DIS-Norge
 
  English Norsk  

- Slektsforskning er en viktig del av vår immaterielle kulturarv

Familie- og kulturkomiteen trekker frem betydningen av slektsforskningen i sin innstilling til statsbudsjettet 2016 – og gir en honnør frivillige i DIS-Norge for alt dugnadsarbeidet de gjør.

Komitéen skriver at slektsforskning er en viktig del av vår immaterielle kulturarv, og at den norske kulturarven representerer store verdier i form av identitet og fellesskapsfølelse.

De skriver videre at kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Komitéen viser til at DIS-Norge har et landsdekkende organisasjonsapparat som gjør det mulig å dele og spre kunnskap nedover og utover hele landet på en effektiv måte. De skriver også at DIS-Norge tilrettelegger og stimulerer til at slekts- og personhistorie blir funnet, bevart og formidlet.

I innstillingen blir også DIS-Norges medlemmer og deres frivillige arbeid trukket spesielt frem. Komitéen viser til viktigheten av å avlaste de statlige arkivene med veiledning, skanning og transkribering av kilder og bevaring av person- og familiehistorier. Så viktig er denne frivillige innsatsen at komitéen er bekymret for at kunnskap og viktig dokumentasjon går tapt for ettertiden om ildsjelene slutter. 

 

DISputten - lokalt medlemsblad fra DIS-Oslo/Akershus vel i havn!

Det siste lokale medlemsbladet så langt fra DIS-Norges distriktslag kom nylig ut - denne gang fra DIS-Oslo/Akershus.

Navn: DISputten
Redaktør: Liv Ofsdal

DISputten kommer ut med 4 utgaver i året og her nr 4 for 2015!
Jeg vil spesielt nevne hovedartikkelen denne gang: Barneomsorgen skrevet av Maria Storhaug-Meyer.

Hun setter fokus på utbygging av barnevernet fra privat til offentlig ansvar i form av barneverninstitusjoner.

Flere ting å lese om er:

 • Christianias første begravelsesbyrå
 • Reisebrev fra Amerika
 • 10 tips til søk i Danmark
 • Hilsen fra DIS-Norges leder
 • Folloarkivet

DISputten ligger på nettsiden til DIS-Oslo/Akershus og kan leses av alle medlemmer i hele DIS-Norge.

Bare husk å logge deg inn på nettsiden først!

 

Kort møte med: Espen Berg, DIS-Buskerud

Espen BergDIS-Norge, Slekt og Data er privilegert med mange kvalifiserte og hjelpsomme medlemmer, som strekker seg ut over arbeid med egen slekt. Disse ønsker vi å synliggjøre. Denne gang Espen Berg, DIS-Buskerud.

Hvem er Espen Berg?
Jeg vokste opp i Skudeneshavn og flyttet til Trondheim for å studere i 1995. Her ble jeg samboer med Tone Hotvedt. Vi bodde også et par år i Bergen. I 2010 flytta vi til Kongsberg, og her bor vi nå. Tone og jeg har to barn. Det ble siv.ing. i maskinteknikk og en PhD i løpet av perioden i Trondheim. Nå er det FMC Technologies som er arbeidsgiveren. Bortsett fra jobb går mye tid med til ungenes aktiviteter i speideren, skihopping, svømming, håndball og Barnas Turlag. Slekta er i all hovedsak samlet i Ryfylke, Nord-Gudbrandsdalen, Romsdalen, Nordland og Troms.

Hvorfor jobbe med slekt?
Ja, hvorfor ikke? Det begynte vel så smått med at vi fikk ei bok fra Skudenes & Aakra Sparebank som het "Min slekt". Der kunne man fylle ut en anetavle som gikk til og med tipptippoldeforeldrene. Den anetavla måtte jo fylles ut. Så ble det en pause i 10-15 år før både Tone og jeg begynte å samle sammen litt av det vi hadde liggende. Fortsatt hadde jeg begge bestemødrene i live. Det ga meg en god "kickstart" (tips til andre: start tidlig!). Man lærer utrolig mye om både lokalhistorie, lokalgeografi, kulturhistorie og ikke minst får man mange gode venner!

Noe artig du har funnet?
Det må nesten være da jeg ville finne ut hvor oldefaren til min morfar kom fra. I en militærrulle i Lenvik i Troms står han skrevet som 32 år gammel og fra "Søndmør". Ole Knudsen fra Sunnmøre virket ikke enkelt. Det var jo mange av dem i folketellingen fra 1801, men hvem kunne det være? Det var bare å starte med eliminasjonsmetoden. Det var i hvert fall greit å finne ut hvem som ble igjen på Sunnmøre. Etter den runden stod jeg igjen med fire personer. Det var ikke noe hjelp å hente i bygdebøker, så da var det bare å oppsøke Statsarkivet i Trondheim for å grave videre i militærruller fra Sunnmøre rundt 1812. Etter noen timer med blaing dukka det opp en side som viste min Ole Knudsen på en sesjon i 1812. I margen stod det "reist til Nordland og blivet gaardbr. i Lenvigens prestegd.". Endelig!

