DIS-Norge
 
  English Norsk  

Pressemelding fra Østfoldmuseene

PRESSEMELDING                                                                                                                                           

Ber om bidrag fra hele Østfold til utstillingen i Halden

Det er mange byjubileer i Østfold i årene som kommer, og innbyggerne i hver enkelt by er ikke alltid flinke til å følge med i hva som skjer i nabobyene. Vennskapelig rivalisering til tross - la oss feire hverandre og bidra til hverandres jubileer!  I år fyller Halden 350, og nå trenger de hjelp fra publikum i hele fylket.

Mål om 350 gjenstander og fortellinger
23. mai åpner den nye byhistoriske utstillingen ”Vi, de privilegerte?” på Fredriksten Festning og utstillingen skal bli en samling av Halden-historier bestående av 350 gjenstander og fortellinger fra folket. Ved å arrangere Dropp inn museum der folk i Halden har kommet innom og levert gjenstander og fortalt sine historier, har Halden historiske Samlinger klart å samle inn rundt 100 gjenstander. Nå trenger de hjelp til å samle inn resten av gjenstandene og fortellingene – og det fra hele fylket.

Har du en gjenstand fra Halden eller som forteller noe om Halden?
Gjenstandene kan være alt fra en ting, et foto, et dokument eller kanskje en sang eller historie som er knyttet til Halden på en eller annen måte. Alle kan bidra med en gjenstand, både private, organisasjoner og bedrifter. Gjenstanden trenger ikke å være svært gammel eller være verdt mye penger. Det viktige er at den er spesiell for deg - og at historien den forteller er relatert til Halden og omegn.

Halden historiske Samlinger ønsker at de som har noe å dele tar kontakt så snart som mulig.. Publikum kan også lese mer om utstillingen og følge produksjonen på museets utstillingsblogg: halden350.no.

 

Tilgang for medlemmer til DIS-Danmarks nett-tjenester

Siden det har vært flere misforståelser rundt dette med som medlem i DIS-Norge å registrere seg hos DIS-Danmark legger jeg ut en oppdatering av hvordan dette gjøres. Du skal altså ikke sende e-post til ekspedisjonen hos DIS-Danmark og be om å bli registrert, dette gjør du helt fint selv på et egnet skjema!
Les intruksjonen under:


Tilgang til DIS-Danmark for DIS-Norges medlemmer

DIS-Danmark og DIS-Norge inngikk 25. januar 2014 avtale om et felles medlemsskap.

Dette innebærer fulle medlemsrettigheter og fordeler for alle betalende medlemmer i begge land, bortset fra tilsendt medlemsblad fra søsterforeningen. Bladene kan leses i sin helhet på de repektive hjemmesider www.disnorge.no og www.slaegtogdata.dk.


 

For å få tilgang til DIS-Danmarks hjemmeside og forum gjør du følgende:

 1. Først oppretter du deg som bruker hos DIS-Danmark her: Ny bruger
 2. Når det er gjort send du en e-post til Ekspedisjonen, DIS-Danmark og opplyser om brukernavnet du velger og medlemsnummeret du har hos DIS-Norge.

Husk å selv registrere deg som bruker først før du sender inn brukernavn og medlemsnummer til DIS-Danmark!

 

 

Arkiv Digital med gratis adgang til helgen!

Har du slekt i vårt naboland Sverige, så benytt anledningen til å se i svenske kilder hos Arkiv Digital

Lørdag 21. mars arrangeres Släktforskningens dag mange steder i Sverige, og i den anledning har Arkiv Digital gratisdager både lørdag og søndag!

Hva kan jeg finne hos Arkiv Digital?
I første rekke er det kirkebøkene, som inneholder dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser - i tillegg finner du Husforhörslängder hvor du kan følge en person fra år til år. Veldig nyttig!
Så har de Boopptegnelser, Militære ruller, Dombøker, med mer

Hvordan kommer jeg inn?
Det du i hovedsak må gjøre er å registrere deg og laste ned et program.
Du ser en detaljert forklaring her: Gratis tilgang

Har du svensk slekt og god tid til helgen så sett av tid til å bli kjent med kildene!

Lykke til!

 

Websamling for nettredaktører i DIS-Norge

DIS-Norge arrangerte en samling for nettredaktører i Hamar 14.-15. mars 2015 med 24 deltagere. Der var det deltagere fra alle kanter av landet, både fra øst, vest, sør og nord.

Det mange nyttige tips å hente for alle!

Her ser du bilder av forsamlingen

 

 

 

Danmarkshistoriens største fotoalbum på nett!

Nå er Danmarkshistoriens største fotoalbum med én million bilder lagt ut på nett!

Fakta om arkiv.dk
 • På arkiv.dk kan man finne fotografier, dagbøger, steds-beskrivelser, notater, plakater, brev, regnskaper, lydopptak, film og video-opptak.
   
 • De eldste dokumenter er fra 1600-tallet og kommer fra både virksomheter, foreninger og private personer
   
 • Sammenslutningen av Lokal-arkiver sier at de danske arkiver har omkring 50 millioner bilder og originale papirer, som fyller over hundre kilometer i høyden.
   
 • Det er derfor stadig bare en liten del av disse dokumentene totalt som man finner på arkiv.dk.

