DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tillitsmannskonferanse 22.-24. april

DIS-Norge avholder tillitsmannskonferanse på Støtvig
hotell ved Moss kommende helg 

 

DIS-Norges nye nettsted

DIS-Norges webredaksjon arbeider nå på spreng for
å få foreningens nye nettsted noenlunde ferdig til
lanseringen under tillitsmannskonferansen fredag 22. april kl.
17.00.

 

DIS-Norges nye web nærmer seg!

CMS-systemet Arkiweb er på det nærmeste ferdig
tilpasset for DIS-Norge, testdatabasen er tømt, og den
reelle databasen med hele web´en er under oppbygging. Det
gjenstår allikevel mye skriving og tilrettelegging av stoff
for den nye strukturen. Antatt lanseringstidspunkt er ca.
1.3.2005.

 

Syndiker innhold