Slektsnøtten du ikke har knekt?
Jeg har fortsatt til gode å finne et av mine 4-tippoldeforeldrepar. Deres datter er min 3-tippoldemor, og hun ble født i Sel/Vågå rundt 1793. Jeg har et par alternativer, men jeg har fortsatt ikke klart å finne det som skal til for å plukke ut den det faktisk er. Kanskje en annen dag?

 

Nå kan du kjøpe "På sporet av familen" hos DIS-Norge

DIS-Norge, Slekt og Data har nå fått inn boken På sporet av familen i vår nettbutikk. Boken er skrevet av Liv Marit Haakenstad.
Boken gir en fin og oppdatert innføring for alle som vil lære mer om slektsforskning.

Du finner boken i DISbutikken

Forlagets omtale: 
Denne boken beskriver de viktigste slektshistoriske kildene, og viser deg hvordan du kan søke etter din slekt ved hjelp av ulike kilder på Internett og i arkiver. Boken har også et kapittel om metoder og teknikker som du kan bruke for å finne frem til din slekt. Den inneholder praktiske eksempler der slektsgåter er løst. DNA og slektsgransking er et tema i rivende utvikling, og boken har også et kapittel om dette. På spor av familien: Kilder og metoder i slektsgransking har også oppgaver med svar på hvordan du kan løse disse. Noen av oppgavene kan du bruke til å finne din egen slekt.

 

DIS-nytt - lokalt medlemsblad for DIS-Hedmark!

 

Det er flere lokale medlemsblader fra DIS-Norges distriktslag, her kommer det litt om Hedmarks utgave.

Navn: DIS-Nytt
Redaktør: Kari Bruvold

DIS-Nytt kom nettopp ut med sin fjerde utgave i 2015 - et variert innhold som er vel verd å lese!

Noe av innholdet er:

 • Krigen på Hedemarken våren 1940
 • Hvordan kan du finne slektsskatter
 • Jenna, en bok skrevet av Lise Galaasen fra Trysil
 • Dødsannonser - hvor finne dem?
 • De Castbergske barnelover

DIS-Nytt ligger på nettsiden til DIS-Hedmark og kan leses av alle medlemmer i hele DIS-Norge.

Bare husk å logge deg inn på nettsiden først!

 

Har du slekt i Vestfold så bør du ta en titt her!

Protokol for inn- og utflyttede personer i Sandeherad 1929-1933DIS-Vestfolds digitaliseringsprosjekt kommer mange til nytte - kanskje du finner din slekt her?

Noen av kildene er kun for medlemmer, disse er merket med DIS+ og du må logge deg inn for å få tilgang. Er det ikke et slikt merke på kilden er den åpen for alle.
Nyheten hos DIS-Vestfold

Sakset fra DIS-Vestfolds nettside:
De siste ukene har digitaliseringsprosjektet ferdigstilt og publisert en lang rekke nye kilder. Det gode samarbeidet med Vestfoldarkivet er en svært viktig faktor her. Ikke bare sitter de på mange av kildene som nå publiseres, men de lar oss også benytte deres store skanner noe som gjør første del av jobben mye enklere. Kvaliteten på bildene blir svært bra, og tiden man bruker på jobben blir betydelig redusert. Det letter også de neste leddene på vei til ferdig publisert kilde. 

 

Lokalt tidsskrift fra DIS-Vestfold – tilgjengelig for alle medlemmer!

Flere distriktslag i DIS-Norge har sine egne medlemsblader, her kommer det litt om Vestfolds utgave.

Navn: DIZ
Redaktør: Tor Gervin

DIZ kom nylig ut med sin tredje utgave i 2015. Her finner vi en god variasjon av stoff i både tekst og bilder – vel verd å ta en titt på!

Noe av innholdet er:

 • Et møte med Johan Liverød og hans oppvekst i Andebu
 • Dødsårsaker i slektsforskningen
 • Dødsfallprotokoller
 • Prosjekt Gravminner
 • Nybegynnerkurs

DIZ ligger på nettsiden til DIS-Vestfold og kan leses av alle medlemmer i hele DIS-Norge.

Bare husk å logge deg inn på nettsiden først!

 

Emigrantene - hva kan vi finne ut om dem før de dro?

  
  Restauration, det første emigrantskipet fra      Norge til Amerika.

Mange har personer i slekten som reiste ut fra Norge for å finne lykken i andre land. Er det mulig å finne informasjon om disse emigrantene? Hvorfor dro de? Hvordan dro de? Hva finnes av dokumentasjon her i landet om dem?

