DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dokumentene forteller: Kongeblod

På Riksarkivets blogg, Dokumentene forteller, kan vi lese følgende:

Kongeblod

Forestillingen ”Kongeblod” har snart premiere på Akershus, og ettersom arrangørene selv forteller at stykket handler om mordet på Knut Alvsson, er det ikke noen spoiler fra vår side å skrive litt om nettopp det. Og det vil vi så gjerne, for i Riksarkivets magasiner har vi noen av de samtidige dokumentene forestillingen bygger på!

Først litt om bakgrunnen: Knut Alvsson – ridder, Norges største godseier og tidligere høvedsmann på Akershus – hadde gått til opprør mot kong Hans med støtte fra bønder på Østlandet. I august 1502 møtte han kongens representant, Henrik Krummedike, til forhandlinger i Oslo. Han var lovet fritt leide, men 18. august ble han likevel myrdet under møtet om bord på Krummedikes skip. Dette var ikke så bra for Krummedike, – å drepe noen med leidebrev var en rettsstridig og æreløs gjerning. Men Krummedike tok selv grep og sørget for at det ble innkalt til et ekstraordinært rettsmøte på torget i Oslo – det som nå er Gamlebyen – den 26. august 1502.

På dette møtet klarte Krummedike å legge skylden på den drepte selv ved å si at Knut hadde forbrutt seg mot vilkårene i leidebrevet. Retten dømte derfor Knut fredløs og fritok gjerningsmennene for all skyld. Det ble også slått fast at Knut var en landsforræder, så han ble fradømt alt sitt gods til fordel for kongen. Og på grunn av sine ”umilde og uærlige” gjerninger ble han heller ikke gravlagt i vigslet jord, men lå på Akershus helt til han i 1514 ble posthumt benådet og begravet i Mariakirken.

I Riksarkivet har vi dette domsbrevet fra rettsmøtet, utstedt av lagmennene i Tønsberg og Oslo og to borgermestre i Oslo. I Diplomatarium Norvegicum (DN XII 269) kan du lese en avskrift av brevet i original språkdrakt.

Riksarkivets diplomsamling, D 9 Norge 65, 26. august 1502

 

Rensing av gravstener med stålbørste!

Da jeg leste om dette fikk jeg nærmest grøsninger. Denne saken skjedde i USA, og heldigvis ikke innenfor DIS-Norges gravminneregistrering. For sikkerhets skyld vil jeg minne om retningslinjer for gravminnefotografering i forhold til rengjøring:
Det er etter loven ikke tillatt å vaske, skrape eller lignende på gravminnene. For eksempel fjerning av mose eller fjerning av beplantning. Man skal behandle gravminnene med forsiktighet og respekt.

Nettstedet Slekt1.com skrev følgende om denne saken (som i sin helhet sto å lese hos TimesNews):

En ivrig bidragsyter for www.findagrave.com, ønsket å gjøre teksten på gravstøttene mer lesbare før han fotograferte dem. Mannen hadde derfor med seg en stålbørste på sitt besøk ved en kirkegård i Surgoinsville i USA. 

Stålbørsten brukte han til å børste flere av de nær tre hundre år gamle gravstene, hvorav enkelte også tilhørte veteraner fra den amerikanske borgerkrigen.

Dessverre ble de historiske gravstenene skadet av den ivrige mannen, som nesten børstet inskripsjonene så godt at flere av dem nå nærmest er usynlige.

Møre Gravmonumenter sier blant annet dette om vedlikehold av gravminner: "Det er viktig å huske at man aldri skal bruke børster av stål eller andre metaller som kan forårsake rustdannelser og riper. Det er også viktig at man er svært forsiktig når man vasker i nærheten av inskripsjonen eller ornamenter på gravsteinen. Bokstavene og ornamentene er gjerne fylt med gull, sølv eller lakk, og kan fort bli skadet av en børste. Hvis det har begynt å gro mose eller lav i skriften på gravstein, kan man forsiktig forsøke å fjerne dette med et verktøy av hard plast eller tre."

For den ivrige bidragsyteren sin del er han fortsatt kun mistenkt i saken, og den lokale politimesteren i Surgoinsville vil nå høre med riksadvokaten om han skal anmeldes for handlingen.

 

Gratulerer til DIS-Hedmark!

DIS-Hedmark har i disse dager gitt ut første nummer av medlemsbladet DIS-Nytt. Dette første nummeret ligger åpent for alle, men fra neste nummer blir de forbeholdt medlemmer i DIS-Norge.

Gratulerer så mye!!

I tillegg til nyhetsbrevet DIS-posten og Slekt og Data, til alle i DIS-Norge, så er det noen distriktslag som gir ut egne blader, DIS-Hedmark er siste skudd på stammen her.

Fra før har vi DIZ fra DIS-Vestfold, Østfolddis fra DIS-Østfold og DISputten fra DIS-Oslo/Akershus.

Husk å logge deg inn for å lese disse bladene som inneholder mye bra stoff for slektsforskere!

 

 

Slektsprogrammet TMG (The Master Genealogist) avvikles

I dag spredte det seg en nyhet, om at slektsprogrammet TMG (The Master Genealogist) avvikler og kun vil gi support ut 2014.

Meldingen ble publisert av Bob Velke, utvikler og eier av programmet.

Programmet kan fortsatt brukes av dere som har det på egne maskiner, men det vil ikke bli laget nye versjoner og ei heller gitt support utover 2014.
 

