DIS-Norge
 
  English Norsk  

Norges Dokumentarv

Norge har etablert et nasjonalt Memory of the World-register for å bidra til å ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Registeret, som er en del av UNESCOs internasjonale arbeid, kan for dokumentarven bli det som World Heritage er for kultur- og naturminner. (Hentet fra Riksarkivets nettside)

Her finner du listen over de utvalgte dokumentene.

I anledning av lanseringen av Norges Dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-program, har en rekke dokumenter blitt inkludert i Norges Dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.

Grunnlovsutkast fra 1814, Kongens “nei” i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som nylig ble lansert.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. 10. februar 2012 ble et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter lansert.

 

Har valgt ut 60

Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret.

I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid – sted – mennesker – emne og tema – form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi.

Presentasjon av Norges dokumentarv hos Norsk Kulturråd (Skrevet av Morten Thorvalden, DIS-Vestfold)