem for å få tilgang til de øvrige kategorier. Den nye versjonen av Genress viser videre om ressursen som det lenkes til kun er for medlemmer eller åpen for allmennheten, om den ligger på ekstern betalingstjeneste med mer. På dette vis vil den nye Genress i større grad bli et veiledningsverktøy.

 

Landsmøte 2016

Velkommen til DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte 2016

23. og 24. april på Grand Terminus i Bergen. Her kan dere laste ned landsmøtepapirer.

I helgen samles medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet til landsmøte i vakre Bergen. Det blir spennende landsmøtesaker og vi gleder oss til gode diskusjoner. Selvsagt blir det også en smakebit av Bergen i et slektshistorisk perspektiv. DIS-Hordaland arrangerer omvisning på Det Hanseatiske Museum og en felles rusletur på Bryggen. En spasertur gjennom de trange passasjene og mørke svalgangene er som å bevege seg bakover i tiden, inn i historiens halvmørke fra middelalderen til nåtid.

Landsmøtet starter lørdag med registrering og lunsj fra kl. 11.30.
Selve landsmøtet settes klokken 13.00 og avsluttes søndag innen kl. 16.30.


Sakspapirer kan lastes ned her (kun for medlemmer).

 

Et arkiv for den skeive historien

11.april vedtok Kirkerådet at homofile får gifte seg i kirken. Visste du at det også finnes et eget arkiv for homofiles historie i Norge? 

Skeivt arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Arkivet er en del av Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og gir en samfunnsmessige forståelsene for hvordan det har vært å være homofil gjennom historien.

Medlemsblad fra forbuden tid
I Skeivt arkiv finner du blant annet arkivet etter Kim Friele, som er en av de aller fremste forkjemperne for homofiles rettigheter i Norge. Arkivet hennes består av 15 hyllemeter med ulike materialer. Noe av arkivet hennes er digitalisert, blant annet tidlige utgaver av Klubbnytt som var medlemsbladet til Det Norske Forbund av 1948. Organisasjonen ble stiftet i 1953, i en tid der mannlig homofili fremdeles var straffbart i Norge, og var en av forløperne til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Du finner også mange avisutklipp, taler og pressemeldinger i arkivet hennes.

Homopioneren Bjørnson
Du finner også Skeivopedia, et leksikon over homofiles historie og viktige personer i den. Visste du for eksempel at Bjørnstjerne Bjørnson var kjent som en forsvarer for homofiles rettigheter? I desember 1901 ble han blant annet internasjonalt kjent da han gav sin støtte til den tyske seksualforskeren Magnus Hirschfelds kampanje mot den tyske straffeloven § 175 som kriminaliserte sex mellom menn.

 

Kjenner du utenlandske slektsforskere som forsker i Norge?

Da kan har vi et tips du kan dele med dem. Nå har nemlig Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og DIS-Norge, Slekt og Data lansert en brosjyre på engelsk med tips til slektsforskning i Norge. 

Norge har i perioder hatt stor utvandring til utlandet. På 1800- og 1900-tallet reiste blant annet rundt 800.000 nordmenn til USA, og også mange andre land tok i mot nordmenn på jakt etter et nytt liv. Mange av deres etterkommere driver slektsforskning for å komme nærmere disse røttene, og mange reiser til Norge for å se hvor og hvordan forfedrene bodde. Men når du skal drive slektsforskning i Norge uten å ha noen store bakgrunnskunnskaper om land og historikk fra før kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det nye hefte kan derfor være en hjelpende hånd på veien.

Går gjennom kildene
Brosjyren går gjennom de grunnleggende norske kildene: kirkebøker, folketellinger og bygdebøker, og forklarer hva disse er. Den går også gjennom noen amerikanske kilder hvor man kan finne nordmenn.

Innføring i norsk historie
I tillegg til kildene tar den også for seg norsk emigranthistorie, norske navneskikker og hvilke kilder som er tilgjengelige.

Du kan laste ned brosjyren her.

Foto: David O./Flickr

 

 

Hva er Norges viktigste dokumenter og arkiver?

Det kan du være med å bestemme. Nå er nemlig tiden inne for å nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv. 

Kulturrådet skriver at Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synliggjøre kulturarv i Norge i form av blant annet dokumenter, arkiv, manuskripter og audiovisuelt materiale. Fram til 20. juni kan du nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv.

