DIS-Norge
 
  English Norsk  

Landslaget for lokalhistorie, NSF og DIS-Norge sammen på Stortinget

Slektsforskning, Anne Schiøtz, Rune Nedrud, Elin MyhreMed mål om å sette den immaterielle kulturarven enda sterkere på dagsorden, møtte i dag våre tre organisasjoner Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Med 80.000 medlemmer og mange tusen timers frivillig arbeid utgjør vi en betydelig ressurs for å bevare nasjonens hukommelse.

På nyåret bestemte våre tre organisasjoner å drive felles lobbyarbeid i tiden fremover. Felles hovedfokus for alle tre er at vi tar vare på den den immaterielle kulturarven. Budskapet på Stortinget var at uten lokal- og personhistorier risikerer vi å gå glipp av halve historien. For hvilken verdi har gamle hus, hvis vi ikke vet hvem som bygde dem og levde der? På grunn av sin egenart er immateriell kulturarv gjerne usynlig i forhold til den materielle og faller derfor utenfor mange støtteordninger. Kunnskap om mennesker som levde før oss gir oss verdifull innsikt i vår egen identitet. I en tid med stor mobilitet kan slektsforskning og lokalhistorie hjelpe oss å forstå samtiden og gi gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus måte.

Vi mener at kulturvernorganisasjonene må likestilles og at den immaterielle kulturarven må forankres statsbudsjettet.

 

 

Den store slektsforskarkonferansen RootsTech startar i dag

Men du treng ikkje dra til USA for å vere med. Du treng ikkje eingong å forflytte deg ut av di eiga stove.

Det finst konferansar for det meste. Også slektsforsking. I dag, 3.februar, startar den store årlige konferansen RootsTech i Salt Lake City i Utah. Her skal slektsforskarar frå heile verda samlast i tre dagar for utstillingar og føredrag.

For å forstå omfanget av konferansen, kor stor den eigentleg er, kan ein til dømes nemne at det i 2015 var 23.000 registrerte deltakarar frå 49 statar i USA og 39 land på konferansen. Det var også 200 utstillarar og 100 bloggarar til stades.

Konferansen vert streama
Det er ikkje alle som kan dra over Atlanteren for å vere på ein slik konferanse, men heldigvis fins det moglegheit for å delta litt likevel. Mykje av programmet blir nemleg filma, slik at du kan følgje dette heime frå di eiga stove. Dette finn du meir informasjon om på denne sida.

På lista over dei som skal halde foredrag og kurs finn vi mellom anna norske Finn Karlsen. Han skal halde eit kurs i korleis ein søker i det norske digitalarkivet.

Bildekilde: Flickr/Andrew Smith

 

Kort møte med: Gunnar Borvik, DIS-Rogaland

DIS-Norge, Slekt og Data er privilegert med mange kvalifiserte og hjelpsomme medlemmer, som strekker seg ut over arbeid med egen slekt. Disse ønsker vi å synliggjøre. Denne gang presenterer vi Gunnar Borvik, DIS-Rogaland. Vi lar han fortelle selv…

Slektsforskning

I forhold til DIS nevner jeg litt om bakgrunnen min, og først og fremst det som hører databruk til. Jeg er egentlig utdannet til svakstrømstekniker i Televerket, som det het den gangen. Halvleder var knapt kjent tidlig i 60-årene, men selvstudium gjorde at jeg kom inn i dataalderen på tidligst mulig tidspunkt.

Lærte programmering
Til femtiårsdagen i 1980 fikk jeg den datamaskinen som NTH (NTNU) i Trondheim benyttet, AIM65. Det står for Advanced Interactiv Microcomputer med prosessor 6502. Ved selvstudium lærte jeg maskinspråket for programmering. Da jeg hadde programmert maskinen til å spille ’Mens mannen var ut etter øl’, forsto jeg mye om hva programmering gikk ut på. ’Musikken’ laget jeg med innebygde tellere.

AIM65 var ikke en PC (personal computer), men alt var bygd inn i en kasse som kunne likne på en reiseskrivemaskin. Tastaturet var greitt, skjermen hadde 40 karakterer på én linje. Skriveren var en termisk nåleskriver og liknet mye på en regnemaskin-skriver.

Min første skikkelige PC var Sanyo MBC 555, med 32 tommers skjerm og software (WordStar/CalcStar), til den nette pris av 15 720 kroner (1984-kroner).