 

Har du funnet flaskepost?

Følegende nyhet om en flaskepost utsendt etter et forlis i 1902 står å lese på nettsiden til Fyrhistorisk Forening.

Les hele nyheten her: FUNNET FLASKEPOST?

Den starter sånn: 


 
Har du funnet denne flaskeposten, som har vært i sjøen vest av Kvassheim fyr siden 20. juni? Det er Henry Tendenes (t.v.) og Anders Haver som her viser den frem.

I forbindelse med On The Edge-utstillingene i Rogaland ble denne flaskeposten sendt ut fra Kvassheim fyr av Henry Tendenes og Anders Haver. Har du funnet den? Kontakt i så fall fyret den er sendt ut fra.

tekst: Heidi Eikremsvik

En sterk og rørende hendelse fra et forlis i 1902 er bakgrunnen for at flere fyr i Rogaland sender ut flaskeposter. På vei fra Rogaland til sildefiske på Island forliste D/S "Colibri" etter fire dagers reise fra kysten.

Kapteinen skjønte at alt håp var ute, og skrev et brev som han puttet i en flaske og kastet på sjøen. Så forliste skipet og mannskapet druknet. Ett år etter rak flaskeposten i land på Senja, og finneren kunne lese kapteinens ord: "Vaar Sjæbne er ent..". Lytt til NRKs beskrivelse av det som skjedde her.

Det er  Stavanger Maritime Museum som har utstillingen som flaskepostene har sitt utspring i.  Den har fått overskriften utstillingen  «All hands lost» - historien om forliset av D/S "Colibri" i 1902.

 

Nedetid hos Digitalarkivet - oppe igjen nå

Da skal det skanna materialet være på nett igjen.


Riksarkivet kan fortelle følgende i dag 25. juli 2014:

På grunn av disksjekk på Digitalarkivets servere kan enkelte deler av tjenesten i korte perioder være utilgjengelig.
Dette kan dessverre vare noen timer.
Vi beklager!

 

Slektstreff i Trysil med 250 etterkommere!

Avisen Østlendingen kunne fortelle om et slektstreff etter stamforeldre som slo seg ned på den lille plassen Mandfloen i Trysil for 156 år siden.
Av over 700 etterkommere, hvorav 636 er i live i dag, møtte det opp ca 250 etterkommere til dette slektstreffet!
Et imponerende oppmøte!

Artikkelen i Østlendingen, skrevet av Maren Sofie Sandbakk, kan fortelle følgende i sin ingress:
Gjennom arbeidet med den omfattende slektsboka «Mandfloen 1858-2014, Garden og slekta», har søstrene Bjørg Signe Tellefsen og Elfrid Skjæraasen kommet fram til at Lars Pettersen Pladsen Mandfloen og Siri Enoksdatter har 734 etterkommere, hvorav 636 er i live i dag.


Artikkelen i Østlendingen kan videre fortelle at etterslekten er spredd til fem land, på tre kontinenter.

Du kan lese hele artikkelen her: Etterkommere fra fem land og tre kontinenter kom tilbake til Trysil

 

Minnematerialet fra 22. juli 2011

Bildet viser blomsterhavet ved Oslo Domkirke få dager etter terrorangrepet

Med sorg minnes vi i dag terroranslagene for tre år siden.

Riksarkivet oppbevarer hilsener og gjenstander som ble lagt ned i Oslo etter terrorangrepet på Regjeringskvartalet og AUF sin sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Et lite utvalg av dette minnematerialet er skannet og publisert på nettsidene til Digitalarkivet.

Mye av dette materialet oppbevares også i kommunene: Se arkivportalen

Fra Oslo domkirke, Stortinget, Rådhuset, Grensen, Akersgata/Apotekergata og Utvika

Gjenstander fra Oslo domkirke:

 

Nytt fra Digitalakivet i juli 2014

Selv om det er flott sommervær og sol over det meste av landet vårt jobbes det med å digitalisere og publisere flere og flere kilder hos Digitalarkivet.

Jeg vil her legge ut det som har kommet så langt i juli - og benytte anledningen til å takke alle som bidrar, dette er til glede for oss alle!


Nytt fra Digitalarkivet

11. juli 2014: Nye   kirkeboksregistreringer er lagt ut .  Denne gangen er bidragene fra både pensjonatgjester og arkivverket. 
Listen over Siste 100 er oppdatert med detaljer .
Digitalarkivet ønsker alle god sommer! Vi tar ferie noen uker og det blir ikke nye data før i slutten av juli.

8. juli 2014: Nye kirkeboksregistreringer er lagt ut .  Denne gangen er bidragene fra Jostein Mediaa og Gunnhild S. Engstad og fra registreringsenheten på Voss.

 

XXXI Internasjonale kongress for genealogi og heraldikk i Oslo 2014

Den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk vil bli arrangert i Oslo i dagene 13. til 17. august 2014. Dette er et år med to viktige jubileer. Det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov og det er 700 år siden Oslo ble Norges offisielle hovedstad. Begge deler vil bli feiret i 2014. Kongressen arrangeres av Norsk Heraldis Forening og Norsk Slektshistorisk Forening.

På bakgrunn av dette er følgende tema valgt for konferansen:

Innvirkning på genealogi og heraldikk av store hendelser i en nasjons historie.

Les mer om kongressen her.

 

Syndiker innhold