Du finner det hos arkiv.dk og der kan du søke i flere kategorier. Klikk på Avanceret søgning så får du flere søkevalg.
Vi får her mulighet til å finne historiske dokumenter som går helt tilbake til 1600-tallet, helt gratis!.
Det kan også søkes etter dagbøker, kort og brev.

Treffene du får ved søk kan være til både bilder og/eller henvisning til det arkivet som har materialet i sine magasiner

Siden slutten av 1980-tallet er materialer fra mer enn 550 lokal- og statsarkiv blitt elektronisk registrert.

Derfor er dette stort, sier stadsarkivar i Odense, Jørgen Thomsen.
Han sier videre:
- Det her er den største dag i mit professionelle liv, og jeg har været arkivar siden 1980. Det her er en åbning af en vigtig del af Danmarks kulturarv. Vi har manglet et redskab, så man kan søge på tværs af arkiver. Det får vi nu.

Les også denne artikkelen på DR (Danmark Radio): Danmarkhistoriens største fotoalbum

 

Arkivverket er ute med prøveversjon av ny visningsprogramvare av skanna kilder

I denne nye programvaren er det tilrettelagt for skanna kirkebøker og skanna tinglysningmateriale.

Det er viktig å være klar over at dette er en beta (prøve)-versjon av programmet.
Så her er det bare å prøve det ut!

Spørsmål, feilmeldinger og andre tilbakemeldinger postes i Forum for betatesting.

Prøveversjonen finner du her: Skannede arkiver
Mer informasjon kan du se her:
Skanna kirkebøker
Skanna tinglysningsmateriale

Arkivverket sier selv om betaversjonen:
Arkivverket har ei stund arbeidet med ny visningsprogramvare for skanna arkivmateriale. Nå slippes brukerne til på ny programvare for skanna kirkebøker (betaversjon) og skanna tinglysingsmateriale.
Det er snart ti år siden Arkivverket først la ut skanna kirkebøker, og visningsprogramvaren har i liten grad blitt videreutviklet siden. Heller ikke visningsprogramvaren for skanna tinglysingsmateriale, som ble lansert i 2008, har blitt særlig videreutviklet. Over tid har det dukket opp behov som de gamle visningsprogramvarene ikke ivaretar, og teknologien har utviklet seg. Derfor er vi glade for at vi nå er i gang med å skifte ut visningsprogramvarene for skanna arkivmateriale.

 

Økt støtte til kurs fra studieforbundet!

Godnyhet for distriktslag i DIS-Norge som melder inn kurs til Studieforbundet, kultur og tradisjon:

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme; 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015,  også for kurs som det allerede er søkt for.

- Vekst i kursaktiviteten i Studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.
- Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.

Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.

 

Har du slekt i Danmark og kunne tenke deg å gjøre slektsforskning der?

Er du kjent med de norske kildene vil du raskt kunne sette deg inn i de danske, siden mye er veldig likt.

Alle medlemmer i DIS-Norge har fulle medlemsrettigheter i DIS-Danmark
DIS-Danmark og DIS-Norge gjorde en avtale  25. januar 2014 om felles medlemsskap i begge foreninger.

Dette indebærer fulle medlemsrettigheder og fordeler for alle betalende medlemmer i begge land, bortset fra tilsendt medlemsblad fra søsterforeningen. Bladene kan dog leses i deres helhet på foreningernes hjemmesider www.slaegtogdata.dk.

Her ser du hvordan du registrerer deg hos DIS-Danmark:
http://www.disnorge.no/cms/tilgang-til-dis-danmark

DIS-Danmark har en god oversikt over kilder på sin nettsiden, her har jeg trukket ut de viktigste kildene:

 

Ny sesong av Anno!

14 deltakere har levd 250 år tilbake i tid i Anno i årets sesong.
Nå skal programleder Selda Ekiz lede 14 nye deltakere 294 år tilbake i tid i Fredrikstad.

I neste runde er det Østfold-byen Fredrikstad som står for tur så tror du dette er noe for deg oppfordres du til å melde deg på!

MELD DEG PÅ ANNO HER!

– Jeg vil absolutt anbefale å være med på det, for de som lever i 2015 hadde hatt godt av en runde i Anno for å sette mer pris på det man har. Det livet vi har er ganske komfortabelt, og vi tar det for gitt, sier Vibeke, som røk ut i uke 4.

I Anno fokuseres det på kunnskap og byhistorien. Nå som det er Fredrikstad som står for tur, er det er en spesiell grunn til at året er 1721.

– I 1721 er den store nordiske krigen endelig over, og det er fredstid og velmaktsdager. Byen går fra å være en festningsby til en sivil by, og har nå et sterkt behov for å utvikle seg. Fra denne epoken er det svært mange spennende historier å fortelle på mange plan, sier Ødegård.

Les mer om Anno her: Anno 1721

 

Tur til USA med DIS-Norge, Slekt og Data høsten 2015

Det er noen få plasser igjen til USA-turen, og påmeldingsfristen er forlenget til mandag 23. mars.

Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldingsblankett som sendes med e-post eller vanlig post til DIS-Norges kontor senest 15. mars.

For å få fram kart og beskrivelse over reiseruta så klikk på Les mer:

 

Syndiker innhold