DIS-Rogaland
I 1993 inviterte DIS-Norge til en slektsgransker-samling på Museet i Stavanger. Det var 35 tilstede, hvorav 25 tegnet seg som medlemmer. Jeg var blant dem.  Noen måneder senere, 17.  januar 1994, ble DIS-Rogaland stiftet som lokallag av DIS-Norge. Ved årsskiftet 1993-1994 var det 101 personlige medlemmer i mor-foreningen totalt, og 48 av disse hørte hjemme i DIS-Rogaland. Det første styret besto av leder Jørg Eirik Waula, Gunnar Aase, Georg Klepp, Jan A. Wiik og Rita Aase Austvoll.  På høsten 1994 holdt Vidar Øverlie foredrag og demonstrasjon av BBS (Bulletin Board System). Det var forløperen til internett.

Sent i 1990 tok jeg kontakt med  RHD (Registreringssentralen for historiske data) og fikk hjelp til formatet for ønsket struktur på folketellingene og en editor under Pascal.

I 1994 kunne vi i Klepp Historielag (jeg red to hester) ferdigstille registrering av folketellingen 1900 for Klepp kommune, og i 1995 også folketellingen for 1875. Folketellingen 1900 for Klepp ble senere registrert av TNM (Televerkets nye muligheter – overtallig personale.

 

Ukens kilde: Søk i dødsannonser

Har du kanskje slekt i Hedmark eller i Østfold? Da er dette noe for deg. DIS-Norges medlemmer kan nemlig søke i over 80.000 dødsannonser fra disse områdene. 

Slektsforskning kilder

Siste publiserte folketelling på Digitalarkivet er fra 1910. Dødsannonser blir dermed en veldig viktig kilde til opplysninger om personer og slektninger som har levd fra 1910 og fram til i dag. Dødsannonser er i tillegg en unik kilde til informasjon om avdødes bosted og slektninger.

Over 80.000 annonser
Dødsannonser fra avisen Glåmdalen er fra perioden 1943 til 2015, og teller over 60.000 annonser. Glåmdalen dekker Nes i Akershus, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, men har familie igjen som setter inn dødsannonsen i avisen. Disse er kun tilgjengelig for medlemmer.

Skjeberg Historielag har gitt DIS-Norge tilgang til sin samling på over 21.000 dødsannonser. Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag stammer fra avisene Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborgpressen, Sarpsborg Dagblad, Den Nye Tid, Glommen og Sarpen. Disse er tilgjengelig for alle gjennom et eget søkeprogram.

Slik søker du i dødsannonsene
Du bruker DISann-programmet for å søke i annonsene:

  • Klikk på knappen «Søk i dødsannonser».
  • Du vil da få opp en henvisning til Java-søk som du må lagre.
  • Åpne den lagrede filen og Java-vinduet åpnes. Får du spørsmål om godkjenning, så velg Kjør/Run.
  • I neste vindu må du logge deg inn med brukernavn og passord, klikk så på «Sjekk!».
  • Da åpner basen med dødsannonser seg og du kan starte med søk.
 

Er du ny i slektsforskning og har spørsmål du brenner inne med?

Folketelling. Manntall. Trunkeringstegn. Høres disse ordene litt gresk ut for deg? Vi veileder deg inn på slektsforskningens sti, og gir deg svar på de første spørsmålene du trolig kommer til å stille deg.

I disse dager starter det mange kurs i DIS-Norge. Et av disse er innføringskurset i slektsforskning. Her starter de fra begynnelsen og går detaljert gjennom alle de viktigste kildene, hva disse forteller og hvordan man kan bruke de. I denne teksten gir vi deg en smakebit på første dag i et slikt kurs. Vi vil ta for oss hvordan man tar sine første skritt inn i kildematerialet, og gir deg svar på de første spørsmålene man ofte vil støte på når man har begynt.

Befolkningsoversikt og potensielle hærer
La oss starte med kildene. De første kildene man begynner med som slektsforsker er ofte folketellinger, manntall og kirkebøker Så hva er egentlig disse kildene?

Forskjellen på manntall og folketelling kan være forvirrende. Den første folketellingen ble gjort i 1769. Folketellinger telte alle personer som levde da tellingen ble gjort. Så om man ser på folketellingen fra 1910 vil altså denne vise hvordan befolkningen så ut i nettopp i 1910.

De første manntallene som ble gjort, på 1600-tallet, telte i utgangspunktet mannlige borgere. Målet var å kunne skaffe en oversikt over skatteinnkreving og hvor godt rustet man var i forhold til en eventuell framtidig krig. Manntallene er dermed eldre enn folketellingene. Dessverre er mye av manntallet er tapt, men noe finner du på Digitalarkivet. Det er også verdt å notere seg at ordet manntall i dag brukes om oversikten over alle som har stemmerett i Norge.

