DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nyere kilder - Oversikt over adressebøker

Oversikt over nyere kilder av slektsfaglig betydning - sortert fylkesvis

Akershus:
                        Adressebok for Akershus fylke med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag
                        Akershus adressebok for ... med skatteligninger  Akershus Adressebok AS

Aust-Agder:
                        Adressebok for Aust-Agder og Telemark fylker med skatteligninger Dekker frem til ca. 1940. Gitt ut av Aasmund Engens Annonsekontor og Milborg Forlag
                        AUST-AGDER FYLKES ADRESSEBOK med skattelikninger. Dekker perioden fra ca. 1940 og fremover. Gitt ut av Hans G. Moes forlag, Trondheim
                        Adressebok for Arendal Gitt ut av Komiteen for gatenavn og omadressering.
                        Rute-og adressebok 1938  Gitt ut av Reisetrafikkforeningen for Arendal, omegn og oppland

Buskerud:
                        DRAMMENS ADRESSEBOK.
                        Drammen og omegns firmabok og adressebok . Gitt ut av T. Bergskaug på 1930-tallet.
                        Buskerud fylkes adressebok : med skatteligninger Gitt ut på (Hans G.) Moe & Co Adressebokforlag
                        Adressebok for Vestfold fylke og Drammen : med skatteligninger Gitt ut av S.M.Brydes forlag, Oslo. Dekker perioden ca. 1935 til ca. 1980

Finnmark:
                        Adressebok for Finnmark fylke : med skatteligningstall  Gitt ut av S.M. Brydes forlag

Hedmark:
                        Hedmark fylkes adressebok : med skattelikninger  Gitt ut av Hans G Moes forlag

Hordaland:
                        Bergen adressebok
                        Adressebok for Hordaland fylke med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag
                        Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen : med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag

Møre og Romsdal:
                        Møre og Romsdal fylkes adressebok (Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok) med skattelikninger  Gitt ut av Hans G. Moes forlag

Nordland:
                        Adressebok for Nordland fylke : med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag

Nord-Trøndelag:
                        Nord-Trøndelag fylkes adressebok : Med skattelikninger  Gitt ut av Hans G. Moes forlag

Oppland:
                        Oppland fylkes adressebok : med skatteligninger  Gitt ut av Hans G. Moes forlag

Rogaland:
                        Adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag
                        Stavanger adressebok Gitt ut av Moe & Co, Trondheim
                        Adressebok for Stavanger amt med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag, 1918
                        S.M. Brydes gatefortegnelse for Stavanger , 1959

Sogn og Fjordane:
                        Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen : med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag

Sør-Trøndelag:
                        Sør-Trøndelag fylkes adressebok : ligningsboken Gitt ut av Hans G. Moes forlag (Moe & Co). Dekker i hvertfall perioden 1940 til 1992

Telemark:
                        Adressebok for Skien, Porsgrund, Notodden  Gitt ut av August Hanssens forlag, Kristiania
                        Telemark fylkes adressebok : med skattelikninger  Dekker perioden fra ca. 1940 og frem til ca. 1980. Gitt ut av Hans G. Moes forlag.
                        Adressebok for Aust-Agder og Telemark fylker med skatteligninger Dekker frem til ca. 1940. Gitt ut av Aasmund Engens Annonsekontor og Milborg Forlag

Troms:
                        Adressebok for Troms fylke : med skatteligninger  Gitt ut av S.M. Brydes forlag

Vest-Agder:
                        Adressebok for Vest-Agder fylke : med skatteligninger  Gitt ut av S.M.Brydes forlag

Nasjonalt:
                        Telefonkatalogen på CD-rom, utgitt av Telenor Media i perioden 1994 til 2002. Ble solgt sammen med flere tjenester som bl.a. Opplysningen 1881, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt mm til Eniro i 2002. Telefonkatalogen på CD-rom er tilgjengeliggjort som søkbar database og da har Eniro de fulle rettigheter til denne databasen i 15 år etter siste utgave.

                        Rikstelefonkatalogen av 1947: Del 3 for Sørøst-Norge, som dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene er ferdig digitalisert og publisert på DIS-Vestfolds sider som søkbar ebok.