DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ofte stilte spørsmål om Augustus

Her presenterer vi noen av de oftest stilte spørsmålene ang. Augustus og kirkebokregistrering. Etter hvert som vi mottar nye vil disse også komme ut på denne siden. Finner du ikke svar på ditt spørsmål her kan du kontakte oss på kildereg@disnorge.no.

1. Når jeg leser i filene på Digitalarkaivet finner jeg ofte tegnene ?? eller !! og forstår ikke hva de betyr?

Forklaringen ligger i formatet KYRRE. Når registrator kommer til tekst i kirkeboken, som han/hun ikke klarer å tyde, settes koden '??'. Det vanskelige punktet i teksten blir i hvert senere trinn i behandlingen (korrektur, usikkerhetssjekk eller finjustering) forsøkt løst. Og når det, tross det, står igjen et hull, kommer koden til uttrykk i Digitalarkivets data. '!!' er en kode som varsler om at kilden gir data som ikke synes pålitelige eller mangler der hvor data er vanlige. For eksempel, når dåpen er foretatt før fødsel, blir begge datoer angitt med '!!'

2. Når kirkeboken har en dato som 'Vaaren 1880' får jeg feilvarsel om at dato ikke har riktig format. Men jeg forstår KYRRE slik at kilden skal angis slik den står i boken. Hva da?

Ja, begge deler er rett observert. Augustus2 har en kommando på hovedsiden 'Innstillinger' hvor en bryter gir brukeren valget om han vil ha tvunget format eller ikke. Hvis du velger 'tvunget format', er det like godt å kapitulere med en gang, for du slipper ikke ut av feilmeldingsrundgangen før du gir et dataoformat av typen dd.mm åååå. (OBS Ikke punktum mellom mm og åååå.) Dersom du har valgt å avstille tvunget format, er det bare iherdig å påstå at slik skal det være ved å klikke OK og gå videre.

Det samme gjelder når presten angir dato med latinske navn.

3. Jeg har forstått at ved hjemmedåp skal hjemmedåpens dato stå i feltet 'Dåpsdato' og kirkedåpen i 'Stadfestet'. Men hva, når hjemmedåpens dato ikke er angitt?

Da føres dato for stadfestelsen i kirken som 'Dåpsdato'.

4. Jeg er ganske lei av å skrive Aar etter aldersangivelsen i felt for 'Alder'. Kan jeg slippe det?

Ja, KYRRE forutsetter at tallverdien i felt for alder er angitt i størrelsen år. Når tallverdien ikke er av type år, er prestens innførsel alltid gyldig. Det er også anledning til å forkorte timer til 't', dager til 'd', uker til 'u' og måneder til 'm'.

5. Jeg har lest i KYRRE at konstruerte navn skal etterfølges av skrifttegnet stjerne, for å vise at navnet er konstruert. Men Augustus vil ikke ta stjernen, når jeg konstruerer kjønn på faddere?

KYRRE formatet sier tydelig at slik skal det være. Et unntak fra den generelle regelen. Det er av hensyn til forskning (demografiske studier) at vi skal angi kjønn på bakgrunn av navnet.

6. Hva er hensikten med den funksjonen som kalles 'maske'?

Hensikten er å spare brukeren for mange unødvendige tastetrykk på veien fram til neste aktuelle felt. Tabulator hopper forbi alle 'gråede felt' og direkte til neste aktuelle felt. Kirkebøkene har gjennom tidene hatt forskjellig trykt fortekst i protokollen. Forteksten avspeiler sentraladministrasjonens ønske om å skaffe seg kunnskap om befolkningen. I 1812, 1820 og 1877 ble det gjort vesentlige endringer. Disse endringene er oppfanget i maskene. Har brukeren ikke fullt treff i masken for en aktuell bok, kan han lage sin egen maske.

7. Hvordan unngå tap av data ved import fra BD87 - txf-filer?

BD87 har valgmulighet for det formatet som eksporteres. Augustus trenger ved slik import poster som inneholder alle feltskilletegn etter Standard4G medBD87 modifikasjon, selv om felt eventuelt er tomme. Importen går greit dersom BD87 eksporterer med "alternativ under dataoverføring - ta med alle skilletegn".