Folketellingene blir frigjort og offentlig tilgjengelig når det har gått 100 år siden tellingen ble gjort. 1910 er dermed den siste vi har tilgjengelig. På Digitalarkivet finner vi folketellinger fra 1801, 1865, 1875, 1885, 1891, 1900 og 1910. De fleste av disse er landsdekkende, og bortsett fra 1875 er alle ferdig publisert. Noen kommuner gjorde også egne tellinger.

 

Det er ennå ikke for sent å betale medlemskapet ditt for 2016

20.januar gikk fristen ut for å betale medlemskontingenten for 2016. Vi er kjempeglade for at så mange har betalt denne og sikret seg videre medlemskap Norges største organisasjon for slektsforskere.

Har du glemt å betale denne fakturaen? Ikke fortvil! Det kommer flere sjanser. På mandag sender vi ut purremail til de som ikke har betalt ennå. Lurer du på hvorfor du bør fortsette å være medlem? Her kommer noen gode grunner til å opprettholde medlemskapet sitt også i 2016:

  • Som medlem i DIS-Norge, Slekt og Data er du en del av et faglig fellesskap med over ti tusen andre som deler din interesse for slekts- og personhistorie, og som kan hjelpe deg videre i jakten på å finne dine røtter. 
  • Som medlem får du blant annet tilbud om kurs og foredrag. Du får også mulighet til å delta på medlemsmøter hvor du møter andre som deler din interesse for slektsforskning. 
  • Du får medlemsbladet Slekt og Data fire ganger i året, og tilgang til lokale magasiner fra flere distriktslag.  
  • På nettsidene våre finner du Norges største samling av kilder og informasjon som hjelper deg videre med din slektsforskning.

Inntil du eventuelt hører fra oss igjen på mandag vil vi på DIS-kontoret ønske deg en riktig god helg!

Bildekilde: Flickr

 

Ukens kilde: Hva kan skiftene fortelle oss?

Skiftene er en kjent og kjær kilde for mange. Her kan du finne opplysninger om blant annet arvinger og dødsdato. 

Det skanna skiftematerialet inneholder mange ulike typer dokumenter, men de man kan få mest bruk for i første omgang er dødsfallregisteret, dødsfall/skifteprotokoller og skiftekort. Der kan du finne mange nyttige opplysninger som dødsdato og arvinger.

Litt om skifter
Offentlig arveskifte ble innført i Norge omkring midten av 1600-tallet. Et offentlig skifte er et alternativ til privat skifte. Det innebærer at skifteretten tok hånd om skiftet.Et privat skifte vil si at arvingene håndterer skiftet selv.Et skifte er et oppgjør og fordeling av et bo til arvingene.

Begrepene i skannet skiftemateriale:

 

Innkalling til Landsmøte 2016

BergenDIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte 2016 avholdes på hotell Grand Terminus i Bergen 23. og 24. april

Landsmøtet starter lørdag med registrering og lunsj fra kl. 11.30. Selve landsmøtet settes klokken 13.00 og avsluttes søndag innen kl. 16.30. Innkalling og møtedokumenter tilgjengeliggjøres for medlemmer på disnorge.no innen senest 9. april.

I følge vedtektene kan alle medlemmer (jfr. § 3) delta på Landsmøtet som observatører med talerett. Hvert distriktslag har rett til å sende en stemmeberettiget representant til Landsmøtet for hvert påbegynt 100 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Utover to representanter kan distriktslaget sende en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer tilknyttet distriktslaget. Det er antallet medlemmer ved siste årsskifte som avgjør. Valgresultatet må være styret i hende senest en uke før Landsmøtet.

Forslag som ønskes fremmet på det ordinære Landsmøtet, må være innsendt til DIS-Norge, Slekt og Datas styre senest 6 uker før dette skal avholdes.

Frist for innsendelse av forslag til Landsmøtet 2016 er 12. mars.
Navn på delegater må være styret i hende senest 16. april.
Forslag sendes til styret på styret@disnorge.no

Foto: Flickr Víctor Vélez

 

Har du Blindern-studenter i slekta?

18.januar var det 80 år siden Universitetet i Oslo innviet sine første bygninger på Blindern, og vi feirer med å servere deg tre spennende kilder relatert til Norges første universitet og studentmiljøet der.