Fra middelalderen og opp til i dag
Norges dokumentarv-registret ble lansert i 2012, og inneholder i dag 91 registreringer. I forrige runde ble 29 dokumenter og arkiv fra middelalderen opp til vår tid tatt inn. Blant disse 29 fant man blant annet Kim Frieles arkiv for historien til norske homofile, arkivet etter Camilla Collett og «Almanakk for 1644», som er den første boka som ble trykt i Norge. Du finner en oversikt over alle dokumenter og arkiver i registeret på denne siden.

Lansering høsten 2016
Kulturrådet skriver at dokumentene som blir tatt opp i Norges dokumentarv vil presenteres på et lanseringsseminar høsten 2016.

Om du ønsker å nominere noe til Norges dokmentarv kan du lese mer om dette her.

Foto: Arkivet etter fotograf Anders Beer Wilse er registrert i Norges dokumentarv. Dette er et av hans bilder, og er hentet fra Digitalarkivet.

 

Er du interessert i heraldikk?

Då kan dei nye temasidene til Arkivverket vere noko for deg. Her finn du en fullstendig oversikt over norske kommunevåpen, samt regelverk knytt til desse. 

Arkivverket skriv at heraldikk er læra om våpenskjold og motiva på desse. Samstundes er heraldikken ei kunstnerisk uttrykksform som er bunden av spesielle reglar. Reglane om heraldikk er historisk forankra, og heraldiske teikningar og andre dokument av betydning er å finne i arkiva.

Relevant i kommunesamanslåinga
Dei skriv vidare at ein på dei nye temasidene får ei fullstendig oversikt over dei norske kommunevåpena, og ei forklaring på kva reglar som gjeld. Dette er særleg aktuelt i samband med dei planlagde kommunesamanslåingane.

Du finn temasidene her.

Foto: Wikimedia Commons

 

Ukens kilde: Dei geistlige kjeldene

No er påska her, og nokre travle dagar ventar for landets prestar. Har du kanskje ein prest i slekta? Då kan det ofte vere ein del spennande informasjon å finne om vedkommande i kjeldene. Her får du eit lite utval.

Det finst eit par tjukke bøker som er skrive om prestar i Noreg. Boka «Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger» frå 1895 tek for seg biografien til alle prestar frå Hordaland til Sunnmøre, frå reformasjonen til perioden boka vart skrive. Du finn bind nummer ein her og bind nummer to her.

Interessant, men kanskje ikkje alltid heilt korrekt
Boka er eit grundig arbeid og er veldig nyttig då den ramsar opp ting som kone, barn og kven prestedøtrene vart gift med. Minuset med boka er at den er gamal og dels full av feil. Det er mellom anna lite kjeldehenvisningar i den. Det betyr likevel ikkje at forfattaren har dikta opp det som står skrive, men at kjeldene kan ha vore munnlege, at han har funne dei i ei bok utan å referere til den eller at ting rett og slett har blitt tolka feil.

Prestekjelder
Det er også skrive ein del om prestar i andre prestegjeld. Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) har mellom anna over tid hatt eit presteprosjekt. Du kan lese meir om prosjektet og sjå dei ulike biografiane på NSF sine nettsider.

Eige skifteoppgjer
Ei anna geistlige kjelde er dei geistlige skiftene. Når ein geistlig person døydde vart nemleg ikkje vanlege rutinar for skifteoppgjer følgde. Då var det eigne tilsette i kyrkja som tok seg av dette, ikkje sorenskrivaren. Noko av grunnen kunne vere at dei geistlege hadde større formue og at ein ville påsjå at presteenkene sat att med solide rettar når mannen var død. Prestane kom også ofte utanfrå og kunne difor, i motsetjing til dei andre i bygda, skulde pengar rundt om i landet. Det geistlige arkivet kan du finne hos Digitalarkivet.

Gjeremålsregister
Har du ein prest i familien kan det kanskje vere morosamt å sjå kor han befant seg til ulike tidspunkt? Det har du faktisk moglegheit til i enkelte tilfelle. For mange prestar skreiv det vi kallar dagregister. Der oppgav dei kor og kva dei skulle til ulike tidspunkt. Desse kan du også finne hos Digitalarkivet.