Ja der kan arkivene hjelpe oss! Om det ikke finnes svar på alle spørsmål vi stiller oss, så kan vi sikkert finne ut en del.

Her kan du lese om emigrasjon fra Norge til utlandet hos arkivverket.

1800-tallet - utvandringens hundreår
I 1825 seilte det første skipet med emigranter fra Stavanger til New York. Gruppen på 52 personer etablerte den første norske bosetning i Amerika. Riktignok gikk det ti år før neste emigrantskute seilte avgårde, men dette var likevel begynnelsen på en folkevandring bare Irland kunne måle seg med! Over åtte hundre tusen nordmenn krysset Atlanterhavet i perioden 1825-1939. Selv om en stor prosentdel dro hjem igjen, satte denne utvandringen spor i Norge -- for ikke å snakke om de avtrykk nordmenn har etterlatt seg i USA.

Du kan lese mer om dette på en nettutstilling hos digitalarkivet: Norsk utvandring -- 175 år

Det sies at det er flere norskættede nordmenn i USA enn det er nordmenn i Norge!
Det sier litt om omfanget av utvandringen.

Flere steder å lese om emigrasjon er Norsk utvandringshistorie hos arkivverket og Farvel Norge! Kilder til utvandringshistorie i arkivene på Riksarkivets egen blogg.

I hvilke kilder kan vi finne informasjon?

 • Passprotokoller
 • Kirkebøker
 • Folkeregister
 • Folketellinger
 • Emigrantprotokoller
 • Mønstringsruller for sjøfolk
 • Konsulat- og utenriksvesen
 

Informasjons- og dialogmøte hos Riksarkivet

DIS-Norge deltok sist torsdag på et informasjonsmøte Riksarkivet hadde invitert til om den omorganiseringsprosessen de er midt oppe i.

Sammen med DIS-Norge og NSF var flere organisasjoner under Kulturminnevernet invitert. Vi fikk en god presentasjon av arbeidet med ny organisasjonsmodell, men også informasjon om hvordan de tenker seg morgendagens publikumstjenester. Vi fikk uttrykt vår bekymring for at den kommende satsingen på massedigitalisering vil trekke ressurser bort fra publikumstjenestene, og at den regionale fagkompetansen ville forvitre.

Fortsatt gode publikumstjenester
“Dagens statsarkiv skal yte minst like gode publikumstjenester som i dag” var en av forsikringene vi fikk. På lesesalene vil man fortsatt kunne gjennomgå bestilte originaldokumenter uten gebyr. Det er heller ikke aktuelt å begynne å ta betalt for tilgang til digitale kilder, for eksempel Digitalarkivets materiale.

Brukerråd
Det var bred enighet om å etablere et brukerråd, bestående av representanter for de organisasjonene som deltok på møtet, og Riksarkivet gikk langt i å innrømme at de ikke hadde vært gode nok til å trekke inn brukerne i prosessen fram til nå. Som kjent har Riksarkivet foreløpig ikke oppnådd enighet med fagforeningene om ny organisasjonsmodell. Vi kan derfor regne med at den nye modellen ikke kan iverksettes fra årsskiftet, men skyves noe fram i tid. Det gir også bedre tid til å kunne gi innspill til hvordan de nye brukertjenestene best kan utformes.

Møtedeltakere
Fra DIS-Norge stilte Tone Moseid, leder, Anne Schiøtz, generalsekretær, og Carl Birger van der Hagen, leder DIS-Oslo/Akershus.
De andre organisasjonene som møtte, var: Den norske historiske forening HIFO, Norsk Heraldisk Forening, Norsk Slektshistorisk Forening, Norges Kulturvernforbund, Norges Museumsforbund og Landslaget for lokalhistorie.
Fra Riksarkivet stilte riksarkivar Inga Bolstad og avdelingsdirektørene Øyvind Ødegaard og Ole Gausdal.

 

Har du lyst til å lære mer om slektsforskning? Bli medlem i Norges største organisasjon for slektsforskere du også! Bli medlem nå og få medlemskap for 2016 på kjøpet!

Medlemstilbud. Slektsforskning.

DIS-Norge, Slekt og Data er Norges største organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie.

Faglig fellesskap lokalt og digitalt
Som medlem i DIS-Norge blir du en del av et faglig fellesskap med ti tusen andre som deler din interesse for slekts- og familiehistorie, og som kan hjelpe deg videre i jakten på å finne dine røtter.

DIS-Norge gjør slektsforskning enklere for deg
Det tar tid å bli en virkelig god slektsforsker. God slektsforskning stiller krav til både metodikk, etikk, kildebehandling og tolkning. Jo mer kunnskap du har om dette, jo enklere blir det å finne, bevare og formidle historien om din egen slekt. 

Her kan du lese mer om medlemsfordeler og medlemsskap i DIS-Norge, Slekt og Data >>

 

Syndiker innhold