Før vi kommer til kildene kan det kanskje være greit med litt bakgrunnskunnskap? Universitetet i Oslo ble opprettet 2. september 1811 av Frederik 6, under navnet Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitas Regia Fredericiana). Den skriver Store Norske Leksikon (SNL). Åpningen skjedde i 1813, og navnet ble endret til Universitetet i Oslo i 1939.

Det var derimot ikke på Blindern det første universitetsbygget lå. SNL skriver at universitetets første campus var på Christiania torv. Grunnsteinen for anlegget i Karl Johans gate 47, som i dag huser Det juridiske fakultet, ble lagt ned på 30-årsdagen for universitetets stiftelse, 2. september 1841.

Ifølge SNL fant den første utbyggingen av universitetsområdet på Blindern sted i perioden 1931–3,5 da bygninger for Astrofysisk institutt, Farmasøytisk institutt og Fysikk- og kjemibygningen ble reist.

Biografiske årsbøker
På mange skoler har man tradisjon for å lage årbøker ved skolestart. Samtidig gjenforenes mange klasser ved de store årjubileene. På Universitetet i Oslo valgte de seg en kombinasjon ved å utgi bøkene «Studentene fra……». Dette er jubileumsårbøker som gir biografiske opplysninger om studenter som ble uteksaminert mellom 1865 og 1939, og hvordan det hadde gått med dem etter skoleslutt. På Nasjonalbiblioteket finner du disse digitalisert og tilgjengelig. Kanskje du finner noen fra slekta di?

Minnebok over tett fellesskap
Studietiden blir for mange første møte med voksenlivet og egen bolig. Da kan det være godt å ha en myk overgang i starten. Mange Oslo-studenter har et forhold til Blindern Studenterhjem, som ble opprettet i 1925. Dette hybelhuset er drevet som en privat stiftelse og gir studentene både kost og losji inkludert i husleien. Når man bor mange personer tett oppå hverandre knytter man ofte tette bånd. Det var kanskje derfor behovet for å lage boka «Blindernboka : studentene fra Blindern studenterhjem 1925-1942» meldte seg i 1948? Her finner man oversikt over blant annet ridderskap, hussanger og tidligere beboere som falt i 2.verdenskrig. Med andre ord et unikt innblikk i datidens studentliv. Men du kommer ikke til å finne noen jenter der. De fikk nemlig ikke flytte inn før i 1976.

Studentavis anno 1800-tallet
Som i dag var det var ikke bare fag fortidens studenter brukte tiden sin på. Å lage studentavis er en aktivitet mange forbinder med studietiden. Samfundsbladet ble utgitt for første gang i 1818 av Det Norske Studentersamfund i Kristiania (Oslo), og du kan lese de digitaliserte versjonene på Digitalarkivet. Disse gir et spennende innblikk i hva datidens studenter var opptatt av.

Som en liten kuriositet kan vi nevne at man på listen over tidligere redaktører finner navn som J. S. Welhaven, Henrik Wergeland, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Ifølge Wikipedia hadde faktisk den berømte stumpefeiden mellom Wergeland og Welhaven sin bakgrunn i en serie vers de to skrev mot hverandre i bladet. 

Foto: Skjermdump frå boka Studentene fra 1905.

 

Gullgruve for krigshistorie lansert

Er du interessert i krigshistorie, eller kanskje du hadde noen i slekta di som seilte under krigen? Da kan Krigsseilerregisteret være en interessant nyhet for deg.

krigsseiler slektsforskning disnorge

I dag ble det nye Krigsseilerregisteret lansert. Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. De skriver selv på sine sider at registeret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne.

Hver krigsseiler får sin egen side
Per i dag er det registrert 6051 sjøfolk og 2357 skip. Målet er å lage et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig 1939-1945. Videre skal nordmenn i norsk og alliert marine registreres, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også føres inn i registeret. Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret. Registeret skal så langt som mulig dokumentere deres historie.

Temaside og undervisning
De skriver også at de ønsker å belyse ulike temaer knyttet til krigseilerhistorien, og etter hvert kunne trekke ut statistikk. Videre vil de tilby et nettbasert undervisningsopplegg knyttet til krigsseilernes historie, som vil være rettet mot lærere i ungdomsskole og videregående skole. 

Videre skriver de at arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende. Arbeidet med registreringen av krigsseilere vil pågå over flere år, og hovedsakelig vil være basert på dugnadsinnsats.

Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet.

 

Syndiker innhold