Foto: Digitalarkivet

 

Gratulerer med dagen til alle kvener!

16.mars er kvenfolkets dag. DIS-Norge, Slekt og Data gratulerer. 

Kvener er en etnisk gruppe i Nord-Norge som nedstammer fra finske bønder og fiskere som emigrerte fra nordlige deler av Finland og Sverige til Nord-Norge fra 1500-tallet og utover. Det finnes omtrent 10.000 - 15.000 kvener i dag.

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge i 1998. Andre nasjonale minoriteter er jøder, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinner.

I 2005 ble kvensk anerkjent som et minoritetsspråk i Norge.

Samarbeid med DIS-Norge, Slekt og Data
DIS-Norge, Slekt og Data inngikk høsten 2015 et samarbeid med Norske Kveners Forbund.

Her finner du oversikt over markeringer over hele landet.

Her finner du en fin side med mye nyttig informasjon og flere interessante videoer om kvener.

Foto: Wikimedia Commons

 

 

Gir kjøt på beinet til alle som slektsforskar i Vestfold

I 2011 inngjekk DIS-Vestfold eit samarbeid med fleire vestfoldkommunar om å digitalisere gamle arkivprotokollar. Resultatet er mange, mange, meter med tilgjengeleggjort materiale for alle slektsinteresserte. 

Slektsforskning

– Dei aller fleste kommunane i Vestfold, 13 av 14, er medeigarar i Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark, som ligg på Kongsberg, og har avlevert sine eldre arkiv dit. DIS-Vestfold har innhenta løyve frå dei fleste kommunane i Vestfold til å digitalisere og publisere eldre arkivkjelder frå desse kommunane på nett, seier Morten Thorvaldsen i DIS-Vestfold.

Intervju frå fortida
Blant arkivmaterialet som er skanna til no finn ein protokollar frå fattigvesenet, mannskapslister frå skip og kvalfangst, flyttemateriale, passprotokollar, fengselsprotokollar, emigrantprotokoll frå Larvik, adressebøker for Vestfold og telefonkatalogar for Sør-Aust-Noreg.

– Vi har også digitalisert ei samling med folkeminneintervju som vart gjort av historikar Tone Gjelstad på 40-talet. Ho intervjua folk som var fødd på 1850-1870-talet, seier Thorvaldsen.

Transkriberte vitnemål
Ei gruppe på 4-5 personar sit på Vestfoldarkivet i Sandefjord og skannar materiale der. 2-3 personar reiser også til Statsarkivet på Kongsberg og fotograferer materiale som er relevant for Vestfold.

– Vi har nokre personar som transkriberer materiale i tillegg. Mellom anna har vi ei søkbar liste for medlemmer med transkriberte vitnemål for skipperelevar.

 

Ukens kilde: Gårdsmatrikler

Kommer du over navn på gårder eller plasser du ikke vet hvor tilhørte? Da kan et søk i gårdsmatrikler hjelpe deg.

Matrikler er et offentlig register over grunneiendommer. Ved å gjøre et søk i GenRess på ordet «matrikler» vil du se at det kommer opp mange treff, både i Digitalarkivet til de skanna utgavene og til Registreringssentralen for Historiske Data (RHD).

Vi vil her trekke fram gårdsmatrikkel 1886 hos RHD som både er søkbar og nedlastbar som Excel (regneark). Du finner den ved å søke på «gårdsmatrikkel 1886» i GenRess, eller ved å gå direkte til RHD.

Søke eller laste ned?
Får du ikke treff når du søker i RHD må du bruke trunkering (erstatningstegn). Hos RHD er dette tegnet et % og ikke stjerne som mange andre steder. Du kan sette inn % i begynnelsen eller inne i et ord for å få treff på ord som har usikker stavemåte først og inne i ordet. Du trenger ingen trunkering i slutten av et ord.

Et eksempel:
Om du for eksempel skal finne gården Waggesten med alle tenkbare stavemåter gjør du slik:

  • Søk på «Waggesten», ga ingen treff
  • Søk på %aggest ga en del treff, der ser vi at gården står som Vaggestein
  • Søk på %ag%est ga veldig mange treff, men ved å hake av fylke (Akershus i dette tilfellet) fikk vi akkurat de som vi var ute etter.
 

Syndiker innhold