DIS-Norge
 
  English Norsk  

Norgesprosjektet

Norgesprosjektet eller The Norway Project er et DNA-prosjekt innenfor Family Tree DNA. Alle med norske aner og som har testet gjennom FTDNA eller Genographic project er ønsket som medlemmer. Prosjektet drives av erfarne, frivillige administratorer.

Prosjektet tar sikte på å:

 • samle flest mulig av norske testere
 • kartlegge haplogrupper i Norge
 • vise resultatlister for Y-DNA og mtDNA for norske linjer
 • være et bindeledd mellom slektsgranskingen og DNA-testingen

Prosjektet samarbeider med både DIS-Norge og Norsk Slektshistorisk Forening.

Ved å være med bidrar du til at vi alle får vite mye mer om haplogruppefordelingen i Norge. Statistikkene viser bare medlemmer, så det er viktig at flest mulig av norske testere deltar.

Det blir lettere å samarbeide for å verifisere direkte fars- og morslinjer. De offentlige listene over Y- og mtDNA er en viktig kilde for slektsforskning i Norge. Norgesprosjektet DNA er altså dermed en dugnad for norske slektsgranskere for å samle informasjon om flest mulig direkte fars- og morslinjer!

Norgesprosjektet har også egne nettsider.

Family Tree DNA

Dette er bare ett av mange kommersielle selskaper som driver med DNA-tester for slektsforskere. De var først ute med slike tester og begynte i 2000, og har pr i dag de aller største databasene for både Y-DNA og mtDNA og er ledende på markedet. De tilbyr også de mest omfattende testtypene: Y-DNA med 111 STR-markører, BigY med millioner av SNPs, og mtDNA Full Sequence. FTDNA har laboratorier i Texas og Arizona. De fokuserer kun på gentesting for opphav, som ikke avslører medisinsk informasjon.

Forskningsprosjektet The Genographic Project som er et samarbeid mellom National Geographic og IBM (sponsor) har hatt som mål å kartlegge haplogruppeutbredning for alle verdens folkeslag, ledet av professor Spencer Wells. Genographic samarbeider også med FTDNA som utfører selve testingen i sitt laboratorium, og dermed kan de som har testet via dette prosjektet med et enkelt tastetrykk overføre resultatene sine til FTDNAs database, og velge å oppgradere testene sine for å finne ut mer.

FTDNA samarbeider også med iGenea (europeisk testeselskap) og African DNA, og testere her er også en del av FTDNAs databaser.

Det fins flere selskaper som tester, se mer informasjon og liste over disse på GenRess.

Norgesprosjektet

En av fordelene med FTDNA og samarbeidspartnerne er at alle som tester kan være medlem av forskjellige prosjekter, for å finne ut mer om hva testresultatene faktisk betyr. Et av disse prosjektene eller gruppene er altså Norgesprosjektet.

Hvem kan bli med?

 • om man har norsk direkte farslinje og tar en Y-DNA test
 • om man har norsk direkte morslinje og tar en mtDNA-test
 • om man har norske aner innenfor ti-tolv generasjoner og tar en Family Finder test

Alle som har testet med FTDNA eller Genographic og har norske aner oppfordres til å bli med i prosjektet.

Hvordan bli med om man har testet med Genographic

Først må man overføre resultatene til FTDNA:

 • Logg inn på Genographics nettside med din ID.
 • Finn "What more can I do with my results" nederst på siden eller til høyre.
 • Velg å overføre dine data gratis til FTDNA
 • Logg inn på FTDNA med ditt kit nummer (starter på N) og passord som du får tilsendt.
 • Se på introduksjonstilbudene du får de første 14 dager om å oppgradere, for å få en mer detaljert test som kan være nyttig for slektsgranskingen

Hvordan finne Norgesprosjektet:

 • logg inn på FTDNA med kitnummer og passord
 • søk på "Norge" eller "Norway" under prosjekter
 • Klikk på "Norway" - og velg deretter "join".

Hva om man har testet med andre selskap?

Legg inn data på Ysearch og mitosearch som er åpen for alle og helt gratis, drives av FTDNA. Dette kan gjøres med data fra alle selskaper unntatt 23andMe.

Y-DNA test fra selskaper som bruker Sorenson-laboratoriet kan også svært billig overføre sine resultater til FTDNA og deretter bli medlem av prosjekter. Man kan velge mellom bare overføring, eller også kjøp av de markørene som ikke ble testet av Sorenson, slik at man kan få matching til alle i FTDNA-databasen.

Dette gjelder folk som tidligere har testet via:

 • Sorenson SMGF
 • Ancestry.com
 • GeneTree

Dersom man har testet med et annet selskap og ønsker mer omfattende testing hos FTDNA kan man få rabatt på nye tester via et eget rabattskjema (pdf-fil). Dette gjelder folk som har testet via:

 • Relative Genetics
 • DNA Heritage (kjøpt opp av FTDNA 19. april 2011)
 • Ancestry (anbefaler heller overføring, se over)
 • Oxford Ancestors
 • Genebase

Norske farslinjer

Norgesprosjektets nettsider viser en liste der navn, år og sted for eldste kjente ane i direkte farslinje/agnatisk linje er ført opp sammen med Y-haplogruppe og STR-markører. Navn på testerne er ikke tilgjengelig her, man kan være anonym. Listen finnes her.

Det anbefales å ta en titt på listen og se om man finner navn eller data som kan være interessante i egen slektsgransking. Om andre har testet i samme linje som en selv, kan en test være med på å verifisere linjene. Prosjektadministratorer kan være behjelpelige med å formidle kontakt mellom interesserte.

Norske morslinjer

Norgesprosjektets nettsider har også en liste der navn, år og sted for eldste kjente ane i direkte morslinje er ført opp sammen med mt-haplogruppe og HVR1 og HVR2-markører. Coding Region-verdier for dem som har tatt Full Sequence står ikke her. Navn på den som er testet står heller ikke oppført, man kan være anonym. Listen finnes her.

Det anbefales å ta en titt og se om man finner navn eller steder som er kjent fra eget anetre, og vurdere om det fins linjer som kan verifiseres gjennom test.

Andre prosjekter

Det anbefales sterkt at man også blir med i alle relevante haplogruppe-prosjekter, ut fra resultatene man får gjennom testene. For lenker til disse, se de forskjellige haplogruppesidene.

FTDNA-medlemmer kan være med i så mange prosjekter man vil, og det fins enda flere muligheter ut fra hva slags opphav man har.

Les også mer på sidene til Norgesprosjektet.

Geografiske og etnisk orienterte

Det fins mange flere.

Slektsnavn-prosjekter med tilknytning til Norge.

Slektsnavnprosjekter er først og fremst for menn som har testet Y-DNA og har ren agnatisk linje til slektsnavnet.